Sverigedemokraternas begrepp ”kulturberikare” är nazistiskt!

Begreppet ”kulturberikare” används hej vilt av Sverigedemokrater, Nationaldemokrater och nazister. Det är ett skällsord för invandrare. Begreppet används för att kasta smuts på grupper av invandrare, genom att peka ut enstaka brottslingar och påstå att det de gör beror på deras kultur. Begreppet är nazistiskt och användes av Hitler och nazisterna för att smutskasta judarna innan förintelsen och det användes EXAKT som begreppet används idag av Sverigedemokraterna!

Jag satt och bläddrade igenom mina anteckningar från den tiden då jag läste tyska tidningar från 1920-talet för att förstå hur nazismen kom till makten..

Så här står det i mina anteckningar: ”Det ironiska ordet Kulturträger (kulturbefordrare), det hatiska Kulturschänder, Rassenschänder, används som synonymer i nazipressen… Idén är att smutskasta alla som framhåller det judiska som något positivt för Europa genom att använda ordet ”Kulturbefordrare” för judarna. ‘De omhuldade Kulturbefordrarna har gjort det igen, en jude i Hamburg har ertappats med våldtäkt på en German… Kulturbefordare dömd för mord. Rasbefordrare bygger bordell… Kulturbefordrarna slår till igen…'”

Begreppet Kulturberikare

Sverigedemokraterna använder ordet kulturberikare mycket. Men begreppet skapades av nazister. Som en läsare påpekat använde nazister begreppet redan runt 2001. Artikeln jag citerar nedan av Fenix är från 1999 och bemöter användningen av ordet hos Sverigedemokrater och nazister och refererar till nazistisk litteratur från 1970-talet.

Sverigedemokraterna lånade alltså begreppet direkt från nazismen. (Se Flashback tex )

Kulturberikare är sverigedemokratiska för invandrare och används oftast då man rapporterar om brott som begåtts av invandrare. Kent Ekeroth, partiets internationelle sekreterare och en av de i Sd som använder begreppet mest, har skrivit.

Helsingborgs Dagblad har uppmärksammat mitt användande av begreppet ”kulturberikare”. Vad menas med ordet? Jo, gammelmedia inbillar sig ofta, och gärna även andra, att invandring och mångkultur ”berikar” Sverige på alla möjliga sätt och det är därmed bra med massiv invandring och mångkultur. Som reaktion på denna helt absurda inställning har det ironiserande begreppet ”kulturberikare” börjat användas flitigt i bloggosfären som ett förtjänstfullt hån mot svensk pk-media. Del i det roliga med begreppet är självfallet den enorma diskrepans mellan medias bild och verkligheten, vilket våldet från vissa invandrargrupper så tydligt visar.

Vem som nyuppfann begreppet vet jag inte. Det vet kanske någon Sverigedemokrat. Det skulle vara mycket intressant att veta eftersom ordet är direkt hämtat från naziretoriken.

Egentligen kommer ordet från Adolf Hitler som först använde ordet i en beskrivning av olika kulturer i Mein Kampf. Senare använde han det ordet istället för negativa beskrivningar av judarna. Det mer ironiska ”kulturträger (kulturdragare/kulturbefordrare) användes för att bemöta alla de som ansåg att judarna hade en positiv påverkan på Europa. Som här:

”Vor allem aber die deutsche Kultur ist, wie schon ihr Name sagt, eine deutsche und keine jüdische, und es wird daher auch ihre Verwaltung und Pflege in die Hände unseres Volkes gelegt. Wenn aber die übrige Welt mit heuchlerischer Miene aufschreit über diese barbarische Austreibung eines so unersetzbaren, kulturell wertvollsten Elementes aus Deutschland. dann können wir nur erstaunt sein aber die Folgerungen, die daraus gezogen werden.

Denn wie mußte man uns dankbar sein, daß wir diese herrlichen Kulturträger freigeben und der anderen Welt zur Verfügung stellen. Sie kann nach ihren eigenen Erklärungen nicht einen Grund zur Entschuldigung anführen, weshalb sie diesen wertvollsten Menschen die Aufnahme in ihren Ländern verweigert.”

Hitler bemöter kritiken mot den nazistiska antisemitismen internationellt genom att säga att kalla judarna ”dessa härliga kulturbefordrare”. I övriga delar av talet hittar man ”detta präktiga folk” och liknande beskrivningar.  För övrigt avslutas talet med att Hitler skriver att målet för nazisterna var ”judarnas förintande i Europa”.

Det finns MÄNGDER av liknande citat om judarna som ”kulturträger”  från Hitler och de nazistiska parti-ideologerna för den som orkar leta! Och för övrigt användes samma begrepp av svenska nazister. Det kanske vore en idé att leta efter ordet kulturberikare i den gamla svenska nazzelitteraturen från 30-talet?

Att rada upp en massa brott

Men hur använde nazisterna begrepp som kulturbefordrare och kulturberikare, och hur använder Sverigedemokraterna det sistnämnda begreppet? Jo, genom att koppla brott begångna av invandrare till religion och kultur för att HELA GRUPPEN ska smutskastas.

Om man läser nazitysk propaganda hittar man ofta liknande ironiska formuleringar som den om ”kulturbefordrare”. Framför allt om man studerar Völkischer Beobachter, partiorganet. Men även i Der Sturmer.

Om man studerar Der Sturmer ser man att man ofta radade upp en massa brott som man sa att judarna (kallade rasberikare och kulturbefordrare) begått och kopplade dessa till den judiska religionen för att det skulle verka som om judisk religion, ras och kultur låg bakom det som brottslingen gjorde.

Låt oss se på detta. I denna artikel tar jag exempel från ETT nummer av Der Sturmer (1936:16):

Man samlade riktiga och påhittade brott som judar ansågs ha begått i tidningen och pekade ut personerna genom att publicera namn bild på ”brottslingarna”. Givetvis alltid med referenser till hur ”judiska” brottslingarna var.

Låt oss se hur Kent Ekeroth använder ordet kulturberikare. Gör en sökning på hans blogg. Han radar upp brott som begåtts av invandrare, främst muslimer. Tex här i artikel om Gothia cup: ”Fröken Sverige har flera gånger uppmärksammat oss på våldsamheter vid sportevenemang i Sverige, där kulturberikare (spelare och deras familjer) attackerar motståndarlaget och domare. Se bl a Den mångkulturella ungdomsfotbollen kantas av våld, Mera mysig mångkultur.”

Fröken Sverige nämns. Det är en annan bloggare som stöder Sd och Kent Ekeroth. Hon radar också upp invandrares brott och skyller dem på deras kulturer. Det finns fler som använder samma. Allahu Akbar, Jihad i Malmö, Thoralf Alfsson, Feminix, Carin och Sten, i Landskrona, Demokratbloggen, för att bara nämna några exempel. Metoden är samma. Publicera INVANDRADE brottslingars namn och bild och koppla brottet till kulturen.

Vad gör de mer för att bevisa att kulturen är faktorn bakom brottet? Jo, Sverigedemokraterna och deras svans tar fram lösryckta citat från koranen. Se här hur bloggaren Allahu Akbar gör. Kent Ekeroth gör det också hela tiden. Här har ni ett exempel:

Enligt vers 9:5 stipulerar islamisk lag att avgudadyrkare och polyteister antingen måste konvertera till islam eller dödas. Samtidigt är vers 9:29 den primära källan för islams välkända diskriminering mot kristna och judar under islamisk överhöghet.

Svärdverserna, liksom otaliga andra verser i Koranen och de muntliga traditioner som tillskrivs Muhammed, ligger till grund för islams lärda; tjänstemän, shejker, muftis och imamer som genom tiderna alla nått konsensus bindande för hela det muslimska samfundet – att islam skall vara i ständigt krig med den icke-muslimska världen tills de förstnämnda kan dominera de sistnämnda.

