När människorna upptäckte kärleken…

Posted on april 24, 2011

0


När människorna upptäckte kärleken

sa de: “det här är rätt”,

och “det här är fel”,

och satte upp taggtråd

runtom den;

utanför taggtrådsstängslet

upprestes kättarbålen

och massorna kastade de stenar

som Jesus sa åt dem att kasta

bara “om de var utan synd”…

     Och Gud på sitt moln,

kikade ner,

och skakade på huvudet…

/Torbjörn Jerlerup

Advertisements