De ”funktionshindrade”, den nazistiska förintelsen & den ”demokratiska” förintelseförnekelsen…

Tänk dig att det andra världskriget hade slutat 1945 utan att någon erkände förintelsen av judar. Ingen diskuterade det alls. Tänk dig att efter nästan 20 år av kamp hade judarna lyckats få en debatt om detta i riksdagen i Tyskland där judarna krävde att folkmordet skulle erkännas och att de skulle få rätt till hjälp och ersättning. Tänk dig då att en expertkommitté med Joseph Mengele och Adolf Eichmann i spetsen hade kallats in som ”judeexperter” och att de inför riksdagen i Tyskland säger att judarna är” överkänsliga och neurotiska” som vill ha upprättelse. Tänk dig sen att det dröjer ytterligare 25 år innan förintelsen av judar erkänns som en förintelse.

Det låter absurt. Men det var så det var för personer med funktionsnedsättningar i Tyskland. Förintelsen av dem förnekades under många år.

Upp emot 275.000 funktionnedsatta mördades under det nazistiska programmet, T4, som löpte på officiellt till 1941, inofficiellt till 1945. Många fler dog om man också tar hänsyn till de försämrade levnadsvillkoren för dem, de som dog av svält och undernäring. Mellan 350.000 till 360.000 ärftligt sjuka steriliserades.

Kyrkorna protesterade mot förintelsen av de med funktionsnedsättningar 1941 och fick naziregimen att besluta att dölja fortsättningen av programmet. Kanske var det protesterna mot förintelseprogrammet det som fick naziregimen att besluta att dölja allt som hade med förintelsen av judar? Förintelsen av judar hade skett innan 1941 också, och då ganska mycket i det öppna, med massavrättningar i ghettona. Efter 1941 ändrade nazisterna sin strategi.

Men det är inte själva förintelsen jag ska skriva om här utan förintelseförnekandet. Efter 1945 var det stora grupper av förföljda under nazismen som inte erkändes som förföljda. Romerna, personer med  funktionsnedsättningar och de homosexuella  fick vänta tills 80-talet, även om en del romers lidande faktiskt erkändes redan på 60-talet. Mellan 1980 och 1988 fick till slut alla som utsattes för tvångssteriliseringar och överlevande efter förintelsen rätt till ersättning, Det fanns inte många överlevande efter t-4 programmet, 333 stycken, 43 år efter krigsslutet.

Det absurda var att Nurnbergrättegångarna visade att personer med funktionsnedsättningar förintats. Men offren för förintelsen fick inte sitt lidande erkänt förrän nästan 45 år efter rättegångarna!

Men diskrimineringen fortsatte efteråt vilket man kan se på hur det varit i Sverige. När Göran Persson drog igång sitt projekt om förintelsen för mer än 10 år sen inkluderades inte personer med funktionsnedsättaningar och hittills har aldrig någon representant för dem bjudits in till officiella firanden. Projektet Levande Historia har rättat till detta i efterhand och jag har fått ett löfte från myndigheterna att nästa år ska även de ska bjudas in till minnesdagen…

Nästa år, 70 år efter förintelsen skedde… När alla som levde då, och utsattes för förintelsen är döda sedan länge…

1961 – 1965

Gång på gång under åren efter kriget uttalade regeringen att personer med funktionsnedsättningar INTE varit offer för nåt medvetet massmord eller förintelse från nazisternas sida. 1957 sa t.ex. den kristdemokratiska regeringen exakt det.

Mellan 1961 och 1965 utredde Västtyska myndigheter frågan om man kunde säga att ett folkmord skett på personer med  funktionsnedsättningar . Svaret var nej, det som hade skett i nazityskland hade varit ”normal medicinsk praxis”.

Det värsta som skedde var nog konferensen 1961 i Bundestag (riksdagen) i Västtyskland. Då skulle Bundestags ”Wiedergutmachungsausschuß” diskutera personers med  funktionsnedsättningar situation i nazityskland. För att kunna göra detta behövdes experter.

Vilka bjöd man in? Jo, de viktigaste experterna var Hans Nachtsheim och Werner Villinger samt Helmut Erhardt, som alla tre hade skickat folk till förintelse i sina egenskaper av ”läkare”, ”domare” och ”experter”. Vi ska titta på två av dem, som inte bara skickade folk in i döden, utan deltog i förintelseprogrammet.

