Liberaldemokraterna: plattskatt och medborgarlön är modellen!

Posted on april 23, 2011

5


Expressen skriver om medborgarlön idag. Isobel Hadely Kamptz skriver om att SSU vill ha medborgarlön och anser att det skulle kunna fungera: ”vi skulle alltså kunna lösa svåra konkreta problem. För både fattiga och utsatta och för medelklassens livspusslare samtidigt. Onekligen hisnande”.

Men det skulle inte behöva vara så. Det finns andra system, som inte plattar till människor, inte stänger ute och håller nere. Ett sådant är medborgarlönen. Det finns olika modeller, negativ inkomstskatt eller rent bidrag, men allihop bygger på en viss låg basinkomst för alla utan motprestation.

I ett svep får man då bort alla negativa effekter med socialbidraget. Alla uppmuntras att arbeta – man får behålla det man tjänar, uppmuntras att spara – man får se pengarna växa själv. Det stigmatiserande försvinner, ofriheten i att behöva böna och be på socialkontoret. Med bas-tryggheten i ryggen kommer fler att våga starta företag, ta de risker som ekonomin långsiktigt behöver.

Det är bra att det kommer igång en debatt om medborgarlönen. Jag, som är Liberaldeeokrat, håller med Isobel.

Men vi i (L) vill ta debatten ett snäpp vidare än SSU. I Finland har man delvis gjort det. Där kopplar många av debattörerna ihop medborgarlönsfrågan med en skattereform mot ett plattskattesystem. Liberaldemokraterna, som jag är med i, vill göra samma sak. Här kan ni läsa en artikel om Liberaldemokraternas förslag.

I Liberaldemokraternas manifest står det:

Införandet av plattskatt är den mest effektiva metoden för att uppnå detta. Det leder dessutom till väsentligt lägre kostnader för såväl staten som enskilda företagare att administrera skatten, och de flesta former av skatteplanering försvinner. I kombination med plattskatt förordar vi medborgarlön; ett system vi kallar PSML, för att förtydliga att de är intimt sammanlänkade. Alla medborgare över arton år ska erhålla en basinkomst; samma för alla. Detta ger ett tryggare samhälle, där ingen behöver vara orolig för att stötas ut ur samhällsgemenskapen. Dagens bidragssystem är ett ineffektivt och dyrt sätt att hjälpa utsatta människor.

Vi vill lyfta bort skammen som följer med bidrag, och göra basinkomsten ovillkorad. Med dagens system utsätts socialbidragstagare för grova integritetskränkningar i alla de prövningar man måste genomgå. Det ärockså en situation som är mycket svår att ta sig ur, då bidragen minskar i samma grad som man tjänar pengar. Marginalskatten blir alltså hundra procent för de sämst ställda. Med medborgarlön lönar det sig alltid att arbeta.

En av de stora poängerna med att förena plattskattedebatten med medborgarlönsdebatten är att man förenar en höger och en vänsterfråga. Det gör att man kommer från den klassiska höger och vänsterdebatten. Båda sidor vinner på det!

Gå med i Liberaldemokraterna här! 

Gå med i Liberaldemokraternas sida på FB här!

Advertisements