Folkhatet 4: ”den stora konspirationen”, Eurabia och Sions visas protokoll

Det här är del fyra i en serie artiklar om folk- och grupphatet. Jag kallar artikelserien “Folkhatet” för att hedra Ture Nerman. Han skrev en bok med den titeln under första världskriget då han jämförde det generaliserande folkhatet på den allierade och den tyska sidan. (Den kan laddas ner här!) Framför allt kommer jag att visa likheterna mellan antisemitismen och islamofobin. De mest extrema muslimhaterna har lånat många stereotyper som t.ex. nazister använt sig av. Det betyder inte att de, tex. counterjihad, är nazister, det är ett nytt sorts fascistisk fenomen. Men det finns fler likheter än det finns olikheter.

När man studerar folkhat, negativa generaliseringar och rasism ser man att likheterna mellan folkhat mellan olika grupper är större än skillnaderna. Föremålet för hat kan skilja sig åt, men hatets liknelser, stereotyper och uttryck är ofta likadana från plats till plats. Det är detta jag ska visa i en serie artiklar, som kommer att fokusera på att visa hur antisemitismens hatretorik (bland t.ex de radikala islamisterna och nazisterna) spridit sig till muslimhatarna (t.ex. Sverigedemokraterna och counterjihad).

De andra artiklarna i serien kan du hitta här!

Tankarna om den ”stora konspirationen”

Att peka ut att ”fienden” driver en ”stor konspiration” är också en del av folkhatets retorik. Detta ser man ganska ofta. Turkiska staten brukar säga att det pågår en konspiration som involverar kurder och folk som pratar om det armeniska folkmordet. På ett sätt kan man faktiskt säga att även homofobin och marxist– och socialisthatet är en del av detta lätta sätt att skapa en ”fiendebild”.(Ja, jag nämnde marxister och socialister. Inte alla som kallar sig socialister eller kommunister eller marxister är för ett Sovjetiskt styre eller Mao. Nyanser är viktigt här, liksom i allt annat.)

Homofobin präglas ofta av konspiratoriskt tänkande.

Jag mötte en gång en homofob imam. Ja, homofoba imamer finns det gott om, tyvärr, precis som det gick 13 homofoba präster på ett dussin i Sverige för 50-60 år sen.

Men denna imam var lite speciell. Han pratade om den homosexuella världsammansvärjningen som skulle gå ut på att reducera världsbefolkningen. Enligt honom var det homosexuella som planterade aidsviruset för att döda afrikaner. Bisarrt kan man tänka, men inte helt ovanligt. Googlar man lite hittar man liknande tankar, från delar av amerikanska högern framför allt.

Även påven och katolska kyrkan brukar sägas konspirera för världsmakt, alternativt så styr de redan över världen. Jag är så pass gammal att jag minns debatterna om EU för 20 år sen. Då var det inte ett muslimskt övertagande av Europa som var skräckhistorien nummer ett, utan ett EU styrt från Rom, fullt med en massa frenetiskt knullande och barnalstrande fanatiska katoliker!

Jo, ett katolskt EU. Jag minns skräckartiklarna om hur hela Europa skulle förslavas under påven.

Det finns en del sådana rester kvar på nätet om man söker. First Things spekulerar i om EU är en katolsk konspiration. COG-writer skriver om det. Det finns några artiklar och tal av Ian Paisley på nätet om detta (protestantisk aktivist i Nordirland).

Jag citerar Paisley:

For the past three quarters of a century the Popes have laid careful plans for this organisation which is aimed at reclaiming all those regions of Europe which were wrested from Rome through the Great Schism of the eleventh century, the Protestant Reformation of the sixteenth, and, more recently, the communisation of Eastern Europe. Before his death in 1903, Pope Leo XIII had already encouraged political rulers of whatever allegiance to re-ally themselves with the Roman Church: ”To princes and other rulers of the State,” he said, ”we have offered [i.e. historically] the protection of [the Roman Catholic] religion. Our present object is to make rulers understand that this protection, which is stronger than any, is again offered to them […].

” It is that same principle that the Vatican is offering to present-day governments if they will submit to the Vatican’s jackboot and return to the Romanist fold…If we do not pray and if we do not act, Rome will once again succeed in establishing her evil system in this country.

When William Tyndale, captured and burned in 1535 by Belgian Papists for having dared to translate the New Testament, uttered his dying cry: ”Lord, open the King of England’s eyes!” God’s eventual mighty answer came in the form of the King James (or ”Authorised”) Version of the Bible (1611). It fell to Protestant Britain to spread the Gospel worldwide and check the power of Rome. I am convinced that that is our divinely-appointed task once again. We can no longer rely on our political leaders or even our Royal Family to carry the torch of Biblical Truth. Let us therefore pray: ”Lord, open the eyes of the British nation!”

Judehatet och konspirationen

De mest kända exemplen på ”den stora konspirationen” är utan tvekan judehatets olika konspirationsteorier.

