Jimmie Åkesson: ”Utlänningar ska utvisas om de kritiserar Sverige.”

Läs Expressen, en gammal artikel från 2007. Sverigedemokraternas asyl- och invandringsprogram: Jimmie Åkesson säger: ”Utlänningar ska utvisas om de kritiserar Sverige.” … ”Snattar en 15-åring ska hela familjen utvisas.”  … ”Invandrare ska inte få gifta sig förrän de fyllt 24 år.”

Detta är galenskap!

Men mer galenskap är att en massa politiker och mediafolk suttit med denna artikel och inte använt den under valet. Jag såg inte den förrän IDAG!

http://www.expressen.se/nyheter/1.424816/sverigedemokraternas-33-punkter

1.

Sverige ska inom EU stödja förslagen ”Safe haven”, dvs asylmottagning i områden intill EU:s utkanter (fotnot 1).

2.

Intill dess att ett system med ”Safe haven” blivit konsekvent genomfört bör Sverige säga upp sin anslutning till New-York-protokollet från 1967. Detta skulle innebära en återgång till Genèvekonventionens ursprungliga åtagande, nämligen att ta emot flyktingar från övriga Europa.

3.

Asylansökan i Sverige skall göras vid gränsen i samband med inpasserandet – eljest ingen handläggning och prövning.

4.

Fullgod presentation av identitet – eljest ingen handläggning och prövning av asylansökan.

5.

Obligatoriska fingeravtryck och DNA-tester av dem som söker uppehållstillstånd (fotnot 2).

6.

Obligatoriska tester gällande hiv samt tuberkulos och andra epidemiska farsoter vid ansökan om uppehållstillstånd i Sverige.

7.

Asylsökande som begår brott – även av mindre grov art – ska omedelbart utvisas utan vidare prövning av ansökan.

8.

Tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) ska vara regel. Inte permanenta (PUT).

9.

Omedelbart verkställande av avvisnings- och utvisningsbeslut.

10.

Stopp för föräldrars möjligheter att driva barn till apati för att utverka PUT. Sådant skall inte belönas (fotnot 3).

11.

Avskaffa möjligheten att lämna in ny ansökan (NUT) efter lagakraftvunnet avvisningsbeslut.

12.

”Danska regler” för familjesammanföringar, 24-års- och anknytningsregler, egen bostad, stabil ekonomi, etc. Detta är viktigt för att förhindra tvångsäktenskap.

13.

Ingen svenskundervisning före uppehållstillstånd.

14.

Ingen valfri bosättning för asylsökanden.

15.

Inga kontanta bidrag för asylsökanden, enbart mat och husrum.

16.

Inget tillstånd för reguljärt arbete före uppehållstillstånd. Däremot skyldighet till motprestation för uppehållskostnaderna.

17.

Restriktivitet i beviljande av svenskt medborgarskap.

18.

Upphävande av medborgarskap och uppehållstillstånd vid grov brottslighet (fotnot 4).

19.

Utvisning av utländska medborgare vid upprepad brottslighet.

20.

Upphävande av uppehållstillstånd då det visat sig att ”flyktingen” kunnat besöka det land varifrån han/hon flytt.

21.

Repatriering av utlänningar som underordnar svensk lagstiftning och myndighetsbeslut islamska påbud och traditioner (fotnot 5).

22.

Effektivare utlänningskontroll inne i landet.

23.

Skärpt gränskontroll, bötesföreläggande för transportbolag som inte iakttar visumskyldigheten.

24.

Större restriktivitet i beviljande av nytt svenskt pass åt den som förlorat ett tidigare utfärdat dokument.

25.

Förbud mot burka/nikab på allmän plats.

26.

Inga fler moskéer på svensk mark.

27.

Särskilt stöd åt elever med invandrarbakgrund ska villkoras. Också föräldrarna måste då visa ett aktivt engagemang i ett inhämta svenska språket.

28.

Ingen reguljär undervisning på arabiska eller andra invandrarspråk i skolan.

29.

Förbud att sända barn till koranskolor i hemländerna för att ”avsvenskas”.

30.

Sanktioner mot föräldrar till minderåriga återfallsförbrytare (fotnot 6).

31.

Ingen särbehandling av individer och grupper på grundval av etnicitet.

32.

Med undantag av den primära informationen till asylsökande ska myndigheternas information och handlingar endast tillhandahållas på svenska.

Riv upp lagen som innebär omvänd bevisföring och som renderar arbetsgivare dryga böter på grund av påstådd ”diskriminering av invandrare”. Åkesson om punkt 7: ”Snattar en 15-åring ska hela familjen utvisas.” Åkesson om punkt 12: ”Invandrare ska inte få gifta sig förrän de fyllt 24 år.” Åkesson om punkt 16: ”De måste arbeta för mat och husrum. De kan väl städa på flyktingförläggningen.” Åkesson om punkt 21: ”Utlänningar ska utvisas om de kritiserar Sverige.”Åkesson om punkt 25: ”Burka är en politisk uniform för islamism och ska förbjudas.”

