”Förlust av svenskt medborgarskap…”

Posted on april 30, 2012

2


En facebookvän uppmärksammade mig på denna formulering, som jag googlat efter information kring nu på eftermiddagen. Vad betyder punkt tre i lagen om svenskt medborgarskap: ”inte heller varit här under förhållanden som tyder på samhörighet med landet”.

Förlust av svenskt medborgarskap

14 § En svensk medborgare förlorar sitt svenska medborgarskap när han eller hon fyller tjugotvå år, om han eller hon
1. är född utomlands,
2. aldrig haft hemvist i Sverige, och
3. inte heller varit här under förhållanden som tyder på samhörighet med landet.

På ansökan som görs innan den svenske medborgaren fyller tjugotvå år får dock medges att medborgarskapet behålls.
När någon förlorar svenskt medborgarskap enligt första stycket, förlorar även hans eller hennes barn sitt svenska medborgarskap, om barnet förvärvat detta på grund av att föräldern varit svensk medborgare. Barnet förlorar dock inte sitt medborgarskap om den andra föräldern har kvar sitt svenska medborgarskap och barnet härleder sitt svenska medborgarskap även från honom eller henne.
Förlust av svenskt medborgarskap sker inte om detta skulle leda till att personen blir statslös.

Är det nån av läsarna som vet?

Advertisements
Posted in: Antirasism