Det är konsensus (ijma) inom den muslimska världen att svärdverserna är bland de sista avslöjandena rörande islams förhållande till icke-muslimer och att dessa har ersatt (abrogerat) omkring 200 av Koranens tidigare och mer toleranta verser, till exempel som vers 2:256 (”Inget tvång finns i religionen”)…

Koranens språk skiljer sig som nämnts från Gamla testamentet i det att Koranen inte är tidsspecifik eller platsspecifik, utan uppmanar till mord och krig mot de ”otroende” förr såväl som idag, något vare sig kristendomen eller judendomen gör. I princip alla våldsamma befallningar i Koranen har en öppen och generisk natur, både i Koranen (till exempel. 8:39) och Haditherna (”Jag har beordrats att föra krig mot mänskligheten tills de vittnar om att det inte finns någon gud utom Gud och att Muhammed är Guds budbärare”).

Inga nyanser, inga strider mellan olika idéer i religionen. Utifrån en del citat fördömer man en hel religion.

Men nog ser det onekligen läskigt ut att rada upp brott begångna av muslimer och sen dra fram galna lösryckta citat från koranen.

Exakt samma gjorde nazisterna, men mot judarna! Artiklarna om brottslingarna ovan åtföljdes av hetska artiklar om judiska Talmud med lösryckta citat för att bevisa att judendomen var skulden till att ”det fanns så många judiska brottslingar”.

De som kan tyska och kan läsa tysk fraktur stil ser att de verkligen hittat läskiga citat. ”det är förbjudet för en jude att bedra en broder, däremot får en jude bedra en ickebroder”. ”Juden är människa, ickejuden är inte människa”…

Syftet var givetvis att genom de lösryckta citaten skulle man smutskasta judarna som grupp, och avhumanisera dem.

Sverigedemokraterna har fel!

Sverigedemokraterna är inga nazister. Däremot är deras hets mot islam och muslimerna LIK den hets mot judarna som bland annat nazisterna stått för. I detta sammanhang är användningen av kulturberikare ytterst avslöjande. Det visar människosynen hos de som använder begreppet.

Begreppet används flitigt på interna möten och i interna dokument. Dessutom används det flitigt i debatten vilket man kan se genom en googlesökning.

Nazisterna hade givetvis fel då de påstod att judarna som GRUPP, deras religion och kultur var ond. Lika fel har Sverigedemokraterna då de tillskriver islam, islamsk kultur och muslimerna en viss ondskefull kultur.

Och visst. Brottsligheten är alltid större i ghetton. Folk som ställs utanför samhället och lider av ekonomisk kris och diskrimnering har alltid en tendens att hamna i problem. INNAN SVERIGEDEMOKRATERNA HETSAR MOT INVANDRARNA I ROSENGÅRD, RINKEBY OCH ALBY BÖR DE BETÄNKA ATT DET FANNS PROBLEM ÄVEN I JUDARNAS GHETTON I TYSKLAND PÅ 1920-TALET. Låg politiken eller judarna bakom de problemen+ Ligger politiken eller den muslimska kulturen och religionen bakom problemen idag?

Problem kan man lösa. Men att smutskasta och baktala en hel grupp är sjukt och vidrigt och samhällsfarligt!

Ur Louise P:s blogg

Louise P sparade signaturen Fenix artikel i detta ämne och publicerade den tidigare i år. Jag lägger till den här som en logisk avslutning på detta inlägg:

HATETS DIALEKT – NYSPRÅK

Mumbo – Kulturträger

Ånyo förnekas den uppenbart rasistiska förförståelsen av begrepp som KULTURBERIKARE. Det sägs att ”rasism” är rasism enbart om ‘rasen’ på föremålet för förnedringen skrivs ut. En lingvistisk expose känns av nöden. Den europeiska herrefolksmentaliteten, bl.a. den svenska, har i över hundra år producerat en mentalitet som ligger djupt i språkförståelsen. Ordboksdefinitioner av ”rasism” inbegriper inte att läsningen av ett ord – som kulturberikare – skulle vara neutrala. Tvärtom är ironin kulturberikare enbart möjlig för att det är i grunden ett positivt värdeomdöme som negeras genom föreställningen kring en etniskt underlägsen individ.

Läsningen är tydlig även i en kortform. Svensk kvinna berikad. Betyder att hon våldtogs av en invandrare. (se vidare ”hatets dialekt”, nedan)

Men detta är inget nytt (vilket påståtts), inget avhängigt av nazismen (vilket antytts), inget man behöver förvånas över. Att det rör sig om en hundra år gammal föreställning om rasmässig överlägsenhet kan ses tydligt:

KULTURARBETARE MUMBO 1916 tillfångatogs en grupp senegalnegrer vid Verdun. De beskrevs i de franska krigsdagböckerna som stora hjältar. De hade stått emot upprepade gasattacker, 50 timmars granatregn och slagit tillbaka tyska pionjäranfall med eldkastare. Vatten, förnödenheter och ammunition hade tagit slut redan på ett tidigt stadium. Deras vita franska officerare var förstås de största hjältarna, men ententen var mycket nöjda med sina tvångsrekryterade kolonialnegrer. Tyskarna led en oerhörd chock dessa dagar. För första gången hade deras styrkor, preussiska elitsoldater dessutom, blivit tillbakaslaget av en hop numerärt underlägsna – negrer. Detta var allvarligt. Mycket allvarligt till och med. Tursamt nog hade man slutligen kunnat krossa denna föraktliga lilla hop svartingar, men det hade kostat mycket blod.

Det tyska överkommandot lät avfotografera dem med titeln KULTURTRÄGER och publicerade bilden i sin officiella tidning. Några nummer senare fanns en ny bild. Ett porträttfotografi. Bildtexten är intressant.

Französische Kulturträger: In den Kämpfen bei Verdun gefangener Senegalneger (‘Mumbo’, der Schönste von allen). Källa: Illustrirte Zeitung Nr 3826 (Kriegsnummer 117) sid 558 (J J Weber, Leipzig, oktober 1916)

På bilden ser man en fransk soldat från Senegal. En neger. Av de miljontals bilder, teckningar, etsningar, målningar och fotografier som tyska högkvarteret lät publicera över sina fiendesoldater återfinns aldrig någonsin begreppet KULTURTRÄGER annat än på franska negrer. Ironin är kopplad till hudfärgen. Hade det varit en fransk konstnär, komplett med basker och flaska rödvin, hade ironin varit omöjlig. Hade det varit en fransk vinbonde hade ironin varit omöjlig. Hade det varit en fiskare, en gatsopare eller en sumprunkare hade ironin varit omöjlig. Ironin är enbart kopplad till uppfattningen att samtliga tyska läsare anser sig förmer än den franske soldaten – visserligen hade han utvisat utomordentligt hjältemod, vilket är mera än majoriteten av läsarna – de är förmer enbart p.g.a. en ljusare kulör i skinnet. Inget annat sägs. Däri ligger skämtet – han är en neger – en kulturarbetare – otroligt roligt 1916. Inte kan en neger vara kulturträger. *Hahaha* kluckades det i de Böhmiska och Bajerska drängstugorna.

– Begreppet är en ironi. – Ironin är enbart rasistisk. – Ironin tillkom vid en tid då Adolf Hitler var en gasskadad korpral i ett Bajerskt regemente.

Detta är ett exempel på att den europeiska herrefolksmentaliteten som dagligen producerar dylika ironier har rötter långt tillbaka. Tankemönster som noga räknat kan sägas fått sin moderna form under 1800-talets kolonialism (läs vidare S Lindqvist Utrota varenda djävel).

