Självförsvar, på vilket sätt som helst?

Vad säger internationell lag om GRÄNSERNA för rätten att försvara sig och rätten att göra motstånd mot t.ex. ockupation? Jag vill veta mer om detta. Det man oftast ser är debatter om ockupantens skyldighet att följa internationell lag, men inte att motståndet mot ockupanten har samma skyldighet. Samma med självförsvar, att självförsvar inte innebär att man får bete sig hur som helst.

”Självförsvar” är ett ord som hörs ofta i den internationella säkerhetspolitiska debatten. ”Vi bara försvarar oss”. Efter elfte september 2001 gav FN:s säkerhetsråd ut en resolution där de sa att terrorism var ett hot som medgav användande av våld i självförsvarssyfte. Artikel 51 åberopades.

Artikel 51.

Ingen bestämmelse i denna stadga inskränker den naturliga rätten till individuellt eller kollektivt självförsvar i händelse av ett väpnat angrepp mot någon medlem av Förenta Nationerna, intill dess att säkerhetsrådet vidtagit nödiga åtgärder för upprätthållande av internationell fred och säkerhet. Åtgärder vidtagna av medlemmar under utövande av denna rätt till självförsvar skola omedelbart inberättas till säkerhetsrådet och skola ej i något avseende inverka på säkerhetsrådets rätt och skyldighet enligt denna stadga att vid varje tillfälle handla på sätt, som rådet anser nödvändigt för att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet.

Dessutom åberopas ofta självförsvarsargumentet i debatten om ockupationer och väpnade befrielserörelser. Man gör motstånd, man gör självförsvar.

I konflikten om Israel och Palestina idag åberopar båda sidor självförsvarsargument. Å ena sidan Israel som försvarar sig mot terrorism och grupper som Hamas, som öppet medger att de vill utrota alla judar, och å andra sidan t.ex.  Hamas som säger sig försvara sig mot ”Israels ockupation”. Det finns fler exempel på grupper som använder självförsvarsargument från olika delar av världen. USA använder det i ”självförsvaret” mot islamistisk terror, gerillarörelser i Asien, Afrika och Latinamerika använder det och

Det finns mängder av internationella ”lagar” och bestämmelser som rör krigföring då stater utövar krigföring, anfall, försvar, ockupation etc. Men jag hittar väldigt lite som berör gränserna för vad som är självförsvar, även då det utövas av stater. Och internationell lag verkar inte alls ha berört frågan om vilka gränserna är för motstånd mot ockupation, rättigheten att göra motstånd mot förtryck, dvs självförsvar från icke statligt håll.

Jag är ingen expert på internationell lag, så jag kan ha fel. Jag bara vet att jag letat en del under åren och hittat väldigt lite.

Det är lite som om argumentet att man ”försvarar sig” rättfärdigar att civila dödas. Se på USA:s attacker med drönare och israels flygattacker mot Hamas. Bara man försöker minimera civila dödsoffer är civila dödsoffer ok, eftersom man, gudbevars, försvarar sig. Eller som när förespråkare för palestiners rättigheter blundar för palestinska terrordåd, palestinska själmordsbombare, palestinska stenkastare, palestinska raketattacker och palestinsk rasism och hjältedyrkan som har självmordsbombare som föremål, palestinerna bara försvarar sig mot en ockupation, gudbevars… Eller som i Hamas fall, att man måste förstå att de vill utrota alla judar, enligt sitt partiprogram, de är ju ockuperade…

Eller som i Srien nu där alla former av orätter från båda sidor försvaras med ”självförsvar” som argument.

Men får man verkligen bete sig hur som helst i namn av ”självförsvar” och ”kamp mot ockupation”?

Vad säger internationell lag. Ja, det vill jag veta. Jag hittar många sidor som rör internationell lag och gränserna för vad ockupanter får göra, men inget om vad motståndet mot ockupation får göra. Mycket om rätten till självförsvar, t.ex. USA:S rätt och Israels rätt, men inte mycket om gränserna för självförsvaret. De som är mot självförsvarsargumentet brukar oftast bemöta det genom att säga att USA:s krig och israels militära attacker inte är självförsvar, eller kritisera FÖREBYGGANDE SJÄLVFÖRSVAR, istället för att ifrågasätta om man får bete sig hur som helst vid självförsvar.