FOTNOTER

Fotnot 1: Sverigedemokraterna stödjer alltså i det här fallet tankarna i det förslag som lagts fram av bland andra Storbritanniens premiärminister Tony Blair och som innebär att personer som vill ansöka om asyl i något av EU-länderna i fortsättningen skall bege sig till en av EU upprättad säker zon utanför EU-området där ärendet behandlas.
De flyktingar som beviljas asyl fördelas sedan via ett kvotsystem på de olika medlemsländerna.
Om förslaget förverkligas skulle det t ex kunna bidra till att minska problemet med att ekonomiska migranter utnyttjar asylrätten för att ta sig in i Sverige och andra EU-länder och sedan på olika sätt håller sig kvar där t ex genom att dölja sin identitet.

Fotnot 2: Motivet bakom detta förslag är att kunna säkerställa den sökande personens identitet, vilket är grundläggande för beslutet samt att underlätta polisens arbete i händelse av att personen senare skulle begå brott i landet.

Fotnot 3: Sverigedemokraterna betraktar det som uppenbart att det är föräldrarnas önskan om uppehållstillstånd som medvetet eller omedvetet driver barnen till apati.
I likhet med regeringen motsätter sig därför partiet allmän amnesti till dessa barn och deras familjer, eftersom detta med största sannolikhet bara skulle förvärra problemet.

Fotnot 4: Den huvudsakliga intentionen bakom förslaget är att göra det möjligt att utvisa personer med dubbelt medborgarskap som begår grova brott.
Utöver detta bör även möjligheten att i särskilt grova fall kunna upphäva medborgarskapet för invandrare som relativt nyligen erhållit enbart svenskt medborgarskap, utredas.
Det senare kräver dock, förutom en lagändring, också ett tillstånd från brottslingens ursprungsland, vilket vid behov skulle kunna uppnås genom att t ex koppla frågan till biståndspolitiken.

Fotnot 5: Rättigheten för utlänningar att få vistas i Sverige motsvaras av skyldigheten att under vistelsen följa vårt lands lagar och regler.
Kravet på att de utländska medborgare som inte uppfyller denna skyldighet med hänvisning till sin religion skall lämna landet gäller naturligtvis samtliga invandrargrupper.
Erfarenheten har dock visat att problematiken är störst inom den muslimska gruppen.

Fotnot 6: Det hot som de kriminella ungdomsgängen kommit att utgöra mot tryggheten i samhället måste till varje pris motverkas.
Ansvaret för detta ligger inte bara på samhället utan i minst lika hög grad på ungdomsbrottslingarnas föräldrar.
I de fall föräldrarna inte tar sitt ansvar bör sanktioner i form av t ex indraget barnbidrag eller deltagande i barnets återanpassning till samhället kunna utdömas.
Förslaget är kopplat till invandringsfrågan genom att en oproportionerligt stor andel av ungdomsbrottslingarna har invandrarbakgrund.
De aktuella sanktionerna skall dock givetvis gälla samtliga föräldrar oavsett ursprung.

Nytt: Expressen, AB, GP

Lägg till Jerlerup på twitter genom att klicka här!

——————————————————-

Läs även detta av Jerlerup:

J’Accuse! Artikel skriven på valdagsnatten om att kampen måste gå vidare!

Hur Socialdemokraterna och Expo svek kampen mot Sverigedemokraterna

Vad jag sa om att politiker borde tagit debatten mot Sd.

Eftervalsanalys del 3: de skulle ha mötts med argument, inte med spyor!

Eftervalsanalys del 2: bristen på framtidsvisioner

Årets första eftervalsanalys: (med valresultatet 2010).

————————————————————————-

För övrigt tycker jag ni också ska besöka Sverigedemokraterna.de också.

Besök gärna också Svensk myndighetskontrolls hemsida

—————————————————–

Läs även andra bloggares åsikter om 

46 tankar om “Jimmie Åkesson: ”Utlänningar ska utvisas om de kritiserar Sverige.”

 1. Att utvisa utlänningar som kritiserar sverige är väl lite och ta i, och skulle inte Sverigedemokratena utvisa sig själva redan nu med denna lag? Det finns ju redan ett demokratiskt och moraliskt oantastligt sätt att straffa sverigekritiker – behandla dem som Sverigedemokrater behandlas idag när de kritiserar sverige.

 2. @Anders.
  Det är fascinerande. De politiskt korrekta är ju fullt övertygade om att den gamle lasermannen var ett symptom på ”hatstämningarna” mot invandrare på 90-talet. Vad ska man säga om detta symptom då?

