Islamisters och islamofobers samsyn!

Militanta islamister och islamofober har en samsyn som är rörande när man tittar på vad de anser om koranen och islam. De militanta islamisterna är fundamentalister och då är det inte konstigt att deras syn på islam är ett islam som begränsar människors frihet. Tack och lov delar inte de flesta muslimer de militanta islamisternas syn på sin religion. De flesta är mot den.

Men att de flesta har en annan syn på sin religion än islamisterna struntar islamofoberna i. När en del människor och politiska rörelser, tex Sverigedemokraterna och nationaldemokraterna, tittar på islam så hävdar de att dessa islamofober har rätt och alla andra muslimer har fel. De säger att HELA islam är som de radikala islamisternas syn på islam.

För de allra, allra flesta muslimer är jihad en fråga om en strävan att bli en bättre människa, stora jihad, som profeten Muhammed kallade det. För islamisterna är jihad en fråga om kamp och krig och våld (det som Muhammed kallade lilla jihad). Islam består med andra ord, liksom alla andra religioner, av en massa människor med olika idéer- Och det går inte att generalisera och säga att HELA islam är så som islamisterna beskriver islam.

Visst kan man bli knäpp av att se fundamentalister säga att mannen har rätt att slå sin fru, som tex denna fundamentalist, som ställer upp för Moderaterna i riksdagsvalet, gör, eller som en del medlemmar i Livets Ord gör. Men glöm inte, när det gäller islam, att den majoritet som är MOT kvinnomisshandel väljer att se på profeten Muhammed som förebild och han slog aldrig sina fruar!

För att uppväga islamofobernas propaganda ger jag några andra exempel på hur koranen, haditherna och berättelserna om profeten Muhammeds liv kan användas för att ge en annan syn på kvinnan än den islamisterna har. Exempel som visar att både militanta islamister och miltanta islamofober har fel!

Kvinnans rätt i samhället

Idén om att kvinnor ska ha lika rätt som män är en ung idé i Europa. Mycket ung.

Sverige införde kvinnlig rösträtt på 1920-talet. I Frankrike fick kvinnor rösträtt först 1944 och i Italien och Belgien 1947. I Schweiz infördes kvinnlig rösträtt först i februari 1971! Det dröjde dock till 1990 tills alla kantoner, delstater, i Schweiz infört det på lokal nivå. De flesta muslimska länder har också infört det. Pakistan införde kvinnlig rösträtt före Frankrike (!), men samma år: 1947. Libanon 1952, Marocko 1963, Iran 1963, Egypten 1956 och Oman så sent som 2003. Det finns flera länder som inte har kvinnlig rösträtt t.ex. Saudiarabien och Vatikanstaten.

Vi ska kika lite närmare på arvsrätten för kvinnor och män. Där ser man att de kristna länderna faktiskt införde lika arvsrätt för kvinnor och män ganska sent. 1845 infördes lika arvsrätt för kvinnor och män i Sverige. 1878 i Finland. 1893 i Storbritannien. Detta med arvsfrågan visar hur galet det är att dra andra kulturer över en kam, eller att ta vissa citat eller företeelser och generalisera och säga att ALLT i kulturen är som dessa företeelser, eller citat antyder.

Inom islam började man nämligen införa lika arvsrätt på 600-talet e.kr och det var Muhammed som låg bakom idén om lika arvsrätt! Jag citerar islam.se:

Islam avskaffade tidigare seder genom vilka arvet enbart gick till den äldste manlige arvingen. Enligt Koranen ärver kvinnan per automa tik från hennes fader, make, son och barnalösabroder. Koranen inne håller vägledning i fråga om uppdelningen av arvet mellan de rättmätiga arvtagarna. De tre verser som över gripande beskriver hur arvet skall för delas åter finns i suraan-Nisā’ i verserna 11, 12 och 176. I dessa verser inrättar Gud barns, föräldrars och makars rätt till arv utan att lämna detta till människan att själv döma i. Finns inga nära släktingar går arvet till avlägsna.

Islamiska.org har de relevanta källorna:

”Männen får en del och kvinnorna får en del av vad som föräldrarna och de närmaste anhöriga lämnat vare sig det är lite eller mycket. – En obligatorisk del.” (An-Nisa 7)

Senare i samma surah tydliggör Allah hur stor del var och en får:
”Allah begär av er gällande era barns (arv); till mannen en del lika stor som den del två kvinnor får.” (An-Nisa 11)

På samma sätt införde Muhammed lika rätt för kvinnan att äga. En rätt som Storbritannien också först införde på 1890-talet, Sverige runt 1860. Muhammed var 1200 år före Sverige i utvecklingen!

