Integrationsdebatt, eller gnäll, gnäll, gnäll?

Posted on juli 7, 2011

14


Jag är dödstrött på att det antas att invandrarna är problemet och på att det generaliseras hej vilt. Lösningen är inte att måla upp hela grupper som kriminella. Men lösningen är inte att agera utan fakta. Man måste kunna ta fram fakta om hur problemen ser ut, och lägga fram lösningar på problemen utan att det urartar i generaliseringar och utan att det anses vara rasistiskt att ta fram sådana fakta.

Isobel Hadley-Kamptz har en bra artikel i Expressen om den fobiska högern som jag gillar. Hon skriver att högern ältar problemen med integrationen istället för att ta strid för invandring, för illegala flyktingar och för frihet och det håller jag med om.

Dessutom anser jag det är absurt att en del i högern börjar gnälla på mångkulturen!

Isobel skriver:

Jag växte upp politiskt i en svensk nyliberalism där frågan om fri invandring var helt central. Att söka lyckan varhelst man önskade var lika självklart som att få bli kär i vem som helst eller få dricka sprit så länge man önskade på krogen.
Rättighetsdiskussionen kombinerades emellanåt med konkret gömmande av flyktingar, ett brott som bland nyliberaler sågs som ett sant hederstecken.
Detta är den höger som var min.
Den nya integrations­besatta högern är svårare att förstå.

Det är rätt. Liberalerna måste visa framfötterna i strid för människorätten! Det är underbart att hon skriver det!

Men Isobel verkar tycka att debatten om invandring och brottslighet är kontraproduktiv. Det håller jag INTE med om! Om man vill lösa problem måste man veta hur problemen ser ut.

Förra sommaren letade jag statistik och kom fram till att statistiken suger!

För övrigt visar en mening Isobel själv skrivit det: ”vi har starka misstankar om att rättssystemet i sig är diskriminerande”. Exakt! Det upptäckte jag förra sommaren. Jag kunde inte kartlägga diskrimineringen i rättsystemet eftersom uppgifter om bakgrund (ursprungsland/länder) saknas i det statistiska materialet om domar. Vi har bara misstankar eftersom statistik saknas!

Jag jobbar i Norsborg. Jag försökte få reda på hur problemen ser ut här i Norsborg men upptäckte att uppgifter om brottslighet i stadsdelar också saknas, eller inte finns så en vanlig dödlig som jag kan få fram det (eller de på kommunen jag pratade med).

Och uppgifter om olika problem som folk med olika socioekonomisk eller kulturell bakgrund har här saknas också till stor del.

Jag kan bara slå mig för pannan…

Problemen

Jag vill LÖSA problemen i samhället. Jag är PROBLEMLÖSARE. Men jag kan inte lösa problem utan fakta!

Att kulturella problem finns, och religiös fundamentalism finns, betyder inte att problemen inte går att lösa. Och det betyder INTE att mångkultur är fel. 

I USA:s städer för 100 år sen var svenskar (skandinaver), irländare och italienare överrepresentarade i brottstatistiken medan engelsmän och tyskar var underepresenterade. Det var skandinaver som grundade maffiorna i Chicago och som kontrollerade hamnarna på östkusten och därmed det mesta av smugglingen in i USA.

Vad berodde detta på. Jo, kulturella faktorer (hur svenskar slöt sig samman) och socioekonomiska faktorer (fattigdom) och en hel del fördomar också (mot ”bönderna” från det outvecklade Sverige).

Ett typiskt exempel på en kulturell faktor var synen på tid. En industrialiserad nation brukar ofta vara beroende av att följa klockan exakt än en oindustrialiserad. Redan ekonomen Thomas Malthus klagade på de ”lata svenskarna” som inte brydde sig om tid och klockan. fattiga svenskar som fick jobb i Philadelphia  eller andra amerikanska städer sågs också som ganska lata. De levde som om tid betydde ingenting!

Påminner detta er om hur man ofta betraktar olika grupper i Sverige idag?

Agerade USA rasistiskt som kartlade problem bland invandrargrupper runt 1911?

Lösningar

Jag får ärligt talat spunk på den lustiga debatt vi har i Sverige idag!

Det behövs fakta om problemen vi har, men det anses för ”diskriminerande” att ta fram, och det behövs lösningar på problemen, men de lösningar som finns sätts inte i fokus för debatten. Sverige har blivit ett enda gnällbälte av folk som gnäller på invandrare och folk som gnäller på de som anses vara gnälliga mot invandrare. Men LÖSNINGAR och FAKTA, är det tunnsått med.

Det är lätt att gnälla och klaga, men att göra något!

Suck!

Ja. Vi behöver en liberalism som tar strid för människorätt och som är FÖR invandring! En liberalism som visar empati i ord och handling! En liberalism som vågar hjälpa illegala invandrare och som går i spetsen för att stoppa utvisningar av flyktingar tillbaka till barbariet i Iran eller Uganda, t.ex.

Men hur? Med lösningar, inte gnäll och med fakta på bordet! Evidens är faktiskt mer än ett snyggt ord att svänga sig med i debatten!

Invandrare har också mänskliga rättigheter och vi trampar på deras mänskliga rättigheter när vi inte bryr oss om de problem de utsätts för i Sverige idag och!

Det är bra att man sågar den fobiska högern! Men de ska sågas för rätt saker, inte för att de vill ta fram evidens!

/Torbjörn Jerlerup

PS

För övrigt anser jag att fakta och lösningar och ARGUMENT MOT Sverigedemokraterna är sättet att stoppa dem.

Advertisements