(S)trutspolitik eller Sverigedemagogik?

Efter debatten igår mellan Schyman och Åkesson på Svt, kollade jag upp vem en av de ”oberoende” experterna är som kommenterade debatten är. Nämligen Nisha Besara. Och jag hittade denna kolumn på Frihet.se från 2008 om Sverigedemokraterna som förtjänar att läsas eftersom den beskriver sossarnas problem att ta debatten med Sd, och att hantera integrationsproblemen,  i ett NÖTSKAL!.

KRÖNIKA | Publicerad 2008-02-10

SOCIALDEMOKRATERNA HAR bestämt sig för att byta strategi gentemot sverigedemokraterna. Nu ska det lilla obskyra partiet med apart agenda inte längre ignoreras. ”Vi ska ta debatten” lyder mantrat och med det hoppas (s) att sverigedemokraternas framgångar ska stävjas. Men det är dömt att misslyckas.

Jag ska erkänna att jag tidigare har propagerat för att ”vi ska ta debatten”. Men jag har insett att socialdemokraterna inte kan ta debatten med ett rasistiskt parti, så länge man inte förändrar sin egen verklighetsbild. För som det är nu kommer (s) med ”debatten” bara att bekräfta (sd) och så har det lilla obskyra partiet vunnit slaget. Jag ska förklara.

FÖR MER ÄN TIO ÅR SEN beslutade riksdagen om en ny integrationspolitik. Målet var att komma bort från uppdelningen ”svenskar” och ”invandrare”. Invandrarpolitiken skulle bort och invandrarretoriken med den. Integration skulle innebära att det i Sverige finns en (1) grupp människor, bestående av nio miljoner individer, som staten skulle integreras med. Staten skulle ta hänsyn till befolkningens behov så som de såg ut (integreras med sin befolkning) och inte utifrån föreställningar om två olika grupper och deras eventuella (kollektiva) behov.

TIO ÅR SENARE kryllar det fortfarande av invandrare hit och invandrare dit i den politiska debatten och i den socialdemokratiska retoriken. Vissa dristar sig så långt som att säga ”utländsk bakgrund”, men skillnaden är bara språklig. Uppdelningen finns där likväl och det är den som är det grundläggande felet: att man skapar två grupper och sätter en etikett på en av dem. Den ”gruppen” föreställer man sig har likadana behov och bekymmer, ska tilltalas på ett visst sätt och med en viss politik.

Till och med SSU går i fällan. Debatten på förbundskongressen förra sommaren kretsade kring två grupper som skulle ”interagera” med varandra. Det ansågs progressivt att ordet ”integration” byttes mot ”interaktion”, men skillnaden är också här bara språklig.

Det är just svårigheten – eller oförmågan – att släppa den här uppdelningen som gör att socialdemokratin i dagsläget inte kan vinna debatten över sverigedemokraterna. (s) bekräftar nämligen vareviga dag den rasistiska världsbilden – att det finns ett ”vi” som är på ett visst sätt och att det finns ett ”dom” som är på ett annat sätt. Och att dessa ”vi” och ”dom” aldrig kan skapa något gemensamt i detta land som vi alla delar. På sin höjd ”interagera” med varandra. JAG SKULLE ÖNSKA att (s) och SSU vågar släppa föreställningarna om två grupper och förhålla sig till alla svenskar på samma sätt, utan etiketter. Då skulle vi slippa stigmatisering, kollektiva lösningar som inte fungerar och en känsla av ständigt ifrågasättande och främlingskap hos en miljon svenskar.

SÅ ATT ”TA DEBATTEN” kommer dessvärre innebära att sossar förbereder sig för att möta potentiella sd-väljare genom att läsa på om vad ”invandringen kostar” och säga hur fint det är med multikulti, vad det har bidragit med för Sverige. Men den strategin fungerar inte – för då befinner man sig på sverigedemokraternas planhalva. Då har man inte ifrågasatt det allra mest grundläggande i sverigedemokraternas ideologi och verklighetssyn, utan tvärtom bekräftat den och spridit den vidare. När man envisas med att dela upp befolkningen i två läger – även om det sker i all välvilja – blir det omöjligt att vinna kampen mot rasisterna.

Inlägget är intressant, för sossarnas problem är ju onekligen att de uppdelat verkligheten i ”vi” och ”dem”. På ett annat sätt än Sd, men lik förbaskat så. Invandrarna är en ”svag grupp”, i sossarnas ögon, som ska ”skyddas”. Och ser man en grupp som svag så behandlar man gruppen som svag också, det är elementär psykologi och sociologi.

