Mahmoud Aldebe och antisemitismen på Arabnyheter.info (del 2)

Efter artikeln igår om extremisten Mahmoud Aldebes artikelskrivande på Arabnyheter.info fick jag två mail av Aldebe själv.

1)

Först och främst vill jag meddela er att Mousa Mallahi som är utgivare för nättidningen Arab Nyheter är inte inskriven på Kyrkbacken sedan länge. Han fick löv att skriva in sig hos oss när han flyttade till Sverige och saknade egen bostad.

Jag skriver artiklar på arabiska och svenska och publicerar dem hos alla tidningar .

Jag skriver artiklar i bl.a. i Arab Nyheter , men har inte något med nättidningen att göra.

Jag är inte antisemit och min kritik mot Israel ockupation av palestinska områden betyder inte att jag hatar judar varken i Sverige eller någon annan plats…

2)

Hej Torbjör Jerlerup!

Först och främst vill jag meddela er att jag inte har med Arab Nyheter att göra . Jag fick publicera några artiklar i tidningen och t.o.m. jag själv attackerades för några månader av Arab Nyheter . Som sagt Mousa Almalahi fick löv att skriva sig in på kyrkbacken pga att han saknade bostad och jag visste inte att han skrivit in Arab Nyheter på kyrkbacken 14. Jag ska be honom att ändra adressen. Jag är inte ansvarig för det som skrivs i tidningen och säkert jag ogillar mycket av det som skrivs. Det är på tiden att ni också ångrar att anklaga mig för att vara extremist och islamist för att det är helt fel.

Mahmoud Aldebe

Hur stämmer detta med verkligheten. ja söker man på Arabnyheter.info efter artiklarna han producerat (sida ett och sida två).

Sökning artiklar

Man ser där att senaste artikeln skrev den 22/9. Intressant nog pratar han om en judisk konspiration att förstöra Egypten i just denna artikel. De markerade orden är sådana där han pratar om judarna och judiska församlingar.

Hur väl stämmer detta med Aldebes ord att han inte skriver för dem längre och att han inte har nåt emot judar.

22 sept

På måndagen svarade Aldebe på det jag skriver om artikeln Aldebe skrev den 22/9. Så här:

Denna text handlar om stödet som judiska organisationer och frimurare från bl.a. USA till militärkuppen i Egypten. Det finns många artiklar skrivna av judiska intressen som visar tidlig stöd till General CC. Att nämna en del av dem betyder inte att man själv har egna antisemitiska åsikter mot alla judar. Tvärtom jag anser att alla judar, kristna och muslimer kan ha dialog kring alla frågor.

De orden torde bevisa min sak.

Så sent som 11/9 i år gör Arabnyheter.info reklam för ett projekt som Aldebes kulturstiftelse i Solna är inblandade i för att skapa en islamsk skola i Uppsala.

11 september islamsk skola

Lägg märke till att det är samma adress som Arabnyheter.info är registrerat på. Adresen är Aldebes personliga mailadress, eldebee.

arabnyheter

Det finns mer att säga om Aldebe och Arabnyheter.info. Igår visade jag att de sprider förintelseförnekares propaganda. Även nazistiska webbtidningars material sprids via dem. Aldebe har tidigare attackerat imamer som ogillar hans politik för att vara ”judar” och detta gjordes i Islamiska Förbundets (Ifis) namn. Dessutom har Aldebe stött antisemitien och förintelseförnekaren Mohamed Omar (under dennes tid som förintelseförnekare). Jonathan Leman skrev om det för några år sen.

Aldebes material på svenska är fullt av prat om fred och dialog och antirasism och sånt som svenska myndigheter gillar att höra. När han skriver på arabiska är det judiska konspirationer och hat mot det sekulära samhället,

Fortsättning följer.

Läs mer i min artikel från igår: https://ligator.wordpress.com/2013/10/06/arabnyheter/

PS

Aldebes brev i samband med Omar Mustafa affären i våras.