DEN TYPEN av rasism är ingenting som uppkom med nazismen och heller ingenting som försvann med nazismen. Tysk nazism utgör rasismens och antisemitismens höjdpunkt – inte dess födelse och inte heller dess slutpunkt. Mentaliteten är tvärtom djupt inbäddad i vårt språk och vårt sätt att tänka – vi är förmer än dem enbart för att vi är vi. Kulturträgerironin är rasism. (Sedan kan man ordbajsa i det oändliga och införa nya hemmasnickrade begrepp; ”kulturism”, ”etnoism” – eller vad man vill – men hur intressant är det?)

Kalla det vad man vill, men gärna vid dess rätta namn. Bilden, ironin, begreppet, är rasism. Ordet täcker den betydelsen. Alla andra begrepp fallerar för att beskriva stackars Mumbo, kulturträger och kulturberikare. Det finns ingen annan plausibel tolkning av ironin. Ironin är ironi just för att kulturträger är ett begrepp kopplat till den vita civilisationen. Just själva exkluderandet av svartingen utgör förståelsen för bilden. En neger kan inte vara kulturträger – genom att trots det kalla honom kulturträger gör man via ett rasistiskt tankemönster honom till en löjlig svart pajas.

IDAG HAR de flesta fattat att man inte utan vidare är överlägsen på grund av sin kulör. Kanske var det logiskt att tänka så för hundra år sedan – de nya snabbskjutande eldvapnen kunde på några minuter utplåna gamla högkulturers arméer. Europa, en i omvärlden ganska ointressant världsdel, började exportera det de var bäst på; våld. In strömmade rövade råvaror och ut strömmade våld, massor av våld. Folkmord sattes i system för första gången i välden. Orderna gick ut: UTROTA VARENDA DJÄVEL. De, folken boende på andra sidan haven, utgjorde en återvändsgränd inom utvecklingen – underlägsna, dömda till undergång. Att mörda dem var att påskynda naturens gång. Man ansåg sig ha vetenskapliga belägg för sin utrotningspolitik i socialdarwinismen. Kanske är det en otäck förskräcklig logik i det hela. Man kan bevisa att man är överlägsen genom en tillfälligtvis högre kapacitet i våld. Under 1900-talet visade sig kolonialismens logik felaktig. Japanerna inledde århundradet med att krossa Europas största makt – Tsarryssland. Under första världskriget utmärker sig flera folkslag i europeiska arméer och efter andra världskriget är den tidigare Europeiska kolonialismen chanslös. Under 1970-talet visar araberna vad olja kan innebära i termer av makt. I det allmänna medvetandet tvättas sakta hudfärgen bort som ett absolut kännetecken på herrefolk och underlägsen individ. Vetenskapen tillbakavisar sina tidigare landvinningar. Rasbiologin, skallmätningen, socialdarwinismen försvinner i takt med ökad kunskap. Men förstås – rester av mentaliteten lever kvar djupt i våra sinnen. Vi är bäst för att vi är vi. Rasismens kärnpunkt och absoluta kännetecken.

Passagen 1999: Mumbo – Kulturberikare

Sedan har vi förstås rasismens katastrof. 1945 med befrielsen av de tyska koncentrations- och förintelselägren. Rasismens högsta stadium var det industriella folkmordet. Det mekaniska mördandet av ”rasmässigt underlägsna” människor som utfördes av ”helt vanliga män” (boken rekommenderas). De flesta tänkande människor finner dådet så fruktansvärt att man aldrig någonsin vill ha med det att göra – inte heller med de som utförde det.

Rasismens ideologer och hantlangare tvingas in på andra vägar. Det var inte längre ”politiskt korrekt” – helt enkelt riskerade man att få så jävla mycket stryk att man inte visste var man hade arslet om man i Europa hade gått omkring och hånat judar, zigenare, negrer (osv) för kulturträger 1945 – och det av folk som själva säkert hade förstått bilden av Mumbo och inte reflekterat över att det förelåg något absurt fel i tankemönstret. Nu visade sig resultatet. Högar av lik. Detta var inget nytt, men omfattningen och organiseringen var så oerhört obegripligt att det saknar allt motstycke (inkl Stalins o.a. folkmord). Inget brott är så välutrett. Man fick tillgång till Nazitysklands samlade källmaterial tio tusentals ton av papper och arkivalier. Tusentals bödlar erkände brotten och hundra tusentals offer och ögonvittnen kunde berätta. På så vis skiljer sig detta brott mot mänskligheten mot exv Stalin massutrensningar som skedde under tystnad och med igensopande av de flesta spår.

Vidare visade VK2 ett direkt resultat. 1941 hade nazisterna förklarat Operation Barbarossa för ett raskrig. Posters klistrades upp över hela det ockuperade Europa. Tidningar och radio fylldes med budskapet. Nazismen,”arierna”, skulle förslava folken i öster och krossa kommunismen som tolkades i termer av semitism och slavism. Vissa andra vita folkslag fick gärna hjälpa till med sin arbetskraft eller som frivilliga i Waffen-SS.

Nazityskland fick stryk. Bevisade raskriget något var det i så fall dess absoluta motsats – ”de semitiska, bolsjevikiska och asiatiska horderna” var militärt överlägsna ”arierna”. Efter 1943 var Tyskland chanslöst. 75% av tyska armén var i fullkomlig reträtt tillsammans med stora delar av sina allierade – italienare, bulgarer, ungrare, rumäner och finländare. Den resterande delen, 25%, skulle efter invasionen av Normandie 1944 hålla tillbaka USA:s och Storbritanniens samlade krigsinsats. Germanerna var inte herrefolket. Var och en med minsta slutledningsförmåga kan dra de självklara slutsatserna. Hitlers herrefolkslära var felaktig. Han motbevisade sig själv.

Men förstås, invanda tankemönster lever kvar i förändrad form.Mumbo – den franske hjälten och den förnedrade kulturarbetaren är idag Mumbo – kulturberikaren, våldtäktsmannen och knarklangaren på plattan. De svenska rasister som slängde sig med ord som KULTURJUDE så sent som på 1970-talet – ett begrepp med samma implikationer och tolkningsramar som kulturberikare, samma ironi, (samma årtionde berikar-metaforen åter börjar lysa i de svenska nazistiska tidskrifterna) är desamma som försöker leka rumsrena med berikarepitet.

Ironin är självklar. Mumbo är kulturberikare för att han är neger, eller om man så vill, invandrare. Idag har rasismen inte längre hudfärgen som enda kännetecken. Det är invandrare, icke-svensk. Men samma tankespråk, samma liknelser, samma självklara ironier i dagens Passagen Politik som det Imperiella Tysklands propagandaavdelning 1916. Intet har förändrats.

Om nyspråket bland passagens rasister

Däremot är kulturberikare e x a k t det som Eric Blair en gång beskrev i 1984. I kärleksministeriet torterar man folk, alla begrepp ges nytt innehåll, allt vitt blir svart och det vita blir svart. Ser man på själva ordet ”kulturberikare” är det vid ett första påseende positivt laddat. Ändock används det som begrepp i satser som:

– svenska kvinnor blir kulturberikade (=våldtagna, oftast anspelar det på gängvåldtäkter)

– kulturberikningen har idag lett till en ökad kriminalitet

– tack vare den s.k. kulturberikningen har vi idag en hög arbetslöshet

eller också beskriver man inom begreppet ”kulturberikning” en gärningsman alternativt ett brott följt av slutsatser som – vi måste stoppa invandringen eller – släng ut de kriminella invandrarna.

