Jag fick visst svar av Anders hesselbom

jag har hamnat i en ateistmdebatt på twitter. Så här svarade Anders.

Nu läser jag på twitter att han gång på gång ber mig säga ”Vad i icke-tro gud kan generera kritik? Varför står inte ateism över kritik? EXEMPEL tack.”

Jag svarar dig samma sak som jag svarade en från jehovas vittnen nyligen som inte gillade att jag kritiserade dennes ro på Gud. ”INGET där människor är inblandade får stå över kritik och kritiskt tänkande. Inget!”

För övrigt är min definition av fundamentalism att man.

1) Tror på absoluta sanningar och hävdar att man som människa vet en absolut sanning.

2) Att man anser att denna absoluta sanning står ÖVER all kritik.

3) Man anser att deras lära inte skapats av människor utan av ”nåt annat” som står över människor.

Sånt gillar jag inte.

Ateism är inte bara ”icke tro på Gud” lika lite som religion bara är ”tro på Gud”. Alla ateister jag känt eller känner har en hel livsåskådning  som är kopplad till sin ateism. Desutom tolkar de olika vad ateismbegreppet innebär. En del idiotförklarar troende och säger att de inte kan vara bra vetenskapsmän eller inte kan tänka kritiskt, medan andra anser tvärtom, En del generaliserar titt som tätt om religiösa, andra håller sig från det för de vet att det inte finns två troende som ser på Gud och människan på samma sätt. En del anser att även ateismen måste kunna kritiseras eftersom KRITISKT TÄNKANDE är ateismens kärna, andra anser att ateism står över all kritik. En del anser att de inte har något ansvar för mänskligheten eftersom det inte finns nån Gud, andra att världen är en enhet och att de bär ansvar för att göra världen lite bättre, även om Gud inte finns. Så här kan jag hålla på hela dagen.

Så ja, jag anser att ateism är en livsåskådning. Det är så mycket i varje ateists liv som är kopplat till själva ateismen som sådan, hos de flesta ateister jag mött.

Men det är inte det debatten rör sig om egentligen.

Istället för att påstå att ateismen är höjd över kritik borde Hesselbom göra som Betrrand Russel: uppmuntra religiösa att kritisera genom att säga att ateism INTE är upphöjt över all kritik.

Så här:

”Vi är inte som de religiösa fundamentalister som är livrädda för kritik mot deras religion och deras tro, som anser sig förolämpade om inte nån respekterar kritik mot tron på Gud. Vi välkomnar kritik, därför att kritiskt tänkande är själva kärnan  i ateismen.  Vi är inte som en del religiösa, som är rädda för kritik mot deras syn på det högsta. Inget mänskligt är upphöjt över all kritik. Inte profeter, inte frälsare, inte Gud själv och de bilder folk skapar av sin Gud, inte  heliga kyrkorum, inte heliga skrifter, inte bön, heliga symboler. Lika lite som politiska ideologiers skrifter, ledare och symboler står upphöjda över all kritik står religiösa ideologier upphöjda över all kritik.

Detta vet många religiösa som motiverar kritiskt tänkande med att människan inte ÄR Gud, vi är ofullkomliga, allt mänskligt, även tolkningar av Gud måste därför vara, ofullkomliga och öppna för kritik.

Men vi vill inte vara som de religiösa som kastar skit på oss ateister, som hånar oss och generaliserar om ateister som om varje ateist hade samma åsikt om livet och människan. Vi vet att ateister skiljer sig åt och att religiösa också gör det. Vi generaliserar inte om religiösa, minst av allt dumförklarar vi dem.

Men grunden för vår ateism är det kritiska tänkandet. Att INGET, jag säger INGET står över kritik!”

Mitt svar till Anders är att, nej jag kan inte gå med på att ateism står över all kritik eftersom jag mött för många fundamentalister, under mina år som anser att just deras syn på Gud (eller icke Gud) står över all kritik och är en ABSOLUT SANNING! Ateismen är liksom religionerna och alt annat mänskligt skapelser av människorna och står INTE över kritik. 

Annonser