Nedskärningar, oro och främlingsfientlighet

All främlingsfientlighet beror inte på att man hatar folk från andra kulturer eller med annan hudfärg. En hel del av det som tycks vara främlingsfientlighet är egentligen mer en oro över ekonomin och samhällsutvecklingen. För oss antirasister är det viktigt att bemöta detta också.

Ett par exempel från Öland, där jag bor.

Putterbinde
brandsvig / Foter / CC BY-NC-ND

Nu senast var jag hos en person i mitt jobb (hemtjänsten). Där var anhöriga till honom. De anhöriga läste högt ur tidningen. ”1700 flyktingar väntas till Kalmar län under hösten”. På det svarade de ”också får min kusin vänta i månader på en höftledsoperation. Det finns för få läkare på akuten i Kalmar då man kommer dit och sköterskorna jobbar arslet av sig. Hur kan de då ta in 1700?”

Ett annat exempel. För några dar sen. I tidningarna stod det att runt 700 flyktingar ska tas emot av Borgholms kommun. Då sa en person. ”700, också har de inte råd att ha demensavdelningarna öppna i kommunen längre, hur tänker politikerna”.

Ett tredje exempel. Diskussion om flyktingmottagning igen. En person säger att ”det finns inte en polis på hela Öland efter 18.00 och inte på helgerna. Det har man inte råd med. men flyktingar kan vi ta emot tusentals i Kalmar län.”

Det kokar under ytan på många ställen i Sverige, så även i Kalmar län och Borgholm. Nedskärningar i det sociala skyddsnätet i ett område och flyktingmottagning leder ofta till att folk kopplar samman de två sakerna. Och detta kan få politiker hantera.

Här i Borgholm vet jag att en Socialdemokrat sagt att ”men i måste vara solidariska” som svar på den oron. Det sa personen jag pratade med i första exemplet ovan. Hen hade svarat socialdemokraten att ”men när ska du vara solidarisk med våra äldre och de som behöver vård?”

Det duger inte. Nedskärningar i de sociala skyddsnäten skapar oro och det är lätt att man säger att ”varför satsar man inte på folk som redan bor här innan man tar in fler utifrån”.

Jag ser det så tydligt här på Öland. Det finns en massa människor här som i hemlighet knyter sina nävar av ilska och förtvivlan över sociala nedskärningar och som kontrasterar det generösa flyktingmottagandet med sådant som att gamla mormor inte får vård. Inget prat om solidaritet kan få dem att sluta knyta sin näve.

Sådant går väldigt lätt över i irritation över de nyanlända och folk som ser ut som dem. Så blir en social oro till rasism och de drar alla över en kam. De pratar om ”de där förbannade invandrarna”, blåser upp problem som uppstår och hatet växer. Stjäl en så beskyller man alla i flyktingförläggningen att vara som den som stjäl. Klassisk rasism.

Rasismen måste bemötas strängt, givetvis. Men oron över framtiden, och nedskärningarna är äkta. Det gör att om vi vill vara effektiva i vårt antirasistiska arbete faktiskt måste bemöta dessa myter också, och förändra politiken så man slutar med nedskärningarna! (Detta oavsett om man är vänster eller höger eller inget alls. Jag är liberal, bara så det är tydligt!)

Det går lätt att visa att Sverige blir rikt på invandring, ekonomi är inte en fråga om fördelning främst, utan också skapandet av nya resurser. Men då måste politikerna leva upp till detta. En politik med nedskärningar leder lätt till att folk tror att Sverige blir fattigt på grund av invandring och att ekonomi bara är en fråga om resursfördelning. man tror att:

”Man tar från mormor och ger till flyktingarna…”

Just nu är det ganska lite sånt här, men se på Grekland så förstår ni vad som KAN ske om ekonomin skulle börja må sämre i Sverige. Blir det ordentlig kris kommer hat och rasism att växa i takt med att nedskärningarna ökar.

Detta måste vi hantera. Även politiker som inte håller med mig, och som kanske anser att nedskärningarna är nödvändiga måste börja göra det! Hanterar inte vi antirasister det kommer de som knyter nävarna att lyssna på de som verkar bemöta deras oro. Det gör Sd, som lever på att ställa flyktingmottagning mot pensionärers välfärd.

Jag är orolig vad som kommer att ske i det folk där nävar knyts i fickorna, i hemlighet, av ilska, oro för framtiden och förtvivlan…

Annonser