Sverige, FN, EU och asylskäl pga sexuell läggning

Jag har tittat på definitionen av asylskäl hos FN, EU och i Utlänningslagen. Det är intressant läsning. Den svenska lagen är utan tvekan bättre än både FN:s och EU.s tolkningar. Förföljelse pga kön och sexuell läggning nämns inte i FN:s eller EU:s lagar.

Så här lyder utlänningslagen.

1 § Med flykting avses i denna lag en utlänning som

– befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och
– inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.

Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse eller om dessa inte kan antas erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda.

Så här skriver EU:

‘refugee’ means a third country national who, owing to a
well-founded fear of being persecuted for reasons of race,
religion, nationality, political opinion or membership of a
particular social group, is outside the country of nationality
and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail
himself or herself of the protection of that country, or a
stateless person, who, being outside of the country of
former habitual residence for the same reasons as
mentioned above, is unable or, owing to such fear,
unwilling to return to it, and to whom Article 12 does not
apply;

Så här skriver FN:

As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to wellfounded
fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality,
membership of a particular social group or political opinion, is outside
the country of his nationality and is unable or, owing to such fear,
is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who,
not having a nationality and being outside the country of his former
habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such
fear, is unwilling to return to it.

På 30-talet var endast politiskförföljelse asylskäl. Det ledde till att alla som flydde nazityskland pga religiös förföljelse eller förföljelse pga ras inte släpptes in. De ord som står i de officiella dokumenten och definierar vad som är asylskäl och vem som har flyktingstatus betyder mycket och formar politiken därefter.

Att varken EU eller FN nämner förföljelse pga kön eller sexuell läggning i sin definition av vad som är en ”flykting”, är därför oroväckande.

Sverige borde kunna driva detta som en profilfråga: kravet att man lägger till förföljelse pga kön och sexuell läggning i EU-dokumenten och i Genevekonventionen. Det kanske vi redan gör i det tysta, men Sverige skulle kunna göra detta till en profilfråga.

Och.. att vi i Sverige tar första steget mot detta genom att leva upp till de fina orden i Utlänningslagen själva. Dvs inte kasta ut asylsökande som riskerar förföljelse pga tro, avsaknad av tro eller sexuell läggning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s