  ”Ja, men det var en ensam galning, de allra flesta antirasister är fredliga och skulle inte göra så”?

 3. Jag stöder Jimmie Åkessons tankar om utlänningar. De kommer hit och lever på bidrag, först kommer en, sen hela släkten och vad gör de? Våldtar, mördar (exempel Abdulaziz Abdullahi Mohamed Hussein, 22, dömdes för att ha mördat Nancy Tavsan)det finns flere exempel.

 4. Men Jerlerup. Här har du ju en fantastisk chans att säga din mening om varför varje punkt är rasistisk och nazistisk. Som du vet finns det ju flera hundratusen rasister som inte förstår varför dessa punkter anses nazistiska.Jag har några invändningar mot vissa punkter, men allt är inte dåligt.
  3.
  Asylansökan i Sverige skall göras vid gränsen i samband med inpasserandet – eljest ingen handläggning och prövning.

  ==Sker inte det redan? Det är ju det enda naturliga. Hur gör de annars? Själv skulle jag vilja lägga till att de måste uppvisa passet. Dels så att tullmyndigheterna får lära sig hur de förfalskas och dels för att försöka minska vinsterna för människosmugglarna. De måste ju skaffa nya pass åt deras gods.
  4.
  Fullgod presentation av identitet – eljest ingen handläggning och prövning av asylansökan.
  ==Det kan ju vara svårt från länder i kaos av uppenbara skäl, men lite mer än de ofta ganska genomskinliga uppenbart ( de vet ibland inte vilken del av landet de kommer ifrån och pratar med ett annat lands dialekt osv osv) inlärda historier som miggorna presenteras vore väl anständigt att kräva?

  Punkt 20. är intressant tycker jag.
  ”Upphävande av uppehållstillstånd då det visat sig att ”flyktingen” kunnat besöka det land varifrån han/hon flytt.”

  ==Jag förstår inte hur det kan komma sig att man kan åka tillbaka till t.ex. Irak. och träffa ny fru eller man, hälsa på släktingar osv…det skulle vara intressant att jämföra detta faktum med deras berättelser i asylansökan.

 5. Citat:
  ==Jag förstår inte hur det kan komma sig att man kan åka tillbaka till t.ex. Irak. och träffa ny fru eller man, hälsa på släktingar osv…det skulle vara intressant att jämföra detta faktum med deras berättelser i asylansökan.

  Klart att de kan resa med pengar de får av Sverige och det bevisar ju att de INTE är riktiga flyktingar. Hela världen vet att Sverige är det bästa landet att bo i och man får pengar fastän man gör ingenting. Många sk flyktingar skickar pengar åt sina släktingar i hemlandet. Ensamstående barn som kommer hit, får allt betalt samt 3000 kronor i månaden!!

 6. tycker det är typiskt att man låterr en person som bara har en massa gammeldagsa rednecks rasister bakom sig få komma in i riksdagen. tror ni verkligen att vi invandrare har kommit till detta land för att skura golv o toaletter o baka pizza här o där för att sen bli utkastade?? det tror inte jag vi kommer inte lämna det här landet utan en fight det ska alla ni som hatar den svarta färgen veta.

 7. jag tycker det är för mycket rasistikhet i sverige dem klagar på utländska kom och titta i malmö det finns många svenskar som är likadana sluta gnälla på utländska det finns inget jobb det finns bara social bidrag och skolan finns inget jobb så sitter ni här och gnäller bakom datorerna för fan

 8. och du sarah man ska inte prata om sånt man inte förstår utan man ska be nån som kan förklara inte att man bara börjar hata< direkt utan veta ett piss. att folk har blivit bortgifta o sånt är en tradition o kultur som folket har haft i flera tusen år så vem fan är du som ska komma o säga att det är fel din bort skämda valp. visst är det fel att man ska tvinga nån till att gifta sig det håller jag med om till 100 men hur vet du om det är alla som blir tvingade?.. nej du vet inte utan din lilla hjärna o stora käft kommunicerade med varann o kom fram till att om en gör så betyder det att alla gör.. eller hur?.. e det inte så de flesta svenska folket tänker att om en gör så gör alla. att folket flyr hit o sen skickar sina soc pengar till familjen i hemlandet visar att dom personerna som har åkt flera tusen mil för ynkliga 3000 kr i månaden är beredda att gå hela vägen för sina nära o kära… låt oss säga det blir inbördeskrig i sverige o du flyr till ett annat land men din familj kvar som svälter för att ingen bryr sig skulle du då tänka bara på dig själv eller skulle du skicka det bidrag du fick till din familj?? svara gärna

