Sverigedemokraternas islamofobi liknar antisemitismen

Islamofobi är lik antisemitism!

Sverigedemokraterna är främlingsfientligt, men för att skilja sig från sitt förflutna, försöker det utmåla sig som icke-rasistiskt och ”pro-judiskt”. Det kan behövas, det var ju ett gäng nazister och rasister som grundlade partiet….

Men dessa försök att rentvätta partiet är inte ärligt menade, vilket visas av de hetskampanjer mot vissa invandrargrupper och kulturer som de driver, just nu främst mot islam men även mot afrikaner. Sverigedemokraternas metoder har många likheter med klassisk antisemitism, även om fiendebilden är en annan: nämligen islam!

Både islamofobin och antisemitismen ökar i Sverige idag och man bekämpar inte dessa genom att bara bekämpa det ena eller det andra. BÅDA TVÅ är vidriga och farliga!

Här publicerar jag mina inlägg i denna fråga. Detta är en länksamling som kommer att utökas för varje gång nya inlägg publiceras. Dessutom följer en kort artikel om varför man kan jämföra islamofobi och antisemitism med länkar till artiklar i ämnet.

Min serie: Samma argument som mot judarna

Del 1. Samma argument som mot judarna

Del 2. Två sorters islamofober

Del 3. Ett experiment, om Jimmie Åkesson och Erik Almqvist

Del 4. Samma retorik som i nazityskland

 

Robert Spencer och Julius Streicher, samma hat! (engelska 2011)

Plus

Begreppet ”kulturberikare” är nazistiskt

Hur bemöter man argumentet att islam är värre än nazismen?

Vad Sd och Ayatollorna har gemensamt

Andra artiklar i samma ämne

Muslimer som räddade livet på judar under andra världskriget

Kent Ekeroths islamofobi är lik antisemitismen

Vad har kent Ekeroth, Sverigedemokraterna och talibanerna gemensamt?

En artikel om bloggaren Therese Borg

Är det korrekt att säga att Sverigedemokraterna är rasister?

Att mota Olle i grind…

Inlägg från läsare, är etnopluralism och antisemitism samma sak?

Staffan Gisings avhopp: ”partiet drivs av muslimhat”

Sverigedemokrat hoppar av och jämför SD:s och nazisternas retorik

Expressen intervjuar Staffan Gising

Svenska Kommittén mot antisemitism

I maj publicerade den svenska kommittén mot antisemitism detta blogginlägg, en artikel av Wolfgang Benz, om de gemensamma dragen hos islamofobi och antisemitism, på sin hemsida.

I arabvärlden existerar fiendebilden ”väst”. Den motsvaras i väst av fiendebilden ”islam” som sprids av populistiska kretsar. Dessa båda fiendebilder är uppbyggda efter samma principer.

Fiendebilder närs av en utbredd längtan efter ett enkelt sätt att förstå världen. Något som åstadkoms genom att man ställer upp en rigorös skiljelinje mellan det Goda (som alltid är förknippat med det egna) och det Onda (vilket förkroppsligas av de främmande), samt genom den utgränsning och skuldbeläggning som följer därav. Fiendebilder som målar upp en sådan värld mildrar politiska och sociala frustrationer samtidigt som de stärker självkänslan.


Fiendebilder uppstår ur hysteri. De skapar och använder sig av förvrängda uppfattningar om andra. Om vi definierar hysteri som en vanligt förekommande störning i sättet att förhålla sig till omvärlden, vilken yttrar sig i förminskad perceptionsförmåga, emotionell ostadighet, teatrala gester och en egocentrisk hållning, då ter sig fobier mot andra kulturer eller mot olika typer av minoriteter som en försvarsmekanism.

 

Fokus på det negativa

De främsta beståndsdelarna av en fiendebild är generaliseringar samt ett exklusivt fokus på negativa inslag i faktiska eller förmenta förhållanden. Rykten, omedvetna föreställningar, hörsägen, litterära och på annat sätt traderade stereotyper blir till ”fakta” – vilka alltså bara består av föreställningar.

