Bakgrunden till REVA, det började med EU och Schengenavtalet

I debatten om REVA, om att polisen börjat genomsöka tunnelbanorna i jakten på sk ”illegala flyktingar” hör man ofta folk utmåla polisen till syndabockarna. Det finns ett upprop mot REVA som får mycket stöd från både liberaler och vänstern, som varnar för polisen. I den mån man nämner politiker som ansvariga för REVA är det ALliansen som får klä skott för politiken. EU nämns nästan inte alls. Socialdemokraternas roll i att skapa REVA i praktiken inte alls.

Det gör att jag INTE kan skriva under uppropet. Polisen är inte problemet. Det är de styrande i EU, inkluderat Sverige, de sista 20 åren som skapat den hårdare flyktingpolitiken, där interna gränskontroller ingår. Reva är ingen svensk politik, det är EU politik och både Borgare och Socialdemokraterna har glatt stött denna politik, i Sverige såväl som andra EU-länder.

1996 började Spanien bygga taggtrådshinder och elektroniska övervakningssystem längst sina afrikanska enklaver. Samtidigt skärpte landet sin interna gränskontroll och jakten på illegala flyktingar, Det var den Socialdemokratiska regeringen som genomdrev detta men de borgerliga var eniga om politiken. Rent symboliskt kan man säga att detta var startskottet för EU:s nya hårdare politik. 

Sen 1993 har idag snart ca 17000 dödsoffer dokumenterats. Människor som sökt ett bättre liv och dött i sina försök att korsa gränserna till EU. De har spetsats på taggtråden i Ceuta, drunknat i Medelhavets vågor. Barn har svultit ihjäl ombord på lastbilar.

Schengenavtalet

Det var Schengenavtalet om fri rörlighet inom EU som gjorde att EU var tvungna att bygga yttre gränskontroller för att stänga ute ”oönskade” och inre gränskontroller för att jaga ”passlösa” och ”illegala”. Schengenavtalet slöts mellan olika EG länder redan på 80-talet. På 90-talet stärktes kontrollen och 1999 blev det en del av EU:s politik, med Amsterdamfördraget.

Sverige anslöts till Schengen 2001.

Jag var med och demonstrerade mot Schengen redan 1999. Då, när Amsterdamfördraget ratificerades och Schengen och EU blev en realitet, dominerades EU av Socialdemokrater (13 av 15 EU länder styrdes rött) men borgarna stödde politiken. I den mån de var oppositionella var det för att de ville ha ännu striktare lagar.

Vi var många som varnade för vad Schengen skulle leda till. Vi kunde se det redan då..

Mellan 1995 och 1999 kunde vi se de första konsekvenserna av Schengenavtalet. Taggtråden sattes upp. Båtflyktingar avvisades. Och när kriget i Kosovo flammade upp 1998 bemöttes kosovoalbanerna annorlunda än de flyende bosnierna från kriget i Bosnien bara några år tidigare. Bosnierna hade det lättare att fly in i Europa än kosovoalbanerna. Kosovoalbanerna avvisades eller förstes ihop i flyktingläger. Kosovoalbanerna var de första offren för Schengenavtalet. I Italien kontrollerade man folk som såg ut som misstänkta albaner på bussar och tunnelbanor. En slags italiensk REVA.

I SVERIGE

I Sverige började man utreda hur den nya politiken skulle se ut redan innan 1999. Resultatet blev en ny utlänningslag 2005 och en gränskontrolllag 2004. Det är de lagarna, utarbetade i samråd med de övriga Schengenländerna och EU:s byråkrati som bildar grunden för REVA.

Sou 2004:110, gränskontrollslagen, som skrevs av regeringen Persson formulerade att inre gränskontroll betyder att POLISEN ska ha rätt att kontrollera folks identitet, i samband med misstanke att en misstänkt utlänning misstänks vistas här illegalt (131,134 och 141 tex)

Parallellt med denna yttre gränskontroll har en inre sådan också upprättats. Inre utlännings kontroll får emellertid endast göras, om det finns anledning att anta, att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här eller om det annars finns särskild anledning till kontroll.

