Folkhatet 3: Våldtäktsretorik som retoriskt vapen mot judar, muslimer och andra

Det här är del tre i en serie artiklar om folk- och grupphatet. Jag kallar artikelserien “Folkhatet” för att hedra Ture Nerman. Han skrev en bok med den titeln under första världskriget då han jämförde det generaliserande folkhatet på den allierade och den tyska sidan. (Den kan laddas ner här!) Framför allt kommer jag att visa likheterna mellan antisemitismen och islamofobin. De mest extrema muslimhaterna har lånat många stereotyper som t.ex. nazister använt sig av. Det betyder inte att de, tex. counterjihad, är nazister, det är ett nytt sorts fascistisk fenomen. Men det finns fler likheter än det finns olikheter.

När man studerar folkhat, negativa generaliseringar och rasism ser man att likheterna mellan folkhat mellan olika grupper är större än skillnaderna. Föremålet för hat kan skilja sig åt, men hatets liknelser, stereotyper och uttryck är ofta likadana från plats till plats. Det är detta jag ska visa i en serie artiklar, som kommer att fokusera på att visa hur antisemitismens hatretorik (bland t.ex de radikala islamisterna och nazisterna) spridit sig till muslimhatarna (t.ex. Sverigedemokraterna och counterjihad). De andra artiklarna i serien kan du hitta här!

Sex och övergrepp som retoriskt vapen

Den gamle frihetskämpen Herbert Tingsten brukade berätta att han tog tillfället i akt att protestera mot negativa generaliseringar om tyskar varje gång han hörde sådana. Det kanske inte låter så extremt men detta var mitt under det andra världskriget då nazisterna stod på höjden av sin makt. Hörde han någon säga att tyskar var galna så stoppade han dem och sa ifrån att de inte skulle ”tänka som nazisterna gjorde”.

Nazisterna generaliserade ju negativt om t.ex. judar. Det varnade Tingsten andra för att göra.

En annan som gjorde samma var Ture Nerman som brukade peka på hur de allierade svartmålade och demoniserade alla tyskar under det första världskriget. Det tragiska är att nazisterna just nu gör samma mot judarna som de allierade gjorde mot tyskarna 20-25 år tidigare, var hans poäng.

I sin bok ”Folkhatet” visar Nerman hur man använde skräcken för våldtäkter i propagandan under det första världskriget.

Låt oss börja med att titta på några exempel. Antitysk propaganda:

Propaganda mot de allierade

  Mer antitysk propaganda.

Detta med att sprida skräck för våldtäkter och ”skändning av barn” är nåt som går igen i allt hat genom världshistorien. Om man studerar den svenska och danska krigsretoriken innan och under krigen de båda länderna förde under 1600-talet så ser man t.ex. att man gärna målade upp fiendesidan som hänsynslösa våldtäktsmän. Under just krigen finns det ett korn av sanning i detta eftersom våldtäkter HAR använts ganska ofta som vapen i krig. Men hatet består inte i vad några gör, eller vad armén gör, utan i att man utmålar hela den fientliga gruppen som våldtäktsbenägna.

Muslimhatet

Detta sker ofta i retoriken kring muslimhatet. I en artikel på Avpixlat kan vi läsa en intervju med den danske psykologen Nicolai Sennells. Jag citerar delar av den intervjun:

Adams och Maslows beskriver på ett vackert sätt med sina visioner vårt västerländska samhälles målsättning och ambition att möjliggöra för varje människa att utvecklas till sin fulla potential.

Det synsättet  är däremot inte tillämpligt på islam och den muslimska traditionen. Islams och muslimernas mål är dominans, inte självförverkligande. Islam och den muslimska kulturen är en aggressiv rörelse, och att ge utrymme åt kvinnliga egenskaper som känslighet och empati skulle utgöra ett hinder, eftersom det skulle bana väg för mindre aggressiva mänskliga utvecklingsriktningar att tränga fram. Diplomati, kompromissande, tolerans, demokrati, medkänsla, känslighet och empati måste låsas in och hållas borta, på såväl intern som extern nivå.