Kulturberikare har således i den rasistiska retoriken en negativ värdeladdning. En ”kulturberikare” är en värdelös, kriminell, invandrad människa. En som etniskt skiljer sig från uppfattning om god etnicitet. En människa som är ond av födsel och ohejdad vana. Det är en s.k. poetisk omskrivning. Man tar ett i grunden positivt sammansatt ord och ger det en negativt innehåll. Varför? Jo, därför att deras utsagor är kriminaliserade. De begår brott bara genom att öppna truten och från enskilda fall tillskriva grupper av människor händelsemönster som inte kan beläggas i verkligheten. Detta är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och vår lag. I vardagstal kallas det rasism, i lagrummet för hets mot folkgrupp.

Deras bakslughet följs av feghet – de vågar inte stå för sina åsikter.Därför förvränger de medvetet språket genom ordlekar, oftast tätt följda av gråtmilda utläggningar om hur fruktansvärt det är att inte få ”diskutera” invandringen eller hur man ”förföljs” av ”politiskt korrekta”. Övermaga så det förslår.

För att undvika att på goda grunder fällas av domstol försöker de dölja sina verbala missfoster genom omskrivningar. ”Kulturberikare” är typexemplet. En alltigenom falsk språkbehandling som är exakt det Blair en gång så träffande beskrev i 1984.

Dagens boktips George Orwell (Eric Blair) 1984 orig. 1949, London, UK.

Helt vanliga medborgares dialekt – en hatets dialekt

Vad Blair beskriver från sin anarkistiska ståndpunkt är den totalitära regimens kontroll över både dåtid och nutid. Den direkta måltavlan är stalinismen och fascismen som han aktivt och med vapen i hand bekämpade under spanska inbördeskriget. Både fascister och kommunister strävade efter att kontrollera historien, göra den till sin. Att skaffa sig legitimitet genom en sanning. De enda som existerar i det här landet som bär sådana tankar på sitt partiprogram är Sverigedemokraterna. Den som inte kan svensk historia förtjäna icke sitt medborgarskap? inte bara absurt (med tanke på att de inte behärskar den själva) utan Orwellskt så det förslår. Både i språkligt och ideologiskt hänseende.

Någon sådan beskriven ”Storebror” existerar inte i Sverige – och har heller aldrig gjort. Rättsskyddet fungerade till och med under 1600-talets absolutism bättre här än under exv Pinochets diktatur i Chile, vilket bör ge perspektiv.

Vad som existerar är dock en utmaning av de demokratiska grundvärderingarna från just det håll du beskriver som helt vanliga medborgare. I retoriken från s.k. ”invandrarkritiskt” (ännu en förskönande omskrivning) håll som återfinns exv här och annorstädes är (1) grundpåståendet att invandringen är skadlig på allehanda sätt, oftast klätt i propagandans terminologi ”kulturberikare” och (2) att det finns någon som är skyldig till detta.

Iakttagelsen av några individers propaganda är just tendensen att klä gammal naziretorik i omskrivningar. ”Kulturberikare” (judesvin/invandrare) är en, ”invandrarkramare” (landsförrädare) en annan. Oftast anses läsaren så införstådd med läsningen ”kulturberikare” (judesvin/invandrare) att den publiceras som självständigt subjekt.

Ex. Kulturberikare våldtog?

Skulle vid ett första påseende tolkas exv som att.. Konstnärer våldtog?

Men betyder i hatpropagandans tjänst? Invandrare våldtog?

Avsändaren utgår i det här fallet från att mottagaren har den negativa dikotomins begreppsförståelse klar för sig. Man skriver inte ”invandrade kulturberikare” – det är en speciell språkförståelse, en hatets dialekt, som tillhör en specifik grupp av individer i sitt samtal med varandra och sin propaganda till omvärlden.

Tag ett annat typiskt ord ur SD*-retorikens vokabulär; invandrarkramare? sammansatt av invandrare, dvs någon som förflyttat sig över en gräns och kram, omfamning. Vi har en människa plus en beskrivning över en vänlig handling, kram. I nyspråkets vokabulär är dock den som utför denna handling i det närmaste dömd till döden. Invandrarkramaren är en omskrivning av landsförrädare, ett ord från juridikens sfär och där straffsatsen fram till 1970-talets början var avrättning. Dessa ”invandrarkramare” beskrivs i inlägg efter inlägg som de egentligt skyldiga till företeelsen ”kulturberikningen”! Ibland preciseras de till yrkeskategorierna politiker och journalister, ibland namnges enskilda personer. Några gånger fälls uppmaningar att döda dem utan rättegång. Som synes ett helt eget språk med egenhändigt komponerade ordförståelse, ett språk som används av en specifik grupp människor i deras kommunikation sinsemellan och deras propaganda utåt. Vi kan kalla det en dialekt – en hatets dialekt. Man undviker medvetet de begrepp som finns i språket för att beskriva vad man åsyftar – rashat är ordet svenskar använder för att beskriva företeelsen rashat, rasism betyder rasism. I stället väljer man nyspråkets ”invandrarkritiker” osv i all oändlighet. Allt i akt och mening att undvika rättvisans gång och vanligt hederligt folks rättmätiga avsky.

Detta är nyspråk och ingenting annat än nyspråk. Orwellskt från början till slut. En grupp människor tar ett i grunden positivt ord, gör det till negativt slagord med närmast hatiskt innehåll. Helt vanliga medborgare – dessvärre inte.

*

* SD syftar på Sverigedemokraterna

Av signatur Fenix, 1999, borta från webbrymden men inte ur minnet.

Mer läsning. Aftonbladet debatt om Sd. Svensk Myndighetskontroll. Svd intervju med Åkesson, UNT

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

70 tankar om “Sverigedemokraternas begrepp ”kulturberikare” är nazistiskt!

 1. Snälla jerlerup ordet kulturberikare har inte framtagits av någon ”Sverigedemokratisk media”
  Utan uttrycket fanns redan på internetforumet Flashback 2001 https://www.flashback.org/t30233
  och det har cirkulerat runt ännu tidigare på Webben

  Gör bättre Research nästagång

 2. Är din poäng att ökad invandring leder till social splittring och att vi kommer få fler extrema politiska partier?

 3. Tack Anders. Jag har rättat artikeln. Om man tittar på Flashback ser man hur nazister använt begreppet långt innan Sverigedemokraternas media började använda det runt 2004. Det var alltså svenska nazister som myntade begreppet, inte Sverigedemokraterna. Sd bara lånade det från dem.

  http://www.den-svenske.com var för övrigt en nazistisk webbsida och Julius Streicher mannen bakom Der Sturmer.

  Det är trevligt att läsarna gärna hjälper till att avslöja de nazistiska rötterna bakom detta begrepp.

  /Torbjörn

  Flashback Forum > Data & teknologi > IT-säkerhet
  Läs om kulturberikare
  SVARA PÅ ÄMNE
  PRENUMERERA
  ÄMNESVERKTYG
  2001-08-16, 03:24 #1
  Julius Streicher (old)
  Medlem
  Reg: Jan 1998
  Inlägg: 129
  http://www.den-svenske.com

 4. Jodå, öppna gränser kan jag gott gå med på sålänge det av Sveriges medborgare uppbyggda och finansierade välfärdssamhället också endast gäller Svenska medborgare. Eller så avvecklar vi välfärdssystemet och öppnar gränserna. Eller ser till att stänga en stund och reda upp den fallerade invandrings- och integrationspolitiken. Tre st klara val i mina ögon och helt ärligt låter alla de tre bättre än ditt.

 5. Herregud jerlerup, du verkar alltmer panisk eller kanske manisk i din sanslösa hets mot SD.
  Begreppet ”Pirat” där används i partinamnet ”Piratpartiet” kan härleddes till en hopen tjuvar och mördare där med slavhandel som bisyssla härjade lite varstans i världen och fortfarande finns i vissa områden.
  Du framstår idag som en Don Quixote-lik figur med alla dina påhopp mot SD, det ena mer fantastisk än det andra, vad är det där spökar för dig jerlerup? Det verkar onekligen inte helt balanserat att mosa på som du 110% fokuserat på ett litet parti där inte ens är i Sveriges Riksdag ännu.

