Hetsen mot muslimerna: gammalt hat i ny förpackning!

Med anledning av frågan om man ”får” jämföra 20-talets retorik mot judarna med den retorik som så många sverigedemokrater använder mot muslimer, och de argument som finns på Politiskt Inkorrekts kommentarsfält, återpublicerar jag dessa två inlägg från 2010. Jag har rättat vissa delar av artiklarna, där jag hittat sakfel.

***

Har ni hört argumentet att Islam inte är en religion, utan en politisk ideologi, ett politiskt system? Man stöter på det argumentet VÄLDIGT ofta. Bland kommentarerna här på min Politiskt Inkorrekt och på diverse Sverigedemokratiska sidor kryllar det av kommentarer där detta påstås. I bloggosfären hittar man det också överallt. För att ta ett exempel bara.

PI citerar Lars Hedegaard:

”Islam är INTE en religion. Islam är en totalitär världsuppfattning, en ideologi som i sig HAR en religion, kan man säga. Det är en politisk filosofi som är jämförbar med nazism, stalinism och andra kända totalitärer.”

Vad ska man säga om detta då? För det första att det är ironiskt att alla islamofober delar de militanta islamisternas syn på islam. För det är DE, ett litet fåtal muslimer, som har den syn på islam som islamofobernas påstår att alla muslimer har (dvs att islam är politiskt). För det andra att ”vi har hört den förut”…

Man har använt detta argument mot en en gång tidigare: då mot judarna!

Först: ÄR islam ett politiskt system?

Idén om islam som en politisk ideologi främst, har spriditsfrämst av Sverigedemokraterna och Politiskt Inkorrekt. Sverigedemokraterna bjöd t.ex. in den kanske ledande förespråkaren för idén att islam ”främst” är ett politiskt system till Almedalen 2010, Robert Spencer från Jihad watch.

Svaret på frågan om islam ÄR en politisk ideologi främst, är att det är lika mycket och lite ett politiskt system som kristendomen är det. Alla religioner innehåller moraliska idéer som de religiösa vill att samhället ska ta till sig. Och i alla religioner finns det utövare som vill ha teokrati, dvs som vill att religionen ska styra i staten. Så även inom islam.

Och ja, det finns skäl att se upp för teokrati. De historiska erfarenheterna är att det oftast hämmar ett land. Däremot är normal påverkan från religioner, som en livsåskådning bland andra, normalt sett inget problem, utom kanske då vi pratar om FUNDAMENTALISM, när ordet i skrifterna anses vara viktigare än hjärta och hjärna.

Men det viktiga är att religion är en fråga om tolkning. Det finns med andra ord olika tolkningar om alla religioner. De flesta muslimer är mot radikal islamsk fundamentalism precis som de flesta kristna är mot Jehovas vittnen eller Livets Ord.

”Juden blir vårt fördärv”

I min värld är det fundamentalisterna man ska vara rädd för, inte religionen.

Men det finns andra som tänkt tvärtom genom historien. De har satt likhetstecken mellan det de ansett varit det värsta hos en annan folkgrupp och sen hävdat att ALLA inom den folkgruppen ÄR som de värsta representanterna. De har hävdat att religionen och kulturen ÄR negativa och genom sina generaliseringar mot religion och kultur hetsat även mot ALLA utövarna av religionen eller medlemmarna av kulturen direkt och indirekt.

Jag tänker givetvis på anisemiterna. Och ja, nu blir säkert en del läsare arga, andra suckar och säger att alla ska dra upp nazisterna. Jag säger inte att Sverigedemokraterna är ett nazistiskt parti, det är de inte. Politiskt Inkorrekt är det inte heller.

Däremot får de finna sig i att jag visar att de använder naziinspirerade argument.

Problemet vi har idag är att vår bild av den tidens antisemitism är formad av Hollywoodbilden av de korkade nazzarna som slog ner judar till höger och vänster, och av skolböckerna som aldrig låter eleverna läsa KÄLLORNA till historien. Antisemitismen var var inte bara mord och pogromer. Vardags antisemitismen på 20-talet funkade på ett annat sätt: genom GENERALISERANDE ANSPEGLINGAR och påståenden!

”Judendomen är ingen religion”

Och just idén om att judendomen inte är en religion utan ett politiskt system, är VÄLDIGT framträdande så man studerar 1900-talets antisemitism. Sions vises protokoll, som användes av nazisterna, men som egentligen antas vara ett påhitt av den ryska underrättsetjänsten i början av 1900-talet, är ett typexempel på detta.

Jag har sett massor av exempel som man kan använda, framför allt i den nazistiska pressen före andra världskriget.

Judendomen är ingen religion, det är en ras och ett samhällsskick, hette det. Jag ska bara använda två exempel här, först Kurt Hilmar Eitzens ”Zehn Knuppel wider die Judenknechte”, alltså ”tio svar till judiska medlöpare” (1936).

”Argument 1: ”Du säger att religion är en privatsak, men du slåss mot den judiska religionen!” Motargumen: ”Den judiska religionen är faktiskt  inget annat än en doktrin för att bevara den judiska rasen” (Adolf Hitler) ”Genom att de motstår alla regeringars försök att assimilera dem, bygger judarna en stat inom staten” (Greve Helmuth Moltke) ”Att kalla detta (judendomen) en religion var ett av de smartaste trick som någonsin någon kommit på” (Adolf Hitler) ”Från denna första lögn, att judarna är en religion och inte en ras, följer oundvikligt andra lögner” (Adolf Hitler).