På utsidan begränsar förtrycket mot kvinnor deras inflytande, och aversionen mot kvinnlighet i världen utanför underlättar för muslimer att även undertrycka denna inom sig själva på ett psykologiskt plan. Förtryck mot kvinnor är således en psykologisk metod att härda kulturen på utsidan och människor på insidan. Den andra orsaken till att muslimer förtrycker kvinnor och den kvinnliga sexualiteten är att kvinnor helt enkelt är starkare när det gäller sex. Och det fungerar inte för allsmäktiga, svartsjuka och osäkra muslimska macho-män att de i den mest nakna och sårbara situationen av alla är den svagare parten.

Muslimska män kompenserar detta genom att förtrycka sina kvinnor och låsa in dem i lägenheter och fula klumpiga klädesplagg. Ju mer genant det är för mannen att kvinnan är starkare i denna grundläggande aspekt av livet, desto mer måste han dominera henne i det dagliga livet.

Jag hade kontakt med två prostituerade som båda sade att arabiska män inte var särskilt uthålliga i sängen. I många muslimska samhällen omintetgörs en kvinnas förmåga att njuta av sex helt enkelt med en kniv eller en glasbit. Den svartsjuka fantasin hos en man som inte kan tillfredsställa sin kättjefulla hustru och som därför ser ned på honom och kanske rentav går till andra män för att få tillfredsställelse, är en ständig källa till kval för den muslimske man som aspirerar på allsmäktighet. Verklig kärlek kan endast existera på grundval av respekt och jämställdhet. Muslimska samhällen är således fulla av män och kvinnor som aldrig har upplevt verklig, tillfredsställande och osjälvisk kärlek.

Den emotionella och sexuella frustration som följer av frånvaron på jämställdhet mellan könen och tvång att gifta sig med en partner man inte älskar, bidrar med säkerhet till den aggressivitet och känslomässiga omogenhet som muslimer uppvisar i alla situationer där de är tillräckligt många för att uppleva att det är acceptabelt. Som någon sa: “tvångsäktenskap är jordbävningen och det som följer är en tsunami av våld i hemmet, sexuella övergrepp, barns utsatthet, självmord och mord”.

Det har till och med skapats ett ord för detta i svenskan, som counterjihad-gänget och Sverigedemokraterna sprider: att ”kulturberika Sverige”. Avpixlat går i spetsen, som vanligt. Det är den ena våldtäktsartikeln efter den andra, och ofta åtföljs dem av kommentarer liknande Sennells om att muslimer våldtar mer eller att islam är en våldtäktsreligion. Dessutom givetvis kommentarer om att ”muslimer” slår sina kvinnor.

Kommentarsfälten är fyllda av glada tillrop av stilen att ”hoppas att sjuklöverns politiker får känna hur det känns att bli berikade med våld av muslimerna själva”.   Eller som här: Ja, titta själv. Sök på Våldtäkter på Avpixlat, så ser du. Hatet mot muslimerna följer det klassiska mönstret för detta hat. Att lyfta fram en händelse som en person, eller ett fåtal gjort och extrapolera den händelsen på HELA gruppen direkt och indirekt. Genom att lyfta fram EN våldtäkt som EN person som kanske, kanske inte, är muslim, och prata om detta som HELA religionens och kulturens problem, som ALLA muslimers problem, så svartmålar man HELA gruppen och ALLA muslimer.

Det är lika illa internationellt. Låt oss titta på Pamela Geller. Här pratar hon t.ex. om att ”muslimerna” håller på med ett ”våldtäktsjihad” i Sverige:

The Muslim rape wave in Sweden has long been documented. In fact, Scandinavian countries are facing an  unimaginable rape crimewave from their Muslim populations.   The Muslim rape epidemic in Sweden puts it at the top of the list as the European country with the most rapes per capita. This behavior mirrors the rampant Muslim sex trafficking gangs of non-Muslims school girls in the UK.

Klassisk antisemitism

I den klassiska antisemitismen, som den såg ut i Östeuropa och i nazityskland fokuserades det också på ”våldtäktsvågen”. Det antogs att judar medvetet bedrev ett heligt krig mot Europa, för att genom rasskändning och psykologisk krigföring förstöra det blodet och kulturen.