Det finns många varianter av dessa konspirationsteorier. De sista 100 åren har alla på ett eller annat sätt antingen citerat, eller haft sin grund i Sions Visas protokoll. protokollen kan läsas på nötet, hos antisemiten Ahmed Rami.

Der Sturmer 1942 nr. 21. Judaskretsen, frimurare, plutokrater och bolsjeviker.

Jag ska inte gå igenom vad som står i dessa protokoll just nu. Det finns skäl att återvända till detta senare.

Det som gör det lite mer komplicerat idag är att tankarna på en judisk världskonspiration uppblandats med retorik om en sionistisk eller t.o.m israelisk världskonspiration. Grundregeln när man betraktar olika utsagor om judarna, sionisterna eller om israel bör vara: är detta ensidigt och är det generaliserande och är det demoniserande, eller inte. Är det det måste det klassas som antisemitiskt.

”Klassiska” antisemiter, som Ahmed Rami, fokuserar på judarna och på den judiska världskonspirationen. De kan prata om ”Israels makt i Sverige” men glider snabbt över till generaliseringar om judarna. De mer ”sofistikerade”, och nyare, formerna av antisemitism riktar in sig mot sionisterna, men med samma hat och samma generaliserande stereotyper som den klassiska antisemitismen.

De som idag mer än kanske några andra sprider idén om den judiska världskonspirationen är de radikala islamisterna.

Jag ska ge några exempel här. Först HAMAS.

Palestinska HAMAS ledarskap och ideologer hymlar inte om sin tro på den judiska världskonspirationen. De pratar mycket om hur judar kontrollerar USA och världsfinanserna.

Detta är inte egendomligt. Om man tittar på Hamas program så ser man varför.

Domedagen kommer inte förrän muslimerna nerkämpar och dödar judarna, förrän judarna gömmer sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden kommer att ropa: Oh, muslimer! Det gömmer sig en jude bakom mig, kom och döda honom!

(…)De krafter som stöder fienden.

Fienderna har planerat under lång tid och de har sammanfogat sina planer i syfte att uppnå det som de har uppnått. De har dragit fördel av nyckelelement i de händelser som utvecklats och samlat en väldig och inflytelserik förmögenhet som de har tagit i tjänst för att genomföra sin dröm.

Denna förmögenhet har gjort det möjligt för dem att ta över kontrollen av världens medier såsom nyhetsbyråer, pressen, bokförlag, radio och TV med mera. De har också använt denna förmögenhet för att sätta igång revolutioner i olika delar av klotet i syfte att förverkliga sina intressen och plocka frukterna.

De har stått bakom de franska och kommunistiska revolutionerna och bakom de flesta revolutioner vi hör talas om här eller där. De har också använt pengarna till att upprätta hemliga organisationer som sprider sig runt världen i syfte att förstöra samhällen och genomföra sionistiska intressen. Sådana organisationer är: Frimurarna, Rotaryklubbarna, Lionsklubbarna, B’nai B’rith och liknande. De är alla destruktiva spionorganisationer.

De har också använt pengarna till att ta över kontrollen av de imperialistiska staterna och fått dem att kolonialisera många länder i syfte att exploatera dessa länders tillgångar och +-eriella vinster och tog kontroll över många källor till välstånd. De erhöll Balfour-deklarationen och etablerade Nationernas förbund i syfte att styra världen genom denna organisation.

De stod också bakom andra världskriget där de skaffade sig väldiga fördelar från handel med krigsmateriel och förberedde etablerandet av sin stat. De inspirerade tillkomsten av Förenta Nationerna och säkerhetsrådet för att ersätta Nationernas förbund i syfte att styra världen genom sina ombud.

Inget krig har brutit ut någonstans utan deras fingeravtryck på det: ”lika ofta som de tänder en eld för krig utsläcker Allah den. Deras ansträngningar syftar till korruption i landet och Alla älskar inte den som korrumperar.” (Sura V, vers 64) De imperialistiska krafterna i såväl det kapitalistiska väst som det kommunistiska öst understöder fienden med all sin kraft, i materiella och mänskliga termer och avlösande varandra.

Liknande hat sprids från Iran. I dagens Washington Post finns en bra artikel med några citat som belyser situationen i Iran där myterna om judarna sprids fritt:

Listen to Iranian President Mahmoud Ahmadinejad and you hear strains of Adolf Hitler.

Read, for example, this from Ahmadinejad’s recent address in Tehran to ambassadors of Islamic countries:

It has now been some 400 years that a horrendous Zionist clan has been ruling the major world affairs. And behind the scenes of the major power circles, in political, media, monetary, and banking organizations in the world, they have been the decision-makers, to an extent that a big power with a huge economy and over 300 million population, the presidential election hopefuls must go kiss the feet of the Zionists to ensure their victory in the elections.”

And this: “The Zionist regime is both the symbol of the hegemony of the Zionism over the world and the means in the hand of the oppressor powers for expansion of their hegemony in the region and in the world.”

Ahmadinejad’s call for the annihilation of Israel echoes the Fuehrer’s call for Jewish extermination: “Any freedom lover and justice-seeker in the world must do its best for the annihilation of the Zionist regime in order to pave the path for the establishment of justice and freedom in the world.”

