Gemensamma KIPPA och HIJAB-vandringar nu!

Kippavandringarna som genomförts på flera håll i Sverige, efter attacker mot judar, har varit stor succé. Igår fick vi höra om flera attacker mot kvinnor som bär hijab och burka och det pratas nu om att bära hijab i solidaritet med dem. Det är bra, hijabvandringar skulle också behövas.

Food of Love
Collin Key (on vacation) / Foter / CC BY-NC-SA

Men samtidigt är det ännu så att det finns krafter som försöker piska upp ömsesidigt hat mellan judar och muslimer. Det måste motverkas. Och det finns en eländig tendens att ta itu med rasistiska problem var för sig, trots att islamofobi och judehat är nära besläktat.

Det är dags att lägga prestigen åt sidan och genomföra kippa- och hijabvandringar NU!

Och tänk på symbolvärdet. INGENSTANS på jorden har man gjort något liknande. Hundratals kippor och hijabs sida vid sida. De bilderna skulle valsa runt i världspressen. Symbolvärdet av en kippa- och hijabvandring skulle bli enormt!

Tyvärr har intresset varit svalt ännu. Det finns folk som anser att man inte bör blanda de båda; ”på grund av islamhat bland ‘dem’, och dessutom för att Israel beter sig fel” säger en part, och ”på grund av antisemitism bland ‘dem’ och dessutom beter sig palestinier fel”, säger den andra parten. Det pratas om att ”det är fel att blanda problemen”. Dessutom anser många ur båda läger att ”vaddå det de andra är utsatta för är inget jämför med hatet mot oss”.

Tyvärr är dessa sk ”skäl” mot kippa- och hijabvandring en del av själva problemet. Jag har mött många fördomar då jag föreslagit detta.

Desto större anledning är det att utmana hatet!

PS

Detta skrev jag om Malmö, men texten gäller hela Sverige.

Och appropå detta. Folk som annars brukar svara på mail svarar inte på mina mail om just detta. WTF?!  jag postade detta på FB och står för det.

Så här har det varit i nästan två år nu.

Det är förbannat lustigt. Pratar man om kippavandringar tindrar ögonen på folk som kämpar mot antisemitism. Pratar man om att ta på hijab i solidaritet med kvinnor som drabbats av rasism så tindrar ögonen på folk som kämpar mot islamofobi. Men GEMENSAM kippa och hijabvandring NÄÄÄÄ, då svarar inte ens folk (som annars har tindrande ögon) på mail.

Många gillar tanken men organisatörerna, de som arrangerar saker, opinionsmakarna. visar alltid ringa intresse. Så reagerar de inte då man föreslår saker som BARA har med antisemitism ELLER islamofobi att göra. Då tindrar deras ögon!

Det har giiiiiiiiivetvis inget att göra med fördomar!

Annonser