Emmabodamodellen för äldreomsorgen, funkar den?

Det talas mycket om Emmabodamodellen i delar av vårdsektorn i Sverige. Men det är svårt att hitta information om den och näst intill omöjligt att hitta kritik mot den. Ändå så införs den i fler och fler kommuner. Det talas en del om den i Borgholm, där jag jobbar och bor.

Vad går den ut på? valfrihet och sånt. Jag har sett en plan på mitt jobb som ser bra ut på pappret. Pensionärerna ska få mer att säga till om, flexiblare omsorg, etc. Det låter ju bra, men hur ska detta göras? Det behövs personal för att åstadkomma detta. Hur ska arbetet genomföras enligt modellen.

Några saker jag hör om modellen får mig att hoppa till. man ska t.ex. ha flexibla tider då pensionären ska få hjälp. Pensionären ska själv KONTAKTA vården och säga när denne vill ha hjälp. Min fråga är givetvis hur man få ihop arbetsschemat med detta. Blir det inte oerhört stressigt för en som jobbar utan fasta hållpunkter. Hur ska man lösa detta i dagens situation där man sparar in på personalen?

Dessutom vet jag att ett av de stora problemen inom vården är att äldre ofta ”inte vill besvära” och ”få hjälp i onödan”. Alla som jobbat inom hemtjänster vet om detta. Det löser man ofta genom fasta tider. Hur fungerar det för dessa som ”inte vill besvära” då DE måste ringa efter hjälpen. Får de mindre hjälp?

Flera ställen som infört modellen har infört konstiga regler bland personalen. T.ex. att man inte ska prata om vad som skett under dagen då arbetspassen byts av. Det ingår som en del i försöken att få personalen att sluta prata mindre sinsemellan. T.ex. ska man minimera pratet MELLAN personalen då man har dubbelbemanning och hjälper en person. Den som får hjälpen ska vara i fokus. Dessutom vill man att personal ska SKRIVA NER, dokumentera, det som sker, inte prata och därmed riskera att inte dokumentera.

Jo, det låter ju bra, men vilka konsekvenser får detta? Jag vet inte med Emmabodamodellen men då jag jobbade i Servicehus i Stockholm såg jag varianter av detta. Att personal pratar sinsemellan och mellan arbetslagen (då personalgrupperna byts av) är något oerhört viktigt. Innan man kan dokumentera något måste man först komma på VAD som bör dokumenteras och det är sånt som kommer fram i de inofficiella och officiella samtalen mellan personalen. Idéutbytet personal emellan är viktigt. Hur ska man veta att en arbetsmetod som man kommit på, och som man tror att alla i personalen utför, är något som INTE alla utför, om inte man pratar.

Dessutom är vården idag uppbyggd kring vikarier och att då ha en situation där man inte pratar MYCKET sinsemallan är livsfarligt,

Sist men inte minst lär fokus ligga på utbildad personal. Den här hetsen att kommuner ska skaffa personal med formell kompetens är lite snurrig. De borde se på reell kompetens istället. Formell kompetens i all ära, men jag har sett MASSOR av folk med världens finaste undersköterskeutbilding som går in i lägenheter och möter pensionärer för första gången med skor eller barfota(!) och inte KOMMUNICERAR med pensionären innan man går in. Undersköterskeutbildning i all ära, men gör man så visar man reell brist på formell kompetens.

Dessutom, sist men inte minst: ingår fritt kaffe för personalen i Emmabodamodellen? Sånt är viktigare än man kan tro för personalens välbefinnande och säger MYCKET om hur en arbetsplats leds. Om man snålar in kaffe brukar det vara nåt fel på ledningen.

Jag är MYCKET kritisk till många påfund där man vill effektivisera vården genom att spara, tidsplanera och piska skiten ur personalen. är Emmabodamodellen en sån modell. Hur mår personalen? När modellen prisades som mest i media ökade också sjukskrivningarna inom omsorgen i Emmaboda, är detta en slump? Det brukar inte vara det. För att personalen ska orka i en situation med besparingar brukar de sjukskriva sig.

Nåja, det är spridda tankar jag har.  Jag söker information med kritiska röster om den s.k. Emmabodamodellen för äldre- och socialomsorgen. Och jag söker efter bra utredningar kring det som beskriver vad som sker, framför allt hur man rent praktiskt vill administrera det med personalen.

Vad vet ni? är Emmabodamodellen bra eller dålig?

Jag har stängt kommentarsfältet (pga rasisterna) så maila mig på tjerlerup@gmail.com eller på min twitter. Eller skriv på min FB-sida. Jag har postat mitt inlägg här, välkommen att kommentera. 

Annonser