Ahmadinejad was playing catch-up to his vice president, Mohammad Reza Rahimi, who this year set the standard for hatred of Jews. Speaking at a U.N.-sponsored conference on the illegal drug trade in June, Rahimi said, according to the New York Times, the Talmud teaches to “destroy everyone who opposes the Jews.”

Memri TV har publicerat följande översättning av ett program, där Hizbollah säger att de hoppas göra slut på Israel.

Nazisternas judehat

Att nazisterna trodde på den stora judiska världskonspirationen är så självklart att jag knappast behöver länka till det. Det finns ett arkiv med material från nazityskland på engelska som jag rekommenderar för den som vill läsa mer om hur den nazistiska retoriken såg ut.

I korthet kan man säga att nazisterna beskrev konspirationen så här:

* Judarna konspirerar för att styra världen och styr redan stora delar av Europa. Konspirationen är hemlig och styrs av hemliga organ.

* Judarna styr Europa direkt, men också indirekt, genom medlöpare.

* Parallellt med att de styr och vill ”judifiera” världen enligt deras synsätt, pågår ett sexuellt krig för att blanda det europeiska blodet med judiskt blod. På samma sätt infiltrerars den europeiska kulturen med judisk kultur och judifieras.

* Demografiskt sett är tillväxten av antalet judar ett problem, ansåg man. För att citera boken ”juden som världsparasit”: ”We must remember that according to reliable statistics, there are about 16 million religious Jews in the world, 10 million of whom live in Europe alone, almost three fifths of the total. Another 4.5 million live in America, 800,000 in Asia, 530,000 in Africa, 25,000 in Australia. These figures along prove that the Jewish danger is particularly great in Europe. It is also clear why the dramatic growth of Jewry in America is such a danger for us. The Jew is establishing his main forces in the Western Hemisphere, from which he believes he will be able to continue to wage war against us from a secure position.”

* Judendomen är ingen religion, utan ett politiskt system, en politisk konspiration.

Dessa antisemitiska stereotyper går igen i en annan konspirationsteori. Nämligen Eurabia.

Eurabiamyten, muslimhatarnas ”visas protokoll”

Muslimhatarna har en egen konspirationsteori. Den är uppbyggd på liknande sätt som Sions visas protokoll.

Jag låter Expo berätta vad Eurabiamyten går ut på innan vi ska se vad mytens förespråkare själva säger.

Jag citerar Expo:

EURABIA

Det finns två varianter av det som kallas ”Eurabiateorin”.

Den ena är en konspirationsteori om en hemlig överenskommelse. Den andra är en mer generell förklaring.

Konspirationsteorin som i stort sett grundades av författaren Bat Ye´or, tar sin början i oktoberkriget 1973. Det var stor oljekris i världen och Ye´or menar att arabländerna tvingade västvärlden att gå med på ett hemligt kontrakt där väst, i utbyte mot olja, skulle vara tvungna att ta emot en stor mängd invånare från arabvärlden. De skulle också ta emot arabisk kultur, religion och seder och bruk.

Bat Ye´or menar att detta hemliga samarbete genomförts av något som kallas den Euroarabiska Dialogen, EAD. EAD fungerar enligt konspirationsteorin som den verkliga och hemliga regeringen i dagens Europa. ”Dialogen” finns i alla viktiga samhällsinstanser. Exempelvis inom skol- och universitetsvärlden, i media, i de stora företagen och i de europeiska ländernas regeringar.Den andra varianten att använda ”Eurabia” är mer allmän. Då syftar man på ungefär samma sak som när man säger ”Islamiseringen”, att muslimer helt enkelt håller på att ta över Europa och göra det till sitt.

Eurabia, är ett ständigt återkommande begrepp i Anders Behring Breiviks manifest.

CITAT ”Vår civilisation står vid ett vägskäl. Antingen så går vi under i krig eller en stilla suck, eller så bestämmer vi oss för att slåss för vår civilisations överlevnad.”-Kent Ekeroth (SD), tal under landsdagarna 2009

Den demografiska bomben

Idén om att muslimer inom en snar framtid kommer att vara en majoritet i Europa är ständigt återkommande i den antimuslimska retoriken. Den stora rädslan för att detta ska ske bygger på uppfattningen att muslimer agerar kollektivt, har ett kollektivt medvetande och en gemensam agenda som utmanar det demokratiska samhället och den västerländska kulturen. Sättet detta ska ske på är genom stor muslimsk invandring i kombination med höga födelsetal, att muslimska kvinnor helt enkelt ska föda fler barn än icke-muslimer i västvärlden.

Detta beskrivs ofta som ”den demografiska bomben”, och målas av antimuslimska krafter upp som en mörk europeisk framtid med kvinnoförtryck, muslimska lagar och avsaknad av demokrati. Detta är också en av anledningarna till att främlingsfientliga grupper vill förbjuda eller göra det svårare för västerländska kvinnor att göra abort.