Der Stuermer , ett nazistiskt partiorgan som drev hetskapmpanjen mot judarna, kommer ofta tillbaka till samma argument. I nr. 22 1927, som finns på nätet, finns en artikel om judarna i Amerika som säger att:

 ”om en jude i Tyskland påstår att han är tysk så ljuger han… I Tyskland påstår juden att han är tysk, i England att han är Engelsk, i USA att han är amerikan men… judens statstillhörighet är judendomen. Judendomen är ett politiskt system och en ras, inte en religion och därför strävar juden att ta över, och störta de konkurrerande samhällsystemen i en stat och judefiera staten”…

Och precis som myten om att islam inte är en religion idag, utan ett politiskt system, sprids med hjälp av lösryckta citat från koranen och berättelserna om Muhammeds liv, så använde man Gamla testamentet och Talmud då…

Vad vill Sverigedemokraterna?

Jag kommer tillbaka till detta ofta framöver, så ni får vänja er. Faktum är att generaliseringar om folk och religioner följer ett mönster. Argumenten går igen!

Ett Sverigedemokraterna som inte generaliserar om andra folk, kan man ha en fruktbar politisk dialog med. Integrationspolitiken har ju t.ex. onekligen kollapsat i Sverige (vilket i praktiken alla invandrare jag mött håller med om för övrigt!). Men Sverigedemokraterna generaliserar som parti och alltför många Sverigedemokrater gör samma sak. (Men det finns undantag och de ska ha RESPEKT för att de inte generaliserar.)

Alla partier har ett skumt förflutet med nazism och rasbiologi i bagaget. Och en del partier har byggts upp av fundamentalistiska knäppskallar, som Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Om SD vill göra det som Vänstern och KD gjort får de nog visa att de kan ta avstånd från det gamla PÅ ALLVAR.

Så gör de inte idag. Tvärtom. En ”äkta” Sverigedemokrat ska hetsa mot islam och ”muslimer”, för att passa in!

Den dag SD skiljer mellan islamsk fundamentalism och islam, har partiet på allvar frigjort sig från det gamla. Den dag de ser skillnaden mellan slaveri och huvuddukar, och mellan  radikala islamistiska terrorister och moskéer kommer jag att ändra tonen gentemot dem!

Om den dagen någonsin kommer…

För just nu tycker SD samma som de militanta islamister de säger sig bekämpa: att islam är ett politisk system som aldrig kan bli en del av svensk kultur.

PS

Jag vet inte hur många svenskar det finns som  plöjt igenom den vidriga nazistiska litteratur som finns att läsa på Kungliga Biblioteket. Det rekommenderas. En som läst originaltexterna kan inte tvivla att detta galna pack verkligen förintade judar i massor. Och den som läser kommer att känna igen argumenten i dagens politik.  Der Stürmer finns numera på nätet. Völkischer Beobachter finns inte, tyvärr, men kan läsas på Kungliga Biblioteket. Expo eller Forum för levande historia borde digitalisera dem så folk lär sig känna igen argumenten. Mein Kampf finns på nätet. Även Alfred Rosenberg. De som inte kan tyska kan läsa en del på engelska här.

*****************

 

Sverigedemokraternas begrepp ”kulturberikare” är nazistiskt!

Begreppet ”kulturberikare” används hej vilt av Sverigedemokrater, Nationaldemokrater och nazister. Det är ett skällsord för invandrare. Begreppet används för att kasta smuts på grupper av invandrare, genom att peka ut enstaka brottslingar och påstå att det de gör beror på deras kultur. Begreppet är nazistiskt och användes av Hitler och nazisterna för att smutskasta judarna innan förintelsen och det användes EXAKT som begreppet används idag av Sverigedemokraterna!

Jag satt och bläddrade igenom mina anteckningar från den tiden då jag läste tyska tidningar från 1920-talet för att förstå hur nazismen kom till makten..

Så här står det i mina anteckningar: ”Det ironiska ordet Kulturträger (kulturbefordrare), det hatiska Kulturschänder, Rassenschänder, används som synonymer i nazipressen… Idén är att smutskasta alla som framhåller det judiska som något positivt för Europa genom att använda ordet ”Kulturbefordrare” för judarna. ‘De omhuldade Kulturbefordrarna har gjort det igen, en jude i Hamburg har ertappats med våldtäkt på en German… Kulturbefordare dömd för mord. Rasbefordrare bygger bordell… Kulturbefordrarna slår till igen…’”

Begreppet Kulturberikare

Sverigedemokraterna använder ordet kulturberikare mycket. Men begreppet skapades av nazister eller av poliser (!). Bland poliser och nazister användes begreppet på 70-talet.

Kulturberikare är sverigedemokratiska för invandrare och används oftast då man rapporterar om brott som begåtts av invandrare. Kent Ekeroth, partiets internationelle sekreterare och en av de i Sd som använder begreppet mest, har skrivit.