Debatten blir absurd då dessa två frågor möts. Det finns ”experter” som besvarar frågan om hur man ska bemöta Hamas och Al Quaidas våld med att Israel och USA inte har rätt att använda militärt våld mot detta våld, eftersom det är ”självförsvar” det är frågan om. Det är givetvis rena snurren, självklart får man  bemöta väpnat våld och hat med militärt självförsvar, även om våldet kommer från civila. Men inte hur som helst.

Raketattacker på civila, självmordsbombare. flygattacker mot civila mål, rasistiska partiprogram om att ”utrota alla judar” kan absolut inte vara legitima sätt att utöva ”självförsvar”.

Geneve konventionen omfattar alla parter i en konflikt, även de som ”fösvarar sig”.

Det sunda förnuftet  (och Geneve konventionen) slår undan benen på argument om att man får tillåta visst ”svinn” i form av civila dödsoffer, och viss rasism, vid motstånd mot ockupation, eller visst ”svinn” id självförsvar. Om min granne slår mig på käften har jag ingen rätt att slå hans lilla dotter eller son som svar på den attacken, inte ens om de barnen hållit med sin förälder. Om du hotar att våldta min fru har jag ingen rätt att våldta din fru som respons. Om du förstör min cykel har jag ingen rätt att säga att jag ska döda hela din familj och börja skjuta in i din lägenhet.

Jag öppnar diskussionsfältet här tillfälligt så jag kan få feedback. jag vill hitta källor som rör internationell rätt och gränserna för metoder att utöva självförsvar (enligt artikel 51) och gränserna för civilas rätt att försvara sig mot t.ex. ockupation.

PS

Det bör nämnas att debatten bland israels vänner om Israel har rätt att göra vad de vill i kampen mot terror är livligare än debatten bland palestinas vänner om rätten för palestinier att bete sig ur som helst. Varför det är så kan man fundera över.

———

Protection of the civilian population

Article 51 [ Link ] — Protection of the civilian population

1. The civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against dangers arising from military operations. To give effect to this protection, the following rules, which are additional to other applicable rules of international law, shall be observed in all circumstances.

2. The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack. Acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited.

3. Civilians shall enjoy the protection afforded by this Section, unless and for such time as they take a direct part in hostilities.

4. Indiscriminate attacks are prohibited. Indiscriminate attacks are:

(a) those which are not directed at a specific military objective;

(b) those which employ a method or means of combat which cannot be directed at a specific military objective; or

(c) those which employ a method or means of combat the effects of which cannot be limited as required by this Protocol; and consequently, in each such case, are of a nature to strike military objectives and civilians or civilian objects without distinction.

5. Among others, the following types of attacks are to be considered as indiscriminate:

(a) an attack by bombardment by any methods or means which treats as a single military objective a number of clearly separated and distinct military objectives located in a city, town, village or other area containing a similar concentration of civilians or civilian objects; and

(b) an attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated.

6. Attacks against the civilian population or civilians by way of reprisals are prohibited.

7. The presence or movements of the civilian population or individual civilians shall not be used to render certain points or areas immune from military operations, in particular in attempts to shield military objectives from attacks or to shield, favour or impede military operations. The Parties to the conflict shall not direct the movement of the civilian population or individual civilians in order to attempt to shield military objectives from attacks or to shield military operations.

8. Any violation of these prohibitions shall not release the Parties to the conflict from their legal obligations with respect to the civilian population and civilians, including the obligation to take the precautionary measures provided for in Article 57 [ Link ] .

Annonser

One thought on “Självförsvar, på vilket sätt som helst?

  1. Jag är inte expert på internationella lagar, så det är en gissning är att du ska kolla på de lagar som styr hur krig ska föras. I så fall kan jag se flera auktoriteter, både jurister och militärer. Eftersom flera är engagerade i frågan, så kan det vara värt att fråga mer än en.

    Det är svårt att tolka texten själv, därför att bakomliggande antaganden inte är uppenbara för de av oss som är inte är professionella.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s