Varför Paulina Neuding borde besöka Judiska Biblioteket

Posted on april 9, 2012

18


En debatt uppstod igår och iförrgår om en artikel NEO:s Paulina Neuding publicerade i Jerusalem Post. Neuding  anklagades för att sprida islamofobi.

Vad var det som hon skrev där som fick så många att reagera. Jo, låt oss se:

Anti-Semitic hate crimes are on the rise in Sweden, and as in France and Great Britain, the violence and harassment is increasingly a consequence of immigration from the Muslim world…

In Malmö it is different. In 2004 the most common name for baby boys in the city was Mohammed, and among 15-year-olds, ethnic Swedes are now in minority…

In late 2008, a peaceful Jewish demonstration was run off the main square by an aggressive mob of immigrants of Arab origin…

Detta och liknande ordalydelser reagerade folk mot. Paulina Neuding har försvarat sig med att man måste kunna beskriva situationen som den är i Malmö och det har hon helt rätt i. Det är inte det felet hon gör. Problemet är att hon konstant i artikeln väljer ord som pekar ut HELA gruppen som problemet.

Det finns en oändligt stor skillnad mellan att skriva om muslimska extremister och att skriva om muslimer, en oändligt stor skillnad mellan att skriva att folk av arabisk härkomst bildade en aggressiv mobb och att skriva att extremister med arabisk härkomst bildade mobben.

Måhända tycker Paulina att detta är petitesser.

På judiska biblioteket i Stockholm finns en del av Hugo Valentins skrifter. Dem ska Paulina Neuding läsa. Han varnade för förintelsen redan på 20-talet.

I en av böckerna jag läste för många år sen skriver han om antisemitismen i Polen. Han skriver ungefär så här:

När en jude begår ett brott reagerar antisemiten instinktivt och säger att problemet är judendomen och judarna, som om alla judar var medskyldiga till brottet. Det var inte en kriminell som gjorde brottet, inte en kriminell jude ens, utan en jude, rätt och slätt. Antisemiten ser gruppen inte individen.

Rätt, så rätt.

När antisemiter ska beskriva problemen i Mellanöstern agerar de just så. Problemet i Mellanöstern beror på judisk invandring. Problemet är människor som bär namn som Isak och Abraham, Sara och Levi. problemet är att judarna förtrycker palestinerna…

När antisemiten i Malmö beskriver judarna är det med samma svepande ordalag. Det är ord som antyder att HELA gruppen, dvs ALLA judar är medskyldiga till… ja, vad det nu må vara, palestinska diasporan, finanskrisen, USA eller nåt sånt.

Man bekämpar inte antisemitismen genom att använda likadana generaliseringar mot muslimer som antisemiterna använder mot judarna!

Problemen i Malmö måste man ta upp. Att många ungdomar med muslimsk bakgrund är negativt inställda till judar är ett problem. Antisemitismen bland muslimska extremister är ett problem. Det är också ett problem att dessa extremister får en hel del stöd i vissa muslimska grupperingar. Det är ett problem att en ökande mängd muslimska ungdomar söker sig till den muslimska extremismen.

Det kan hända att Paulina Neuding menade just detta. Men så uttryckte hon sig inte. Hon antydde att ”muslimerna” i sig är problemet.

Ser ni skillnaden?

Neuding borde besöka det judiska biblioteket. Det är en utmärkt resurs för vetgiriga. Jag rekommenderar varmt Hugo Valentins skrifter. Speciellt dem där han beskriver hur judar genom tiderna mötts med generaliseringar.

Det är ett problem när folk som vill bekämpa antisemitismen har glömt bort vad antisemitismen är. Antisemitism är inte bara att vara mot judar utan att GENERALISERA negativt om judar, att dra alla judar över en kam.

Advertisements
Posted in: Antisemitism