Det Sturmer, den klassiska nazistiska antisemitiska tidning som drevs av Julius Streicher, har därför i praktiken i varje nummer av tidningen olika exempel på ”rasskändning”.

Jag är medveten om att texten är på tyska och att det dessutom är frakturstil. Men jag måste lägga fram detta, med foton och allt, så att ni ser hur likt counterjihads muslimhat är nazisternas judehat.

Den nazistiska retoriken mot judarna använde liknande, och ibland samma, hatsymboler och retoriska knep som muslimhatarna idag använder. Fast idag är det inte ”rasskändning” utan ”kulturskändning” som anses vara faran.

Jag skulle kunna fylla många böcker och artiklar med citat, men nöjer mig med ett fåtal nu. (Intresserade kan läsa originalkällorna på denna hemsida.)

Judiska rasskändare, ur Der Sturmer. Bild på kvinna som våldtas av en orm: juden!

”Judisk blodskändning”, med ännu fler artiklar om judiska våldtäkter.

”Fruar och flickor, judarna är ert fördärv”, kombinerat med ett passande citat av Hitler om ”bastarder”, barn av både judar och ickejudar. Der Sturmer 1934 nr. 38:

1934, nr. 38. Våldtäkt, rasskändning, i Amerika:

1927 nr. 31. En artikel om judiska barnäktenskap, ett annat tema som går igen bland dagens muslimhatare.

Jag avslutar med ett exempel som lyftes fram i Nurnbergrättegångarna mot Julius Streicher och därför finns översatt:

”It is established for all eternity; alien albumen is the sperm of a man of alien race. The male sperm in cohabitation is partially or completely absorbed by the female, and thus enters her bloodstream. One single cohabitation of a Jew with an Aryan woman is sufficient to poison her blood forever. Together with the alien albumen she has absorbed the alien soul. Never again will she be able to bear purely Aryan children, even when married to an Aryan. They will all be bastards, with a dual soul and a body of a mixed breed. Their children will also be crossbreeds; that means, ugly people of unsteady character and with a tendency to illnesses. Now we know why the Jew uses every artifice of seduction in order to ravish German girls at as early an age as possible; why the Jewish doctor rapes his patients while they were under anaesthetic. He wants the German girl and the German woman to absorb the alien sperm of the Jew. She is never again to bear German children. But the blood products of all animals right down to the bacteria like the serum, lymph, extracts from internal organs etc., are all alien albumen. They have a poisonous effect if directly introduced into the blood stream either by vaccination or by injection. By these products of sick animals the blood is ravished, the Aryan is impregnated with an alien species. The author and abettor of such action is the Jew. He has been aware of the secrets of the race question for centuries, and therefore plans systematically the annihilation of the nations which are superior to him. Science and authorities are his instruments for the enforcing of pseudo-science and the concealment of truth.” (M-20).

Jag återkommer till detta ämne, då det finns mycket mer att säga om just detta. men kort och gott har hatretoriken alltid varit kopplad till våldtäkt och sexualitet. Tätt förbundet med detta är demografisk propaganda om kommande påstådd ”muslimsk” eller ”judisk” demografisk ”kupp” i t.ex. Europa. Kort och gott. I nästa artikel, om Eurabiamyten, kommer jag att titta närmare på detta.

8 tankar om “Folkhatet 3: Våldtäktsretorik som retoriskt vapen mot judar, muslimer och andra

 1. Alltid när vem som helst hänvisar till nazismen på något sätt så kommer gråtmilda hatare in och gnäller om Godwins lag och att man pga den inte får hänvisa till nazismen någonsin. För att föregå dem, så säger lagen såhär.

  ”När en online-diskussion blir längre, närmar sig sannolikheten för en jämförelse med nazisterna eller Hitler 1.”

  Dvs, i vilken diskussion som helst så blir nazi-referenser troligare med tiden, och varningen gäller därför att ett långsökt och grovt argument som tedde sig svagt i början av diskussionen faktiskt inte blir bättre med tiden. Det är dock inte en ”lag” som överhuvud taget uttalar sig om det logiska eller det moraliska i en sådan referens i den specifika situationen, utan bara säger att diskussionens längd inte bör påverka beslutet att göra den referensen.