 6. @Varg i Veum, tja man kan få tanken att vissa agerar som gör på grund av de har hakkors tatuerade på insidan av ögonlocken och sålunda ser nazister vart de än vänder blicken.
  Nåt galet är det i alla fall.

 7. Har du nånsin undrat varför svenska journalister inte kan rapportera objektivt om varken SD eller invandrarrelaterade problem?

  “Sympatier för miljöpartiet, vänsterpartiet och folkpartiet är starkare inom journalistkåren än hos folk i allmänhet. Däremot har moderaterna och socialdemokraterna relativt få sympatisörer inom kåren. Dessa mönster har funnits sedan första undersökningen 1989.

  Generellt ligger journalistkåren till vänster om sin publik. I sakfrågor märks skillnader i synen på exempelvis flyktingmottagningen i Sverige. 11 procent av journalisterna vill minska flyktingmottagandet mot allmänhetens 49 procent.”

  Källa: Svd
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/folk-tycker-inte-som-journalister_208921.svd

 8. Förutom de uppenbara orsakar till hetsen mot SD som Klas nämner finns det personer med en mer dubiös agenda där sållar sig till det köret.
  Det kan vara personer där utåt ger sig in i debatten och med någon form av rättvisapatos framför sin indignation över SDs politik, partiet i synnerhet och genom argument där vilar på Godwins lag (naziststämplen), får ett utrymme i media de annars inte är kvalificerade till.
  Dessa personer har ofta intresse i bevarande av status quo då de på något sätt är involverade i invandringsindustrin och ser SD som ett hot mot sin födkrok.
  Vi får inte glömma att det är mäktiga ekonomiska intressen där opererar i samband med invandringen, det tar i snitt sju år från en invandrare tar sig över Öresundsbron till Sverige och efter SFI kanske kan försörja sig själv och under dessa sju år finns det ett otal av tolkar, företag där sköter boende, mångkulturkonsulenter och Gud vet allt och inga av dessa är ett dyft intresserade av minskad invandring av analfabeter från Somalia.
  Det är på tiden att det utreds i vilket omfång de där ropar högst i debatten har egna ekonomiska intressen i invandringsindustrin och få namn och etikett på dessa personer.
  Detta är något där kommer att belysas i närmsta framtiden och då får en del ”gutmench” nog förklara sig överför offentligheten.

 9. Jag tror ordet kulturberikare är ett sätt att ironisera över människor som ständigt pratar om invandrare som människor som berikar vår kultur. Det blir nästan så att man konsekvent byter ut invandrare mot kulturberikare för att betona hur mycket dom berikar vår kultur. Men är man RIKTIGT konsekvent och använder det även i negativa sammanhang då blir det ett sätt att ironisera för hur politiskt korrekta människor beskriver invandrare.

  Påminner lite om när Islam alltid brukar beskrivas som fredens, kärlekens och toleransens religion. Detta görs av dom som vill påpeka att Islam inte alls är en våldsreligion. När då något terrordåd utförs i Islams namn så kan man skriva ironiskt att nu har ännu ett attentat utförts till ära av fredens, kärlekens och toleransens religion. Ironi.

 10. ”När jag hör ordet kultur, osäkrar jag min revolver” sa Herman Göring.

  Nä, riktigt så här var det inte, detta är en s.k faktiod: http://www.faktoider.nu/kultur.html.

  Men om nu någon använder detta uttryck och vad kan denne person ha för baktankar och vad vet denne egentligen?

  Jag ogillar djupt uttrycket ”Kulturberikare” eftersom ironin är riktad mot 3:e person.

  Men till t.ex fallet Ekeroth´s bloggpost och Gothia Cup: Konsekvensen blev ju att spelaren som upfattades göra en provocerande gest blev avstängd!!!

  Om tidningar och andra delar av det officiella Sverige hade behandlat detta på ett annat sätt, då hade det funnits ett alternativ till hur Ekerroth et al beskriver detta.

 11. Det finns ingen tveka att vårt språk på många sätt har devalverats och ord där innan hade klart avgränsad mening, är idag genom missbruk och överanvändande så degenererade att det inte går att använda i sin ursprungliga betydelse.
  Ett sådant ord är ”rasism” där idag genom politisk korrekt missbruk har kastats ut i alla möjliga sammanhang var innebörden inte har att göra med rasism, men däremot tagits fram för att effektivt stigmatisera någon debattör eller sätta punkt för en debatt, ingen vill jo få den stämpeln på sig, jerlerup tillhör den grupp där överanvänder laddade ord och sålunda fördärver de verktyg vi har att kommunicera med.
  Vilket ord skal vi använda den dagen vi är tvingade att debattera verkliga rsister och inte påhittade?

 12. Som vissa indikerat och som jag tror det flesta förstår utom Jerlerup, används ju termen kulturberikare för att ironisera över hur media ständigt förskönar och framställer invandringen som enbart berikande och fluffig, inte för att Adolf Hitler använde sig av liknande termer på 30 eller 40 talet, Det är ju befängt.

  Termen rasism var ett koncept som uppfanns av Leon Trotsky, kommunistisk massmördare som använde detta begrepp för att demonisera sina motståndare, tysta kritikers och opponenter, samt hindra folk från att tala om vissa samhällsproblem. Känns det bekant Jerlerup? Det är precis vad man gör i den svenska debatten idag. Det är ett hån mot alla de som blir utsatta för riktig rasism, och det är definitivt ett ohederligt sätt att avskärma kritik på. Då kanske vi ska sätta dig i samma båt som Leon Trotsky, Jerlerup, då alla som använder sig av termen kulturberikare hamnar i samma båt som Hitler med din logik?

 13. Peerpede

  Håller med helt och fullt i det du skriver. En stor fara i den typen av demonisering Jerlerup riktar mot SD, vilken Leon Trotsky skulle vara stolt över, riskerar ju att urholka begreppet rasism så till den grad att det förlorar sin rätta innebörd och betydelse, och därmed bli uddlöst när det verkligen finns fog för att använda de termerna, mot riktiga rasister och nazister.

 14. Skeåning mfl: ibland när jag hör folk som jämför SD med nazister och Åkesson med Hitler så tänker jag ”ah, då var väl inte nazisterna och Hitler så elaka ändå?”. Jag menar, man drämmer till åt det ena hållet så hårt att om man kör det baklänges blir det nästan komiskt fast på ett bedrövligt sätt. Lite som när folk säger ”det är lika svårt att sluta röka (tobak) som att sluta med heroin” och man då drar slutsatsen att det inte är svårare att sluta med heroin än att sluta röka tobak. Så liknelser är inte alltid så upplysande.

 15. Jag uppfattar uttrycket ”kulturberikare” som ironi riktat mot de ledande svenska politiker som uttryckt att asylinvandrarna har mycket att tillföra vårt land. Det blir ironiskt eftersom den här gruppen svarar för så stor del av den grova brottsligheten i vårt land.

  Din dokumentation avseende att uttrycket används tidigare, och i dystra sammanhang, är övertygande men ovidkommande. Även Stalin och Hitler byggde tunnelbanor respektive motorvägar. Skulle vi enbart för den sakens skull själva ej bygga sådana?

 16. Hedda. Just nu gjorde du en generalisering a la antisemiterna:

  ”Jag uppfattar uttrycket ”kulturberikare” som ironi riktat mot de ledande svenska politiker som uttryckt att judarna har mycket att tillföra vårt land. Det blir ironiskt eftersom den här gruppen svarar för så stor del av den grova brottsligheten i vårt land.”

  Ser du vad som händer om man skriver judarna istället för asylinvanmdrarna? DU GENERALISERAR!!!

