Skrota äktenskapslagen!

Posted on april 5, 2011

3


Ju mer man tittar på sambo- och äktenskapslagstiftningarna, samt de arvslagar och lagar som rör vårdnaden av barn, som hänger ihop med dessa, ju fler problem ser man.Dagens Nyheter idag berättar om en 75-årig man vars sambo sen 40 år dog. Mannen ville begrava stoftet efter sin älskade i familjegraven. Myndigheterna sa nej, i statens ögon är man nämligen inte närstående efter att levt 40 år som sambos.

När man hör något sånt, som det som DN skriver om idag, blir man både ledsen och arg. Våra lagar om relationerna mellan människor är fortfarande fyllda med en massa moral och pekpinnar. ”Pappa-staten” vill bestämma hur vi lever våra liv!

Liberaldemokraterna vill reformera äktenskapslagarna, sambolagarna och arvslagarna. L anser att vi lever i 2000-talet inte på medeltiden. Det finns mängder av olika familjeformer, där vissa börjar få rättsliga skydd, andra har nästan inga rättsliga skydd. Queerfamiljer, storfamiljer, polyrelationer, BDSM-relationer, relationer med bonuspappor och bonusmammor, etc. Och alla har rätt till juridiskt skydd!

Ett barn idag har ofta mer än en pappa eller mamma. Bonusföräldrar kallas det. Det är bra, eftersom ju fler som älskar ett barn ju tryggare blir det.

Hur skulle lagarna se ut? Det måste utredas närmare. Men så här tror jag.

* Att äktenskapet måste skrotas och samboförhållandet göras till rättslig måttstock. Och fler än två personer ska kunna forma ett juridiskt giltigt samboförhållande, så polyförhållandena får rättsligt skydd. Samboförhållanden ska givetvis vara 100% könsneutrala.

* Lagar som gäller barnen måste på samma sätt göras om så fler än två personer kan vara vårdnadshavare, också det strikt könsneutralt. Om en bonuspappa betyder mer för barn än en ”riktig” pappa, varför ska detta inte kunna avspeglas i lagen också? Queerfamiljer har ofta fyra föräldrar, tex pappa, pappa, mamma, mamma, varför kan man inte ge alla samma rättsliga skydd, och även fördela sånt som föräldraledighet mellan dem. Polyförhållanden består också av fler än två personer. Varför ska staten komma med moraliska pekpinnar och säga att ett polyförhållande inte är ett ”riktigt” förhållande?

* Arvslagarna är moraliskt ruttna. Om samboskap, istället för äktenskap, blir den nya grunden för arvslagana slipper man moralisk idioti, som det DN skriver om. Dessutom  bör testamentets roll stärkas och samhället uppmuntra folk att skriva testamenten. Lagarna måste anpassas till verkligheten för att skydda såväl barn (främst minderåriga) och sambon/sambos.

Storfamiljer i olika former, över generationerna, var  ”norm” fram till den industriella revolutionen. I och med likriktningen under den industriella revolutionen blev familjeidealet mamma-pappa-barn, och storfamiljens gemenskap slogs i spillror. Nu har håller vi på att närma oss det gamla storfamiljsidealet igen, men utan all den sexuella fobi som hämmade och kontrollerade  forna tiders storfamiljer, och kärnfamiljer. Det är bra!

Låt oss fortsätta denna utveckling, och stärka det rättsliga skyddet för alla familjeformer, utan moraliserande tjafs!

/Torbjörn Jerlerup

Skrivet för Liberaldemokraternas hemsida,

dn, blogg, alltid rött, Svd, AB

Advertisements