Svar till Isobel Hadley-Kamptz: om hat i alla dess former…

Posted on juni 19, 2012

4


Svar till artikel om hat och att vara som barn av Isobel Hadely Kamptz: 

Hat håller på att bli populärt att rättfärdiga i politiken igen. Jag tror detta samhälle håller på att glömma bort vad hat är…

Du skriver att du ogillar att man riktar sig mot de som hyser klasshat och säger att deras hat är fel: ”Den som saknar makt hatar. Det är nog smartare att försöka minimera grunden för övergrepp och orättvisor än att tillrättavisa den maktlöse för att han inte bär sitt underläge med mer värdighet”.

Gäller det allt hat? Judehat och rashat också? Om det inte gäller för detta, så varför?

Ja, orsakerna till hat är viktigast att arbeta med, jag håller helt med dig. Det finns orsaker till sverigedemokraters hat mot muslimer och ”sjuklövern” också, och nazisters hat mot judar och  deras rashat. Det finns skäl till rasism. Folk som känner sig icke sedda och icke hörda och utförsäkrade kan väldigt lätt hitta en syndabock, ett folk eller en grupp och ösa hat mot dem.

Att rasister hatar för att de anser sig vara i underläge och fattigdom betyder inte att man inte ska säga ifrån att de som hatar av politiska skäl bör tänka om: att rasism är FEL

Oavsett hur rätt en rasist har i att hen känner sig osedd och olyssnad till och i fattigdom så är rasistisk hat ändå alltid FEL.

Varför är det så? Jo, för att hat mot en grupp ALLTID spiller över och riktas mot individerna i gruppen. Judehat, rashat, etniskt hat, muslimhat, allt sånt får konsekvenser för individerna, inte bara för ”gruppen” eller ”strukturen”…

Hur är det med hat mot överklassen? Hjalmar Branting, Ture Nerman, martin Luther King och många andra stora kämpar för människorätt genom tiderna har sagt samma sak: problemet med hat mot grupper av människor är att  individerna i gruppen drabbas också. och att den som hatar kommer att göra misstag och fel pga hatet.

Hatet måste riktas mot orättvisan och inte mot en grupp, sa de, om man ens ska ha hat. Ture Nerman hade en poäng: ”låt överklassen behålla sitt folkhat och rashat för sig själva VI ska inte hata människor”…

Jag håller med de tidiga liberalerna och den tidiga vänstern som gjorde en poäng i att säga att det där med klasshat var en ”överklassuppfinning”. Låt dem hata, liksom…

Den stund ett hat riktas mot en grupp riktas det också mot individerna i gruppen och det är förgörande. Därför måste en kamp för allas lika rätt, mot orättvisor, börja med att minimera hatet!

Rashat och hat mot överklassen är inte samma sak, men det är lika förrödande för kampen för allas lika rätt. Och det är förrödande för kampen mot fattigdom, förtryck, diskriminering och underordning.

Och en politisk rörelse måste visa nolltolerans mot hat!

Om inte vi har nolltolerans mot ALLT politiskt hat så knackar snart barbariet på vår dörr och vill in!

Advertisements
Posted in: Uncategorized