Hans Nachtsheim

Mellan 1941 och  1945 ledde Nachtsheim ”der Abteilung für experimentelle Erbpathologie” på Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik (KWI-A) som var direkt involverat i de nazistiska rasbiologiska programmen. 1943 blev han dess chef. Nachtsheim ledde som medlem av Reichsforschungsrats undersökningar på personer med funktionsnedsättningar i T4 programmet. Bland annat experiment med att framkalla epilepsi. Han hade kontakt med kollegorna i Auschwitz och deltog i deras experiment med tuberkulos och dessutom fick han ögon från avrättade människor som han använde i sitt arbete.

Werner Villinger

Werner Villinger arbetade med Hitlers T4 program från 1940 som forskningsledare på Anstalt Bethel och som direkt anställd i T4 programmet (även om han senare förnekade delaktighet i folkmordet). 1940 blev Villinger professor i psykologi på  Universität Breslau och han var ansvarig utgivare för „Zeitschrift für Kinderforschung“. Som domare hade han på 30-talet dömt, och varit ansvarig för, många mål om tvångssterilisering (460 st)

Den 13. April 1961 höll Nachtsheim ett tal inför kommissioneni Bundestag  som skulle ta reda på om tvångssteriliserade och överlevande för T4 programmet skulle få stöd, och erkännas som förintelsens offer.

Nachtsheim hävdade att utan tvångsåtgärder fungerade inte de rashygieniska åtgärderna, och att tvångssteriliseringarna hade varit riktiga. Han sa att det var läkarna, inte nazisterna, som stått bakom detta och att det inte fanns behov av att ersätta de som drabbats, eftersom allt gått vetenskapligt riktigt till.

De som jämförde morden på personer med funktionsnedsättning  med morden på judar kallade han ”neurotiska”…

6 tankar om “De ”funktionshindrade”, den nazistiska förintelsen & den ”demokratiska” förintelseförnekelsen…

 1. Detta var ett enormt tabutema i Tyskland av en massa skäl, det pratades inte om det ens i familjerna pga stigmatiseringen. Finns grupper idag som driver krav på kompensation men i mindre grad eftersom de flesta offren för tvångssterilisering är gamla eller döda. Istället handlar det om upplysning och om att minnas dem som mördats. Jag skrev en krönika om det här http://www.fria.nu/artikel/85618.

 2. Pingback: Veckans WTF! – Det är ingen mänslig rättighet att vara alkoholpåverkad på sjön! | Intersektionell solidaritet

 3. Ytliga ojanden över eutanasiprogrammen både i III riket och i Sverige, fyller ingen funktion.
  Man ska informera vad det i själva verket handlade om, så att inte minst inhemska rasnazister börjar undersöka sin egen och släktens mentala status.

  Detta uppger både tyska högsta nazistsika och statskyrkliga lutheranska ledarna:

  1. Hitler tvekade länge om att utrota över 300 000 tysk-nordiska arier med funktionshinder.
  Att planéra Förintelsen av Judar -mötte inga praktiska hinder, då man visste att hela rasmedvetna tysknordiska folk kommer villigt att acceptera massmordet.

  För inte möta protester med att utrota funktionshindrade tysk-nordiska arier, behövde Hitler stöd fr. lutheranska statskyrkan- och till sin överraskning fick det blixsnabbt-
  ärkebsikopen utfärdade budskap om att livet är endast heligt då, man är kapabel som troende att kämpa och leva för fuhrern och nazismen.
  De som är ej kapabla att leva sitt liv för att förinta millioner undermänniskor runtom Tyskland, förtjanade ej heller att leva och deras existens var överfödigt för staten.