 9. Zorro sade
  september 21, 2010 vid 1:53 e m
  Før att det ær en kultur som ær flera 1000 år gammal, så ær det okej då, och føressten så ær det olagligt i Sverige, du vet mænskliga rættigheter som strider mot koranen

 10. Då de flesta inte läser artiklar och sådana som bloggägaren utnyttjar det till att ljuga så väljer jag att citera artikeln:

  ”Sverigedemokraterna vill bland annat kasta ut alla invandrare som inte är solidariska med svenska myndigheter och företag. – Ett exempel är den imam som uppmanade folk att bojkotta svenska intressen efter publiceringen av Muhammedkarikatyrerna. Ett sådant beteende ska kunna leda till utvisning, säger Jimmie Åkesson. Ni vill alltså avskaffa yttrandefriheten för invandrare? – I viss utsträckning. Man måste väga yttrandefriheten mot skadan för svenska intressen.”

  Märk väl att artikeln redan var vinklad, redan innan bloggägarens lögner.

  Men ok…SD vill utvisa kriminella invandrare och invandrare som hetsar mot Sverige…och det ska tydligen vara något negativt.

  Nästan så att jag önskar att var Socialdemokrat så jag hade kunnat rösta flera gånger i riksdagsvalet (fast på SD då). När ska media strunta i SD och börja gräva i det organiserade valfusket S har hållit på med de senaste 3-4 valen?

 11. Vilken av punkterna är du emot? Alla??
  Det är väl bara nr 25 som jag inte håller med i, resten är faktiskt rimliga krav.

 12. ”4.sarah sade
  september 21, 2010 vid 12:51 e m
  Jag stöder Jimmie Åkessons tankar om utlänningar. De kommer hit och lever på bidrag, först kommer en, sen hela släkten och vad gör de? Våldtar, mördar (exempel Abdulaziz Abdullahi Mohamed Hussein, 22, dömdes för att ha mördat Nancy Tavsan)det finns flere exempel.”

  För det första så så grundas SDs ideologi av felaktiga källor. ALLA invandrare lever inte på socialbidrag, MÅNGA invandrare har klarat sig riktigt väl och etablerat sig i ett land där det finns en massa möjligheter och i ett land som inte är främlingsfientlig. Jag tycker att du generaliserar många invandrare för hur vet du att de kommer hit och lever på socialbidrag och våldtar? Du har helt enkelt en sjuk åsikt och jag orkar inte lägga ner mer energi på din kommentar.

 13. Det var politikerna som beslutade om det mångkulturella samhället 1975 och som utvecklades till getton med massarbetslöshet, massbidragsberoende, masskriminalitet, hat och rasism (båda håll)
  och sedan skyller etablissemanget problematiken på svenska folket och inte på sin egen politik.

  Antirasisterna börjar lika hysteriska nazister som skriker ut sitt hat och tar till våld på gatorna. Lars Ohly hetsar i sitt hat mot högern och skall ta till utomparlamentariska metoder.

  Vad tog demokratins principer vägen. En person en röst. Fri åiktsbildning. Folkets vilja och alla andra fina ord vi fått höra.

  Det mångkulturella samhället har nått vägs ände, motståndet mot det bara växer i takt med antalet invandrare och så gör motståndet mot motståndet. Upphör inte invandringen kommer våldet och hatet på våra gator och torg bara att öka tills inbördeskriget är ett faktum.

  De internationella judiska organisationerna som arbetade hårt med att införa det mångkulturella samhället i Europa och Nord Amerika kanske skulle ändra policy innan de själva drabbas av våld och hat.

 14. Strax före klockan 22 på måndagskvällen attackerades en man på Magnus Ladulåsgatan på Södermalm. Han blev knivskuren i magen, men klarade sig med lindrigare skador. Mannen slog själv larm och sa till polisen att de som knivskar honom gjorde det för att de trodde att han var Sverigedemokrat.

  – Det var tydligen något gäng som hållit sig därvid och av någon anledning trodde man att den här mannen tillhörde Sverigedemokraterna, men det gjorde han ju inte, och gav sig på honom, säger Håkan Westin, befäl vid Stockholmspolisens länskommunikationscentral, till Sveriges Nyheter som citeras i SvD

 15. 1000 unika besök på denna artikel på någon timme. Jag börjar undra vad som hänt om denna artikel använts för att belysa Sd.s idéer INNAN valet! detta med tanke på att Sd:s resultat gick ner i opinionsmätningarna de sista två veckorna när äntligen debatten mot Sd kom igång.

  /T

 16. Om integrationsproblemen… De GÅR att lösa.

  Jag rekommenderar jag de idéer Munkhammar har om att skapa ekonomiska frizoner i t.ex Rosengård. Här är hans hemsida: http://www.munkhammar.org/ . Jag ska skriva om det snart. Egentligen är det det jagvill pyssla med nu: hitta positiva exempel om hur man löser integrationsproblemen.