  Så ifall någon vill gråta om att Godwins lag överträddes nu, var god visa att referensen var svag i förhållande till artikelns ämne, så att det kan motiveras att Torbjörn skulle ha använt det bara utav utmattning och inte för att det var relevant. Notera att han redan har erbjudit en anledning till sammanlänkningen genom att sträva efter en helhetlig granskning av våldtäktsretorik som retoriskt vapen mot olika grupper, och därför bara kopplar samman agenter som utfört sådan.

 2. Exakt vad i citatet ifrån Nicolai Sennells tyckte du var så förkastligt? Jämställdhet inom islam måste väl få disskuteras också? Om muslimska män är kraftigt överrepresenterade vid överfallsvåldtäkter måste väl detta få disskuteras?

  Om man följer avpixlat ser man att de är mycket sakligare än MSM. Att de rapporterar om grov brottslighet och om vilka gärningsmännen är, beror på att detta förtigs av media. MSM publicerar bara namn och bilder när det är svenska förövare. Avpixlat gör en balanserad rapportering där alla gärningsmän rapporteras, oavsett hudfärg.

 3. ”måste väl få disskuteras” Betyder ingenting annat än att det omfattas av yttrandefriheten, under vilken man kan säga precis hur mycket hatiskt, korkat och ologiskt som helst. Att kritisera sådana uttalanden, särskilt när de fällts av hatare, brukar bemötas så som du nu gjort. Menas oftast ”säg inte emot, då förtrycker du mig”, men verkligheten fungerar förstås inte så.

  Vad som är fel i Sennells uttalande borde vara uppenbart för alla som säger sig vilja ha en saklig och balanserad rapportering, som du t.ex.. Hans text är smockfull av logiska klavertramp och retoriska tveksamheter.

  Han börjar med att tillskriva islam och muslimer som grupp en rad uteslutande interna motivationer till saker som kvinnoförtryck, aggressivitet och diktatur, medan dessa vanligen för andra människor till stor del brukar förklaras med externa faktorer som fattigdom, maktstrukturer (åh, snyft, vad PK), brist på utbildning och traumatiska upplevelser.

  Sedan generaliserar han grovt om muslimska män. Spekulerar vilt om deras tankar och handlingar. Grundar sig på anekdotisk bevisföring, dvs plockar bäst passande data från ett uppslag av flera fall.

  Jag behöver inte säga så mycket mer, den här formen av tendensiös sensationalism borde göra honom till en skam att förknippas med för alla.

  Jag kollade igenom ett par sidor av avpixlat, den enda svenska gärningsman de nämnde var Peter Mangs, och då enbart för att gnälla över att traditionella medier inte publicerade namn och bild på fler invandrade misstänkta. Man väljer ut ett misstänkt massmördarfall där hela svenska folket följt händelserna och väldigt många har tagit reda på den misstänktes namn via nätet tills traditionella medier bestämmer sig för att börja hänvisa till den misstänkte med namn för att det helt enkelt inte betyder något längre att dölja det. Sedan jämförs det med några vanligare enkel- eller dubbelmördare som endast en liten del av folket känner till något om och ännu färre tagit reda på namnen på, där man därför inte känner sig tvungen att publicera namnen.

  Problemet med att någon inte säger något uppstår enbart då någon annan tycker att detta måste sägas. Att den misstänkte terroristen om överlevande vittnen säger att ”de glömde säga att de är politiska aktivister” eller att den misstänkte våldtäktsmannen om sitt offer säger att ”vad hon inte säger är att hon hade på sig smärta, avslöjande kläder”, betyder inte ett skit för vad som dessa bör säga. Likadant att axpixlat är upphängt på att invandrare måste hängas ut betyder inte att traditionella medier behöver göra det. Att de skulle ”mörka” är enbart ett resultat av avpixlats förvridna perspektiv där grundtillståndet förväntas vara att invandrade brottsmisstänkta ska framhävas och hängas ut.