> Det svenska Muslimska Brödraskapet i Sverige
> Al Ikhwan al-Muslimun
>
> Jag Mahmoud Aldebe har varit förbundets politiske talsman och bl.a. medlem i dess styrelsen och rådet.  jag var en av de som grundade den svenska grenen av muslimska bröderskapet i Sverige och som skrev dess stadgar. Jag har hoppat av alla mina uppdrag inom Islamiska Förbundet i Sverige och det muslimska bröderskapet (Al Ikhwan al-Muslimun) år 2010 efter mer än 25 år som ledande figur för organisationen. Jag säger inte detta för att smutskasta någon, men sanningen borde träda fram.
> Problemet  som möter oss är inte själva rörelsen , men de som härskar över den. Jag har ägnat hela mitt vuxen liv för att försvara islamiska förbundet i Sverige, men upptäkte  försänt att jag var dess redskap och därför bestämde jag att lämna alla mina förtroende uppdrag i förbundet och det muslimska bröderskapet i Sverige. Det har steget kostade mig mycket , men jag offrade allt för att rädda mig från det mörka tunel. Nu måste sanningen komma fram och jag valde att gå ut och berätta om det sanna bilden om islamiska förbundet i Sverige.
> Muslimska brödraskapet  som är etablerat i Sverige under namnet islamiska förbundet i Sverige är i praktiken ett religiöst samfund. Därmed vill de fästa profeten Muhammads ”goda” exempel, sunna, och allt  som berör muslimska minoriteten från allmäna islamiska grundprinciper till ekonomi och samhällsliv. Man vill också att hjälpa muslimerna att integreras i det nya landet och att försvara den religiösa identiteten och accepterar att verka under det sekulära samhället. Målet för islamiska förbundet är att aktivt motverka islamofobin och skydda Sveriges muslimer från att ”gå vilse” i det västerländska samhället, som betraktas som både syndigt och ogudaktigt.
> Problemet som möter oss är dubbla budskapet som gör mer skada än nytta. Man driver dialog med kristna och judiska grupper i det offentliga forum, men internt sprider man farhågor om dem. Man talar demokrati, men gör motsatesn.  Förbundet lyckades lura alla som vill ha dialog med islam i Sverige.
> Att härska över moskéer
> Islamiska Förbundet i Sverige övertog ägande rätten för Stockholms Moské från lokal församlingen ” Islamiska Förbundet i Stockholm” för att säkra ägande rätten till Stockholms  moské på södermalm. Det var samma personer på det lokala och riks nivå som bestämde detta utan att förankra detta mellan moskén besökare.
> För att lyckas  ta över ägande  rätten, dröjde man att dela ägande rätten till Stockholms moské med bidraggivaren ”Zaid fundation”  från Arab Emeraten som skänkte 6 miljoner amarikanska doller för att bygga moskén med villkor att funden skulle äga hälften av stockholms moské. Jag själv skrev under detta avtal som inte blev av.
> Zaid Funden som har sitt säte i Abu Dhabi trottnade på dröjningen och upptäkte att dess samverkande partnar är en del av det muslimska bröderskapsrörelsen och bestämde sig att skänka sin del till Islamiska Förbundet i Sverige. Förbundet ledare jobblade stort att de fick äga hela moskén.  Det var en seger som firades i moskén. Jag var mycket kritisk mot detta och vägrade ingå i den nya ordningen.  Det är oislamiskt att bete sig på detta sätt.
> Stora moskén på medborgarplatsen i Stockholm ägs och kontrolleras och styrs idag av”Islamiska Förbundet i Sverige” som har faktiskt sina rötter i det muslimska brödraskapet ”Ikhwan al-Muslimun”, vilket är en religiös rörelse men har inom sig en social och politisk inriktning.
> Moder organisationen  det Muslimska Brödraskapet grundades 1928 i Egypten av en respekterad lärare vid namn Hassan albana. Organisationen har i dag inflytande i många arabiska och muslimska  länder, men rörelsen är  delvis eller totalförbjuden att verka i en lång rad arabiska länder, bl.a. i Förenade Arab Emirat och Syrian. Efter politisk förtryck i flera arabiska länder imigrerade 100-tals medlemmar från denna organisation till Europa och USA och lyckades etablera en verksamhet som knyts till Muslimska Bröderskapet i bl.a. i Sverige, Frankrike, England, Tyskland,  Norge, Danmark, Belgien, Finland, Italyen, Grekland, Romanien, Polen, Ungen mm
> Marokanen och svensk medborgaren Chakib ben Makhlouf  är en av de som grundade islamiska förbundet i Sverige ( den svenska grenen av Muslimska Bröderskapet)  är idag  ordförande för den europieska Islamiska Uninonen (FIEO) som är i själva verket det muslimska bröderskapsrörelsen i Europa.
> Målgrupper
> I Sverige växer denna rörelse starkt bland unga muslimer  och i grunden lägger  Islamiska Förbundet i Sverige och den stora moskén på medborgarplatsen som representerar det Muslimska Brödraskapet  och dess företrädare anser att islam inte bara är en fråga om religiösa ritualer och en privatsak, den är allt som berör muslimer i vardagslivet. Man vill att Islam skall vara ett socialtnät som styr både individens och familjens handlingar. I denna ordning respekteras interreligiösa dialogen, jämställdheten, yttrandefriheten och framförallt demokratin.