 17. Intressanta referenser till Nazister och annat suspekt pack av Hr Bloggaren. Men om man reflekterar lite över uttrycken Socialist eller Kommunist och funderar över Sahlin/Ohlys kopplingar till dessa uttryck: Var t ex inte Lillefar Stalin en despot helt i klass med den Österrikiske Korpralen med den lustiga Mustaschen? Och socialist. Hur många fick sätta livet till i Ryssarans Pogromer t ex? För att inte tala om Ordförande Mao, kommunist/maoist, med de lite udda sexuella preferenserna och miljoner kinmesers blod på sina händer.
  Återigen verifieras uttrycket ”Det är segrarna som skriver historien”! Hade Adolf lyckats lite bättre hade vi haft Tyska som andraspråk i skolan i Sverige och skottpengar på Vänsterradikaler.

 18. @ 19

  Eftersom du tyckte att jag ”generaliserade” ska jag nyansera mig.

  Invandrare från framförallt vissa afrikanska länder och länder i Mellersta Östern svarar för en oproportionerligt stor del av den grova brottsligheten i Sverige (BRÅ 1996:2 respektive BRÅ 2005:17). Det är ett problem. Invandringen medför dessutom betydande kostnader (enligt professor Jan Ekberg, ESO 2009:3, 1,5-2% av BNP = mellan 45-60 miljarder per år) och allt mer högljudda krav på att begränsa våra fri- och rättigheter.

  Som jag ser saken har alltså experimentet med ett mångkulturellt samhälle misslyckats, och det bör snarast avslutas. Måhända kommer det som en chock för dig, men min entusiasm för att se mitt värde som tjej reduceras till en gets nivå är synnerligen måttlig. Och jag kommer inte låta det ske stillatigande!

 19. Ibland är det riktigt roligt att läsa sådant här, inte nog med att det finns bra research och att det är ett måste att smutskasta SD. Alla som säger något dåligt om våran integration/invandring är en riktigt nazist och rasist!
  Om jag är missnöjd med integrationen/invandringen/kriminilateten och vill ha mer regler och krav blir jag genast med en nazist/rasist jag med?

 20. Helt sjukt att du försvarar det som sker med Sverige. På sin höjd lustigt men i realiteten mycket sorgligt. Sverige ligger tvåa med endast Lesotho före oss i våldtäktsstatistiken. Kanske säger dig något vad kulturkrockar leder till?

  Ett tips är att kika in på PI där du får reda på att de senaste morden på unga tjejer har varit av invandrare. ”Skuggan” som mördade Nancy, kurden som stenade sin ”kanske gravida”-tjej samt El-Kaissi som våldtog och misshandlade sin tjej till invalidisering. Är detta en normal utveckling tycker du? Slit upp ditt huvud ur arslet bums!

 21. Har svårt att släppa detta ur tanken då man antingen måste vara döv, blind eller extremt verklighetsfrånvänd om man inte ser vad som händer. Kika in på Affes statistikblogg: http://brigaden.files.wordpress.com/2010/05/skane_folk_misshandel_1975_2008.jpg?w=499&h=322

  Argument eller verkligheten biter inte på folk som dig. Ni går på rosa moln och tycker att det bästa som finns är när människor från världens alla hörn bor sida vid sida. Min fråga till dig är: Har du varit utanför Sverige? Jag har rest en hel del och under besök i USA så lägger man snabbt märke till att olika raser bor för sig, kineserna har sina kvarter, koreanerna bor i NJ, de svarta har sina kvarter och städer, indierna sina. Varför tror du det är så att när folk får bestämma själva så bor de med de sina? Samma sak gäller Israel och Nepal.

  Jag tycker ärligt synd om dig som vill forcera oss svenskar som ser detta som ett evinerligt svarthål för våra skattepengar och vårt tålamod – men om du så gärna vill ha Sverige än mer multikulti så hoppas jag att det är du och dina rödgröna som står för notan och ingen annan som inte bett om det – överrens?

 22. Pingback: Sverigedemokraterna vecka 31 | Sverigedemokraterna.de

 23. Pingback: Sverigedemokraternas islamofobi liknar antisemitismen « Sverige är inte världens navel!

 24. Hela din grundtes bygger på antagandet att om nazisterna kom på något så måste det per automatik vara dåligt. Fullkomligt idiotiskt om du frågar mig. Jag antar att du aldrig skulle få för dig att köra på Autobahn, och att köra en VW kommer självklart inte på fråga?

 25. Hur vill du själv förklara, att när romer/zigenare begår brott mot äldre, så väljer de ALLTID offer, som ej är romer/zigenare?

  Om denna rasistiska brottslighet inte är kulturberoende – vad beror deras rasism då på?

 26. Jag är rätt övertygad om att nazisterna använde en mängd ord ur det tyska språket, så den enda lösningen jag kan se är att förbjuda tyska helt.

 27. Fast det tyska Kulturträger betyder väl mer ‘kulturbärare’?

  Dessutom, Koranen ÄR lösryckta citat. Koranen är inte, som Bibeln, skriven i ett sammanhang och innehåller inte så mycket historier som Bibeln. De 114 verserna (surorna) är sorterade efter hur långa de är.

  Det finns också i Koranen, i motsats till i Bibeln, uppmaningar till våld och hat som inte är bundna till en tid eller en plats. Bibeln innehåller berättelser OM våld, men inte uppmaningar till våld. Det gör Koranen, tex sura 8:12.

 28. Okej, har du hört talas om Godwins lag? Ditt inlägg bygger på ett välkänt argumentationsfel.
  ”STOPPA INVANDRAR- och FLYKTINGFIENTLIGHETEN!” – Jaha, hur tänkte du göra det då? Genom att öka importen av arbetslöshet och brottsbenägna MENA:iter?
  Hela din argumentation bygger på haltande resonemang, och ert socialliberala fjantparti har knappast någon framtid.

 29. Kulturberikare är ett ord som jag kom i kontakt med i början av 90 talet. Att kalla invandrare för kulturberikare är inte särskilt nedsättade, utan som någpn påpekar ironiskt.

  Många avseende så är invandring bra för Sverige, men i andra avseende så är den dålig. Svenska samhället måste lära sej att plocka in nyttiga invandrare och inte bara såna kan rapa upp att de vill ha asyl.

  Alltså en hårdare selektering av vilka personer som är nyttiga för Sverige bör ske, inte som idag, Där svaga skyddsbehov räcker att få stanna.

 30. Den som tycker sig ha råd att betala 2000 kronor i månaden för att försörja invandrare skall naturligtvis fortsätta att göra det.

  Vi andra skulle vilja ha lite mera liberal frihet och slippa göra det.

 31. Jag förstår faktiskt inte vart du vill komma, allt nationalsocialistiskt är inte av ondo. Därimot har historien visat att våldsamma folkvandringar / invandring alltid har givit problem, indianerna i amerika eller indierna. Dessa kulturer har alltså blivit berikade av europeer / afrikaner och muslimer och dessutom har alltid naturen fått lida, Jag hoppas du blir glad när hela världen blir som en stor sopptipp efter att de globala krafterna har sugit ut det sista ur klotet. Usch, jag spyr nästan…

 32. Ordets ursprung är knappast lika viktigt som orsaken till att det används. Det är detta som måste diskuteras, allt annat är larv och slöseri med tid.

  Som jag ser det är användningen av detta ord ( kulturberikare) ett symptom på att vi har en totalt misslyckad migration-och invandrings politik. Annars skulle det knappast funnits tillräckligt med röster för att SD skulle få politiskt inflytande.

  Man brukar säga att att där det finns en verkan finns det också en orsak och det är detta som många etniska svenskar upplever i sin vardag. Själv såg jag några invandrar killar på en mack som helt ogenerat serverade sig själva läsk från automat och några fikabröd som tiltugg.

