Folkhatet 3: Våldtäktsretorik som retoriskt vapen mot judar, muslimer och andra

Posted on augusti 10, 2012

8


Det här är del tre i en serie artiklar om folk- och grupphatet. Jag kallar artikelserien “Folkhatet” för att hedra Ture Nerman. Han skrev en bok med den titeln under första världskriget då han jämförde det generaliserande folkhatet på den allierade och den tyska sidan. (Den kan laddas ner här!) Framför allt kommer jag att visa likheterna mellan antisemitismen och islamofobin. De mest extrema muslimhaterna har lånat många stereotyper som t.ex. nazister använt sig av. Det betyder inte att de, tex. counterjihad, är nazister, det är ett nytt sorts fascistisk fenomen. Men det finns fler likheter än det finns olikheter.

När man studerar folkhat, negativa generaliseringar och rasism ser man att likheterna mellan folkhat mellan olika grupper är större än skillnaderna. Föremålet för hat kan skilja sig åt, men hatets liknelser, stereotyper och uttryck är ofta likadana från plats till plats. Det är detta jag ska visa i en serie artiklar, som kommer att fokusera på att visa hur antisemitismens hatretorik (bland t.ex de radikala islamisterna och nazisterna) spridit sig till muslimhatarna (t.ex. Sverigedemokraterna och counterjihad). De andra artiklarna i serien kan du hitta här!

Sex och övergrepp som retoriskt vapen

Den gamle frihetskämpen Herbert Tingsten brukade berätta att han tog tillfället i akt att protestera mot negativa generaliseringar om tyskar varje gång han hörde sådana. Det kanske inte låter så extremt men detta var mitt under det andra världskriget då nazisterna stod på höjden av sin makt. Hörde han någon säga att tyskar var galna så stoppade han dem och sa ifrån att de inte skulle ”tänka som nazisterna gjorde”.

Nazisterna generaliserade ju negativt om t.ex. judar. Det varnade Tingsten andra för att göra.

En annan som gjorde samma var Ture Nerman som brukade peka på hur de allierade svartmålade och demoniserade alla tyskar under det första världskriget. Det tragiska är att nazisterna just nu gör samma mot judarna som de allierade gjorde mot tyskarna 20-25 år tidigare, var hans poäng.

I sin bok ”Folkhatet” visar Nerman hur man använde skräcken för våldtäkter i propagandan under det första världskriget.

Låt oss börja med att titta på några exempel. Antitysk propaganda:

Propaganda mot de allierade

  Mer antitysk propaganda.

Detta med att sprida skräck för våldtäkter och ”skändning av barn” är nåt som går igen i allt hat genom världshistorien. Om man studerar den svenska och danska krigsretoriken innan och under krigen de båda länderna förde under 1600-talet så ser man t.ex. att man gärna målade upp fiendesidan som hänsynslösa våldtäktsmän. Under just krigen finns det ett korn av sanning i detta eftersom våldtäkter HAR använts ganska ofta som vapen i krig. Men hatet består inte i vad några gör, eller vad armén gör, utan i att man utmålar hela den fientliga gruppen som våldtäktsbenägna.

Muslimhatet

Detta sker ofta i retoriken kring muslimhatet. I en artikel på Avpixlat kan vi läsa en intervju med den danske psykologen Nicolai Sennells. Jag citerar delar av den intervjun:

Adams och Maslows beskriver på ett vackert sätt med sina visioner vårt västerländska samhälles målsättning och ambition att möjliggöra för varje människa att utvecklas till sin fulla potential.

Det synsättet  är däremot inte tillämpligt på islam och den muslimska traditionen. Islams och muslimernas mål är dominans, inte självförverkligande. Islam och den muslimska kulturen är en aggressiv rörelse, och att ge utrymme åt kvinnliga egenskaper som känslighet och empati skulle utgöra ett hinder, eftersom det skulle bana väg för mindre aggressiva mänskliga utvecklingsriktningar att tränga fram. Diplomati, kompromissande, tolerans, demokrati, medkänsla, känslighet och empati måste låsas in och hållas borta, på såväl intern som extern nivå.

På utsidan begränsar förtrycket mot kvinnor deras inflytande, och aversionen mot kvinnlighet i världen utanför underlättar för muslimer att även undertrycka denna inom sig själva på ett psykologiskt plan. Förtryck mot kvinnor är således en psykologisk metod att härda kulturen på utsidan och människor på insidan. Den andra orsaken till att muslimer förtrycker kvinnor och den kvinnliga sexualiteten är att kvinnor helt enkelt är starkare när det gäller sex. Och det fungerar inte för allsmäktiga, svartsjuka och osäkra muslimska macho-män att de i den mest nakna och sårbara situationen av alla är den svagare parten.

Muslimska män kompenserar detta genom att förtrycka sina kvinnor och låsa in dem i lägenheter och fula klumpiga klädesplagg. Ju mer genant det är för mannen att kvinnan är starkare i denna grundläggande aspekt av livet, desto mer måste han dominera henne i det dagliga livet.

Jag hade kontakt med två prostituerade som båda sade att arabiska män inte var särskilt uthålliga i sängen. I många muslimska samhällen omintetgörs en kvinnas förmåga att njuta av sex helt enkelt med en kniv eller en glasbit. Den svartsjuka fantasin hos en man som inte kan tillfredsställa sin kättjefulla hustru och som därför ser ned på honom och kanske rentav går till andra män för att få tillfredsställelse, är en ständig källa till kval för den muslimske man som aspirerar på allsmäktighet. Verklig kärlek kan endast existera på grundval av respekt och jämställdhet. Muslimska samhällen är således fulla av män och kvinnor som aldrig har upplevt verklig, tillfredsställande och osjälvisk kärlek.