Men jag skulle vilja fråga Besara om hon vill att Sverige ska bli det första land i världen som helt avskaffar begreppet invandrare?

Ordet invandrare

Om man inte vet var problemen finns i samhället blir det än mer problem. Om någon grupp (män, kvinnor,invandrare, funktionshindrade, etc) är överrepresenterad eller underrepresenterad i något sammanhang, kan man inte göra något åt problemen om man inte har exakt kunskap om saken.

För att lösa problemen i den sneda könsfördelningen måste man betrakta mänb och kvinnor som JÄMLIKAR, men ändå kunna studera skillnader mellan könen i t.ex lönesättning och sånt. Och man måste kunna göra riktade åtgärder som bara gäller ett av könen.

För att kunna lösa problemen bland de med mindre inkomst måste man se att det finns folk som är fattiga, ha tillgång till statistik om det och kunna göra åtgärder (Socialbidrag t.ex) samtidigt som man behandlar alla mäniskor som lika.

Samma med invandrarna. Utan statistik om brottslighet, ekonomiska problem och arbetslöshet bland INVANDRARNA som grupp, kan man inte göra något åt problemen, om det råkar vara så (som det är nu) att invandrare och deras barn är överrepresenterade jämfört med folk som fötts här och vars barn är födda här.

Detta är lite lustigt, för jag tror inte att någon sosse vill att man slutar betrakta kvinnor som kvinnor och män som män. Hur skulle det se ut om man slutade kolla hur brottsliga män är jämfört med kvinnor, och hur stora löneskillnaderna är mellan män och kvinnor, och bara såg alla som en ”mänsklighet”? Om maninte vet vilka problemen är kan man inte lösa problemen, skulle sossen säga. JA, EXAKT DÄRFÖR KAN VI INTE AVSKAFFA BEGREPPET INVANDRARE!

Artikeln är lite symptomatisk för mycket av problemen vi har i integrationsdebatten. Å ena sidan vill en del dela upp samhället i vi och dem. Sd och Sossarna gör det båda två, men på olika sätt. Å andra sidan ville en del avskaffa ordet invandrare och integration och vi ska bara betrakta alla som är i Sverige som svenskar rak av.

Man kan faktiskt hålla mer än en tanke i huvudet samtidigt! Pröva, det är nyttigt!

——————————————-

Läs även denna artikel ur GP.

Nyheter om Sd och S: Sds, Expressen, Skånskan, Svd, AB, Attacker mot Ssu:s och Sd:s hemsidor, SdsExpressen, DN, Högbergs blogg, Kent Persson, Sds, Sds, Hd, Expressen, AB

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

11 tankar om “(S)trutspolitik eller Sverigedemagogik?

 1. Bra spanat, en verkligt läsvärd analys Nisha gör där.

  Men det är inte minst viktigt att komma ihåg att ingen medborgare tillhör enbart en av två grupper. Manliga och kvinnliga invandrare och infödda bildar till exempel fyra olika grupper, och så vidare neråt.

  När SD drämmer till med att invandrarna är överrepresenterade i brottsstatistiken, så har de förvisso rätt (med en faktor 2,5 ungefär). Men vad de glömmer är att lågutbildade är en grupp och lågavlönade en annan, som båda är överrepresenterade med en faktor på drygt fem. Och i dessa två grupper är invandrarna överrepresenterade med en faktor tre.

  Enkel matematik (mängdlära) visar således att invandrarna borde vara betydligt mer överrepresenterade än med en faktor 2,5 om de vore lika benägna att begå brott som infödda svenskar. Med vilken faktor de BORDE vara representerade överlåter jag som övning till läsaren. 🙂

 2. Brå håller inte riktigt med.
  Följande kan läsas i”Invandrares och invandrares barns brottslighet,1996:2″
  ”Det har tidigare konstaterats att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte beror på ogynnsam fördelning när det gäller kön, ålder eller bostadsort. Till detta kan nu läggas att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte heller kan förklaras med att invandrare är sämre lottade när det gäller socioekonomisk status.”.
  Som trolig förklaring anges istället: ”…det i den grupp som emigrerar till Sverige finns en viss överrepresentation av personer som redan debuterat i brott i hemlandet.”

  I Brå’s senare rapport ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet, 2005:17” Skriver de istället: ”Tabell 10 visar att de utrikes föddas överrisk minskar från 2,5 till 2,1 när hänsyn tas till gruppens kön, ålder, inkomst och utbildning”, dvs stor överrepresentation även då socioekonomiska faktorer räknats bort.
  Lunkentuff

 3. Varför kommer jag tänka på Orwell/1984 och nyspråk när jag läser detta?
  Man får vara medveten att i fall S eller någon annan för den delen planerar och sätter igång grundläggande ändringar i vissa ords innebörd och vill få till det på riksnivå, då finns totalitärt tänkande bakom och man har fullständigt frångått den demokratiska grundprincipen att man styr av och för folket på deras mandat.
  Man blir mörkrädd.