  Traditionella medier är generellt försiktiga med personuppgifter och hänger i praktiken bara ut misstänkta om stora delar av folket redan vet namnen. Detta värnande om integriteten bidrar till rättssäkerheten, oskyldiga misstänkta bestraffas på så sätt inte av folkdomstolen långt efter att de frikänts. De rapporterar hyfsat balanserat om alla brott oavsett gärningsmännens etnicitet, men de väljer inte ut brott som de skriver mer om baserat på denna etnicitet, detta skulle vara obalanserat och osakligt. Det är också precis det som avpixlat sysslar med.

 4. ”Hans text är smockfull av logiska klavertramp och retoriska tveksamheter.”

  Var snäll och nämn ett logiskt klavertramp i texten. Jag håller med om att texten är lite raljerande och innehåller en onödig anekdot angående de prositituerade. Men jag har sett liberaler skriva långt mer raljerande texter om kristna och kristendomen, och jag tycker absolut att de ryms inom en politiskt debatt utan att behöva jämföras med förintelsen.

  ”Han börjar med att tillskriva islam och muslimer som grupp en rad uteslutande interna motivationer till saker som kvinnoförtryck, aggressivitet och diktatur, medan dessa vanligen för andra människor till stor del brukar förklaras med externa faktorer som fattigdom, maktstrukturer (åh, snyft, vad PK), brist på utbildning och traumatiska upplevelser.”

  Så muslimers kvinnosyn har ingenting med religionen att göra? Islam utmärker sig också som aggresiv och kvinnoförtryckande i Thailand, Malaysia och Indonesien där dina externa faktorer som fattigdom och utbildning är likvärdiga för den buddistiska och hinduistiska befolkningen. Självklart präglas människor av sin religion.

  ”Jag kollade igenom ett par sidor av avpixlat, den enda svenska gärningsman de nämnde var Peter Mangs,”

  Det finns statistik som styrker invandrarnas överrepresentation inom våldsbrott:
  http://affes.wordpress.com/2012/08/05/invandrarna-och-brotten-5-valdtakt/. MSM förmedlar inte alls denna verklighet till läsarna. Axpixlat gör ett utmärkt jobb med att komplettera den bilden. Läs t.ex hur överaskad Jan Guillou blir när han besöker ett svenskt fängelse: http://affes.wordpress.com/2012/07/14/invandrarna-och-brotten-2-svartskallemajoriteten/. Om man hela tiden matas med nyheter där utländsk bakgrund förtigs och svensk bakgrund lyfts fram, blir man förstås väldigt förvånad när man besöker ett fängelse.

 5. ”Var snäll och nämn ett logiskt klavertramp i texten.”

  Det var det jag gjorde, men jag kan förtydliga:

  Jag citerar här bara första biten av varje stycke jag refererar till.
  ”Det synsättet är däremot inte tillämpligt på islam och den muslimska traditionen.”

  De andra ges intern motivation för något som hos de egna skulle ha förklarats med externa faktorer. Dvs http://en.wikipedia.org/wiki/Ultimate_attribution_error

  ”Muslimska män kompenserar detta…”

  Generalisering, följt av lösa spekulationer, dvs non sequitur.

  ”Jag hade kontakt med två prostituerade…”

  Anekdotisk bevisföring.

  ”Men jag har sett liberaler…”

  Du kan hävda att ”liberaler” gör ju samma sak för mindre. Det spelar ingen roll vad påstådda individer som inte håller med dig har gjort, två fel gör inte ett rätt, spekulationer, anekdoter och logiska felslut blir inte mer verklighetsförankrat av att någon annan har gjort det.

  ”Så muslimers kvinnosyn har ingenting med religionen att göra?”

  Sennells uttalanden lägger hela skulden för eventuellt kvinnoförtryck, diktaturvurmande och aggressioner hos muslimernas interna motivationer. Detta är ett logiskt felslut, att du kan plocka fram väl valda exempel på när externa faktorer inte nödvändigtvis kan förklara detta, betyder inte att hans argumentation blir mer logisk. Han kan för all del säga saker som stämmer, men hans resonemang är inte anledningen i så fall, utan det sprider bara missuppfattningar.