Den emotionella och sexuella frustration som följer av frånvaron på jämställdhet mellan könen och tvång att gifta sig med en partner man inte älskar, bidrar med säkerhet till den aggressivitet och känslomässiga omogenhet som muslimer uppvisar i alla situationer där de är tillräckligt många för att uppleva att det är acceptabelt. Som någon sa: “tvångsäktenskap är jordbävningen och det som följer är en tsunami av våld i hemmet, sexuella övergrepp, barns utsatthet, självmord och mord”.

Det har till och med skapats ett ord för detta i svenskan, som counterjihad-gänget och Sverigedemokraterna sprider: att ”kulturberika Sverige”. Avpixlat går i spetsen, som vanligt. Det är den ena våldtäktsartikeln efter den andra, och ofta åtföljs dem av kommentarer liknande Sennells om att muslimer våldtar mer eller att islam är en våldtäktsreligion. Dessutom givetvis kommentarer om att ”muslimer” slår sina kvinnor.

Kommentarsfälten är fyllda av glada tillrop av stilen att ”hoppas att sjuklöverns politiker får känna hur det känns att bli berikade med våld av muslimerna själva”.   Eller som här: Ja, titta själv. Sök på Våldtäkter på Avpixlat, så ser du. Hatet mot muslimerna följer det klassiska mönstret för detta hat. Att lyfta fram en händelse som en person, eller ett fåtal gjort och extrapolera den händelsen på HELA gruppen direkt och indirekt. Genom att lyfta fram EN våldtäkt som EN person som kanske, kanske inte, är muslim, och prata om detta som HELA religionens och kulturens problem, som ALLA muslimers problem, så svartmålar man HELA gruppen och ALLA muslimer.

Det är lika illa internationellt. Låt oss titta på Pamela Geller. Här pratar hon t.ex. om att ”muslimerna” håller på med ett ”våldtäktsjihad” i Sverige:

The Muslim rape wave in Sweden has long been documented. In fact, Scandinavian countries are facing an  unimaginable rape crimewave from their Muslim populations.   The Muslim rape epidemic in Sweden puts it at the top of the list as the European country with the most rapes per capita. This behavior mirrors the rampant Muslim sex trafficking gangs of non-Muslims school girls in the UK.

Klassisk antisemitism

I den klassiska antisemitismen, som den såg ut i Östeuropa och i nazityskland fokuserades det också på ”våldtäktsvågen”. Det antogs att judar medvetet bedrev ett heligt krig mot Europa, för att genom rasskändning och psykologisk krigföring förstöra det blodet och kulturen.

Det Sturmer, den klassiska nazistiska antisemitiska tidning som drevs av Julius Streicher, har därför i praktiken i varje nummer av tidningen olika exempel på ”rasskändning”.

Jag är medveten om att texten är på tyska och att det dessutom är frakturstil. Men jag måste lägga fram detta, med foton och allt, så att ni ser hur likt counterjihads muslimhat är nazisternas judehat.

Den nazistiska retoriken mot judarna använde liknande, och ibland samma, hatsymboler och retoriska knep som muslimhatarna idag använder. Fast idag är det inte ”rasskändning” utan ”kulturskändning” som anses vara faran.

Jag skulle kunna fylla många böcker och artiklar med citat, men nöjer mig med ett fåtal nu. (Intresserade kan läsa originalkällorna på denna hemsida.)

Judiska rasskändare, ur Der Sturmer. Bild på kvinna som våldtas av en orm: juden!

”Judisk blodskändning”, med ännu fler artiklar om judiska våldtäkter.

”Fruar och flickor, judarna är ert fördärv”, kombinerat med ett passande citat av Hitler om ”bastarder”, barn av både judar och ickejudar. Der Sturmer 1934 nr. 38:

1934, nr. 38. Våldtäkt, rasskändning, i Amerika:

1927 nr. 31. En artikel om judiska barnäktenskap, ett annat tema som går igen bland dagens muslimhatare.

Jag avslutar med ett exempel som lyftes fram i Nurnbergrättegångarna mot Julius Streicher och därför finns översatt:

”It is established for all eternity; alien albumen is the sperm of a man of alien race. The male sperm in cohabitation is partially or completely absorbed by the female, and thus enters her bloodstream. One single cohabitation of a Jew with an Aryan woman is sufficient to poison her blood forever. Together with the alien albumen she has absorbed the alien soul. Never again will she be able to bear purely Aryan children, even when married to an Aryan. They will all be bastards, with a dual soul and a body of a mixed breed. Their children will also be crossbreeds; that means, ugly people of unsteady character and with a tendency to illnesses. Now we know why the Jew uses every artifice of seduction in order to ravish German girls at as early an age as possible; why the Jewish doctor rapes his patients while they were under anaesthetic. He wants the German girl and the German woman to absorb the alien sperm of the Jew. She is never again to bear German children. But the blood products of all animals right down to the bacteria like the serum, lymph, extracts from internal organs etc., are all alien albumen. They have a poisonous effect if directly introduced into the blood stream either by vaccination or by injection. By these products of sick animals the blood is ravished, the Aryan is impregnated with an alien species. The author and abettor of such action is the Jew. He has been aware of the secrets of the race question for centuries, and therefore plans systematically the annihilation of the nations which are superior to him. Science and authorities are his instruments for the enforcing of pseudo-science and the concealment of truth.” (M-20).

Jag återkommer till detta ämne, då det finns mycket mer att säga om just detta. men kort och gott har hatretoriken alltid varit kopplad till våldtäkt och sexualitet. Tätt förbundet med detta är demografisk propaganda om kommande påstådd ”muslimsk” eller ”judisk” demografisk ”kupp” i t.ex. Europa. Kort och gott. I nästa artikel, om Eurabiamyten, kommer jag att titta närmare på detta.