 4. @Lunkentuff:

  Tyvärr måste man ta BRÅs rapporter med en stor nypa salt. De uppvisar gång på gång en skrämmande okunnighet i bland annat ämnet statistik. Jag tror mig ha ett visst hum i ämnet i fråga, med 60p — det vill säga sextio veckors studier på universitetet — i matematik i bagaget.

  Inte minst visar ju det sig i BRÅs uppseendeväckande rapport om att våldtäkt i Sverige är mer än tre gånger vanligare än i exempelvis våra nordiska grannländer.

  Och även deras häpnadsväckande hantering av statistisk korskorrelation, som det blir fråga om i detta fall, visar med all önskvärd tydlighet att de saknar de mest elementära kunskaper i detta ämne.

  Därmed naturligtvis inte sagt att allt från BRÅ är skräp. Deras rådata är naturligtvis oantastliga — men dessvärre tendentiösa eftersom politiker bestämmer vad de skall samla in för data. Men, som sagt, en egen beräkning efter en egen matematiskt modell ger ofta förvånansvärt aparta resultat.

 5. Det viktigaste är att skilja på flyktinginvandring och arbetskraftsinvandring enligt mig.

  I stället för att använda hela Sverige som ett öppet flyktingläger där traumatiserade människor rör sig fritt i samhället och begår brott som mord, våldtäckt, misshandel, rån, hot etc så skall vi i stället öppna flyktingläger i konfliktens närområde, då slipper vi alla problem med integration, språk och kulturundervisning, arbetslöshet, bidragsberoende, kriminalitet, hat och rasism.

  Sverige skall enbart ha arbetskraftsinvandring, främst av specialister som inte finns bland våra 500.000 arbetslösa. Ett skrfitligt intyg från svensk arbetsgivare utgör grunden för uppehållstillstånd för utländska medborgare. Arbetsgivaren eller den enskilde får ansvara för svensk språk och kulturutbildning vid behov, inget staten skall behöva finansiera.

 6. @Johnny:

  På det hela mycket kloka tankar!

  Jag har i många år hävdat att hela SIDAs budget i stället skulle satsas på våra ambassader. Genom att verkligen framhålla att dess är delar av Konungariket Sverige, dit utsatta människor kan söka sig för att få en fristad i ett — visserligen kallt, mörkt och avlägset, men ändå — fritt samhälle, så skulle vi få betydligt mycket mer för de omkring 25 miljarder vi avstår till SIDA varje år.

  På våra ambassader skulle ingen få bli ambassadör som tack för lång och trogen tjänst i våra etablerade partier, utan man skulle tvingas söka tjänsten på meriter. Att behärska det lokala språket är en självklarhet. Likaså alla anställda tjänstemän på ambassaderna.

  På ambassaderna kan man söka uppehållstillstånd, och sedan ordnas resan till Sverige på ambassadens bekostnad — därmed drar man undan hela affärsmodellen för allt vad människosmuggling heter. Naturligtvis vaktas ambassaderna av svensk polis (inte militär för Höge Farao!) och det finns gott om tillfälliga bostäder i den svenska enklaven.

  Jaja… Bara fantasier i huvudet på en gammal gubbe, jag vet…

 7. Pingback: Tweets that mention (S)trutspolitik eller Sverigedemagogik? « Sverige är inte världens navel! -- Topsy.com

 8. Det är en intressant diskussion angående statistiken. Det kan också, vid sidan om den rena matematiken, vara värt att påpeka att det enbart handlar om rapporterade brott och att man inte med självklarhet kan anta att felprocenten fördelar sig lika. Studier i USA visar att poliser har en högre benägenhet att identifiera svarta som mer hotfulla än vita. Om en svart man håller i något oidentifierat, en mobiltelefon eller ett vapen är polisen mer benägen att uppfatta det som ett vapen. Möjligen är olisen och rättsväsendet är också de påverkade av de stereotyper som sprids om invandrares brottslighet, vilket i sin tur faktiskt påverkar statistiken när det gäller antalet anmälda brott.

 9. Varför försöker så många att på alla sätt förneka att invandrare är överrepresenterade vad gäller våldtäkter ?

  Vilka problem löser det ?

  En sak är säker – strutsmentaliteten stärker sd.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s