  De hade aldrig en tanke på att betala vilket heller inte skedde. Detta är bara ett av många exempel på hur vissa grupper i vårt samhälle visar total dis-respekt för vad etniska svenskar tycker är självklart – dvs respekt för andras egendom och integritet. Skulle man oppnera sig direkt mot detta så är man rasist, det är så lågt vi har sänkt oss.

  Med detta som bakgrund anser jag det förbannat märkligt att människor överlag tycker det är konstigt att partier som tex SD har växt fram.

  Vill ni nte ha partier som SD i politiken så gör då något åt grundorsaken till att deras existens är berättigad. I alla andra fall så ger det en unken,fadd och äcklig stank i näsan så fort ni öppnar truten för att ”debattera” om detta problem.

 33. Pingback: Kent Ekeroth (SD) står bakom Politiskt Inkorrekt « Sverige är inte världens navel!

 34. Jerlerup – jag vet inte om det är mina ”begrepp” du åsyftar eller Kent Eekeroth’s begrepp men då du enbart slänger ur dig floskler istället för att bygga upp egna argument så blir man bara trött när man läser dina inlägg. Mao – använd egna ord om du vill bli tagen på allvar.

 35. Att Sverigedemokraterna använder ordet kulturberikare hämtat direkt ur den nazistiska 30 talps retoriken är helt logiskt då partiet i grunden inte ägnar sig åt något annat än pragmatisk nazism du judar bytts ut mot muslimer och afrikaner som måltavla för det dirigerade hat som är förutsättningen för alla former av fascistoida rörelser.

  Alla som användern grunduppsättningen ur den Sverigedemokratiska retorikbiblen är deras nyttiga idioter

 36. Pingback: Kända hatspridare: Kent Ekeroth (Sd) « Sverige är inte världens navel!

 37. Pingback: Varför jag gästbloggar på Politiskt Inkorrekt? « Sverige är inte världens navel!

 38. Pingback: Sverige är inte världens navel! « Kultur och Kritik

 39. Pingback: Sverige är inte världens navel « Konsten att skirva texter

 40. Jerlerup verkar vara väl påläst om nazismens rötter och den retorik som användes i 1920- och 30-talens Tyskland. Han visar på ett övertygande sätt att uttrycket ”kulturberikare” ursprungligen användes i nazisternas antisemitiska retorik, och jag har ingen anledning att betvivla sanningshalten i detta.

  Jag är samtidigt benägen att instämma i det Kent Ekeroth skriver i det citat som ingår i Jerlerups text. Jag tillhör själv de invandrings- och islamkritiska debattörer som ofta deltar i diskussioner i nätforum som t.ex. Politiskt Inkorrekt. Jag har själv använt mig av uttrycket ”kulturberikare” när jag t.ex. skrivit kritiskt om grov kriminalitet bland invandrare, och jag har då tolkat uttrycket just på det sätt Ekeroth beskriver. För mig har ”kulturberikare” varit ett ironiskt uttryck, i vilket ironin byggt på det faktum att många svenska politiker och debattörer schablonmässigt hävdar att ”mångkultur är berikande” eller att ”invandringen berikar den svenska kulturen”. När personer med invandrarbakgrund gjort saker som svårligen kan ses som ”berikande”, t.ex. begått grova brott, har man då ironiskt kunna benämna dessa personer som ”kulturberikare”. Jag har ärligt talat inte haft en aning om att uttrycket har sina rötter i nazisternas judefientliga retorik.

  Frågan är då hur man ska förhålla sig till detta uttryck, när nu Jerlerup avslöjat att det s.a.s. är belastat. Visst, man kan förstås säga att det är osmakligt att använda sig av ord/uttryck som ursprungligen ingått nazisternas begreppsvärld, och att man därför ska undvika ordet ”kulturberikare”. Detta leder dock till två frågor:

  1. Jag och många med mig har alltså använt oss av begreppet ”kulturberikare” utan att vara medvetna om dess ursprung. Den ironiska betydelse jag tolkat in i begreppet har inte haft något att göra med nazism. För mig har ”kulturberikare” använts för att med hjälp av sarkasm understryka uppfattningen att den höga invandringen generellt sett inte berikar svensk kultur, utan istället påfallande ofta leder till ökad kriminalitet, segregation, sociala problem och svårhanterliga kulturkrockar.

  För mig (och troligen många andra) har m.a.o. begreppet ”kulturberikare” förlorat sina historiska konnotationer och istället fått nya, mera aktuella konnotationer. Den som kan något om semiotik känner förmodligen till begreppet ”öppet teckensystem”. I ett öppet teckensystem kan såväl teckens betydelser som regler för hur tecken kan användas förändras. Mänskliga språk definieras som öppna teckensystem. Som bekant kan ord och fraser över tid få förändrade betydelser och användningsområden, till följd av t.ex. samhälleliga eller kulturella förändringar. Det är uppenbarligen vad som skett i detta fall. Ett ord som ursprungligen använts i en viss kontext har återkommit i en ny kontext, med nytt betydelseinnehåll.

  Frågan blir således: Ska alla ord, uttryck och fraser som på något sätt kan anses ”belastade” bannlysas från språket, även om de numera används i helt andra sammanhang och betydelser än de gjorde för 50, 100 eller 500 år sedan? Torbjörn Jerlerup kanske svarar ja på den frågan. Om han själv ska efterleva detta kommer han att få väldigt svårt att uttrycka sig överhuvudtaget.

  2. Okej, låt säga att vi slutar använda ordet ”kulturberikare” i den invandringskritiska retoriken, p.g.a. ordets belastade ursprung. Vad får vi enligt Jerlerup lov att skriva utan att anklagas för att ha nazistsympatier eller kopplingar till nazismen? Får jag överhuvudtaget lov att skriva att jag inte anser att muslimsk kultur berikar det svenska samhället? Kan jag skriva att jag tycker att de senaste decenniernas stora flyktinginvandring från Balkan, Mellanöstern och Östafrika inneburit fler negativa än positiva konsekvenser för Sverige som nation? Får man säga att man upprörs över invandrares (generellt sett) höga överrepresentation i brottsstatistiken?

  Och om jag till äventyrs får lov att säga ovanstående utan att anklagas för att vara nazist, vad händer om jag uttrycker dessa åsikter med hjälp av ironi och sarkasm? Blir jag plötsligt nazist då? Får jag t.ex. lov att skriva följande:

  ”Nu har det ännu en gång skett attacker mot polis och ambulanspersonal i en invandratät förort. Visst innebär invandringen mycket positivt för vårt samhälle!”?

  Och får jag lov att skriva så här:

  ”Häromdagen läste jag om ytterligare ett fall av hedersrelaterat våld i en invandrarfamilj från Mellanöstern. Det är just sådana kulturella impulser vi behöver för att Sverige ska utvecklas!”

  Jag vet inte om ovanstående exempel är ”godkända”enligt Järlerup, eller om den ironiska tonen på något sätt kan göra att han tolkar dem som ”nazianstuckna” (oj, nu var jag visst ironisk igen – fy på mig!).

 41. Vad får vi enligt Jerlerup lov att skriva utan att anklagas för att ha nazistsympatier eller kopplingar till nazismen?
  —————————————–
  Det finns i princip inget ni kan göra eller säga utan att bli kopplade till fascism och nazism eftersom dessa idevärldar utgjorde och utgört kärnan i dom ider som ligger tillgrund för ditt partis existens på sama sättsom marxism är grunden för alla socialistiska partier.

  Brunt är brunt oavbsett vad man kletar ovanpå.

 42. För mig (och troligen många andra) har m.a.o. begreppet ”kulturberikare” förlorat sina historiska konnotationer och istället fått nya, mera aktuella konnotationer.