För att förhindra utvecklingen föreslås, förutom förändrade abortlagar, invandringsstopp från muslimska länder och uppmuntran till återvandring. Även ekonomiska fördelar till icke-muslimska familjer så att de ska skaffa fler barn är ett återkommande inslag i propagandan.

Ni ser. En konspiration sen 70-talet. Hemlig rörelse. ta över Europa genom att knulla och skaffa barn och genom kulturell infiltration.

I korthet kan man säga att eurabiamyten är uppbyggd av samma grundstenar myten om sions visas protokoll.

* Muslimerna konspirerar för att styra världen och styr redan Europa. Konspirationen är hemlig och styrs av hemliga organ.

* Muslimerna styr Europa direkt, men också indirekt, genom medlöpare, det Breivik, Bruce Bawer och counterjihad kallar ”kulturmarxister” eller ”quislingar”.

* Parallellt med att de styr och vill ”islamifiera” Europa, enligt deras synsätt, pågår ett sexuellt krig för att blanda det europeiska blodet med muslimskt blod. På samma sätt infiltrerars den europeiska kulturen med muslimsk kultur och ”berikas”.

* Demografiskt sett är tillväxten av antalet muslimer ett problem, anser man. Den dramatiska tillväxten av antalet muslimer i Europa gör att muslimerna tar över.

* Islam är ingen religion, utan ett politiskt system, en politisk konspiration. Islam är nazistiskt.

Breiviks förebild, Fjordman, har skrivit mycket om Eurabia. Här är ett utdrag ur Breiviks manifest, med en artikel av Fjordman, som det översatts av Percy Rosengren, mannen bakom Demokratbloggen, den blogg som tydligast tagit ställning för Breiviks tankar i Sverige.

Följande är en kort sammanfattning av tesens fortsättning av författaren Bat Ye’or i sin bok Eurabia: den Euro-Arabiska axeln.

Min information baseras på hennes bok (som borde läsas fullt ut). Därutöver har jag lagt till från en del av hennes artiklar och intervjuer. Jag återpublicerar informationen med hennes tillåtelse, men sammanfattningen är helt och hållet min egen.

I en intervju med den israeliska tidningen Haaretz förklarade Bat Ye’or hur den franske presidenten Charles de Gaulle, besviken över att ha förlorat de franska kolonierna i Afrika och mellanöstern så väl som Frankrikes avtagande påverkan på den internationella arenan, beslutade på 60-talet att skapa en strategisk allians med den arabiska och muslimska världen för att kunna tävla med dominansen från USA och Sovjetunionen.

Det här handlar om en total transformering av Europa, vilket är resultatet av en medveten politik,” sa Bat Ye’or. ”Vi är på väg mot en total förändring i Europa, som kommer att bli mer och mer islamiserat och kommer att bli en politisk sattelit i den arabiska och muslimsk världen. De europeiska ledarna har beslutat om en allians med arabvärlden, genom vilken de har förbundit sig till att acceptera det arabiska och muslimska betraktelsesättet gentemot förenta staterna och Israel. Det här är inte bara med hänsyn till utrikespolitiken, utan också på frågor som engagerar det europeiska samhället inifrån, såsom immigration, integreringen av immigranterna och idén att islam är en del av Europa.

””Europa befinner sig under ett konstant terrorhot. Terror är ett sätt att utöva påtryckningar på de europeiska länderna att helt kapitulera inför de arabiska representanternas krav. De kräver till exempel att Europa alltid uttalar sig för palestinierna och emot Israel.”

Fjodmans vidare ideer om Eurabia kan läsas på Gates of Vienna.

Låt oss titta på hur en annan av propagandörerna för denna Eurabiamyt resonerar.

En av dem är Kent Ekeroth, riksdagsman för Sverigedemokraterna. Om man tittar på hans blogg har han taggat flera inlägg med begreppet ”eurabia”.

I Sydsvenskan försvarar han eurabiakonceptet i en intervju:

I Sverige har inget politiskt parti på allvar försökt vinna anhängare genom att underblåsa rädslan för Eurabia. Förrän nu.– Jag är orolig för Eurabia, säger Kent Ekeroth, Sverigedemokraternas internationelle sekreterare.I Malmö bor många muslimer. Vad är problemet med det?– Ett stort problem är det tilltagande våldet. På Rosengård, på gator och torg och på nattklubbar.Vad har våldet med islam att göra?– Ofta kommer våldet i kölvattnet av islam. Sedan är det också saker som att man tagit bort griskött i vissa skolor. Sedan tror jag att många tycker det känns otryggt att staden förändras och liknar arabvärlden alltmer, säger Kent Ekeroth.

Expo har jämfört vad en del ledande Sverigedemokrater säger med vad Breivik säger i sitt manifest. Jag citerar det i sin helhet här:

Sverigedemokraterna vill inte kännas vid att partiet delar Anders Behring Breiviks idéer. Men en närmare granskning visar att det finns slående likheter. Sverigedemokraterna ska inte hållas ansvariga för terrordåden i Oslo men Expos sammanställning visar att företrädare i partiet delar världsbild med och i flera fall talar om islam och muslimer på samma sätt som Anders Behring Breivik.