Helsingborgs Dagblad har uppmärksammat mitt användande av begreppet ”kulturberikare”. Vad menas med ordet? Jo, gammelmedia inbillar sig ofta, och gärna även andra, att invandring och mångkultur ”berikar” Sverige på alla möjliga sätt och det är därmed bra med massiv invandring och mångkultur. Som reaktion på denna helt absurda inställning har det ironiserande begreppet ”kulturberikare” börjat användas flitigt i bloggosfären som ett förtjänstfullt hån mot svensk pk-media. Del i det roliga med begreppet är självfallet den enorma diskrepans mellan medias bild och verkligheten, vilket våldet från vissa invandrargrupper så tydligt visar.

Vem som nyuppfann begreppet vet jag inte. Det vet kanske någon Sverigedemokrat. Det skulle vara mycket intressant att veta eftersom ordet är direkt hämtat från naziretoriken.

Egentligen kommer ordet från Adolf Hitler som först använde ordet i en beskrivning av olika kulturer i Mein Kampf. Senare använde han det ordet istället för negativa beskrivningar av judarna. Det mer ironiska ”kulturträger (kulturdragare/ kulturbefordrare) användes för att bemöta alla de som ansåg att judarna hade en positiv påverkan på Europa. Som här:

”Vor allem aber die deutsche Kultur ist, wie schon ihr Name sagt, eine deutsche und keine jüdische, und es wird daher auch ihre Verwaltung und Pflege in die Hände unseres Volkes gelegt. Wenn aber die übrige Welt mit heuchlerischer Miene aufschreit über diese barbarische Austreibung eines so unersetzbaren, kulturell wertvollsten Elementes aus Deutschland. dann können wir nur erstaunt sein aber die Folgerungen, die daraus gezogen werden.

Denn wie mußte man uns dankbar sein, daß wir diese herrlichen Kulturträger freigeben und der anderen Welt zur Verfügung stellen. Sie kann nach ihren eigenen Erklärungen nicht einen Grund zur Entschuldigung anführen, weshalb sie diesen wertvollsten Menschen die Aufnahme in ihren Ländern verweigert.”

Hitler bemöter kritiken mot den nazistiska antisemitismen internationellt genom att säga att kalla judarna ”dessa härliga kulturbefordrare”. I övriga delar av talet hittar man ”detta präktiga folk” och liknande beskrivningar.  För övrigt avslutas talet med att Hitler skriver att målet för nazisterna var ”judarnas förintande i Europa”.

Det finns MÄNGDER av liknande citat om judarna som ”kulturträger”  från Hitler och de nazistiska parti-ideologerna för den som orkar leta! Och för övrigt användes samma begrepp av svenska nazister. Det kanske vore en idé att leta efter ordet kulturberikare i den gamla svenska nazzelitteraturen från 30-talet?

Att rada upp en massa brott

Men hur använde nazisterna begrepp som kulturbefordrare och kulturberikare, och hur använder Sverigedemokraterna det sistnämnda begreppet? Jo, genom att koppla brott begångna av invandrare till religion och kultur för att HELA GRUPPEN ska smutskastas.

Om man läser nazitysk propaganda hittar man ofta liknande ironiska formuleringar som den om ”kulturbefordrare”. Framför allt om man studerar Völkischer Beobachter, partiorganet. Men även i Der Sturmer.

Om man studerar Der Sturmer ser man att man ofta radade upp en massa brott som man sa att judarna (kallade rasberikare och kulturbefordrare) begått och kopplade dessa till den judiska religionen för att det skulle verka som om judisk religion, ras och kultur låg bakom det som brottslingen gjorde.

Låt oss se på detta. I denna artikel tar jag exempel från ETT nummer av Der Sturmer (1936:16):

Man samlade riktiga och påhittade brott som judar ansågs ha begått i tidningen och pekade ut personerna genom att publicera namn bild på ”brottslingarna”. Givetvis alltid med referenser till hur ”judiska” brottslingarna var.

Låt oss se hur Kent Ekeroth använder ordet kulturberikare. Gör en sökning på hans blogg. Han radar upp brott som begåtts av invandrare, främst muslimer. Tex här i artikel om Gothia cup: ”Fröken Sverige har flera gånger uppmärksammat oss på våldsamheter vid sportevenemang i Sverige, där kulturberikare (spelare och deras familjer) attackerar motståndarlaget och domare. Se bl a Den mångkulturella ungdomsfotbollen kantas av våld, Mera mysig mångkultur.”

Fröken Sverige nämns. Det är en annan bloggare som stöder Sd och Kent Ekeroth. Hon radar också upp invandrares brott och skyller dem på deras kulturer. Det finns fler som använder samma. Allahu AkbarJihad i MalmöThoralf AlfssonFeminix,Carin och Sten, i Landskrona, Demokratbloggen, för att bara nämna några exempel. Metoden är samma. Publicera INVANDRADE brottslingars namn och bild och koppla brottet till kulturen.

Vad gör de mer för att bevisa att kulturen är faktorn bakom brottet? Jo, Sverigedemokraterna och deras svans tar fram lösryckta citat från koranen. Se här hur bloggaren Allahu Akbar gör. Kent Ekeroth gör det också hela tiden. Här har ni ett exempel:

Enligt vers 9:5 stipulerar islamisk lag att avgudadyrkare och polyteister antingen måste konvertera till islam eller dödas. Samtidigt är vers 9:29 den primära källan för islams välkända diskriminering mot kristna och judar under islamisk överhöghet.