Ett klassiskt exempel erbjuder konstruktionen av den mest spridda texten inom den antijudiska traditionen: ”Sions vises protokoll”. Denna antisemitiska pamflettuppstod i slutet av artonhundratalet i avsikt att visa på en världsvid judisk sammansvärjning. Trots att ”protokollen” visat sig vara ett falsarium ner till minsta detalj har de tjänat sitt syfte och varit till nytta för såväl det ryska tsardömet som den nationalsocialistiska regimen. Idag sprids de inom den muslimska världen och fungerar som ett vapen i kampen mot Israel. Miljoner av människor tror på den bild som protokollen målar upp – bilden av juden som världens ondska förkroppsligad.

Men den som med all rätta är indignerad över antisemitismens inskränkthet måste också se kritiskt på den fiendebild som finns av islam (och som ibland går hand i hand med en aggressiv, hycklande filosemitism). Det gäller för vetenskapen att här paradigmatiskt använda sig av de landvinningar som gjorts i analysen av antisemitiska tankestrukturer.

Det finns historiska paralleller till den ibland subtila, ibland grova nedsvärtning av gruppen muslimer som åstadkoms av så kallade ”islamkritiker”. Idag förbinds islam tankemässigt med terror och extremism på ett sätt som skapar diskriminering och klistrar en fiendebild på samtliga inom den muslimska religionen och kulturen.

Hets och förtal

Skulle man reducera katolska kyrkans historia till att bara handla om det lidande som förorsakats genom medeltidens korståg, inkvisitionen och häxprocesserna (eller idag bara definiera katolicismen utifrån präster som förgriper sig på minderåriga) skulle anklagelser om smutskastning komma som ett brev på posten. Generaliseringar utifrån beklagansvärda negativa drag utgör hets i diskriminerande syfte. Men för att sprida bilden av islam som en farlig företeelse använder sig ”islamkritiker” av just denna metod – och de applåderas allt livligare för detta.

Den välrenommerade tyske historikern och publicisten Heinrich von Treitschke (1834-1896) led av skräck för att Tyskland skulle översvämmas av främmande element (Überfremdungsangst) och såg landet som såväl omringat av fiender som hotat i sitt inre av den judiska minoriteten och dess ovilja att assimilera sig. Genom sin auktoritet och vältalighet förlänade han antisemitismen trovärdighet och gav den draghjälp. 1879 utlöste han den debatt som kommit att bli känd som ”Berliner Antisemitimusstreit”, den berlinska antisemitismstriden. ”Ur den outsinliga polska vaggan”, menade den lärde, trängde sig ”en skara strävsamma, byxförsäljande ynglingar” in, och deras efterkommande skulle en dag komma att ”behärska den tyska börsen och tidningsväsendet”.

Parallellen är för tydlig för att missas när nu den muslimska kvinnans fruktbarhet frambesvärjs som ett taktiskt vapen i den förmodade kampen för ”Europas islamisering”. Treitschkes angrepp på den tyska judenheten markerade slutet på det mödosamt uppbyggda liberala konsensus som rått angående integrationsfrågan. Antisemitismstriden i Berlin var framför allt en debatt om identitet, om vad det, i efterdyningen av den judiska emancipationen, skulle innebära att vara tysk respektive att vara tysk jude.

Intolerans som självklarhet

Idag pågår ånyo en sådan debatt. Men den handlar inte längre om judisk emancipation utan om muslimsk integration. Barrikader reses och positioner försvaras med påtagligt raseri. Tonen i debatten förskräcker, som när förvägrandet av tolerans gentemot den muslimska minoriteten framställs som något självklart.

På internetfora i vilka fientlighet gentemot islam uttrycks på ett särskilt skamlöst sätt kommenterades nyligen mordet på den egyptiska kvinnan i en domstol i Dresden. Kommentarerna var hållna i munter ton. En kommentator skrev att mordet visserligen måste fördömas, men att det ”nu finns en islamsk födslomaskin mindre”.