  Ge mig gärna tips om positiva idéer!

 17. ”Ge mig gärna tips om positiva idéer!”

  Gör ekonomiska frizoner i Danderyd eller Lidingö och låt företag beskattas lägre där ekonomins ryggrad finns, då kommer de att anställa fler när de expanderar. När det anställs folk så uppstår en kedjeeffekt, folk byter jobb till bättre och på så sätt frigörs jobb som den kompetensen av dagens invandring klarar.
  Gör det billigare att anställa arbetare. Gör det enklare att anpassa arbetsstyrkan till konjukturen.
  Gör det enklare att anställa folk.
  Ta bort byråkratiska regler (kvotering, mångfaldsplaner o.dyl strunt ska bort) och låt företagen anställa och behålla de de vill. De som gör sig förtjänta av jobb kommer att få det.
  Beskatta lönerna mindre så har de råd att handla mer då kommer det att gynna nystartade företag.
  Låt marknade styra priserna, på bostäder t.ex. Då kommer byggandet igång och den dynamiska effekten börjar verka.
  Låt människan själv bestämma över sina pengar. Måste staten vara en dadda?
  Lita på att människor är medmänskliga och sänk skatten och ta bort bidrag. Om inte annat så visar ju riksdagsvalet att 95% av svenska befolkning är beredda att vara medmänskliga[sic], låt dem bevisa det och sänk inkomsskatten med, säg 20%, så kommer de utan tvekan att vara medmänskliga och ta hand om de svaga. Låt gåvor vara avdragsgilla och låt folk själva få avgöra om de är medmänskliga eller inte.

  Men jag tvivlar starkt på att när det verkligen kommer till kritan så är inte folk så öppna och goda mot de svaga. Inte ens svenskar.

 18. Tack Lars Erick. Jo, vidare många djupa logiska argument mot Sd har man inte sett. De enda som citerat dessa 33 punkter i mot Sd är, hör och häpna, NATIONALDEMOKRATERNA!

  😦

 19. Till KLARTEXTEN!
  Som alla andra analfabeter som aldrig läser något, utan stödjer all sin fakta på ”vad andra har berättat” och aldrig tänker själv.
  Här har du lite fakta UR KORANEN:

  ”O Mankind! We have created you from a male and a female”
  ”And made you into nations and tribes, that you may know one another”
  ”vierly, the most honourable of you before God, is the most pious of you”

  Inte ”muslimer”, inte ”vita” eller ”Svarta”
  Utan de som är hederliga och ärliga.

  Då undrar jag, VAR exakt hittar du dina påståenden av muslimer?
  Det är så otroligt fascinerande hur många det är än idag som aldrig läser böcker eller bildar sin egen uppfattning efter den kunskapen man själv utifrån källan. Det är alltid någon annan som har berättat för en hur andra är.
  Det är som att säga:
  ”Dga att det är så många präster som våldtar barn, och folk som fortsätter betala kyrkoskatt, måste det innebära att kristendomen förespråkar barnsex och ALLA Kristna stödjer det”

  Eller?

 20. Pingback: SDs 33 punkter. - SixDays.se

 21. Det finns invandrare och ”invandrare”. Som personen på ovanstående YouTubes inslag (Samatius Ledonius om SD) sade, när tex grekerna och polackerna som till Sverige för några tiotals år sedan så INTE brände dom bilar, våldtog flickor/kvinnor, knivhögg svenskar, drev omkring utan mål…utan de skötte sej, blev egenföretagare och är en tillgång för Sverige.

  Varför MÅSTE kroniskt sjuka svenskar som tex Annica Holmquist TVINGAS söka jobb för att Försäkringskassan beslutade att hon inte skulle få sjukpenning (http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7826687.ab)och tex somaliska kvinnor INTE TVINGAS söka jobb, de får ekonomiskt understöd från svenska staten…för att inte tala om de somaliska männen, hur många av dem jobbar? Kan en svensk som sitter i rullstol TVINGAS jobba så kan en somalier med dåliga kunskaper i svenska OCKSÅ jobba. Det finns arbeten där man inte behöver kommunicera,
  men nej…
  männen, inte bara de somaliska utan de flesta muslimer gör ingenting annat än ”producerar barn”, för att få mera barnbidrag (så att de kan skicka pengar till hemlandet).

  Kolla statistiken hur många barn tex en ”invandrarfamilj” har jämfört med svenska familjer. Kolla statistiken hur mycket de får i bidrag. Kolla statistiken hur många som har ett arbete.