  Ja det har det av den enkla anledningen att om ni ska använda er av den nazistiska retoriken så måste ni frikoppla den från sin historia ocjh tyvärr så är era väljare så obildade att dom inte känner till kopplingen mellan användadet av begreppet kulturberikare och utrotningen av 6 miljoner judar vilket gör att dom knalölar omkring som MiniHitlers och rapar samma floskler som hans skapade och använde för att förbereda utrotningen.

 43. Men snälla nån, är det ingen annan än den rabiate sd-hataren Micke som kan, vill eller vågar argumentera? Det vore kul att få ett bemötande från någon som är kapabel att föra en sansad, vettig diskussion och presentera relevanta argument. Vad gäller Micke har jag gett upp, eftersom det enda han kan är att tvångsmässigt upprepa ordet ”fascist”.

 44. Tvångsmässigheten ligger snarare i ditt partis användande av begreppet pk med vilket ni förklarar i princip allt och att det är viktigt för dig att vi ska klappa dig på huvud och ha överseende med att du vill hålla den nazistiska antijudiska retoriken levande visar tydligt vem du är och vad du representerar.

 45. Det här var en väldigt intressant bloggpost med mycket goda poänger. Tyvärr tror jag också att muslimerna är vår tids judar så att säga, och stämningarna blir knappast bättre av att hela Europa står på randen till ekonomisk kollaps och massarbetslöshet…

  Jag har bara en invändning. Ordet ”kulturberikare” är ju inte bara en ironisk känga mot invandrare, utan också mot dom politiker och debattörer som faktiskt försöker framställa invandrare som bättre än infödda i någon slags missriktad hövlighet. När t ex svenska feminister går igång om att alla svenska män är våldtäktsmän och talibaner men inte säger ett jota om dom balkongmord som alla vet att muslimska män ligger bakom, så blir ju många svenska män förbannade på både feministerna och på dom muslimska männen. Samma sak när präktiga politiker bestämmer att vi inte ska hissa svenska flaggan på skolavslutningen o.dyl. eftersom det kan kränka invandrarna. Folk blir arga på politikerna men dom blir arga på invandrarna också. Orättvist kanske, men det är så det ligger till.

  Din parallell till Nazityskland är väldigt intressant, och rasismen i Sverige är ett växande problem. Men begreppet ”kulturberikare” måste sättas i relation till den hycklande, masochistiska och rasistiska (mot svenskar) attityden hos många ledande svenska debattörer. Min personliga uppfattning är att dom här PK-människornas missriktade svada är ett minst lika stort hot mot fredlig samexistens som t ex Sverigedemokraternas överdrivna jargong.

 46. Min personliga uppfattning är att dom här PK-människornas missriktade svada är ett minst lika stort hot mot fredlig samexistens som t ex Sverigedemokraternas överdrivna jargong.
  ————————————–

  Det största hotet mot demokratin är fascisternas lögn om konspirationen mot folket från ”pkeliten”.

  Den lögnen har dom också hämtat från nazisterna

 47. Äsch håll dig till Petzäll Micke, ingen bryr sig om vad du säger utom när du pratar om Petzäll. Där är Du verkligen kunnig.

  Jag frågade Eric Brandt

 48. Alltid lika intressant att de som är kritiska till den här typen av poster.

  1) Göra klassiska argumentationsfel i varannan mening.
  2) Skriver under pseudonym.
  3) Sällan till aldrig backar upp sina åsikter med fakta, källor eller länkar till studier.

  Jerlerup; intressant läsning, tack för det!

 49. Man märker att Jerlerup är något av en idiot. En idiot som gör allt i sin makt för att smutskasta SD. Röda tråden i artikeln tycks vara ”diffusa kopplingar”. Anledningen till att uttrycket ”kulturberikare” har blivit så populärt är att det används ironiskt eftersom svensk media använde samma uttryck fast i positiv bemärkelse ett bra tag. Sen råkar det vara så att den svenska invandringen som består till över 90% av asylbedrägerier, brott, bidrag m.m. är mest negativ. Då tog man det svenska propaganda ordet ”kulturberikare” och vände på det med stor ironi.

  Och nej jag tänker inte leta flera timmar efter en ”källa” till min kommentar till den här hönshjärnans artikel. Det räcker med att jag vet att det gått till så på yttrandefrihets-nyhetssidor som Politiskt Inkorrekt etc. där jag läst och kommenterat ett bra tag.

 50. För övrigt är Islam = Nazism. Så att vara anti-islam är att vara anti-nazist.

  Lär dig det nån gång din lemlösa amöba. Fråga en före detta muslim så får du se vad de själva tycker.

 51. ”INNAN SVERIGEDEMOKRATERNA HETSAR MOT INVANDRARNA I ROSENGÅRD, RINKEBY OCH ALBY BÖR DE BETÄNKA ATT DET FANNS PROBLEM ÄVEN I JUDARNAS GHETTON I TYSKLAND PÅ 1920-TALET.”

  Jaha så du menar att brottsligheten var skyhög och bilbränder rådde överallt i judiska ”ghetton”. Och att judarna sög ut tyska folket med bidrag samt att de var allmänt dåliga affärsmän som inte producera något?
  Snälla jämför inte judar med muslimer din förbannade IQ befriade hjärntvättade, kulturreletavistiska hjärnblödning!!!!11

 52. Pingback: Om ordet ”kulturmarxist”.. « Sverige är inte världens navel!

 53. Pingback: En sverigedemokratisk ordbok 2: “kulturberikare” |

 54. Alla som kommenterat att ”jag trodde att kulturberikare användes ironiskt” har ju totalt missat poängen att uttrycket användes precis på samma sätt i Tyskland. Ironiskt. Att tyskarna var vanliga människor påverkade av främlingsfientligheten, grupptryckets, rädslans och fördomarnas makt – inte några galningar som skiljer sig väsentligt från dagens Sverigedemokrater. Det är ju just därför sådana jämförelser är relevanta, när man ser att samma psykologi, samma retorik och människosyn används idag som i Tyskland under 20 år ledde till sådana mänskliga katastrofer.

 55. Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting
  a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on.
  You have done a marvellous job!

 56. Pingback: En sverigedemokratisk ordbok 2: "kulturberikare" | Motargument

 57. Pingback: Det där om ordet ”kulturmarxism”, Frankfurtskolan och nazistisk retorik… | Motargument

 58. Pingback: ”Kulturmarxism”: ett nazistiskt ord och en nazistisk myt | Sverige är inte världens navel!

 59. Ordet ‘kulturberiger’ kommer af at det i sidste århundrede blev os betydet at indvandrerne havde meget mere og bedre kultur end os selv – og da det så viste sig ikke at være tilfældet, begyndte danskerne at bruge ordet sarkastisk – til indvandringstilhængernes store irratation.

  Jeg må iøvrigt mere generelt sige at det er en tankefejl at mene at er noget sagt at nazister, så er det forkert.

  Den logik ville gøre at vi alle burde ryge som skorstene – siden nu Hitler mente at tobaksrygning var skadeligt og han førte kampagner imod rygning, der ligner vores.

 60. Ordet ‘kulturmarzist’ stammer i nyere tid, så vidt jeg er orienteret, fra William S. Lind – en amerikansk millitærhistoriker, der visse steder omtales som antisemitisk, men som jeg mener argumentere udmærket for relevansen af begrebet.

  Personligt har jeg læst og arbejdet en del udfra Frankfurterskolens pædagogik og jeg mener han ser rigtigt.

  Skolen, retningen, går kort sagt ud på at siden mennesket er ene godt og rationelt, så skal den undertrykkende kultur bare væk, så vil idyllen af sig selv brede sig.

  Den slags tror man så inderligt gerne på som meget ung – senere bliver man smerteligt klogere.

  Nogle foretrækker så det behagelige frem for det sande…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s