Integrationsdebatt, eller gnäll, gnäll, gnäll?

Jag är dödstrött på att det antas att invandrarna är problemet och på att det generaliseras hej vilt. Lösningen är inte att måla upp hela grupper som kriminella. Men lösningen är inte att agera utan fakta. Man måste kunna ta fram fakta om hur problemen ser ut, och lägga fram lösningar på problemen utan att det urartar i generaliseringar och utan att det anses vara rasistiskt att ta fram sådana fakta.

Isobel Hadley-Kamptz har en bra artikel i Expressen om den fobiska högern som jag gillar. Hon skriver att högern ältar problemen med integrationen istället för att ta strid för invandring, för illegala flyktingar och för frihet och det håller jag med om.

Dessutom anser jag det är absurt att en del i högern börjar gnälla på mångkulturen!

Isobel skriver:

Jag växte upp politiskt i en svensk nyliberalism där frågan om fri invandring var helt central. Att söka lyckan varhelst man önskade var lika självklart som att få bli kär i vem som helst eller få dricka sprit så länge man önskade på krogen.
Rättighetsdiskussionen kombinerades emellanåt med konkret gömmande av flyktingar, ett brott som bland nyliberaler sågs som ett sant hederstecken.
Detta är den höger som var min.
Den nya integrations­besatta högern är svårare att förstå.

Det är rätt. Liberalerna måste visa framfötterna i strid för människorätten! Det är underbart att hon skriver det!

Men Isobel verkar tycka att debatten om invandring och brottslighet är kontraproduktiv. Det håller jag INTE med om! Om man vill lösa problem måste man veta hur problemen ser ut.

Förra sommaren letade jag statistik och kom fram till att statistiken suger!

För övrigt visar en mening Isobel själv skrivit det: ”vi har starka misstankar om att rättssystemet i sig är diskriminerande”. Exakt! Det upptäckte jag förra sommaren. Jag kunde inte kartlägga diskrimineringen i rättsystemet eftersom uppgifter om bakgrund (ursprungsland/länder) saknas i det statistiska materialet om domar. Vi har bara misstankar eftersom statistik saknas!

Jag jobbar i Norsborg. Jag försökte få reda på hur problemen ser ut här i Norsborg men upptäckte att uppgifter om brottslighet i stadsdelar också saknas, eller inte finns så en vanlig dödlig som jag kan få fram det (eller de på kommunen jag pratade med).

Och uppgifter om olika problem som folk med olika socioekonomisk eller kulturell bakgrund har här saknas också till stor del.

Jag kan bara slå mig för pannan…

Problemen

Jag vill LÖSA problemen i samhället. Jag är PROBLEMLÖSARE. Men jag kan inte lösa problem utan fakta!

Att kulturella problem finns, och religiös fundamentalism finns, betyder inte att problemen inte går att lösa. Och det betyder INTE att mångkultur är fel. 

I USA:s städer för 100 år sen var svenskar (skandinaver), irländare och italienare överrepresentarade i brottstatistiken medan engelsmän och tyskar var underepresenterade. Det var skandinaver som grundade maffiorna i Chicago och som kontrollerade hamnarna på östkusten och därmed det mesta av smugglingen in i USA.

Vad berodde detta på. Jo, kulturella faktorer (hur svenskar slöt sig samman) och socioekonomiska faktorer (fattigdom) och en hel del fördomar också (mot ”bönderna” från det outvecklade Sverige).

Ett typiskt exempel på en kulturell faktor var synen på tid. En industrialiserad nation brukar ofta vara beroende av att följa klockan exakt än en oindustrialiserad. Redan ekonomen Thomas Malthus klagade på de ”lata svenskarna” som inte brydde sig om tid och klockan. fattiga svenskar som fick jobb i Philadelphia  eller andra amerikanska städer sågs också som ganska lata. De levde som om tid betydde ingenting!

Påminner detta er om hur man ofta betraktar olika grupper i Sverige idag?

Agerade USA rasistiskt som kartlade problem bland invandrargrupper runt 1911?

Lösningar

Jag får ärligt talat spunk på den lustiga debatt vi har i Sverige idag!

Det behövs fakta om problemen vi har, men det anses för ”diskriminerande” att ta fram, och det behövs lösningar på problemen, men de lösningar som finns sätts inte i fokus för debatten. Sverige har blivit ett enda gnällbälte av folk som gnäller på invandrare och folk som gnäller på de som anses vara gnälliga mot invandrare. Men LÖSNINGAR och FAKTA, är det tunnsått med.

Det är lätt att gnälla och klaga, men att göra något!

Suck!

Ja. Vi behöver en liberalism som tar strid för människorätt och som är FÖR invandring! En liberalism som visar empati i ord och handling! En liberalism som vågar hjälpa illegala invandrare och som går i spetsen för att stoppa utvisningar av flyktingar tillbaka till barbariet i Iran eller Uganda, t.ex.

Men hur? Med lösningar, inte gnäll och med fakta på bordet! Evidens är faktiskt mer än ett snyggt ord att svänga sig med i debatten!

Invandrare har också mänskliga rättigheter och vi trampar på deras mänskliga rättigheter när vi inte bryr oss om de problem de utsätts för i Sverige idag och!

Det är bra att man sågar den fobiska högern! Men de ska sågas för rätt saker, inte för att de vill ta fram evidens!

/Torbjörn Jerlerup

PS

För övrigt anser jag att fakta och lösningar och ARGUMENT MOT Sverigedemokraterna är sättet att stoppa dem.

14 tankar om “Integrationsdebatt, eller gnäll, gnäll, gnäll?