  Vem lurade svenska staten på miljonbelopp? Rätt gissat, en invandrare: Ali Samir Husein och familjen lurade i fyra år försäkrings-kassan att han var rullstolsburen och behövde assistent dygnet runt. Ersättningen till honom betalades ut i fem års tid. Inte vid något tillfälle ifrågasatte kassans handläggare Ali Samir Husein läkarintyg.
  och
  en liknande historia: Polisen misstänker att bedrägeriet pågått ända sedan 2007, och dem misstänkte har erhållet 170.000 kronor i månaden(!!!) utgörande assistansersättning.Rätt gissat, invandrare, dom misstänkta för grovt bidragsbrott är:

  Ali Al-Mozani, född 1978
  Ahmed Sofi Kerim, född 1984

  Invandrarna kostar svenska staten 40-50 MILJARDER varje år och samtidigt har:
  1. 850.000 svenskar har inte råd att gå till tandläkaren
  2. Dragit in 32.000 äldreboenden
  3. Dragit in 100.000 vårdplatser

  Om några tiotals år är Sverige ett muslimskt land om detta inte stoppas.

 22. De här 33 punkterna är en sak. Jag orkar inte läsa så noga just nu, men vid en hastig titt håller jag nog med om de flesta. Men varifrån kommer de där konstiga citaten under? De verkar fullständigt orealistiska. Jag menar, Åkesson är ju ingen idiot, han skulle aldrig säga så även om han tyckte det.

  ”Utlänningar ska utvisas om de kritiserar Sverige”
  ”Invandrare ska inte få gifta sig förrän de fyllt 24 år”

  Det faller ju på sin orimlighet! Det saknas något slags sammanhang. När skall han ha sagt det? Privat till någon, och så har Expressen tjuvlyssnat? Då låter det åtminstone en liten gnutta mer trovärdigt.

 23. Kopierat från Flashback https://www.flashback.org/t1304136 för att det är väldigt bra skrivet:

  ”Det som är nytt för oss dumma, blonda svenskar är en ny totalitär och patriarkalisk ideologi som heter islam. (Heders-)Skamvåld har blivit ett begrepp som inte var känt förut, men som nu har kommit till vårt land igen efter att vi gjorde oss av med sådana dumheter långt före medeltiden. Kvinnans ställning i Norden har av tradition varit väldigt stark, under vikinga-tiden var män och kvinnor mer jämställda än vi kanske kan tro nu. Det avspeglade sig också i våra första lagsamlingar, t.ex. västgötalagen.

  Det som nu är nytt, och som feministrörelsen verkar ha väldiga problem med, är den medeltida kultur som många invandrare kommer ifrån och som de verkar vilja ta med sig till vårt samhälle för att känna sig hemma. Många, inte alla!, av de som kommer till Sverige idag har levt i ett hierarkiskt klansamhälle med samma värdegrunder som vi lämnade bakom oss för flera hundra år sedan.

  Ska vi då anpassa oss till ”gamla tider”, så att männen (för så är det alltid) bland invandrarna känner sig bekväma? Eller ska vi hjälpa dem att förstå att utvecklingen har tagit några steg sedan det var mannens rätt att prygla och bestraffa sin hustru? Går det överhuvudtaget att komma över detta gap mellan kulturer, eller är det kanske bättre att skicka hjälp dit den där behövs istället för att frakta hit analfabeter uppvuxna med klantänkande och försöka anpassa dem till vår moderna demokrati???”

 24. MH:
  Jag har ansträngt mit att förstå islam:
  http://klartexten.wordpress.com/2010/08/07/islam-for-dummies/

  Hundratals koranverser om judar och kristna (inte så gulliga):
  http://skepticsannotatedbible.com/Quran/int/long.html

  Några intressanta och betydelsefulla korancitat:
  Homosexualitet:
  ”If two men among you commit indecency punish them both.” (Koranen, sura 4:16)

  Kvinnor
  ”Upplever ni uppror från kvinnornas sida2, ska ni först tala till dem, sedan (får ni använda negativa uppmuntringar som att) överge dem i sängen, sedan får ni (som sista alternativ) slå dem.” (Koranen Sura 4:34; fördjupning)
  Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes. (Koranen, Sura 2:228; fördjupning)

