Några ord om myter kring kvinnlig omskärelse & sexualitet

Posted on september 6, 2012

6


Kvinnlig omskärelse är vidrigt. De vanligaste formerna går ut på att skära av klitoris och delar av blygdläpparna på flickor. Men hur vanligt är det, och är det en ”muslimsk sed” som rasister antyder. Svaret är: jättevanligt. Men det är inte en muslimsk sed, det är snarast en sed i norra afrika, en sed som både utövas bland  kristna och muslimer.

Man blir riktigt livrädd när man studerar hur utbredd sedvanan med kvinnlig omskärelse är.

Enligt många myter är det bara kvinnor i på afrikas horn, dvs Somalia, som omskärs. Det stämmer inte. 86% av alla kvinnor i Egypten antas t.ex. vara omskurna idag. 2008 antog regeringen och UNICEF att 91% mellan 15 och 49 år var omskurna, trots att lagar mot kvinnlig omskärelse stiftats sen 1996.

Siffrorna om hur många som omskurits är vidrig läsning. Ni kan hitta dem hos UNICEF. 98% i Somalia, 89% i Norra Sudan, 74% i Etiopien, 89% i Eritrea, 30% i Nigeria, 37% i Kenya. Bland både muslimer och kristna, alltså (bara 30% av Etiopierna är muslimer och 50% av eritreanerna).

Om vi tittar på Egypten är det många egyptiska religiösa fanatiker, och konservativa politiker, som vill tillåta kvinnlig omskärelse igen. Det var den förre presidenten Mubarak och hans fru som arbetade mot könsstympning, vilket paradoxalt nog fått många att anta att förbudet va en del av Mubaraks tyranniska styre.

Anledningen till att man omskär kvinnor och män är egentligen samma. Man har velat kontrollera könsdriften. Enligt myten skulle könsdriften hejdas, och risken för onani minskas, om man skar bort alla ”lösa delar” kring könsorganen. I mannens fall förhuden, vilket, det ska sägas, skapar relativt små problem för mannens sexliv. I kvinnans fall klitoris och blygdläpparna vilket totalt förstör sexlivet.

Förespråkare av omskärelse gillar troligen inte att höra detta, men om man läser all sexfientlig litteratur genom tiderna ser man hur  all form av omskärelse kopplats till att kontrollera sexlivet. (Jag stöder inte ett förbud av omskärelse av pojkar, jag inser att det kan inte jämföras med kvinnlig omskärelse, men har inser varifrån sedvanan härrör ändå.)

Nu till myten om den muslimska seden… Det var muslimska läkare, författare och tänkare som för första gången började skriva om klitoris i positiva termer. Det är i muslimska vetenskapliga och filosofiska verk vi för första gången möter taken att mannen har en ”plikt” att se till att kvinnan också njuter då man har sex.

Läs gärna den underbara lilla boken ”Njutningens källor” från 1200-talet appropå just det.

”Kvinnan, liksom mannen, är begåvad med egna samlags- och fortplantningsorgan. Hon är ämnad att fullt ut njuta och inte bara underkasta sig kopulation för fortplantningens skull, som vissa falska apostlar har predikat.”
/Ur Njutningens Källor

I andra delar av den muslimska världen avskyr man idag sedvänjan med kvinnlig omskärelse. Det kan vara värt att hålla i åtanke när man försöker utmåla alla muslimer som onda och galna, som islamofoberna gör.

Kvinnlig omskärelse är ett gigantiskt problem. Men det är att förenkla, och sprida fördomar, att påstå att kvinnlig omskärelse är en ”muslimsk” sedvana. Tvärtom kan man göra som motståndare till omskärelsen gör: använda religionen, islam, mot den barbariska seden med omskärelse.

PS

En del av er skulle nog säga att användningen av burkan i andra delar av arabvärlden är en sed som liknar sedvanan med kvinnlig omskärelse. I gubbars filosofiska verk har man angett som skäl för burkan att man vill kontrollera kvinnors ”kraft” att locka män genom att gömma undan dem, så det är helt korrekt.

Jag är liberal så jag är mot burkaförbud för vuxna kvinnor. Vuxna, myndiga, ska få göra som de vill. Många väljer numera att markera sin självständighet genom burkan, så de kulturella skälen till varför burkan används håller på att förändras, Men det finns all anledning att studera skälen till varför man burkan ens finns. Liknande kontrollsystem för att hålla kvinnor i schack har funnits i Europa. tex sedvanan att gifta kvinnor skulle ha håret uppsatt och dolt, medan ogifta fick ha håret fritt flygande.

Det bör påpekas att så sent som för 300 år sen dömdes kvinnor och män till dödsstraff om kvinnan satt ovanpå vid samlag. Det var ”häxeri”.

Advertisements
Posted in: Islam, Könsfrågor