Varning för Ingrid Carlqvist & Dispatch International!

Posted on september 4, 2012

15


Världen har begåvats med en ny tidning. Dispatch International. Grundare är Lars Hedegaard i Danmark och Ingrid Carlqvist från Sverige. Båda är aktiva med de s.k. ”tryckfrihetssällskapen” . Båda håller på att bli viktiga kuggar i den internationella s.k. counterjihadrörelsen, islamofobernas informella nätverk.

Skärmklipp av tidningen

Den nya tidningen visar varför vi har all anledning att varna för counterjihad, och för Ingrid Carlqvist.

Du kan läsa provexemplaret här. Jag rekommenderar att ni läser det, även om ni hatar allt som islamofoberna i counterjihad står för.

Se på första sidan. En bild av en muslimsk kvinna, med sina små barn pryder första sidan.

Bredvid finns en artikel som anger att Europa översvämmas av ”muslimer”. Folkökningen och invandringen anges som ett hot. En bild på profeten Muhammed med svärd, som elak ”krigsherre” syns strax under bilden.

Muslimer som hot… Barn i barnvagn som hot…

Om man bläddrar i tidningen ser man att Lars Hedegaard har en artikel om målet med tidningen på sidan fyra.

Där kan man läsa:

Vi betraktar islam som den farligaste utmaning som drabbat Norden och Västvärlden sedan demokratierna lyckades krossa nazismen och fascismen och tvinga det tjugonde århundradets tredje stora totalitära ideologi, kommunismen, på defensiven. Därför kommer vi att skriva mycket om islam och den muslimska invandringen. De politiker och myndigheter som borde försvara demokratin och de västliga frihetsrättigheterna, men i stället låter islamiseringen passera, kommer att få höra från oss.

Islam är med andra ord som nazismen menar han.

Bredvid finns en artikel från den nationalistiska partiledaren Paul Weston:

Mångkulturen är ett statsunderstött redskap som används för att splittra samhället till den grad att det påminner om apartheid. Syftet är att förstöra nationalstaten, politiskt och mentalt avväpna de infödda befolkningarna och försäkra sig om att det civila samhället bryter samman. En sådan ofrånkomlig och anarkistisk situation kan då
användas för att införa fler och fler lagar och regler, som till sist utmynnar i ett totalitärt styre av socialistiskt slag – i realiteten en revolution i slowmotion…

Mångkulturen är både farlig och ondskefull. Om den inte stoppas snart är den fullt kapabel att förgöra Västvärldens befolkningar…

Vi kan inte göra mycket åt befolkningsutvecklingen, men vi kan åtminstone exponera mångkulturen som den totalitära, rasistiska och folkmordiska ideologi den är. Först när en majoritet av väljarna har förstått detta, kan vi börja arbeta för att återföra den västerländska civilisationen till sin förlorade plats.

Det där sista har översatts fel. I originalet har Weston varnat för hot mot ”vår kultur och ras”.

We can do little about the demographics, but we can certainly expose multiculturalism as a totalitarian ideology of racial and cultural genocide. Only once this is accepted by the electoral majority can we begin to reclaim Western Civilisation.

(Ingrid Carlqvist är lite lustig. Hon tyckte kanske att Paul Westons ord om ett ”folkmord mot vår ras och mot vår kultur” lät för drastiskt. Så hon översatte det medvetet fel. Eller hur ska man tolka denna översättningsmiss?)

Rasism?

Bilden som Dispatch International vill förmedla är att muslimerna och islam är ett hot. Islam är likt nazistismen och muslimer är nazister. Muslimerna föder barn på löpande band, som också blir ”nazister” och som tror på en barbarisk krigsherre till profet. Denna nya nazism hotar Europa. Ett folkmord mot europeerna pågår. Symbolen för detta babariska folk är kvinnan med barnen på första sidan.

I den svenska debatten försöker Ingrid Carlqvist ibland påstå att hon och Dispatch international inte har något emot ”muslimer” utan att man anser att islamisterna är problemet. Ingrid ljuger, vilket alla som läser Dispatch International kan bekräfta. Där pratas det om ”islam” och ”muslimerna” som hotet.

För övrigt skrev hon till mig idag att alla muslimer är som nazister, fast som ”ofarliga nazister”. Inte alla muslimer är farliga, inte alla nazister är farliga. Hur är den människa funtad som kan skriva så?

Ja, islam är farlig även om inte alla muslimer är det. Precis som nazism är farligt även om inte alla nazister är det.

Detta är viktigt. Det var synen på muslimer som nazister Breivik använde för att motivera sitt massmord i Norge 2011.

Breivik anser att Europa håller på att ockuperas av nya nazister, dvs islam. Muslimerna styr med hjälp av medlöpare, så kallade ”quislingar” i alla länder. Framför allt är socialister och Socialdemokrater dessa nya ”quislingar! (Begreppet ”quislingar” kommer från Vikdun Quisling, medlöparen som hjälpte nazisterna i Norge under andra världskriget.)

På sin Facebooksida hade Breivik skrivit, innan sitt massmord, att hans förebild var Max Manus, den norska frihetskämpen som mördade nazister och quislingar i Norge under andra världskriget. Breivik ansåg att han gjorde samma sak som motståndskämparna under andra världskriget då han mördade ungdomarna i Utöya. Ungdomarna var ju ”kulturmarxister”, quislingar, lovliga måltavlor i kriget mot den nya nazismen.

Därför är det inte oviktigt att counterjihad, och Ingrid Carlqvist, delar denna syn på muslimerna.

Att Dispatch International, och Carlqvist, delar Breiviks syn på islam som nazism, är inte förvånande. Som jag skrivit förut har Ingrid Carlqvist upprepade gånger jämfört islam med nazismen.

Dessutom har hon också en vana att kalla sina motståndare för nazimedlöpare, dvs quislingar. Det fick jag höra när jag ansåg att hon generaliserade om islam likt Breivik.

Carlqvist drar alla muslimer över en kam.

Tryckfriheten och yttrandefriheten värnar jag som liberal för. Men de som sprider hat får vara beredda att bli motsagda, synade och möta motargument. Med yttrandefriheten följer också rätten för mig att syna det som sägs offentligt och bemöta det. Det gör jag här och nu!

Det hat som sprids bland anti-muslimska grupper är skrämmande.

PS

För övrigt anser Carlqvist att folket i ”MENA”-länderna (dvs muslimer) har lägre IQ. En del av bevisen för hennes syn på IQ och invandring hittar ni här.

Läs även interasistmen som skriver om riksdagsledamoten som stöder denna hattidning idag.

Advertisements