  Arv
  GUD föreskriver följande om [arvsrätt för] era barn: sonens [lott] är lika med två döttrars lott; om döttrarna är fler än två, är deras lott två tredjedelar av kvarlåtenskapen, och om endast en dotter finns, skall hon ärva hälften. [Den dödes] föräldrar skall ärva en sjättedel var av kvarlåtenskapen om han efterlämnat barn; men om han inte efterlämnar barn och föräldrarna är enda arvtagare, är moderns lott en tredjedel. Har han efterlämnat bröder, är moderns lott en sjättedel efter [avdrag för] legat och skulder. Ni vet inte vem som är er närmast, era föräldrar eller barn, genom det som de har gjort för er – Gud har nu gett Sina föreskrifter; Gud är allvetande, vis. (Koranen sura 4:11)
  Vittne
  Och tag två av era män till vittnen; finns inte två män till hands, tag då en man och två kvinnor bland dem ni godkänner som vittnen. (koranen, Sura 2:282; fördjupning)
  Barnäktenskap
  “Narrated Hisham’s father: Khadija died three years before the Prophet departed to Medina. He stayed there for two years or so and then he married ‘Aisha when she was a girl of six years of age, and he consumed that marriage when she was nine years old” (Sahih Bukhari, Book 58: 236 , en av dom främsta haditherna):

  Slöja
  Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till alla troende kvinnor – att de utanför hemmet noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända som anständiga kvinnor och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. (Koranen, Sura 33:59; fördjupning)
  Följ Muhammeds exempel:
  ….. den som är olydig mot gud och hans apostel (Muhammed), är fången i uppenbar villfarelse. (Koranen, Sura 33:36)

  Äktenskapsbrott:
  Mot den av edra kvinnor som begår skändlighet, skolen i tillkalla fyra vittnen bland eder, vittna dessa, så hållen dem inomhus tills döden tager dem hädan eller gud bereder dem någon annan utväg. (Koranen, Sura 4:19)
  Sahih Muslim
  “ whenever Allah’s Apostle received revelation, he felt its rigour and the complexion of his face changed. One day revelation descended upon him, he felt the same rigour. When it was over and he felt relief, he said: Take from me. Verily Allah has ordained a way for them (the women who commit fornication),: (When) a married man (commits adultery) with a married woman, and an unmarried male with an unmarried woman, then in case of married (persons) there is (a punishment) of one hundred lashes and then stoning (to death). And in case of unmarried persons, (the punishment) is one hundred lashes and exile for one year.[3] (Sahih Muslim, hadith)

  “ I asked ‘Abdullah b. Abu Aufi if Allah’s Messenger awarded (the punishment) of stoning (to death). He said: Yes. I said: After Sura al-Nur was revealed or before that? He said: I do not know.[4]

 25. Sarah,

  Jag håller med att ditt flashback kopiat var välskrivet och kunde fört till en intressant slutpunkt.

  Dock förlorar sig enligt min mening skriftställaren i text sammanhållningen för att i avslutet bli cyniskt generaliserande och slapp i verklighetsförankringen.

  Att vara KP i frågan leder inte paradigmet framåt.

 26. Ett hån mot demokratin är denna hetsjakt, det är numera förbjudet att sjunga nationalsången vid skolavslutningen i många kommuner visste ni det.

 27. Den hets som en del personer här vill föra mot islam talar sitt tydliga språk. Det är att generalisera om en hel kultur grundat på hur ett litet fåtal tolkar koranen. Rasism kallas sånt! Förklädd rasism!

 28. Jag har läst punkterna och kan kommentera dem punkt för punkt så vi diskuterar SAKFRÅGOR och inte om SD.

  1. Rimligt

  2. Nej, orimligt med tanke på var de flesta konflikter sker idag. Har vi ekonomisk möjlighet ska vi åtminstone ta emot FN:s kvotflyktingar

  3. Så tidigt som möjligt bör det i a f ske.

  4. I praktiken har inte alla som flyr från krig ID-handlingar. Men eftersom de enligt EU (punkt 1) ska anmäla sig i första land bör de ha fått det innan de kommer vidare till Sverige.

  5. Ja

  6. Ja, i syfte att ge dem vård och hjälp – men inte som ett hinder för att få TUT

  7. Ja inom rimliga gränser

  8. Först TUT, senare PUT. TUT kan ses som prövotid likt körkortets första prövotid.

  9. Det låter mest humant för båda parter

  10. Nej. hur ska det kontrolleras? Är det fejk är det ett annat brott. Men nu finns säkert många fall där det är på riktigt.

  11. mycket rimlig!

  12-13. rimlig ur ekonomiskt perspektiv. Svenska migrationsverket har t.ex. 10x högre kostnader än finska. Men bra om det kan vara många mindre ”flyktingförläggningar” ute i mindre orter för att på så vis ge dem snabbare kontakt med omgivningen i väntan på beslut.