 1. Det vore intressant att få beskrivet hur svenskarna i Amerika sedermera tog sig ur sin efterblivenhet.

  Blev de uppfostrade av en mer utvecklad omgivning eller kom de alldeles själva fram till att det var bäst att anpassa sig efter de framgångsrika?

 2. Angående brottslighet.

  Först lite slutsatser från BRÅ.

  Så här står det tex i BRÅ-rapporten ”Invandrares och invandrares barns brottslighet” från 1996:

  ”Som framgår av tabellen förändras överrepresentationen för hela invandrargruppen endast marginellt om effekterna av olikheter vad gäller kön, ålder och bostadsort elimineras. Fortfarande finns en tydlig överrepresentation för samtliga brottskategorier. Invandrarnas överrepresentation i brottslighet förklaras således inte av en ogynnsam fördelning vad gäller kön, ålder och bostadsort.”

  ”Inom samtliga yrkesgrupper föreligger således en högre participation i brottslighet för invandrare jämfört med svenskar. Generellt sett är det dubbelt så många invandrare inom varje grupp som registrerats för brottslighet.”

  ”Det har tidigare konstaterats att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte beror på ogynnsam fördelning när det gäller kön, ålder eller bostadsort. Till detta kan nu läggas att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte heller kan förklaras med att invandrare är sämre lottade när det gäller socioekonomisk status.”

  Brås rapport från 2005
  på sidan 11 tar man upp frågan om varför överrisken bland utrikes födda har ökat sen förra rapporten 1996.

  ”Att överrisken för de utrikes födda har ökat beror inte på att vissa invandrargrupper i dag i större utsträckning är registrerade för brott än för 12 år sedan.
  Ökningen förklaras i stället i huvudsak av att antalet personer i Sverige som tillhör de flyktinggrupper, som redan i tidigare studier visat sig ha en särskilt hög överrisk, har ökat.”

  Sen lite statistik av olika typer av brottslighet.

  Statistik 1975-2010

  Våldsbrott
  (1975 – 27140) (2010 – 112728) SCB Brå

  Hot, kränkningsbrott, frihetsbrott
  (1975 – 18694) (2010 – 150696) SCB Brå

  Sexualbrott
  (1975 – 2737 (2010 – 17355) SCB Brå

  Rån inkl. grov
  (1970 – 1511) (2009 – 9570) SCB Brå RSÅ

  Försök till mord eller dråp
  (1975 – 170) (2010 – 804) SCB Brå

  Misshandel inkl. grov
  (1975 – 21518) (2009 – 86281) SCB Brå RSÅ

 3. Pingback: Tröttsamt om invandring « Gråzonen

 4. Pingback: Integrationsdebatt eller inte « No size fits all

 5. Jerlerup

  Hur tog sig svenskarna till en ny och mer efter majoritetssamhället anpassad tillvaro?

  Blev de integrerade, assimilerade eller någonting annat och på vilket sätt skedde det?

  Jag antar (kanske lite vilt) att de inte gick på AFI (amerikanska för invandrare) samtidigt som de ställde krav på att det skulle resas midsommarstänger i bygderna och att omgivningen lämpligen borde lära sig Små grodorna?

  Du har bara berättat en halv historia, jag vill höra fortsättningen.

 6. Cfr tycks förutsätta att utvandring från ett land till ett annat innebär att den person som är utvandrar är efterbliven.

  För den som följt svensk fascisms retorik kring invandringen står det klart att den haft effekt på Cfr.

 7. James skriver inte att den största sannolikheten att mördas i Sverige av politiska skäl löper den som råkar komma ivägen för en fascist eller nazist vid fel tidpunkt.

  Undrar varför det inte är viktigt för honom att delege oss detta?

 8. Micke

  Om det gör saken mer smaklig för dig så kan vi väl kalla svenskarnas uppförande i Amerika, enligt Jerlerups beskrivning ovan som jag förutsätter är sanningsenlig, för asocialt istället för efterblivet.

  Min frågeställning kvarstår och den är:

  Hur tog sig svenskarna ut ur sin asocialitet och blev uppskattade medborgare i Amerika?

  Var det av egen kraft eller fick de stöd av sin omgivning för att räta upp sig och, i så fall, vilken karaktär hade det stödet?

 9. Vad har du för källa på att skandinaverna grundlade maffian? Det är en uppgift jag aldrig hört i hela mitt långa liv förut. Önskar som sagt en källa.

  Sverige har tagit emot flest invandrare i hela Europa per capita under hela efterkrigstiden. Kan du motivera varför man nödvändigtvis måste tycka att detta ska fortsätta? Är det för att göda sitt stora goda ego? Är det inte rimligt att pausa en stund och hjälpa alla dem till rätta som politikerna har placerat i utanförskap och misär istället för att fylla på med fler människor som ska tvingas gå igenom denna förnedrande process innan man har hittat en lösning på problemen?

  F ö är Amnesty ute och cyklar, då de givit sig in i kriminalpolitiken: http://aktualia.wordpress.com/2011/07/02/amnesty-talar-med-dubbla-tungor/

 10. Jag trodde SD-bombarna hade tacklat av, de verkade synas mindre bland kommentarerna ett tag. Ryktet gick ett somliga av dom hade fått jobb av företagsamma invandrare så att de inte hade tid att fumla onkring med alla olika identiteter längre, men de fick kanske sparken…

 11. Pingback: Överrepresentation av utrikesfödda i brottstatistiken | Sverige är inte världens navel!

 12. Pingback: Vem bryr sig om Ubers chaufförer? | Sverige är inte världens navel!

 13. Pingback: Vad säger dansk statistik om brottslighet och invandrare? | Sverige är inte världens navel!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s