Svärdverserna, liksom otaliga andra verser i Koranen och de muntliga traditioner som tillskrivs Muhammed, ligger till grund för islams lärda; tjänstemän, shejker, muftis och imamer som genom tiderna alla nått konsensus bindande för hela det muslimska samfundet – att islam skall vara i ständigt krig med den icke-muslimska världen tills de förstnämnda kan dominera de sistnämnda.

Det är konsensus (ijma) inom den muslimska världen att svärdverserna är bland de sista avslöjandena rörande islams förhållande till icke-muslimer och att dessa har ersatt (abrogerat) omkring 200 av Koranens tidigare och mer toleranta verser, till exempel som vers 2:256 (”Inget tvång finns i religionen”)…

Koranens språk skiljer sig som nämnts från Gamla testamentet i det att Koranen inte är tidsspecifik eller platsspecifik, utan uppmanar till mord och krig mot de ”otroende” förr såväl som idag, något vare sig kristendomen eller judendomen gör. I princip alla våldsamma befallningar i Koranen har en öppen och generisk natur, både i Koranen (till exempel. 8:39) och Haditherna (”Jag har beordrats att föra krig mot mänskligheten tills de vittnar om att det inte finns någon gud utom Gud och att Muhammed är Guds budbärare”).

Inga nyanser, inga strider mellan olika idéer i religionen. Utifrån en del citat fördömer man en hel religion.

Men nog ser det onekligen läskigt ut att rada upp brott begångna av muslimer och sen dra fram galna lösryckta citat från koranen.

Exakt samma gjorde nazisterna, men mot judarna! Artiklarna om brottslingarna ovan åtföljdes av hetska artiklar om judiska Talmud med lösryckta citat för att bevisa att judendomen var skulden till att ”det fanns så många judiska brottslingar”.

De som kan tyska och kan läsa tysk fraktur stil ser att de verkligen hittat läskiga citat. ”det är förbjudet för en jude att bedra en broder, däremot får en jude bedra en ickebroder”. ”Juden är människa, ickejuden är inte människa”…

Syftet var givetvis att genom de lösryckta citaten skulle man smutskasta judarna som grupp, och avhumanisera dem.

Sverigedemokraterna har fel!

Sverigedemokraterna är inga nazister. Däremot är deras hets mot islam och muslimerna LIK den hets mot judarna som bland annat nazisterna stått för. I detta sammanhang är användningen av kulturberikare ytterst avslöjande. Det visar människosynen hos de som använder begreppet.

Begreppet används flitigt på interna möten och i interna dokument. Dessutom används det flitigt i debatten vilket man kan se genom en googlesökning.

Nazisterna hade givetvis fel då de påstod att judarna som GRUPP, deras religion och kultur var ond. Lika fel har Sverigedemokraterna då de tillskriver islam, islamsk kultur och muslimerna en viss ondskefull kultur.

Och visst. Brottsligheten är alltid större i ghetton. Folk som ställs utanför samhället och lider av ekonomisk kris och diskrimnering har alltid en tendens att hamna i problem. INNAN SVERIGEDEMOKRATERNA HETSAR MOT INVANDRARNA I ROSENGÅRD, RINKEBY OCH ALBY BÖR DE BETÄNKA ATT DET FANNS PROBLEM ÄVEN I JUDARNAS GHETTON I TYSKLAND PÅ 1920-TALET. Låg politiken eller judarna bakom de problemen+ Ligger politiken eller den muslimska kulturen och religionen bakom problemen idag?

Problem kan man lösa. Men att smutskasta och baktala en hel grupp är sjukt och vidrigt och samhällsfarligt!

Ur Louise P:s blogg

Louise P sparade signaturen Fenix artikel i detta ämne och publicerade den tidigare i år. Jag lägger till den här som en logisk avslutning på detta inlägg:

HATETS DIALEKT – NYSPRÅK

Mumbo – Kulturträger

Ånyo förnekas den uppenbart rasistiska förförståelsen av begrepp som KULTURBERIKARE. Det sägs att ”rasism” är rasism enbart om ‘rasen’ på föremålet för förnedringen skrivs ut. En lingvistisk expose känns av nöden. Den europeiska herrefolksmentaliteten, bl.a. den svenska, har i över hundra år producerat en mentalitet som ligger djupt i språkförståelsen. Ordboksdefinitioner av ”rasism” inbegriper inte att läsningen av ett ord – som kulturberikare – skulle vara neutrala. Tvärtom är ironin kulturberikare enbart möjlig för att det är i grunden ett positivt värdeomdöme som negeras genom föreställningen kring en etniskt underlägsen individ.