En annan menade att det i Koranen uppmanas till ”mord på människor som inte tror eller har en annan tro, särskilt på judar och kristna, i över 60 suror”. Denna övertygelse lär han trots påpekanden om vad som faktiskt står i Koranen hålla fast vid lika energiskt som antisemiten håller fast vid sin tro på det skrämmande innehållet i Talmud, på judiska ritualmord och andra vanföreställningar. En tredje kommentator vet med besked att muslimer energiskt arbetar mot ett bestämt mål: ”Förintandet av Tyskland genom invandring och islamisering”.

Krigsförklaring mot demokratin

Diskussioner om huvudduken och minareterna – symboler för en kultur som dömts ut och brännmärkts som farlig – förs i dessa tydliga tongångar inom den deloffentlighet som internet utgör. Men fiendediskursen är sedan länge mer omfattande än så. Under appellerande till den sunda folkviljan och majoritetens rättsuppfattning sätts likhetstecken mellan tyska medborgare med muslimsk tro och fanatiska terrorister.

Den symboliska diskursen om minareterna utgör i själva verket en kampanj mot människor som diskrimineras i egenskap av deras tillhörighet till en viss grupp – den utgör en krigsförklaring mot tolerans och demokrati.

/ Wolfgang Benz

En intervju med Benz hittar ni på Quantara.de samt hos The American Muslim.

Mer läsning!

Hur muslimer räddade livet på judar under andra världskriget: http://bit.ly/97ZBa5 och http://bit.ly/9vdA2W

Center for Jewish-Muslim relations 2007

Ett förslag för judiskt-islamskt samarbete mot islamofobi och antisemitism.

Islamophobia watch

ADL om hur man bekämpar hat

7 tankar om “Sverigedemokraternas islamofobi liknar antisemitismen

 1. Om argumenten mot muslimer och judar skulle vara de samma (nu är det trots allt mycket som skiljer, de främsta argumenten mot muslimer rör deras kriminalitet och kvinnosyn medan kritiken mot judar snarare handlat om ekonomisk makt och hur de använder sitt inflytande) så behöver det ju inte betyda att de är fel. Om jag använder samma argument för varför vi borde skrota försvaret som varför kungahuset borde avskaffas (ekonomiska) så behöver det ju inte betyda att jag har fel.

  Tittar man på det judiska inflytandet både i dag och innan andra världskriget så är/var det enormt. Det kan man inte frånse. Sverige har i dag stora problem med människor från muslimska länder, det är också fakta.

 2. Och fakta är att alla rödhåriga är rebelliska, alla lappar är dumma, alla svenskar fyllerister och skåningar rundmagade, för att inte tala om ”negrer” korkade och smålänningar som är snåla, eller hur Joakim!

  För övrigt hette Svenskarnas parti tidigare National Socialistisk Front, Joakim! Och eftersom ni säger er gilla det fornnordiska och runorna klistrar jag in nidstången från Grimners runor. Men behöver inte älska det fornnordiska för att vara mot Svenskarnas parti, men det underlättar!

  http://www.multiart.nu/grimner/svenska/texter/nid.html

  Som en löpeld sprider sig ett nygammalt fenomen på runsidor, och andra sajter som riktar in sig på fornsed och gamla traditioner. Man sätter ut nidstång.

  Detta är en oerhört kraftfull magisk rit, en förbannelse vars inneboende kraft man inte bör slösa med. Nu har emellertid dessa virtuella stänger satts ut för att försvara våra symboler och traditioner mot förvillade illnidingar, nynazister och andra populistiska dumskallar som ”lånar” våra heliga symboler och gör dem till sina.

  Jag reser nid!

  Jag reser nid mot alla de
  som befläckar vårt ärevördiga folk
  med ovärdiga handlingar.

  Jag reser nid mot alla de
  som lånar heliga symboler
  Gungner, Mjölner och Heliga Stavar
  Odins spjut, Tors hammare
  och runor från Odin givna
  Och drager dem i smuts
  med oheliga dåd.

  Jag reser nid mot alla de
  som i fula dräkter
  och kala hjässor
  såväl som kritstreck
  och kravatt
  missbrukar våra förfäders visdom
  vår forna sed
  och vår nutida tro.