  Med detta ”moraliska” stöd fr. kyrkan startades eutanasiprogrammet-dock för säkerhets skull till cheferna utsågs mest österrikiska nazister- för att ej känna samhörighet med tysk-nordiska funktionshindrade arier.. Dessa österrikiska nazister blev efter utrotningen av funktionshindrade, chefer för flera största dödslägren och förintade där milliontals försvarslösa Judiska barn, kvinnor och män
  Läkarna som massmördade patienter utsågs bland Tysklands ”läkarelit”. Hitler visste med 100% säkerhet att även mest framstående tysk-nordika ariska intellektuella, har en speciell bestialisk mentalitet, som gör dem kapabla att utan minsta tvekan mörda, hänga,tortera ,bränna och förinta milliontals oskyldiga offer-vilket bevisades under eutanasin och senare i koncentrationslägren.
  Denna bestialiska ariska tysk-nordiska massmördar-mentalitet saknar som bekant like bland intellektuella i övriga världen

  2:Efter att ca 300 000 tysk-nordiska arier utrotades, började det fr. mordläkarna som febrilt letade i både Tyskland och Österrike efter nya offer, komma mycket oroande rapporter.
  Man upptäckte att eftersom psykiska funktionshinder är ärftliga och drabbar hela släkter –
  så fanns det i III riket mellan 9-till 14 millioner släktingar till de redan utrotade 300 000.
  Dessa släktingar var också drabbade av diverse stora psykiska defekter och skulle behöva utrotas, enligt nazisternas riktlinjer.
  Problemet var bara att majoriteten bland dessa milliontals psykisk störda , sjäva var rabiata nazister, ofta gamla medlemmar i NSDAP , samt hundratusentals medlemmar i SS.
  Vad värre var, det framkom att ca 80% procent av Hitlers släkt bosatta i Kärnten -Österrike bestod i århundraden i flera led av svårt psykiskt sjuka degenerater, imbecila, psykiskt störda med grova vålds och kriminella drag i psyket.-både på faderns och moderns sida.
  Detta fick Hitler att omgående avsluta eutanasiprogrammet , för att dölja för tysk-nordiska folket faktum att de styrs av gravt psykiskt störda klaner av kriminella massmördare med fuhrern i spetsen.

  3.Därefter påbörjades industriell Förintelse av civila Judar i syfte att betala leveranser av strategiska råvaror , samt vapenfabriksutrustning från ett
  ”visst håll” med deras tillgångar
  Man planerade att förinta samtliga 11 miljoner Judar i världen, därefter ca 30 millioner slavar, och sedan i samband med erövringen av Soviet, England, USA och Asiatiska länder utplåna flera stora städer inklusive stadsbefolkningar , enl. nazisternas upsskattning ca 100 miljoner människor till att börja med.

  4.För att förvekliga dessa horribla planer fick nazisterna bl.a. en oabrutna leveranser från:
  ”vistt håll”
  av vapentilverkningsmaskiner, miliiontals ton av järnmalm och andra viktiga krigsförnödenheter. Enligt ledande nazister och kommendanter för förintelselägren,, betalades samtliga leveranser dels med Judiska guld, valuta, smycken, guldtänder eftersom
  Judarna tog med sig till lägren det värdefullaste de ägde i förhoppning att köpa mat arbeta och förlänga sitt liv.
  Detta rånades Judarna på innan de fördes till gaskamrarna.
  Dels betalades leveranser med likvid för Judisktägda försålda fastgheter, företag, bostäder , konst o.s.v. som Judarna rånades på innan de fördes till Förintelsen.
  Enligt ledande nazister var Förintelsen av 6 millioner Judar, ingen ideologisk handling, utan en noga planerad business- ett sätt att betala med samtliga rånade Judiska tillgångar till ett
  ”visst håll” för enorma oavbrutna stål och vapefabriksutrustning leveranser för att kunna föra krig överhuvudtaget.
  Detta gav nazisterna möjlighet att tillverka hundratusentals fler panzar, flygplan artillerivapen som förlängde kriget med 2 år och resulterade i att 15 millioner fler soldater och civila mördades än om nazisterna vägrades leveranserna.
  M. hjälp av tillgångar efter mördade 6 millioner Judar köpte ”vissa industrikretsar”
  uppemot 50-80% av hela krigshärjade Europas industribranscher.

  På så vis uppstod ”världens mest jämlika samhälle ” i ett ”visst land” där 6 % av befolkningen äger 97% av samtliga tillgångar och 94% av befolknigen äger 3%

  Detta döljs effektivt för och är helt okänt för folket i ”världens mest jämlika samhälle” som fortfarande tror att de lever under politisk och ekonomisk demokrati.