Kärnan i det antimuslimska tänkandet är att västvärlden är i krig med islam – en religion som påstås vara det största hotet. Om västvärlden inte agerar snart är det för sent, menar man.Expo har gått genom uttalanden från ledande sverigedemokrater under de senaste åren, och jämfört dem med vad Anders Behring Breivik skrivit om islam i sitt manifest. Här är några exempel.

Föreställningen att vi befinner oss i ett krig mot islam som har pågått i 1400 år

”Islamiseringen är dagens viktigaste politiska fråga. Antingen går vi under med en suck, eller också gör vi motstånd. Nu är vi inne i en ny fas i ett uråldrigt krig som går 1400 år tillbaka i tiden […] islam är en imperialistisk ideologi som arbetar för världsherravälde. Men det finns hopp. Fler och fler partier i Europa inser islamiseringshotet. 2010 kommer SD in i riksdagen, så att det äntligen kan bli slut på det mångkulturella eländet!”

– Sverigedemokraternas riksdagsledamot Kent Ekeroths tal under partiets landsdagar 2009.

”Europa och kristendomen har varit under konstant angrepp från islam de senaste 1400 åren.”

”Historien har gång på gång visat att man inte kan leva i fredlig samexistens med islam. Det enda man kan göra är att isolera islam så som våra förfäder gjort de senaste 1400 åren.”
– Anders Behring Breiviks manifest

Islam beskrivs som vårt största hot och liknas vid nazism och kommunism
”Islam är det största hotet mot västerlandet”
– Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder under Almedalsveckan 2011

”Tidningen rapporterar om en mörk framtid där den europeiska kontinenten hyser en allt större andel muslimer, vilket – om ingenting görs – oundvikligen kommer att leda till en omfattande islamisering och en framtid där det sekulära och demokratiska Europa står inför det värsta hotet någonsin – långt värre än tidigare hot från nazism och kommunism.”

”Den låga nativiteten bland Europas folk kombinerat med en ökande massinvandring och en betydligt högre nativitet bland vissa invandrargrupper, kommer att ”fundamentalt” förändra vad vi i dag kallar Europeisk kultur och samhälle, om ingenting drastiskt görs.”
– Blogginlägg av Sverigedemokraternas riksdagsledamot Richard Jomshof 2009.

”Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år.”
– Jimmie Åkesson på Aftonbladets debattsida 19/10 2009.

”2009 – Västeuropa invaderas igen, den här gången genom demografisk krigsföring (muslimsk massinvandring i kombination med höga muslimska födelsetal). De muslimska krafterna svämmar över Europas portar ännu en gång, den enda skillnaden är att portarna nu är öppna.”
– Anders Behring Breiviks manifest.

”Vad väst måste förstå är att islam har potential att ersätta nationalsocialismens och kommunismens faror.”
– Walid Shoebat citerad i Anders Behring Breiviks manifest.

Åberopandet av konspirationsteorin ”Eurabia”
”Eurabia” – Europas omvandling till en muslimsk sfär. Det är inget nytt, i alla fall om man hållt ögon och öron öppna de senaste 25 åren. Vad däremot många troligen inte känner till är att det hela började med ett politiskt beslut på 70-talet som vi i dag ser effekterna av.
– Blogginlägg av SD-politikern Ted Ekeroth 2007 ”EAD – då Europa sålde ut sig själva”.

”Bat Ye’or beskriver i sin bok The Euro-Arab Axis hur vi är mitt uppe i en total omvandling av Europa. Detta som ett resultat av en medveten politik.”
– Anders Behring Breiviks manifest.

Det bör tilläggas att givetvis ledarskapet för den internationella hatgruppen mot muslimerna, SION, ofta pratar om Eurabia, som Robert Spencer, Pamela Geller och EDL pratar om Eurabia. Grundaren av myten, Bat Ye’or ,är stor i deras kretsar.

Nazistiska liknelser

Både antisemiterna och islamofiberna använder gärna liknelser där de säger att deras fiende är som nazisterna. Antisemiter gör det hela tiden då de påstår att sionismen eller judendomen är som nazismen. Intressant nog hörs idag konspirationsteorier om att counterjihadrörelsen är en ”judisk konspiration”. Det får man väl räkna som en variant av naziförtalet.

Men mest hörs nog naziretoriken från counterjihad och muslimhatarna.

Det som de, och ideologer som Fjordman, Breivik och Bruce Bawer, pratar om är att eurabiamyten innebär att Europa ockuperats av muslimer. De styr här, ungefär som nazisterna styrde Europa, direkt och genom deras lakejer, kulturmarxisterna. Koranen och den muslimska ideologin, liknar de vid Hitlers Mein Kampf och  och den nazistiska ideologin.

Själva ser de sig som en motståndsrörelse som kämpar mot denna nya nazism och det som Breivik och Bruce Bawer kallar ”de nya quislingarna”. De nya quislingarna är kulturmarxisterna. I första hand Socialdemokraterna, som betecknas som det största hotet.’

