Mödrars roll i att upprätthålla sneda könsmönster.

Posted on februari 2, 2013

3


Det blev debatt på två ställen i Facebook när jag återpostade Anny Berglins artikel om Kvinnohat igår. (Gör inte misstaget att öppna sidan och läsa artikeln om du befinner dig ombord på ett X-2000 som jag just nu bara. Bilden är inte rumsren.)

Debatten rörde sig kring det lämpliga att generalisera om män och det har jag ofta reagerat mot. Generaliseringar om män, vita, afrikaner, muslimer och judar ser jag på samma sätt.

Men en intressant sak dök upp i en diskussion som jag funderat mycket över. En debattör skrev detta.

Jämställdheten har stora brister i Sverige än idag. Än idag är det kvinnor som bär huvudansvaret för barnens uppfostran. Det är de som är hemma mest med pojkarna och flickorna… Det är mödrarna som är förebilderna i livet för små pojkar och flickor, papporna är oftast frånvarande. Om man studerar problemfamiljer ser man att i de fall en pojke blivit stökig och begår brott har papporna oftast varit helt eller delvis frånvarande från barnet under uppfostran…

I inlägget efter refererar debattören till Berglings artikel och skriver:

Männen uppfostrar pojkarna i deras efterbild. Deras kvinnosyn återspeglas i pojkarna som små och man ser den när de växer upp till män som åter lär sina barn att bete sig som de och deras fäder. Anny Berglin har rätt. Nu är det dags för män att börja ta ansvar för hur de uppfostrar sina pojkar. Ja, jag skriver män, för det är nåt fel med patriarkatet.

Detta sätter fingret på något som jag ofta funderat på.

Vilken roll har mödrarna? Kan det vara så att det vi har att göra är att BÅDE MÄN OCH KVINNOR måste börja bryta könsroller och mönster vid uppfostran. Kanske det här med skev syn på könen inte är ett problem som har sitt ursprung hos män enbart, kanske är det dags att fråga hur en del kvinnor bidrar till att skapa en del pojkars och MÄNS (liksom n del flickor och KVINNORS) sneda syn på kön och könsroller.

Om det nu är så i vårt jämställda samhälle att mödrarna oftast har huvudansvaret vid uppfostran än idag, vilket bekräftas av statistiken, och ofta är den enda förebilden för de små pojkarna, så kanske ”mödrar” också förmedlar en syn på könsroller som man borde kika lite närmare på.

Kanske det är så enkelt att både män och kvinnor är fast i könsroller och att vi bara kan bryta detta genom att BÅDE män och kvinnor arbetar för att medvetandegöra dessa mönster.

Myten om den starka mannen som ska beskydda en svaga flickan, myter om att flickor ska spela svårtillgängliga och ”hålla på sig” sexuellt sett, beundran för fysiskt starka män”, sprids ännu ganska öppet bland BÅDE kvinnor och män. Än idag kan rövhålen i en by, som alla vet trampar och förtrycker kvinnor, ses som sexuellt attraktiva av en del kvinnor. Än idag kan många kvinnor anse att det naturligtvis är KVINNORNA som ska ha huvudansvaret för barnet. Det kanske är det man ska hugga tag i för att vidareutveckla jämställdhetsarbetet istället för att lägga ansvaret för förmedlandet av mansbilden papporna bara.

BÅDE mammor och pappor förmedlar könsroller till sina barn, till sina pojkar. Den sneda mansbilden är resultatet av BÅDE mäns och kvinnors samt pappors och mammors sneda mans och kvinnobilder.

Advertisements
Posted in: Könsfrågor