Så länge en enda människa svälter är ALLA människor ofria!

Posted on juli 16, 2011

4


Så länge en människa är ofri är alla människor ofria, sa Martin Luther King. Så länge en människa svälter på grund av staters galenskap (eller företags också för den delen) är alla människor ofria på denna planeten!

Svältkatastrofen i NV-Afrika är vidrig. Speciellt vidrigt är det att vi känt till att den varit på väg ganska länge nu och inte än har de rikare länderna gjort speciellt mycket. Flyktingströmmarna från Somalia och Etiopien har ökat från 4000 i månaden i december till 10000 i månaden i våras och nu 30 000 på de senaste två månaderna.

Vad var det Martin Luther King brukade säga. Att en dag i framtiden kommer människor att betrakta sån galenskap som vi idag betraktar människooffer, kannibalism och nazism. Jag håller med Martin Luther King! Han var 200 år före sin tid!

Svältkatastrofer är lika barbariska, och onödiga, som nazism, kannibalism eller människooffer!

Just nu läser jag i rapporterna att 60% av alla (!) djur hos bönder i Kenya har dött. Det är illa, om än inte lika illa som i Somalia och delar av Etiopien.

Jag anser att biståndspolitiken suger. Biståndet har blivit ett stöd för galna diktatorer och olika sorters galenskap under många år. Men katastrofbiståndet är viktigt. De svältande i Afrika kan inte hjälpa att de blivit offer för galna politiker, felaktig biståndspolitik och maktpolitik från olika stormakter.

Det finns just nu hundratusentals svältande i flyktingläger i Kenya! FN-organet Unicef säger att en halv miljon barn lider av ”överhängande, livshotande undernäring”.

Samtidigt som svältkatastrofen blir värre och värre ser vi att regeringen flyttar pengar BORT från biståndsbudgeten:

Samtidigt rapporterar Ekot att svenska regeringen flytt­ar över en miljard kronor från ­biståndsbudgeten till ­finansdepartementet. Kolleg­ial ­solidaritet med Anders Borg, ett nytt inslag i bistånds­politiken? Nej, det är faktiskt inte första gången som pengar lyfts ur biståndsbudgeten.

Genom google kan du följa vad som händer!

Använd den kunskap som finns för att snabbt ge mat och hjälp ner dit. Använd gärna ingenjörskårer från västvärlden för att bygga de vägar som behövs! När människoliven räddats kan vi prata om hur vi gör om hela biståndet och slutar stöda en politik som år efter år för länderna in i fattigdom och svält!

Advertisements