Att Breivik liknade sig vid den norska frihetsskämpen Max Manus (som var motståndsman mot nazisterna) förvånade många efter att han begått sitt terrordåd. Om man känner till hur counterjihad fungerar är man inte förvånad. Det är ganska logiskt.

Det är också detta som gör att man bör se upp med counterjihad. Får jag fråga dig. Om du hade trott att du levt i ett Europa, ockuperat av nazister, som utövar folkmord mot din befolkning, och sett dina länder styras av quislingar. hade du då varit beredd att ta upp vapen mot nazismen? hade du gjort det om du levt på 40-talet?

Om svaret är ja, så förstår du att steget är kort mellan den ”fredliga” counterjihadrörelse som säger sig vara mot användning av våld, och mer militanta extremister som Breivik, eller demokratbloggens Percy Rosengren, som förespråkar användning av våld mot muslimerna och quislingarna.

16 tankar om “Folkhatet 4: ”den stora konspirationen”, Eurabia och Sions visas protokoll

 1. Jag orkade inte läsa hela texten, så jag ber om ursäkt om du berör dessa punkter:

  1. Att hitler hade fel om den judiska konspirationen har inget samband med sannolikheten för att det på går en muslimsk konspiration. Den ena situation är helt distinkt från den andra.

  2. Det muslimska konspirationen är påbjuden i koranen och en muslim är per definition en person som tror att koranen är ofelbar och Mohammed är den perfekta förebilden. Det vill säga det finns god grund för att ”kollektivisera” muslimernas agerande på denna punkt.

  3. Högt uppsatta medlemmar i muslimska brödraskapet har öppet utalat sin avsikt att islamifiera Europa demografiskt. Sök på Youtube.

  4. Islamisering har skett flera gånger förut enligt liknande mönster.

  Våld är dock ingen lösning.

  Lösningen är att göra folk medvetna, varför yttrande friheten är viktig. För det andra ska demokratier inte gå muslimernas vanföreställningar till mötes med separata badtider och så vidare, friktionen mella islam och det moderna samhället ska inte mildras. Sluta relativisera.

  Och konfliktpunkterna är många och essentiella. Essensen av Islam står i konflikt med essansen av demokrati.

  Det bästa vi kan göra för världens muslimer är att hjälpa dem sluta vara muslimer.

 2. 1. Samma argument användes för att försöka peka på någonting som inte fanns, alltså är de argumenten för konspirationen inte särskilt bra och den som ser konspirationer bör hitta på något annat att peka på.

  2. Att du gör en tolkning gäller inte för alla muslimer. Du måste visa att människor har tagit ställning för den tolkningen för att de ska kunna sammanlänkas med den agendan på något sätt. Att man har avgivit den muslimska trosbekännelsen betyder inte att man har gjort den tolkning av koranen som du har gjort, utan det måste vara en specifik referens från var och en av konspiratörerna till de exakta textraderna som du tolkar in konspirationen i, som ger stöd till din tolkning. Att någon säger att den raden är sann är inte ett stöd för din tolkning, om inte den personen någonstans säger sig göra den konspiratoriska tolkningen.

  Några saker att vara aktsam på:
  A. du kan hävda att ”vänstern” generaliserar ju för mindre om ”extremhögern”. Det spelar ingen roll vad påstådda individer som inte håller med dig har gjort, två fel gör inte ett rätt, kollektiv skuldbeläggande blir inte mer verklighetsförankrat av att någon annan har gjort det.
  B. du kan säga att konspirationen påbjuder att alla ska ljuga om den. Då har du i praktiken redan utgått ifrån att du har rätt och det spelar ingen roll vad någon annan säger, du har då begått ur-misstaget för konspirationsteoretiker, att göra din hypotes ofalsifierbar. Skild från vetenskapen och all möjlighet att testa.
  C. du kan säga att ingen sann muslim misstycker med din tolkning. Detta betyder att du i teorin har en falsifierbar hypotes, men att du i takt med att motstridiga uppgifter kommer fram rättfärdigar dem genom att säga att de inte är sanna muslimer och kan undantas regeln. I praktiken är det ungefär samma sak som i B.
  D. du kan länka till någonting helt annat och be mig att ta ställning till det. Sådan avledning av debatten med ingen eller väldigt svag koppling till ämnet är ett utmärkt sätt att trötta ut sina motdebattörer, men det är inte relevant för sakfrågan och kan som sådant helt bortses ifrån av andra.
  E. du kan hävda att de ovanstående exemplen är halmgubbar. Det skulle de vara om jag sade att du egentligen tycker så eller att du måste ta ansvar för dem för att dina ev. meningsfränder kan ha sagt så. Men här är de bara varningar om saker du inte bör göra om du vill hålla dig till verkligheten.