Läsningen är tydlig även i en kortform. Svensk kvinna berikad. Betyder att hon våldtogs av en invandrare. (se vidare ”hatets dialekt”, nedan)

Men detta är inget nytt (vilket påståtts), inget avhängigt av nazismen (vilket antytts), inget man behöver förvånas över. Att det rör sig om en hundra år gammal föreställning om rasmässig överlägsenhet kan ses tydligt:

KULTURARBETARE MUMBO 1916 tillfångatogs en grupp senegalnegrer vid Verdun. De beskrevs i de franska krigsdagböckerna som stora hjältar. De hade stått emot upprepade gasattacker, 50 timmars granatregn och slagit tillbaka tyska pionjäranfall med eldkastare. Vatten, förnödenheter och ammunition hade tagit slut redan på ett tidigt stadium. Deras vita franska officerare var förstås de största hjältarna, men ententen var mycket nöjda med sina tvångsrekryterade kolonialnegrer. Tyskarna led en oerhörd chock dessa dagar. För första gången hade deras styrkor, preussiska elitsoldater dessutom, blivit tillbakaslaget av en hop numerärt underlägsna – negrer. Detta var allvarligt. Mycket allvarligt till och med. Tursamt nog hade man slutligen kunnat krossa denna föraktliga lilla hop svartingar, men det hade kostat mycket blod.

Det tyska överkommandot lät avfotografera dem med titeln KULTURTRÄGER och publicerade bilden i sin officiella tidning. Några nummer senare fanns en ny bild. Ett porträttfotografi. Bildtexten är intressant.

Französische Kulturträger: In den Kämpfen bei Verdun gefangener Senegalneger (‘Mumbo’, der Schönste von allen). Källa: Illustrirte Zeitung Nr 3826 (Kriegsnummer 117) sid 558 (J J Weber, Leipzig, oktober 1916)

På bilden ser man en fransk soldat från Senegal. En neger. Av de miljontals bilder, teckningar, etsningar, målningar och fotografier som tyska högkvarteret lät publicera över sina fiendesoldater återfinns aldrig någonsin begreppet KULTURTRÄGER annat än på franska negrer. Ironin är kopplad till hudfärgen. Hade det varit en fransk konstnär, komplett med basker och flaska rödvin, hade ironin varit omöjlig. Hade det varit en fransk vinbonde hade ironin varit omöjlig. Hade det varit en fiskare, en gatsopare eller en sumprunkare hade ironin varit omöjlig. Ironin är enbart kopplad till uppfattningen att samtliga tyska läsare anser sig förmer än den franske soldaten – visserligen hade han utvisat utomordentligt hjältemod, vilket är mera än majoriteten av läsarna – de är förmer enbart p.g.a. en ljusare kulör i skinnet. Inget annat sägs. Däri ligger skämtet – han är en neger – en kulturarbetare – otroligt roligt 1916. Inte kan en neger vara kulturträger. *Hahaha* kluckades det i de Böhmiska och Bajerska drängstugorna.

– Begreppet är en ironi. – Ironin är enbart rasistisk. – Ironin tillkom vid en tid då Adolf Hitler var en gasskadad korpral i ett Bajerskt regemente.

Detta är ett exempel på att den europeiska herrefolksmentaliteten som dagligen producerar dylika ironier har rötter långt tillbaka. Tankemönster som noga räknat kan sägas fått sin moderna form under 1800-talets kolonialism (läs vidare S Lindqvist Utrota varenda djävel).

DEN TYPEN av rasism är ingenting som uppkom med nazismen och heller ingenting som försvann med nazismen. Tysk nazism utgör rasismens och antisemitismens höjdpunkt – inte dess födelse och inte heller dess slutpunkt. Mentaliteten är tvärtom djupt inbäddad i vårt språk och vårt sätt att tänka – vi är förmer än dem enbart för att vi är vi. Kulturträgerironin är rasism. (Sedan kan man ordbajsa i det oändliga och införa nya hemmasnickrade begrepp; ”kulturism”, ”etnoism” – eller vad man vill – men hur intressant är det?)

Kalla det vad man vill, men gärna vid dess rätta namn. Bilden, ironin, begreppet, är rasism. Ordet täcker den betydelsen. Alla andra begrepp fallerar för att beskriva stackars Mumbo, kulturträger och kulturberikare. Det finns ingen annan plausibel tolkning av ironin. Ironin är ironi just för att kulturträger är ett begrepp kopplat till den vita civilisationen. Just själva exkluderandet av svartingen utgör förståelsen för bilden. En neger kan inte vara kulturträger – genom att trots det kalla honom kulturträger gör man via ett rasistiskt tankemönster honom till en löjlig svart pajas.

IDAG HAR de flesta fattat att man inte utan vidare är överlägsen på grund av sin kulör. Kanske var det logiskt att tänka så för hundra år sedan – de nya snabbskjutande eldvapnen kunde på några minuter utplåna gamla högkulturers arméer. Europa, en i omvärlden ganska ointressant världsdel, började exportera det de var bäst på; våld. In strömmade rövade råvaror och ut strömmade våld, massor av våld. Folkmord sattes i system för första gången i välden. Orderna gick ut: UTROTA VARENDA DJÄVEL. De, folken boende på andra sidan haven, utgjorde en återvändsgränd inom utvecklingen – underlägsna, dömda till undergång. Att mörda dem var att påskynda naturens gång. Man ansåg sig ha vetenskapliga belägg för sin utrotningspolitik i socialdarwinismen. Kanske är det en otäck förskräcklig logik i det hela. Man kan bevisa att man är överlägsen genom en tillfälligtvis högre kapacitet i våld. Under 1900-talet visade sig kolonialismens logik felaktig. Japanerna inledde århundradet med att krossa Europas största makt – Tsarryssland. Under första världskriget utmärker sig flera folkslag i europeiska arméer och efter andra världskriget är den tidigare Europeiska kolonialismen chanslös. Under 1970-talet visar araberna vad olja kan innebära i termer av makt. I det allmänna medvetandet tvättas sakta hudfärgen bort som ett absolut kännetecken på herrefolk och underlägsen individ. Vetenskapen tillbakavisar sina tidigare landvinningar. Rasbiologin, skallmätningen, socialdarwinismen försvinner i takt med ökad kunskap. Men förstås – rester av mentaliteten lever kvar djupt i våra sinnen. Vi är bäst för att vi är vi. Rasismens kärnpunkt och absoluta kännetecken.