  5.Som bekant gick dock inte alla mord att genomföra
  Därför var Hitlers sista order att utrota hela det tysk-nordiska hjältefolket som ej förtjänt att existera och svagare än Judisk bolshevikiska, Judiskt amerikanska, Judiskt asiatiska och andra Judiska soldater, som enligt Hitler hela världens befolkning bestod av.
  Detta skulle kompensera alla uteblivna massmord Hitler ej hunnit med.

  6.. Med tanke på att utrottning av tysknordiska arier var en ren intern affär mellan deras nazistiska mördare och deras enorm bred krets av deras naziststiska släktingar, som inte på något sätt invände mott detta ,som var påkallat av fuhrern, kan man ej förstå varför andra nazismens offer-Slaver,Judar o.s.v. ska sent omsider börja kräva uprättelse för interna nazimellanhavanden.
  När senast krävde tyska eller andra nazister uprättelse för ca 53 millioner icke tyskar som mördades av nazisterna i II värdlskriget?

  7.P.S: Inte allom bekant att även under alla tider och fortfarande i Sverige förekommer eutanasi av hjälplösa patienter, utan deras eget eller famlijernas medgivande- på sjukvårdsinrättningar, helt strafffritt trots,att det är i lag förbjudet.
  Det räcker att läkarna noterar en speciell förmulering i journalen- helt utan att tillfråga den sjuke eller dess familj. Därefter avlivas patienten. Givetvis noterar man i journalen en medicinsk dödsorsak.
  Observera ar vår lutheranska statskyrka aldrig heller protesterat mot varken sterilisereing, lobotomisering, ell. annan förföljelse av funktionshindrade, ej heller mot Rasforskningsintitutets enträgna uppmaningar om etnisk rensnig , för att ”behålla vår folkstam” (av nordiska övermänniskor), eller eutanasifall inom sjukvården

 4. Som brev på posten kom från både Socialstyrelsen, SVT, samt tidningarna bekräftelse om utrotning av sjuka och saåledes funktionshindrade här hemma som pågår sedan decennier.
  Sjuka nekas vård utan att anhöriga får veta

  I fjol ( först efter flera decennier av eutansain)-avslöjade Expressen att läkare inte informerade patienter om att de inte längre skulle få livsuppehållande vård.
  Veckor senare skärptes reglerna.

  Nu har det gått ett år. Resultatet: läkarna bryter fortfarande mot reglerna.

  Expressen avslöjade förra sommaren att allt fler sjuka svenskar får behandlingsbegränsningar, beslut om liv eller död.

  Ofta tas beslut över patienternas huvuden och utan att anhöriga informeras – vilket strider mot både lagar och regler.

  Efter Expressens artikelserie införde socialstyrelsen nya tuffare regler.
  Sämre på att informera

  Nu har det gått ett år och sanningen är att läkarna tvärtom har blivit sämre på att informera patienter om att de inte längre ska få livsuppehållande vård. När Expressen ringer runt till de olika landstingen visar det sig att i 9 av 21 landsting är resultatet ännu sämre än i fjol.

  – Jag har inte märkt att det hänt något alls. Besluten tas med automatik, berättar en läkare på Södersjukhuset.

  – Varje fall strider mot lagar och regler. Och det här är inga enstaka händelser. Jag ser tyvärr det här ganska ofta, säger en kritisk läkare på Karolinska universitetssjukhuset.

  En läkare på södersjukhuset berättar vad det betyder för patienten att inte få information.

  – Det är livsavgörande beslut som tas utan att patienten informeras. Det är lagbrott.

  Man döljer fortfarande för befolkningen detaljerna om hur utrotningen och den aktiva avlivningen av de sjuka går till, på landets mest prestigefyllda sjukhus, av hänsyn till av flera inblandade tillhör den infödda inavlade ”intellektuella” elit klanerna som styr samhället, med samma mentala egenskaper som hos ”intellektuella” eliten i den III riket. (läs beskrivning i inlägget ovan).

  Man döljer även siffror om antalet avlivade,som skulle medföra att ingen skulle våga inläggning p.g.a. risken att ej skrivas ut med livet i behåll

  Detta är Vårldens bästa sjukvård i Världens mest jämlika samhälle

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s