2005 antogs utlänningslagen. Den och gränskontrolllagen utgör grunden för REVA.

Redan från början fanns tanken om ”inre utlänningskontroll” med i lagarna och formuleringarna. Det nämndes inte att man skulle kontrollera ”utlänningarna” just vid tunnelbanan. Däremot sades det uttryckligen ATT man skulle ha en strikt inre kontroll.

I polisens direktiv (klubbade 2005 och 2011 av Socialdemokrater och Borgare) står det uttryckligen:

Inre utlänningskontroll ska bedrivas över hela det svenska territoriet och vara en integrerad del av Polisens olika verksamhetsgrenar… Polismyndigheten bör i sin verksamhets- och personalplanering beakta behovet av inre utlänningskontroll. Den inre utlänningskontrollen är en viktig kompensatorisk åtgärd för avskaffandet av gränskontrollen mellan de länder som deltar i det operativa Schengensamarbetet. För att upprätthålla den fria rörligheten för personer inom Schengenområdet är det viktigt att utlänningskontroll sker i hela landet. Inre utlänningskontroll är en arbetsuppgift som alla poliser bör kunna utföra och därför bör polismyndigheten särskilt beakta behovet av utbildning inom utlänningsrättens område.

Inre utlänningskontroll (det som REVA är en del av) är alltså en AV POLITIKER beslutad aktion inom ramarna för EU:s Schengenöverrenskommelse.

Frågan har debatterats mycket i riksdagen. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är de som mest motsatt sig denna politik och varnat för vad som kan komma att ske om polisen, som ett led i EU:s Schengenpolitik, får befogenhet att göra ”inre utlänningskontroll”.

Redan från början stod det klart att den inre utlänningskontrollen kommer att baseras på folks UTSEENDE. Det var inte oproblematiskt. (Denna rapport från 2002 beskriver dilemmat som att polisen kontrollerar de som SER UT att vara utlänningar.)

Antalet ”inre utlänningskontroller” ökar mer och mer. Från ca 4000 per år 2006 till 14500 2012. I år, med REVA, lär det vara mångdubbelt mer.

Många i den politiska högern gjorde gemensam sak med Mp och V och protesterade mot den socialdemokratiska flyktingpolitiken och S stöd till ”fort Europa”. Fast det ska tilläggas att S alltid fick stöd från den borgerliga oppositionen i arbetet med en striktare lag.

Tragiskt nog har dessa borgerliga opponenter idag glömt bort vad de sa. Nu sitter de i regering och riksdag och administrerar en politik som är VÄRRE än Socialdemokraternas.

Som de borgerliga ungdomsförbunden skrev 2002:

Ni driver människor i döden, Klingvall

Idag är det deras partikamrater som driver folk i döden.

Jag var med på den sk Russeltribunalen på Kulturhuset i somras. I den gick man igenom konsekvenserna av 20 år av EG och EU politik för att bygga ”Fort Europa”.  Ett ofattbart lidande. Jag minns att man i tríbunalen uttryckligen varnade att EU:s polisiära politik blir mer och mer fascistioid. De visade bra att det är samordnat. EU bygger ort Europa gemensamt, med inre och yttre murar och kontroller.

Jag hade önskat att fler varit med på den tribunalen och stött den.

Nej jag kan inte stötta uppropet mot REVA. Problemet är INTE polisen i Sverige. Problemet är att Socialdemokraterna och högern i Europa skapat ett monster: Fort Europa. För att hålla oönskade grupper borta från EU har man gett polisen ökade befogenheter att jaga ”illegala”. DET är problemet. REVA är en del av en allt hårdare politik i EU. Polisen får mer och mer makt och övervakar oss mer och mer. DET är politikernas fel!

För övrigt ska ni läsa Per Herngrens kritik av uppropet mot REVA också. En galen flyktingpolitik blir inte mer rätt för att lagarna ger polis rätt att jaga ”illegala” flyktingar överallt.

