Dom mot nazistisk hemsida kan betyda dödsstöten för Avpixlats kommentarsfältshat

Posted on september 14, 2012

24


Emil Hagberg i SMR döms till en månad fängelse. Domen mot denna nazist är viktig så jag citerar en artikel ur Nordfront.se, så att även de som inte vill gå in på nazistiska hemsidor kan ta del av den. Det är en aktivist i Svenska Motståndsrörelsen som dömts för förekomsten av förtäckt mordhot och för användning av begreppet finansjude i ett kommentarsfält på Patriot.nu.

Jag är mycket för yttrandefrihet, även för rasister, men anser att i fall som dessa är det nödvändigt att gripa in. Orden ”res galgar” och referenser till skadedjur, antyder uppvigling till mord och det, tillsammans med rasism, anser jag är något samhället ska stoppa via lagar och rättsväsendet. Uppvigling till mord plus rasism ska man inte ta lätt på.

Det viktiga, är att nazisten dömd för en kommentar på Patriot.nu, inte för en artikel. Det borde för övrigt ge antirasister som ogillar hatet mot muslimer ett rättsfall som de kan använda mot blogghatet. Denna kombination av mordhot och rasism mot muslimer är nämligen väldigt vanlig i kommentarsfälten på nätet. Riksdagsman Kent Ekeroths projekt, Avpixlat, publicerar hundratals sådana kommentarer VARJE DAG. (För ett exempel se denna artikel om kackerlackor.)

Det är ingen skillnad mellan hatet på Avpixlat och Patriot.nu, mer än att judar är offer i ena fallet och muslimer och romer i andra.

Här är artikeln på Svenska Motsåndsrörelsens hemsida. Länkarna till dom och tidigare artiklar går till nazisternas egna hemsidor.

Vem anmäler Avpixlat och de andra hatsajterna först och får testat om domen gäller även då inte ansvarig utgivare förekommer?

Tingsrätten gick helt på åklagarens linje och dömde Emil till det maximala straffet för ”brottet” nämligen en månads fängelse. Detta alltså för en kommentar som publicerats på Motståndsrörelsens hemsida. Förutom fängelse måste Hagberg även betala 6874 kronor till staten.

Tingsrätten motiverar domen på följande sätt:

Sett i sitt sammanhang – särskilt med hänsyn till rubriken Sagan snart slut för finansjuden- är det enligt tingsrätten tydligt att uttalandet i kommentaren syftar påfolkgruppen judar. Det budskap som förmedlas är att det är judar som är hänsynslösa kapitalister. Det står även klart att orden parasiter och kryp i uttalandet syftar på judar. I sitt sammanhang uttrycker dessa uttalanden missaktning för folkgruppen judar. Vidare måste uppmaningen ”res galgar” i sitt sammanhang ses som ett tydligt hot angående vad som kan ske om judarna kommer till Sverige. Att galgar ska resas inför någons ankomst innefattar ett dödshot, vilket är särskilt allvarligt. Sammantaget finner tingsrätten att uttalandena klart överstiger gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion och ger uttryck för missaktning och hot mot judar. Det är därmed styrkt att Emil Hagberg har gjort sig skyldig till yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp.

Åklagare Stefan Lind var särskilt noggrann I sin slutplädering med att betona att rätten inte skulle låta det fängelsestraff Hagberg tidigare avtjänade i år även gälla detta brott. Detta är annars mycket vanligt i sådana här sammanhang eftersom den förra domen meddelades efter den nu aktuella kommentaren. Att rätten den här gången frångår gängse rutin motiverar man på följande sätt.

Det finns heller inga synnerliga skäl för att låta påföljden för de tidigare brotten omfatta även nu aktuellt brott. Emil Hagberg ska därför dömas särskilt till fängelse. Vid straffmätningen beaktar tingsrätten att brottet innebär återfall i likartad brottslighet och att det begicks innan de tidigare fängelsestraffen
börjat verkställas.

Hagberg kommenterar kort det hela så här:

–Det var väntat, vi blir alltid dömda, Sverige har ingen yttrandefrihet. Död åt ….staten!

Läs domen i sin helhet.

Advertisements
Posted in: Antirasism