Passagen 1999: Mumbo – Kulturberikare

Sedan har vi förstås rasismens katastrof. 1945 med befrielsen av de tyska koncentrations- och förintelselägren. Rasismens högsta stadium var det industriella folkmordet. Det mekaniska mördandet av ”rasmässigt underlägsna” människor som utfördes av ”helt vanliga män” (boken rekommenderas). De flesta tänkande människor finner dådet så fruktansvärt att man aldrig någonsin vill ha med det att göra – inte heller med de som utförde det.

Rasismens ideologer och hantlangare tvingas in på andra vägar. Det var inte längre ”politiskt korrekt” – helt enkelt riskerade man att få så jävla mycket stryk att man inte visste var man hade arslet om man i Europa hade gått omkring och hånat judar, zigenare, negrer (osv) för kulturträger 1945 – och det av folk som själva säkert hade förstått bilden av Mumbo och inte reflekterat över att det förelåg något absurt fel i tankemönstret. Nu visade sig resultatet. Högar av lik. Detta var inget nytt, men omfattningen och organiseringen var så oerhört obegripligt att det saknar allt motstycke (inkl Stalins o.a. folkmord). Inget brott är så välutrett. Man fick tillgång till Nazitysklands samlade källmaterial tio tusentals ton av papper och arkivalier. Tusentals bödlar erkände brotten och hundra tusentals offer och ögonvittnen kunde berätta. På så vis skiljer sig detta brott mot mänskligheten mot exv Stalin massutrensningar som skedde under tystnad och med igensopande av de flesta spår.

Vidare visade VK2 ett direkt resultat. 1941 hade nazisterna förklarat Operation Barbarossa för ett raskrig. Posters klistrades upp över hela det ockuperade Europa. Tidningar och radio fylldes med budskapet. Nazismen,”arierna”, skulle förslava folken i öster och krossa kommunismen som tolkades i termer av semitism och slavism. Vissa andra vita folkslag fick gärna hjälpa till med sin arbetskraft eller som frivilliga i Waffen-SS.

Nazityskland fick stryk. Bevisade raskriget något var det i så fall dess absoluta motsats – ”de semitiska, bolsjevikiska och asiatiska horderna” var militärt överlägsna ”arierna”. Efter 1943 var Tyskland chanslöst. 75% av tyska armén var i fullkomlig reträtt tillsammans med stora delar av sina allierade – italienare, bulgarer, ungrare, rumäner och finländare. Den resterande delen, 25%, skulle efter invasionen av Normandie 1944 hålla tillbaka USA:s och Storbritanniens samlade krigsinsats. Germanerna var inte herrefolket. Var och en med minsta slutledningsförmåga kan dra de självklara slutsatserna. Hitlers herrefolkslära var felaktig. Han motbevisade sig själv.

Men förstås, invanda tankemönster lever kvar i förändrad form.Mumbo – den franske hjälten och den förnedrade kulturarbetaren är idag Mumbo – kulturberikaren, våldtäktsmannen och knarklangaren på plattan. De svenska rasister som slängde sig med ord som KULTURJUDE så sent som på 1970-talet – ett begrepp med samma implikationer och tolkningsramar som kulturberikare, samma ironi, (samma årtionde berikar-metaforen åter börjar lysa i de svenska nazistiska tidskrifterna) är desamma som försöker leka rumsrena med berikarepitet.

Ironin är självklar. Mumbo är kulturberikare för att han är neger, eller om man så vill, invandrare. Idag har rasismen inte längre hudfärgen som enda kännetecken. Det är invandrare, icke-svensk. Men samma tankespråk, samma liknelser, samma självklara ironier i dagens Passagen Politik som det Imperiella Tysklands propagandaavdelning 1916. Intet har förändrats.

Om nyspråket bland passagens rasister

Däremot är kulturberikare e x a k t det som Eric Blair en gång beskrev i 1984. I kärleksministeriet torterar man folk, alla begrepp ges nytt innehåll, allt vitt blir svart och det vita blir svart. Ser man på själva ordet ”kulturberikare” är det vid ett första påseende positivt laddat. Ändock används det som begrepp i satser som:

– svenska kvinnor blir kulturberikade (=våldtagna, oftast anspelar det på gängvåldtäkter)

– kulturberikningen har idag lett till en ökad kriminalitet

– tack vare den s.k. kulturberikningen har vi idag en hög arbetslöshet

eller också beskriver man inom begreppet ”kulturberikning” en gärningsman alternativt ett brott följt av slutsatser som – vi måste stoppa invandringen eller – släng ut de kriminella invandrarna.