  ”Det finns statistik…”

  Det finns en mängd olika ideologiskt laddade perspektiv som inte uttryckligen skrivs i medierapporteringen varje gång som något brott rapporteras. Utrikes födda, lågutbildade, arbetslösa, unga är samtliga överrepresenterade i brottslighet i allmänhet. Dessa är samtliga överrepresenterade både som offer och gärningsmän. Alla dessa grupper överlappar dessutom vilket gör att varje grupps enskilda bidrag till statistiken svårt att uppskatta. Lite då och då kommer dock nyheter om hur sådana grupper är överrepresenterade. Detta är inget som är okänt för svenska folket, bara för att inte traditionella medier lever ut en orgie i att hänga ut folk från dessa grupper.

  Angående dina länkar så kan du länka till vad som helst och be mig att ta ställning till det. Sådan avledning av debatten med ingen eller väldigt svag koppling till det ursprungliga ämnet är ett utmärkt sätt att trötta ut sina motdebattörer, men det är inte relevant för sakfrågan och kan som sådant helt bortses ifrån av andra. Så oavsett vad dina länkar sägs innehålla så kommer jag inte att gräva ner mig i en debatt om dem. Argumentera utifrån vad du kan säga själv här och nu. Och svara inte med att dumpa enorma citat från andra sajter.

  —–

  Jag tänker nu inte lägga mer tid på den här diskussionen, så om du vill ha sista ordet så är det bara att ta det.

 6. ”intern motivation för något som hos de egna skulle ha förklarats med externa faktorer.”

  Huruvida det är intern eller extern motivation är väl ren spekulation ifrån din sida. Men att det inte skulle finnas någon intern motiviation alls ju tämligen ologiskt.

  ”Generalisering, följt av lösa spekulationer, dvs non sequitur.”

  Texten är ju ett försök till analys. Varenda tidsningskrönikör gör ju motsvarande analyser eller spekulationer. Skillnaden är att i detta ämne får endast analyser som pekar på externa faktorer göras. Man behöver inte hålla med analysen, man kan argumentera emot, men bloggaren försöker tysta kritik mot islam genom att bunta ihop den med nazistisk antisemetism. Jag konstaterar också att du inte argumenterar emot texten i sak.

  ”Sennells uttalanden lägger hela skulden för eventuellt kvinnoförtryck, diktaturvurmande och aggressioner hos muslimernas interna motivationer”

  Han försöker förklara religionens inflytande på beteendet. Han utesluter inte alls andra faktorer. Diktatur nämner han inte alls. Det är endast dina kommentarer som innehåller det ordet.

  ”Dessa är samtliga överrepresenterade både som offer och gärningsmän.”

  Det är mycket som talar för att muslimska kvinnor inte är överrepresenterade som offer för överfallsvåldtäkter.

  ”Argumentera utifrån vad du kan säga själv här och nu. Och svara inte med att dumpa enorma citat från andra sajter.”

  Påståenden utan källor är ofta ganska meningslösa. Jag hade gärna sett något som styrker dina spekulationer angående interna och externa motivationer.

 7. Johan, vissa kulturer kan göra vissa beteenden vanligare. Vissa ideologier kan uppmuntra vissa beteenden. Fast det förnekar kanske du? Kan man inte efter att ha bekantat sig med seder och bruk i ett land/inom en grupp dra vissa GENERELLA slutsatser om beteenden i det landet/den gruppen?

 8. . ”Hatet mot muslimerna följer det klassiska mönstret för detta hat. Att lyfta fram en händelse som en person, eller ett fåtal gjort och extrapolera den händelsen på HELA gruppen direkt och indirekt. Genom att lyfta fram EN våldtäkt som EN person som kanske, kanske inte, är muslim, och prata om detta som HELA religionens och kulturens problem, som ALLA muslimers problem, så svartmålar man HELA gruppen och ALLA muslimer.”

  Är det någon som ser en likhet med Expressens hantering av Erik Almkvist?

  Byt ut muslim mot SD så ser ni vad som händer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s