Varför vi inte har skilda valdagar i Sverige

Jag skrev denna artikel idag för FRIHETSSMEDJAN:

RIKSDAGSMOTIONER Oskar Öholm (M) har lagt en motion i riksdagen som jag gärna puffar lite extra för. Han vill nämligen införa skilda valdagar för riksdagsval och kommunal- samt regionalval. Öholm skriver:

”I Sverige har vi sedan 1970-talet ett system med gemensam valdag för riksdag, landsting och kommuner. Valdeltagandet i de lokala valen är alltså nästan identiskt med riksdagsvalet, men den gemensamma valdagen har också ett demokratiskt pris. De lokala frågorna hamnar i skuggan av rikspolitiken och väljarna saknar därför ofta kunskap om partiernas lokala profil när de röstar i kommun- och landstingsvalen.

Med skilda valdagar skulle de vikiga lokala och regionala frågorna få större utrymme när både politiker och media tvingas ha ett tydligt lokalt perspektiv. Därmed får väljarna bättre information och större möjlighet att utkräva verkligt ansvar av sina lokala och regionala politiker.

Regeringen bör därför överväga på vilket sätt Sverige kan införa skilda valdagar i enlighet med motionens intentioner.”

”Det kommunala sambandet”

Oskars motion kan behöva en förklaring.  Vet ni varför vi har skilda valdagar i Sverige? Jo. Vi hade en riksdag med två kammare fram till början av 70-talet. Den andra kammaren utsågs direkt av folken och den första kammaren av landstingen. Detta gynnade Socialdemokraterna som hade mer stabilt stöd ute i landstingen.

1956 var det val. Då förlorade Socialdemokraterna valet i andra kammaren men kunde sitta kvar och regera pga majoriteten i första kammaren. Socialdemokraterna vann stort, även i andra val, på att ha kvar tvåkammarriksdagen.

Folkpartiet, under Bertil Ohlin och ungdomsförbundet (Fpu) drev frågan om att införa en enda kammare och göra den helt folkvald. Men Socialdemokraterna motsatte sig det. Folkpartiet och allierade i de andra partierna la fram förslaget på en enkammarriksdag gång på gång, medan Socialdemokraterna kom upp med det ena kompromissförslaget efter det andra.

Till slut gick Socialdemokraterna med på att införa en enkammarriksdag, men de hade ett villkor för att gå med på det: samma valdag för kommunala val, landstingsval och riksdagsval. På detta sätt skulle man kunna upprätthålla det som Tage Erlander, den dåvarande Socialdemokratiska partiledaren och statsministern, kallade ”det kommunala sambandet”.

Idén med detta ”kommunala samband” var denna: Under den gamla tiden med tvåkammarriksdagen hade kommunala val skett samtidigt med landstingsvalen (som som sagt då direkt påverkade riksdagspolitiken). Socialdemokraterna menade ursprungligen att arbetare inte är så intresserade av kommunala och regionala frågor, alltså skulle antalet arbetare som röstar bli färre, och kommuner och landsting styras borgerligt, om man inte kopplade kommunal- och regionalpolitiken till den nationella politiken, hävdade man.

Tanken var alltså att man medvetet skulle väcka intresset för kommunal- och regionalval genom att göra kommunalvalen till en rikspolitisk fråga. Med andra ord: man dolde kommunalpolitiken bakom rikspolitiken.

Kompromissen 1970-71

Så man genomfördes kompromissen 1970-1971. Då skrevs en ny grundlagen, för en enkammarriksdag, och man behöll man ”det kommunala sambandet”. Det var ju Socialdemokraternas krav, och hade inte de borgerliga partierna accepterat detta hade ingen förändring alls skett. Därför kan man kalla den gemensamma valdagen för den sista resten av tvåkammarriksdagen.

Så därför har vi idag samma valdag för kommunala frågor som för riksfrågor. På det sättet ökar man säkert antalet personer som röstar i kommunal- och regionalvalen men valen blir inte representativa för vad folk tycker i de lokala frågorna, eftersom väldigt många bara röstar på samma parti lokalt som i riksdagen av vana…

Argumentet mot skilda valdagar är att färre skulle rösta. Men man skulle öka demokratin genom att låta folk debattera de kommunala frågorna fritt, utan att rikspolitiken stör debatten. Ja, färre skulle rösta, men valresultatet skulle representera folkets vilja i lokala frågor på ett sätt som vi inte är i närheten idag.

Oskar Öholm har rätt: det är dags att införa skilda valdagar och avveckla denna sista, pinsamma, rest av tvåkammar-riksdagen? !

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s