  3. Anekdotiska bevis, att enskilda medlemmar har sagt något sådant betyder mest att någon har ägnat sig åt att gå igenom stora mängder uttalanden för att hitta rättvisande citat, så det mesta det säger något om är selektionskriterierna för vilka citat som väljs ut. Vidare är tolkning och sammanhang viktiga, som i 1 är du svaret skyldig för att visa att medlemmen faktiskt gör samma tolkning av uttalandet som du gör. Så långt konspirationen, sedan vad gäller generaliseringen till alla muslimer gäller precis som i 1 att du måste visa att människor är med på noterna och gör samma konspirationsfrämjande tolkning av citaten som du gör.

  4. Så länge du inte kan påvisa konkreta orsak-verkan samband så har du inget att komma med. Slösa inte allas vår tid på att jaga rätt på lösa kopplingar från muslimer/islam till varenda jobbig händelse du kan komma på. Du kommer förstås att hitta osannolika sammanträffanden ibland, men med stora datamängder är det en garanti och säger inte att det ligger något lurt bakom.

  Så här långt är det bara essensen av ditt resonemang som står i konflikt med essensen av vetenskap.

 3. 1. Så du menar att om jag säger att himlen ser blå ut på natten så blir det automatisk fel att säga det samma på dagen?

  2.Att Muhammed var en erövrare som försökte sprida islam med alla till buds stående medel är inte mycket att diskutera. Det är liksom ingen tolkningsfråga. Att en muslim per definition ser Muhammed som den perfekta förebilden anser jag vara en del av definitionen av muslim.

  Det problem vi springer på här är i sånna fall det att en mängd muslimer ställt sig under en flagga vars innebörd de inte begriper. Men vi gynnar dem inte genom att låtsas som att Islams kärna är något annat än vad det är. För att citera Sam Harris ”Problemet med islamsk fundamentalism är islams fundament.”

  Det är inte mitt problem om det finns de som kallar sig kommunister fast de inte tror på planekonomi, eller som kallar sig kristna fast de inte tror att jesus återhämtade sig från att ha varit död. Problemet är i så fall deras i och med att de anslutit sig till en grupp de inte håller med.

  3. Inte medlemmar, Ledare. Om en organisations ledarfigurer uttalar en avsikt för organisationen är det helt rimmigt att generalisera detta till resten av dem. (http://www.youtube.com/watch?v=8MTAwj2xZoc, hoppa fram till 2:13)

  4. Jag kan givetvis inte bevisa att någon som säger sig ha en avsikt verkligen har den avsikten, eller att resultatet av deras agerande verkligen beror på vad de avsåg. Det här är inte naturvetenskap. Eftersom det handlar om människor så är ”lösa kopplingar” allt som finns.

 4. 1. Idiot. Om du använder nazisternas argument för en judisk konspiration för att påvisa att muslimsk konspiration så använder du argument som är felbara och kan utnyttjas precis lika mycket som nazisterna gjorde för att påvisa någonting som inte finns. Därför är de argumenten inte bra. Försök att inte läsa saker så jävla korkat.

  2. Jag kan definiera dig hur jag vill också, men det betyder ingenting för hur du faktiskt är om jag inte kopplar det till vad du faktiskt har visat för egenskaper utåt. Att du tycker dig ha en objektiv definition av islam och att alla muslimer som inte håller med har missförstått den är inget argument för att de tycker som du eller att de egentligen handlar som du tror, du bara bortförklarar dem allteftersom de säger emot din tolkning, som du redan utgår ifrån som riktig.

  Om du vill generalisera alla muslimer/kommunister enbart baserat på vad du har bestämt att de orden betyder så lämnar du per definition verkligheten och går in i en bubbla där enbart din definition existerar och människors olika tolkningar och handlingar inte gör det. Var i alla fall ärlig med att du lever i en fantasivärld och att din konspirationsteori bara är en dröm som du gillar att tänka på ibland.

  3. Nej. Oavsett position så är det fortfarande bara enskilda medlemmar som eventuellt, förutsatt att den intervjuade personen i detta fallet har någorlunda rätt, har dessa åsikter. Du kan frånsäga dig ansvaret för att visa att andra medlemmar tycker så om du vill, men då gör du ett fullständigt ideologiskt ställningstagande, att vissa individer är representativa för kollektiv och att alla andra individer där inom är medansvariga för den första individen. Det är dock inte med vetenskapen eller logiken samstämmigt.

  4. Nej, det finns mer än lösa kopplingar. Alla belägg är inte på exakt samma nivå av trovärdighet. Man kan alltid missbruka tillgänglig information om man tillgår den på fel sätt. Men som sagt, om du vill stega ut ur verkligheten och frånsäga dig ansvaret att använda dig av vetenskapsriktiga metoder, så är du fri att göra det, men var ärlig med att det är ett luftslott du bygger.

 5. Om du vill ha sista ordet här så är du välkommen att ta det, för jag kommer inte slösa mer tid på den här diskussionen.

  God fortsättning.

 6. 1. Åh personangrepp!! Nu vann du debatten!!

  Men om himlen nu i det här fallet faktiskt är blå trotts att nazisterna sa det när den inte var det, får vi inte säga det då? Argumentens bärighet torde hänga på om dess premisser överensstämmer med verkligheten. Och vad sa du nu om lösa kopplingar som inte duger igen..?