  Jag reser nid mot alla de
  som vill tysta andras munnar
  för att de själva skall höras
  med sitt enfaldiga skrål.

  Jag reser nid mot alla de
  som sätter sig själva över andra
  på grund av sin blekhet
  Som trampar på andra
  på grund av hudens färg,
  främmande tungotal
  eller annan tro.

  Över dessa illnidingar
  nedkallar jag alla krafter!

 3. ”Islamofobi” är som antisemitism? Snarare Islam = antisemitism.

  Haditerna är upplyftande läsning i ämnet, lärorika och toleranta, som du ser:
  ”You will fight against the Jews till some of them will hide behind stones.
  The stones will (betray them) saying, ‘O ‘Abdullah! There is a Jew hiding behind me; so kill him.” -Sahih Al Bukhari

  ”The Last Hour would not come unless the Muslims will fight against the Jews and the Muslims would kill them until the Jews would hide themselves behind a stone or a tree and a stone or a tree would say: Muslim, or the servant of Allah, there is a Jew behind me; come and kill him; but the tree Gharqad would not say, for it is the tree of the Jews.” -Sahih Muslim

  Islam vill ha en judenfrei värld.. men visst, det är vi ”islamofober” som påminner om antisemiter.. För det kan ju inte vara så att det finns en anledning att vara anti-Islam?

 4. ”Mannen ska sköta alla sysslor utanför hemmet. Kvinnan har sina sysslor inom hemmet. Mannen är familjens överhuvud.”

  Alltså.. Har du lyssnat på hur de resonerar i filmklippet? Det är ju fullkomligt vedervärdigt! Det är INTE fel att vara emot det som lyfts fram i filmklippet.

  (ignorera de sista 25 sekunderna av filmklippet)

 5. Att diskutera prioriteringar i stadsbudgeten är en av politikens främsta uppgifter. Vård, skola, barnomsorg, militär… var vill vi lägga pengarna?! Men av någon anledning går det inte att diskutera vad flyktingmottagning och assimilation får kosta. Varför?!

  Var går gränsen för hur lite av stadsbudgeten som kan läggas på flyktingmottagning innan det är “rasism”?

  Att bemöta SD´s alla argument som ”rasism” är lika omoget som att bemöta VP´s alla argument som ”stalinims”! Det gör ett desperat intryck av att inte våga bemöta det verkliga politiska budskapet. Det tabu som råder i debatten om invandringspolitiken visar hur osund demokratin, åsikts- och yttrandefriheten är.

  Jag röstar på SD för att jag vill att mina skattepengar skall gå till skola, sjukvård, barn- och äldreomsorg. INTE flyktingmottagning, SFI-kurser och assimilationsproblem. Precis vad SD´s reklamfilm förmedlar!

  Jag säger som Shakespear; ”A man convinced against his will, is at the same opinion still”.

  //Fredrik

 6. Nu är frågan vems klassning av semitiska folk skal man lita på?

  Enligt Wikipedia så begreppet semiter eller semitiska folk är ett begrepp som härrör från rasbiologin och betecknar folk med ett förmodat gemensamt ursprung (bland annat araber och judar).
  Abraham fick flera söner, en hette Isak, som föddes av hans fru Sara, israeliternas stamfader.
  Tillsammans med sin tjänstekvinna Hagar, fick Abraham en son som hette Ismael, som i sin tur blev stamfader åt ismaeliterna.

  Man kan bara konstatera att det hela är världens längsta blodiga familjefejd!
  Men i dessa kulturer hör det till ”normala” förhållande.

  Man kan också påpeka att kristna hävdar att det var judar som dödade Jesus.
  Men Jesus (Yehoshua, ”Josua”, från Nasaret) var ju en JUDE…

  Jag förstår inte hur SD kan vara ”pro-judisk” samtidigt som dem är ”anti-muslimer”.
  Om dem var anti-radikalislamister då var det helt annat.

 7. Du jerlerup demoniserar ju SD i din argumentation på samma sätt som nazisterna demoniserade judarna på 30-talet.

  @Joakim.
  Kan du definiera ”judiskt inflytande” och varför du ser det som ett hot? (om du gör det)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s