En bisarr dialog

Nedteckning av episk diskussion jag hade med debattör i början av året.

Ibland hör man det sägas att svensk antirasistisk debatt domineras av ”vita svenska män”. En debattör kontaktade mig och sa att hen tyckte Motargument.se som jag arbetar med var sånt. Det är mest vita svenska män som skriver om antirasism där, menade hen, få invandrare eller folk med annan hudfärg. 

”När jag besökte ett antirasistiskt möte i Stockholm var det 100 personer där. Och fyra i panelen. Bara en i panelen var icke vit och en minoritet på nåt 20-tal icke vita i publiken.” sa hen.

När jag gick igenom vilka som skriver och vilka som driver motargument kan man se att vi har en överrepresentation av de som hen menade var underrepresenterade.  För övrigt verkar det ha varit samma på mötet du var på, sa jag.

På det svarade hen att de som är offer för rasism bör vara överrepresenterade. Det bör vara de som definierar vad som är rasism och kämpar mot det. Dvs det bör vara en överrepresentation ”icke vita”. Detta eftersom ”rasism handlar ju om att svenskhet och vithet genomsyrar samhället och förtrycker icke svenskar och folk med annan hudfärg”. Hen betonade att den vita rasismen är farligare än annan rasism.

På det svarade jag ungefär så här: ”öh, är inte folk med utländskt ursprung också svenskar”? Dessutom påpekade jag att rasism inte alls är samma sak som att vita förtrycker icke vita. Rasism finns bland alla kulturer och drabbar alla kulturer. Det finns rasism bland individer i så kallade ”invandrargrupper” som är riktad mot andra så kallade ”invandrargrupper” också. Liksom folk med en annan hudfärg en vit kan vara rasister mot andra än vita All rasism är fel. Därför är det bra att en antirasistisk rörelse avspeglar samhällets uppbyggnad i stort. Gärna 50/50 mellan män och kvinnor, ca 15% utländskt födda, etc, etc. Om det är underrepresentation är det problem.

På det svarade hen att icke vita inte kan veta hur rasistiskt förtryck ser ut och diskriminering. Som ett exempel tog hen upp Expo, som ska kämpa mot förtryck men de som driver Expo har aldrig utsatts för det själva.

På det svarade jag: ”så du menar att judar och latinamerikaner aldrig utsatts för rasism och att homosexuella inte vet vad förtryck är. Du vet väl att även personer med de erfarenheterna sitter i Expos redaktion”.

PÅ det svarade hen att ”alla vita är präglade av sin kultur och därför rasister och ska hålla sig från antirasismen”.

På det svarade jag att begreppet ”vita är rasister” är generaliserande om vita, drar alla vita över en kam, och därför lika rasisiskt som att säga att ”alla muslimer är rasister” eller ”alla judar är rasister”.

På det svarade hen: ”du är fascist”.

Samtalet dog.

Ja jag är engagerad i att lyfta fram underrepresenterade grupper. ja jag är också bekymrad över normer som lyfter fram vita och män som dominerande i samhället. ja jag ser att det finns ”vithets” normer och strukturer. Rasism och rasbiologi sätter sina spår på samhället. Men det betyder inte att man måste se en rasistisk komplott bakom varje rörelse som har ett ungefärligt tvärsnitt av befolkningen som medlemmar eller aktiva. Kampen mot rasism är en som INTE har med hudfärg eller ursprung att göra utan mot ALL rasism som ALLA människor sprider, oavsett mot vem.

Annonser