  2. Det är inte min egen definition av muslim utan något de själva säger, i stor omfattning. Ge dig ut och leta fram ett gäng muslimer som inte tror att Koranen är gudomlig och Muhammed en perfekt förebild, så har du ett gäng muslimer som resten av den muslimska populationen nog skulle säga inte är muslimer.
  Det är rimligt att tillskriva egenskaper till grupper när gruppen definierar sig själv efter dessa egenskaper. Som till exempel med kommunistisk planekonomi.

  Och beträffande verkligheten, tittade du på videon på avpixlat?

  3. Jag menar nog att är man medlem i en grupp så har man ”medansvar” för sina representanter per definition. Men det är inte helt centralt här utan det faktum att dessa individer har stort inflytande, och därför bör tas på allvar oavsett hur medvetna deras efterföljare är om vad som pågår.

  4. Nej givetvis är inte alla belägg likvärdiga, men att styrka ”konkreta orsak-verkan samband” som du efterfrågar, i folkrörelser, är omöjligt eftersom massiv statistik måste föras före under och efter, och enkäter måste besvaras ärligt.
  Därmed gör du frågan obesvarbar och hävdar sedan att om vi inte kan göra detta så har vi ”inget att komma med”.
  Nä Häpp. Hur många har överhuvudtaget något att komma med om varje påstående måste ha dokumenterad statistisk signifikans undrar jag. Det skulle bli väldigt tyst i politiken om du fick bestämma.

 7. Jaha, såg just att du fått nog. Jag kommer, och detta säger jag för att retas, tolka detta som en stor seger och ett bevis på min intellektuella skärpa.

  (Oss emellan kan jag dock medge att dessa diskussioner kan lätt bli längre än vad någon egentligen vill, och de måste sluta någonstans.)

 8. ”Muslimerna konspirerar för att styra världen och styr redan Europa. Konspirationen är hemlig och styrs av hemliga organ.”

  För ett par hundra år sedan gjorde kristendomen samma sak. Då kallades det för mission. Man är väl inte konspirationsteoretiker när man påstår att samma strävan fortfarande finns inom islam. Däremot är varken kyrkans eller islams organ hemliga, även om det som sägs där kan vara hemligt, vilket uppdrag granskning har visat.

  ”Demografiskt sett är tillväxten av antalet muslimer ett problem, anser man. Den dramatiska tillväxten av antalet muslimer i Europa gör att muslimerna tar över.”

  Om man lever i en demokrati kommer väl muslimerna att ta över om deras relativa andel blir tillräckligt stor?

  ”Islam är ingen religion, utan ett politiskt system, en politisk konspiration. Islam är nazistiskt.”

  Alla religioner är i viss bemärkelse politiska system. Vår lagstiftning är starkt influerad av kristendomen. Dock finns det en gradskillnad i islam. Profeten och hans efterföljare var även världslig härskare medan påvarna inte har varit världslig härskare i någon större omfattning.

 9. Befolkningen ökar ständigt på jorden. Religion och politik tjänar samma syfte, nämligen att styra folk med morot men också piska om det av de rika och privilegierade anses nödvändigt. Tänkande människor har sedan länge genomskådat detta. Men om de vill väcka folk blir de aldrig bli populära bland maktmänniskor, vare sig de är världsliga eller kyrkliga. Därför har de också blivit förföljda genom historien. Sagt av den realpolitiske Napoleon Bonaparte: Om inte religion fanns så skulle de fattiga döda de rika.

  Islam är ingen garanti för fred oavsett vad muslimer själva påstår. Sunni och shia hatar ju varandra. Vad rör sig de pågående konflikterna i den muslimska världen om? Beror det på hunger men också alltför stora skillnader i materiell levnadsstandard och framförallt avsaknad av möjligheter för majoriteten att forma sina liv? Islam med alla sina inavlade, IQ-skadade Islamister förefaller ju inte kunna skapa förutsättningar eller producera det som den ökande folkmängden behöver. Inget under att allt flera vill emigrera till de ”otrognas” länder där det åtminstone (ännu) finns mat. Men då skall de tvingas att avstå från att fortsätta med de dogmer och livsstilar som de flytt ifrån i fall de vill bo kvar.

 10. Pingback: Adlibris sprider judehat och muslimhat | Sverige är inte världens navel!

 11. Pingback: Ad libris sprider grovt judehat och muslimhat | Motargument.se

 12. Pingback: Livets Ord, Ulf Ekman & islamofobi | Motargument.se

 13. Skriva om islamofobi och använda en islamofobisk källa (MEMRI) verkar inte helt genomtänkt. MEMRI leter efter de västa exemplen och sprider de så mycket de kan men som om det inte räckte har de flera gånger visat sig förfalska sina ”översättningar”.

 14. Pingback: Livets Ord, Ulf Ekman & islamofobi (2) | Motargument

 15. Pingback: Adlibris sprider grovt judehat & muslimhat | Motargument

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s