  14-16. rimlig i väntan på att asyl prövas vilket borde ske mycket mycket snabbare än idag. max 2 månader

  17. Arbetskraftsinvandring och välutbildade specialister behövs och bör kunna bli medborgare när de är fullt integrerade och etablerade på arbetsmarknaden. Det är på anhöriginvandring man bör kunna ställa vissa krav för att få fram integrering. USA har ju t.ex. kvotering för att undvika ensidig invandring (max 7% från samma land över 10årsperiod) + Försörjningskrav första 8 åren är absolut rimligt minimikrav

  18. Vid TUT och PUT ja. Vid Medborgarskap nej. Medborgare är medborgare. TUT och PUT är två faser av ”prövotid”.

  19. Görs väl redan, hoppas jag

  20. Det beror ju helt på uppehållstillståndets orsaker. Är det på grundval av skyddsbehövande p g a ”kraftigt hot i hemlandet” eller ”flykting från krig” är det möjligtvis rimligt. Men är det arbetskraftsinvandring är det inte tillämpbart.

  21. Nej, inte så länge svensk lagstiftning följs. Resten löses med punkter 7 och 18

  22. Vad menar de?

  23. Vi är med i EU! Klart tullen ska göra kontroller av visum och inom lagstiftningen straffa brott

  24. Varför? Ställer bara till krångel. Misstänks att någon sålt sitt pass vidare ska det brottet utredas såklart, men inte allmänt hårdare för alla.

  25. NEJ! Men rimligt att lärare, där det är fara för att göra ett sämre jobb (busschaufför osv) och myndighetspersoner inte har det på arbetet

  26. NEJ! Vi har religionsfrihet, men grannar inom 300 m från tänkt byggplats ska med kvalificerad majoritet (75%) kunna lägga veto mot byggplaner.

  27. Rimligt

  28. Ibland är hemspråksundervisning ett bra verktyg för att lära sig svenska

  29. Endast under TUT- och PUT-period kan liknande villkor ställas. Vi kan inte hindra att medborgare gör det. I så fall ska det skrivas in i svensk lag att det är ett brott för alla att sända barn till koranskola som vid överträdelse beivras med fängelse eller böter. Men det är inte rimligt. Rimligt däremot att göra det brottsligt att vara med i terrornätverk eller delta i träningsläger för terrorism, vilket kan omfatta att målsman tar straffet om han/hon skickar sina barn på detta

  30. Bör gälla alla Svenska medborgare oavsett etnicitet!

  31. Rimligt!

  32. Helt fel. Arbetskraftsinvandrare bör förses med information på Engelska, tyska, kinesiska, franska osv för att snabbt kunna komma in i, och förstå, samhället

 29. Oj. Nu blev det fel svar till fel punkt på punkt 12 och 13.
  Det jag skrev ovan skulle gälla alla punkter 13 till 16 ihop med det jag skrev på 14-16:

  Så här tycker jag om 12: Lärdomar i Danmark? Det låter rimligt i teorin men funkar det för att förhindra tvångs- och skenäktenskap?

 30. Nu hittade jag vad som rimligen är ”källan” till det där om att invandrare inte skall få gifta sig förrän de fyllt 24 år. Det är i SD:s invandringspolitiska program som det står att för att få uppehållstillstånd i Sverige baserat på giftermål med någon som är svensk medborgare eller har PUT eller flyktingstatus så skall båda makarna vara över 24 år gamla. ”Detta i syfte att motverka tvångsäktenskap”, som det står.
  http://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/invandringspolitisk-program/

  Citatet som tillskrivs Åkesson är alltså fullständigt felaktigt, vilket Expressen förmodligen har gjort med avsikt. Det finns all anledning att förmoda att resten av citaten är av samma kaliber. Allt utom själva punkterna i Expressens artikel kan alltså lämnas helt utan avseende.

 31. Själva punkterna är i stort sett helt rimliga och vettiga. vad vi är så ovana vid är insikten att ett dynamiskt innehåll förutsätter en statisk form — översatt till detta fall: att en levande kultur förutsätter rigida gränser. Vill man jäsa en deg så måste man ha ett tråg. Och man jäser, apropå det olycksaliga mångkulturkonceptet, inte två olika degar i samma tråg.

  Rent strategiskt har jag inget emot hatpropagandan mot SD. Det förankrar partiet i folkmyllan och de intellektuella som fortfarande har integritet. Men rent mänskligt är denna hatpropaganda givetvis rent fördärvlig. Den sår split. Split mellan vänner och grannar, anhöriga och älskande, kolleger och kontakter. Sådana sår är svårläkta.

  Pappan

 32. Nej det har du rätt i Robin. Jag har danskt blod i mig. Från åren innan 1658.

  Annars tackar jag och tar emot. Vi snapphanar har alltid beskyllts för att vara landsförrädare. Men jag går i min släkting Eskil Nielsens fotspår och säger: stoppa storsvenskarna!

  /T

 33. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say
  that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your rss
  feed and I hope you write again soon!

 34. After I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when
  new comments are added- checkbox and from now on every time
  a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment.
  Perhaps there is a means you are able to remove me
  from that service? Appreciate it!

 35. Pingback: Vill Sd ännu utvisa svenska medborgare? | Motargument

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s