Kulturberikare har således i den rasistiska retoriken en negativ värdeladdning. En ”kulturberikare” är en värdelös, kriminell, invandrad människa. En som etniskt skiljer sig från uppfattning om god etnicitet. En människa som är ond av födsel och ohejdad vana. Det är en s.k. poetisk omskrivning. Man tar ett i grunden positivt sammansatt ord och ger det en negativt innehåll. Varför? Jo, därför att deras utsagor är kriminaliserade. De begår brott bara genom att öppna truten och från enskilda fall tillskriva grupper av människor händelsemönster som inte kan beläggas i verkligheten. Detta är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och vår lag. I vardagstal kallas det rasism, i lagrummet för hets mot folkgrupp.

Deras bakslughet följs av feghet – de vågar inte stå för sina åsikter.Därför förvränger de medvetet språket genom ordlekar, oftast tätt följda av gråtmilda utläggningar om hur fruktansvärt det är att inte få ”diskutera” invandringen eller hur man ”förföljs” av ”politiskt korrekta”. Övermaga så det förslår.

För att undvika att på goda grunder fällas av domstol försöker de dölja sina verbala missfoster genom omskrivningar. ”Kulturberikare” är typexemplet. En alltigenom falsk språkbehandling som är exakt det Blair en gång så träffande beskrev i 1984.

Dagens boktips George Orwell (Eric Blair) 1984 orig. 1949, London, UK.

Helt vanliga medborgares dialekt – en hatets dialekt

Vad Blair beskriver från sin anarkistiska ståndpunkt är den totalitära regimens kontroll över både dåtid och nutid. Den direkta måltavlan är stalinismen och fascismen som han aktivt och med vapen i hand bekämpade under spanska inbördeskriget. Både fascister och kommunister strävade efter att kontrollera historien, göra den till sin. Att skaffa sig legitimitet genom en sanning. De enda som existerar i det här landet som bär sådana tankar på sitt partiprogram är Sverigedemokraterna. Den som inte kan svensk historia förtjäna icke sitt medborgarskap? inte bara absurt (med tanke på att de inte behärskar den själva) utan Orwellskt så det förslår. Både i språkligt och ideologiskt hänseende.

Någon sådan beskriven ”Storebror” existerar inte i Sverige – och har heller aldrig gjort. Rättsskyddet fungerade till och med under 1600-talets absolutism bättre här än under exv Pinochets diktatur i Chile, vilket bör ge perspektiv.

Vad som existerar är dock en utmaning av de demokratiska grundvärderingarna från just det håll du beskriver som helt vanliga medborgare. I retoriken från s.k. ”invandrarkritiskt” (ännu en förskönande omskrivning) håll som återfinns exv här och annorstädes är (1) grundpåståendet att invandringen är skadlig på allehanda sätt, oftast klätt i propagandans terminologi ”kulturberikare” och (2) att det finns någon som är skyldig till detta.

Iakttagelsen av några individers propaganda är just tendensen att klä gammal naziretorik i omskrivningar. ”Kulturberikare” (judesvin/invandrare) är en, ”invandrarkramare” (landsförrädare) en annan. Oftast anses läsaren så införstådd med läsningen ”kulturberikare” (judesvin/invandrare) att den publiceras som självständigt subjekt.

Ex. Kulturberikare våldtog?

Skulle vid ett första påseende tolkas exv som att.. Konstnärer våldtog?

Men betyder i hatpropagandans tjänst? Invandrare våldtog?

Avsändaren utgår i det här fallet från att mottagaren har den negativa dikotomins begreppsförståelse klar för sig. Man skriver inte ”invandrade kulturberikare” – det är en speciell språkförståelse, en hatets dialekt, som tillhör en specifik grupp av individer i sitt samtal med varandra och sin propaganda till omvärlden.

Tag ett annat typiskt ord ur SD*-retorikens vokabulär; invandrarkramare? sammansatt av invandrare, dvs någon som förflyttat sig över en gräns och kram, omfamning. Vi har en människa plus en beskrivning över en vänlig handling, kram. I nyspråkets vokabulär är dock den som utför denna handling i det närmaste dömd till döden. Invandrarkramaren är en omskrivning av landsförrädare, ett ord från juridikens sfär och där straffsatsen fram till 1970-talets början var avrättning. Dessa ”invandrarkramare” beskrivs i inlägg efter inlägg som de egentligt skyldiga till företeelsen ”kulturberikningen”! Ibland preciseras de till yrkeskategorierna politiker och journalister, ibland namnges enskilda personer. Några gånger fälls uppmaningar att döda dem utan rättegång. Som synes ett helt eget språk med egenhändigt komponerade ordförståelse, ett språk som används av en specifik grupp människor i deras kommunikation sinsemellan och deras propaganda utåt. Vi kan kalla det en dialekt – en hatets dialekt. Man undviker medvetet de begrepp som finns i språket för att beskriva vad man åsyftar – rashat är ordet svenskar använder för att beskriva företeelsen rashat, rasism betyder rasism. I stället väljer man nyspråkets ”invandrarkritiker” osv i all oändlighet. Allt i akt och mening att undvika rättvisans gång och vanligt hederligt folks rättmätiga avsky.

