Dispatch International blir dummare för varje dag

Posted on september 20, 2012

9


Ingrid Carlqvists projekt Dispatch International, som jag varnat för många gånger förr, har i veckan publicerat ett inlägg som dryper av rasbiologi. Västvärlden håller på att kollapsa på grund av invandringen av folk som tidningen påstår har ”lägre IQ”.

För det första att ju fler lågintelligenta invandrare som kommer, desto lägre blir den genomsnittliga IQ:n. För det andra har Danmark länge lidit av en katastrofalt låg fertilitet, långt under de 2,05 barn per kvinna som krävs för att upprätthålla befolkningen, vilket betyder att antalet danskar ständigt minskar. För det tredje blir den danska befolkningen allt äldre. De två sistnämnda faktorerna medför att de etniska danskarna är på väg att försvinna från jordens yta.

Den första faktorn betyder att lågintelligenta invandrare kommer att fortsätta öka sin andel av befolkningen. Med tiden kommer de etniska danskarna att vara i minoritet i sitt eget land…. Omkring 2050 kan vi förvänta oss att ickevästliga invandrares barn – med intelligenskvoter mellan 75 och 80 – kommer att vara i majoritet i danska grundskolor. Det är där framtiden avgörs.

Det finns också en annan negligerad aspekt av den icke-västliga invandringen till Nordeuropa – den lågintelligenta afrikanska invandringen (genomsnitts-IQ mellan 68 och 75) kommer inte bara att sänka exempelvis den danska genomsnitts-IQ:n utan också medföra ett oförlåtligt brain drain från de icke-västliga länder som har ett skriande behov av intelligenta människor. Ett okänt antal emigranter har högre IQ än genomsnittet i sina länder och resultat blir alltså att såväl deras egna länder som västländerna blir förlorare.

Precis som forskare visat är inte IQ frikopplat från socioekonomiska faktorer. De som noteras för lägre IQ är oftast fattiga eller har inte gått i skolan.

Det är typiskt att författaren säger sig ha hämtat sin inspiration från The Bell Curve skriven av Herrstein och Murray i början av 90-talet. Den boken har krossats vetenskapligt sen dess och bara en handfull rasister tror på den numera.

Rekommenderad läsning: The mismeasurement of Man av stephen Jay Gould

Dispatch Internationals rasbiologiska alster bevisar bara en sak: att rasism gör dig dummare och dummare för varje dag!

Advertisements
Posted in: Antirasism