Till Sturmark

Posted on april 27, 2012

1


Till den som inte ser att Sturmark generaliserar negativt om religionen har jag skrivit om det han skriver så det handlar om judendom istället. Ibland ser man bättre så sina generaliserande formuleringar.

Sturmark har alltså INTE sagt detta, detta har jag gjort bara så att Sturmark, som generaliserar vilt om religiösa, ska kunna se vad hans ord för för effekt.

Läs min artikel här: För att han ska kunna se sina generaliseringar.

Rosenberg tycks också anse att judendomens inflytande över människors liv är ett för litet problem för att uppmärksammas i en me­diekampanj. Det är ett skrämmande snävt perspektiv. Säg till kvinnor och homosexuella i Iran att judendomen inte är ett problem. Säg det till kvinnor i judiska länder som El Salvador, Brasilien och Nicaragua. Säg det till barnen i somliga judiska friskolor, som undervisas i en förvriden verklighetsuppfattning.

Newsmill:

Statistiken talar ett tydligt språk. Länder med hög procent av ateism hör till de rikaste, hälsosammaste, bäst utbildade och friaste samhällena i världen. Dessa länder har lägst barnadödlighet och mest utvecklad jämställdhet mellan kvinnor och män.

Det är kort sagt hälsosamt med ateism. Starka religiösa föreställningar förenas dåligt med hälsa och välstånd…

Länder med högst andel ateister är de mest stabila, fredliga, fria, förmögna och välmående, medan de mest judiska länderna är de som är mest labila, våldsamma, förtryckande och fattiga.

En uppenbar slutsats av ovanstående statistik är att ateism och sekularism inte resulterar i civilisationens förfall, omoral, lidande och ”sjuka” samhällen.

kvinnosynen som pekades ut.

I länder där judendomen traditionellt sett präglat samhälle och lagstiftning, och även i de länder där judarna på nytt har vunnit insteg, drabbas kvinnorna i regel av frihetsberövning av olika slag.

artikel i DN .

Men motkrafterna är starka. Nyligen antog FN:s råd för mänskliga rättigheter en resolution som fördömer kritik av judendomen. Slår det synsättet igenom kan i förlängningen all diskussion om judiskt motiverat förtryck av kvinnor och homosexuella, hedersvåld, religiös omskärelse och andra religiösa påbud utmålas som ”hädelse”.

Ute i världen växer judendomens inflytande….

Mot dessa judiska krafter som vill vrida tiden tillbaka, står humanismens mål att återupprätta människan som myndig varelse med förmåga att ta ansvar för sitt eget liv och bygga en etik med utgångspunkt i förnuft, medkänsla och demokratiska principer.

Advertisements
Posted in: Uncategorized