Detta är nyspråk och ingenting annat än nyspråk. Orwellskt från början till slut. En grupp människor tar ett i grunden positivt ord, gör det till negativt slagord med närmast hatiskt innehåll. Helt vanliga medborgare – dessvärre inte.

*

* SD syftar på Sverigedemokraterna

Av signatur Fenix, 1999, borta från webbrymden men inte ur minnet.

7 tankar om “Hetsen mot muslimerna: gammalt hat i ny förpackning!

 1. Nu har jag ju lärt mig att du inte gärna svarar när jag(?) skriver i kommentarsfältet, men eftersom jag älskar att problematisera dina, i mina ögon, förenklingar och du (ännu?) inte förhandsmodererar och bara släpper in de kommentarer som håller med dig så kommenterar jag för balansens skull. Nu vet jag ju att du först och främst attackerar åsikterna hos det lilla fåtal ”islamofober” som finns bland oss ”främlingsfientliga”. (För du generaliserar väl inte 😉 ) men lite problematisering skadar aldrig 😉

  Du skriver:
  ”För det är DE, ett litet fåtal muslimer, som har den syn på islam som islamofobernas påstår att alla muslimer har (dvs att islam är politiskt)”

  De muslimer som vill ha, och aktivt arbetar, sharia och använda islam som politik är ett fåtal, så där har du alldeles rätt. Vad som anses ”fåtal” kan däremot diskuteras. 49% ? eller finns det kanske undersökningar som visar hur många av dem som aktivt inte arbetar för att införa parallell lagstiftning i väst som sympatiserar med tanken?

  Lika fåtal är de fundamentalister (som ofta är desamma som gärna ser sharia i civiliserade länder) som går omkring med burkor och vägrar ta folk i hand. Det märkliga är när dessa fundamentalister känner sig kränkta så är sk ”antiislamofober” snabba med att generalisera och hävda att ALLA muslimer blir kränkta, att det är ”islamofobi” att inte acceptera deras val. Hur går det ihop? Hur kan det vara ”islamofobi” att neka ett mikroskopiskt antal [muslimer] *särbehandling, trots att, precis som du säger, de allra flesta muslimer anser att burkor o.dyl. inte har något med islam att göra.

  Vad beror det på tror du? Anser du att bara för att en miljard tolkningar av en religion finns så är såna civilisationsfientliga yttringar ok och en del av alla muslimers tro (och därför de anses bli kränkta)? Vad är det om inte att generalisera, att ha fördomar?
  Varför är just muslimska fanatiker så ”skyddade” såpass att ev. ”kränkningar” mot dem anses vara ”islamofobi”? Det är väl ganska uppenbart att ”kränkningarna” är direkt riktade mot deras vansinniga tolkning snarare än mot alla muslimer?

 2. Ett påpekande:

  ”Antisemitismen var grym ibland, men förhållandevis få judar mördades innan nazismen kom till makten och ganska sällan.”

  Det ovanstående är inte sant. Förföljelse av judar och pogromer är lika gammalt som kristendomen

 3. Ett litet mindretal vill ha sharia i Sverige av de REGISTRERADE och AKTIVA muslimerna. Eftersom ca 1/3 av muslimerna i Sverige anses vara aktiva och registredade trisanhängare ger det en idé om hur många det är.

  Sen ska du sortera ut VAD de menar med sharia. Vill de att hela samhället ska styras islamskt, eller ha parallelldomstolar, eller vill de ha ett församlingsråd (likt de som frikyrkor ofta har).

  Det är inte en majoritet!

 4. Wow! Det var det längsta exemplet på Godwin’s lag som jag någonsin sett!

  Men om jag förstod det rätt så är begreppet ”kulturberikare” en vändning på ett begrepp som använts av de som förordar en stor eller fri invandring. Invandrarna anses berika den svenska kulturen. Nu kanske Centerns ”nybyggare” kommer ta över som modeord bland PI:are och SD:are.

  Räkna in vissa medarbetare inom amerikanska FBI bland dem som hävdar att islam är mer ideologi än religion: http://thelede.blogs.nytimes.com/2011/09/20/islam-is-more-ideology-than-religion-f-b-i-analyst-says-in-video/

 5. Det ska inte vara sharia i någon form. Punkt. Sen kvittar det hur ”minoriteter” eller majoriteten muslimer väljer att plocka russinen lite som de behagar. Man kan plocka massa fint från nazismens lära också (eftersom det är så populärt att hänvisa till dem), man väljer bara att bortse från gasningar av judar och andra minoriteter helt enkelt. Alla nazister var nog inte för att gasa dem ändåså…varför gör vi inte det? Varför kan man plocka lite som man vill ur en totalitär lära när det handlar om islam? Men sen om någon nämner något positivt från en lika totalitär lära som nazismen, då blir det ett himla liv.
  (Ja, jag jämför den politiska formen av islam med det totalitära, för man får relativisera ganska hårt när man ska sålla i stolligheterna)

  Varför ska det få finnas någon som helst form av sharia i ett modernt samhälle över huvud taget? För att inte ”kränka”? Vi har ju ägnat de senaste århundradena åt att rensa bort religiöst skit från att kleta ner tillvaron för ”normala” människor. Muslimernas religion är inte ett dugg bättre. Religion är en fritidssysselsättning, en slags förening som folk går till på fritiden och ska behandlas som sådant.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s