Rullstolsupprop och funktionshindersvandringar, när kommer det?

Idag är det torsdag. I över 1000 dagar har personer med funktionsnedsättning demonstrerat utanför Rosenbad och krävt ett stopp på den ”rasism” som drabbar dem, dvs diskriminering som drabbar dem för att de har funktionsnedsättningar. 

Jag skriver medvetet ”den rasism” som drabbar dem. Det som drabbar dem är egentligen ”funkofobi”, dvs fördomar och diskriminering mot personer med funktionsnedsättningar. men få reagerar över detta idag, tyvärr, jämfört med hur många som reagerar mot rasism.

Ett samhälle där en del personer, bara för att de har funktionsnedsättningar, berövas frihet genom bristen på tillgänglighet, genom att det inte finns hjälpmedel eller genom att man tvingar dem att stanna hemma för att man drar in deras personliga assistans, är ett samhälle med diskriminering och fördomar. Så<liknelsen med rasism är inte helt fel.

DHR:s ordförande Maria Johansson skrev detta nu på morgonen på Facebook.

DHR

Jag håller med!

Jag har ofta funderat över vad som hade hänt om man gett en jude husarrest med motiveringen att denne är jude, eller en muslim med motiveringen att denne är muslim. Att beröva folk personlig assistans är lika illa som husarrest. Och de får denna husarrest bara för att de har funktionsnedsättningar.

Skulle folk reagera om judar eller muslimer eller folk med mörkare hy inte fick komma in i allmänna lokaler? bristande tillgänglighet är lika illa och drabbar personer med funktionsnedsättning BARA för att de har funktionsnedsättning!

Det är dags att stå upp för personer med funktionsnedsättningars rättigheter!

Kippavandringar, där folk tar på sig kippa till stöd för drabbade judar fungerar bra. Hijabuppropet i veckan har belyst rasismen mot muslimer. Det är kanske funktosnhindersvandringar och rullstolsupprop som behövs? Tänk er några hundra personer, eller kanske tusen, med funktionsnedsätningar eller utan, som alla agerar på samma sätt (dvs för personer utan funktionsnedsättningar betyder det att de agerar SOM OM DE HAR DET), som ger sig in i kollektivtrafiken i Stockholm en måndag morgon. Det skulle bli kaos… För så usel är tillgängligheten. kanske det är sånt som behövs! Civil olydnad och demonstration?

Annonser