> Det svenska muslimska Bröderskapets propagandan riktas främst till socialt, ekonomiskt och politiskt frustrerade individer och grupper.
> Muslimska Brödraskapet i Sverige håller sakta men säkert på att bli en del av det svenska politiska etablissemanget genom utvalda individer som söker medlemskap i visa politiska partier , bl.a. socialdemokrater, mljöpartiet och nya moderater.
> Förbundet använder idag dess konferenser för att visa svenska politiker att den härskar över islam i Sverige. Förbundet jobbar också för att Sverige accepterar deras ordningen för muslimer . Gränsen är skarp och klar. Islams fiender kan inte tolereras. Förbundets företrädare är aktiva i stora delar av organiserat islam i Sverige. De styr bl.a. Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS), Ibn Rushd studieförbundet, Sveriges Unga Muslimer (SUM), Stockholms moské och Göteborg moské. Förbundet via sina medlemsorganisationer härskar över Sveriges Muslimska Råd (SMR).
> Inom  förbundets policy och det muslimska reformistiska diskussion möts demokrati, jämlikhet och yttrandefrihet med stor motvilja. Man talar demokrati för att nå egna syften och att ha makt över islam i Sverige. Tanken att alla moské besökare är lika sägs strida mot förbundtes grundtanke, eftersom det finns skillnader mellan en medelm i muslimska bröderskapet  och icke-medlem.  Det bara medlemmarna som  som får delta i valet av rådets medlemmar (Shura) och rådet väljer ordförande och han i sin tur väljer sin styrelse. För förbundet förblir islam och demokrati helt nere på det definitionsmässiga planet en omöjlighet.
> Alltså demokrati i förbundets ögon, betyder att människor väljer vilka som ska leda dem så accepterar brödraskapet detta, men om det samtidigt betyder att Rabita (islamiska förbundet i sverige) kan härska över beröda organisationerna.
> Alltså personer som betalar medlemsavgift  till förbundet via autogiro, beräknas som medlemmar. Förbundet har också 50-tal kvinnliga medlemmar.
> På Förbundets stadgarna finns inflytande för medlemmarna, men eftersom dem villkorslöst ska följa det Muslimska Bröderskapet, så tillåts inget utrymme för ej medlemmar att delta i Islamiska förbundets årsstämma.
> Islamiska Förbundet i Sverige är inte medlem i islamiska samarbetsrådet -IS-  som delar statligt bidrag till islamiska församlingar, men deras lokala förbundet (Islamiska Förbundet i Stockholm) är medlem i FIFS och är berättigad till statligtbidrag inom SST.
> Förbundet och muslimska minoriteten i Sverige
> Det finns alltså bara ett enda rätt sätt att göra saker och ting inom Islamiska Förbundet i Sverige ”RABITA”, detta rätta sätt är Ikhwan al-Muslimun väg som är Allahs väg och finns i Allahs vilja, alltså i det här fallet al-Ikhwans väg. Ideologin är klart elitistiskt inriktad.
> De kända företrädare för den Muslimska Bröderskapet i Sverige som styr Stockholms moské är Mostafa Kharraki, Khemais Bassomi , Mohammad Amin Kharraki, Omar Mustafa och Mahmoud Khalfi. Dessa  personer  har höga grader inom det svenska Muslimska bröderskapet. Var och en av de härskar över en eller flera islamiska organisation i Sverige .
> Mostafa Kharraki är ordförande för förenade islamiska Församlingar i Sverige”FIFS” och Islamic Relief i Sverige samt är den ständiga vice ordförande för Sveriges Muslimska Råd ”SMR”. Khemais Bassomi är rektor för Islamiska skolan i Stockholm och Mahmoud Khalfi är Vd för Stockholms moské och före detta ordförande i Islamiska Förbundet i Sverige. F.d. Islamiska Förbundet i Sverige ordförande Abdelrazak Wabiri som är också rektor för islamiska skolan i Göteborg och är moderat riksdagsman är medlem i det muslimska bröderskapsrörelsen.
> Islamiska Förbundet i Sverige är på väg att kontrollera den organiserat islam i Sverige med sina väl tränade medlemmar. Man vet inte hur många medlemmar Islamiska Förbundet i Sverige har, men det säkra är att man har kring 200 betalande medlemmar. Islamiska Förbundet i Sverige har idag kontroll över Sveriges unga Muslimer-SUM,  genom att låta flera av sina ungdomar styra organisationen.
> Om muslimska riks och lokal organisationer inte vaknar , kommer förbundet att ta över deras verksamheter  med hjälp av dess tränade medlemmar som ställer upp frivilligt, men i första årsstämma kommer förbundets folk att ta över kontrollen av organisationen. Det är många organisationer som råkad illa för detta.
>
>
> Mahmoud Aldebe
> f.d. politiske talsman för Islamiska förbundet i Sverige
> f.d. ordförande i Sveriges Muslimska Råd

Aldebee@yahoo.se

——————-

Med stort tack till er som hjälpt mig.