14 tankar om “Bakgrunden till REVA, det började med EU och Schengenavtalet

 1. Tack Torbjörn för en gedigen historisk genomgång!
  Jag har sedan några år börjat använda nationalstatsapartheid när gränser (ex EUs eller ett lands) används för att försvåra för fattiga och ickevita att röra sig. Jag tycker det behövs ett begrepp som kan användas över hela världen för vissa makttekniker som begränsar fattigas och ickevitas rörelsefrihet utifrån avgränsade områden. Fungerar nationalstatsapartheid som begrepp tycker du och ni andra?

  Det borde gå att använda liknande civil olydnad som i Danmark när judar skulle bära davidstjärna. En stor del av den danska befolkningen tog på sig davidsstjärnor. Ifall tillräckligt många med medborgarskap hävdar ”jämlik behandling” vid biljettkontrol och förklarar att de visar biljetten på polisstationen, då kan möjligen REVA och liknande system kollapsa av kostnadsskäl.

 2. Det är ett bra begrepp. Nationalstatsaparthaid. Jag tror på någon form av civil olydnad som drabbar politikerna. Dvs det är DE som ska drabbas. Något som bör ske runt Rosenbad, Runt S-högkvarteret och runt riksdagen.

  Och jag tror på markeringar mot EUs politik.

  Exakt hur är oklart. men civil olydnad är vägen. Jag håller helt med.

 3. Att skylla enbart på politikerna är för snävt; vi har de politiker som röstats fram. Det här är djupare, allmännare problem än så.

  Poliser är heller inte robotar, de kan inte smita undan ansvar med förklaringen ”jag lydde bara order”.

  Att kräva jämlik behandling i stil med Pers förslag tror jag kan vara gångbart både för att pressa enskilda polismän att tänka till, och för att få medialt fokus. Att ta resurser i anspråk är också en aspekt som kommer påverka, inte minst längre upp i polisorganisationen. Frågan är om ”gemene svensk” har vad som krävs…? Hur många behövs för att uppnå effekt? Jag vet själv inte om jag kunnat riskera försening till jobb osv. för att kunna genomföra något sådant.

  Nationalstatsapartheid kan nog fungera som politisk term för detta.

 4. Tack Olof kring dina funderingar! En fördel med nationalstatsapartheid som begrepp är att det är drastiskt, det är svårt för radikala liberaler och vänster att argumentera för pragmatisk nationalstatsapartheid, eller lite taktisk nationalstatsapartheid tills vidare.

  Jämlik behandling-civil olydnad: Jag tror det kan räcka med några enstaka för att det ska få spännande effekter. Ibland fetischerar vi mängden och massan och tror att de har någon sorts kraft som ökar med antalet (numerologisk magi).

  Ekonomiskt däremot så har ju antalet kostnadseffekter. Tio personer som i jämlikhetens namn visar biljett på polisstationen med eskort av två poliser bör skapa en kostnad på 6000 kr. Hundra personer 60 000 kr. 1000 personer 600 000 kr. (Uppskattning av lön-sociala avgifter för två poliser samt byråkrati).

  Politisk förändring handlar främst om smitta tror jag. Jämlik behandling-civil olydnad kan smitta av sig till vissa poliser, domare, kyrkor och moskéer, folkrörelser. Smittan tar sig nya uttryck. Och den kan inte härledas helt till en smittokälla.

 5. Pingback: #Reva; får polisen kolla ”utlänningar”? | Sverige är inte världens navel!

 6. Pingback: REVA är vidrigt – men migrationspolitiken vidrigare | Calandrellas blogg

 7. Pingback: Kärlekens krafter måste enas mot hatets utvisningar | Calandrellas blogg

 8. Pingback: Bästa Jonas Hassen Khemiri: migration och välfärd går hand i hand | Calandrellas blogg

 9. Pingback: Människor dör på grund av REVA – och vapenexporten | Calandrellas blogg

 10. Pingback: Hyckleriet råder: Vad sägs om lite ärlighet? | Intersektionell solidaritet

 11. Pingback: Demonstrera på lördag mot REVA :

 12. Pingback: Regeringens flyktingpolitik är antiliberal | Calandrellas blogg

 13. Pingback: Nathalie Rothschild » Archive » Why we should chill outabout ‘illegals’

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s