Det ska dock sägas att dessa lagar om arv och ägande varit omtvistade i historien och föremål för tolkningar och omtolkningar. En del länder har i praktiken upphävt denna rätt genom att i praktiken göra kvinnan omyndig, också motiverat och berättigat med citat från koranen och Muhammed: Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes. (Surah 2:228)

Islam är alltså precis som alla andra religioner och ideologier en religion vars innehåll och utövande beror på människosynen på uttolkarna. Med en hatfylld människosyn blir religionen hatfylld, med kärlek i hjärtat blir den kärleksfull! Båda sidor kan alltid hitta stöd för sin argumentation i de heliga skrifterna!

Rätt proportion!

I vissa avseenden kan man hitta så radikala budskap i koranen att världen först nu på 1900-talets slut har kommit upp i samma nivå. Tex i detta citat från profeten Muhammeds kusin, där han skriver vad Muhammed sa om att män måste hjälpa till i hemmen!

”En dag kom den heliga Profeten in i vårt hus, medan Fatima satt vid en tråg och jag var upptagen med att rensa linser till maten. Profeten vände sig till mig och sa Oh far till Hassan, jag svarade jag är här oh Allahs Profet”. Han sa lyssna till mig, för jag säger inget som inte kommer från Allah. Den man som hjälper sin fru han kommer att få samma belöning som den som:

 • fastat i ett år och
 • varit vaken hela natten för att be
 • detta multiplicerar du med antalet hår på hans kropp.

Han kommer även att belönas med samma status som de tålmodiga, som Profeten David och Jakob och Jesus, oh Ali! Den som hjälper sin familj och inte är motvillig mot att göra husets arbeten, han kommer att av Allah belönas med att skrivas in i martyrernas bok på daglig basis och få samma belöning som 1000 martyrer. För varje steg han tar för att hjälpa sin familj, så kommer han belönas som om han varit på Hajj och Umra. Han kommer belönas med städer i paradiset, samma antal som ådror i hans kropp. Oh Ali! En timmes hjälp för ens familj är bättre än tusen år av tillbedjan och och tusen Hajj och tusen Umras. Det är även bättre än att släppa fri 1000 slavar, bättre än att slåss i 1000 slag för Allah, bättre än att besöka 1000 sjuka, bättre än 1000 fredagar, bättre än att delta i 1000 begravningar, bättre än att släcka 1000 personers törst, bättre än att ge 1000 fattiga kläder och bättre än 1000 officierar som slåss i Allahs namn.”

Det är även bättre än att ge 1000 dinarer till de fattigaste av de fattiga och bättre än att läsa hela Toran, Zabur, Biblen och den heliga Koranen. Det är även bättre än att släppa fri 1000 fångar och bättre än att ge 1000 offer till de mest behövande…”

/Källa här!

Man kan tyvärr inte säga att islamska samhällen följt dessa radikala råd från Muhammed. Inte heller militanta islamister idag skulle väl se det som 1000 gånger viktigare att dra på sig diskförklädet och börja diska efter maten, eller rengöra familjens toalett, än att slåss i 1000 fältslag för att sprida islam i världen! Det ger perspektiv på det Muhammed också sa när han visade att lilla jihad, krig och våld för religionen, är pyttelitet jämfört med stora jihad, att utvecklas som människa.

Det ger också lite perspektiv på detta med att följa lagar och regler slaviskt. Det är ju en större religiös gärning för en man att vara hemma och sköta disken, än att delta på 1000 fredagsböner eller att läsa koranen 1000 gånger!

Fyra fruar

Till och med det välkända ”faktat” om fyra fruar i islam, om att en man får skaffa fyra fruar, är omtvistat. De som förespråkar det säger att profeten hade fyra stycken.

De som är mot det använder en argumentation som är intressant. De säger att eftersom de heliga skrifterna säger att de fyra måste måste behandlas EXAKT lika, är det en fysisk omöjlighet att ha fyra fruar. Man kan ju aldrig behandla flera fruar EXAKT lika.

Till sist…

Hur en religion tolkats och utövats är en annan sak hur den KAN tolkas och utövas. Det visar kristendomen lika väl som islam. har man illasinnade motiv kan man säga att islam dödar och förtrycker kvinnor. har man goda motiv kan man hänvisa till sånt jag tagit upp, eller till att profeten Muhammed satte stopp för tidigare barbariska seder där man grävde ner nyfödda flickbarn i sanden för att döda dem.

Men det intressanta är att islamister och islamofober enas i att det inte är den radikala synen på kvinnan som ska anses som äkta islamsk, utan den syn som grundar sig på idén om kvinnan som mindre värd.

Kaka söker maka, säger jag bara!

Mer läsning: en muslimsk kvinnas syn på burkan.

Läs även andra bloggares åsikter om  ,,,

6 tankar om “Islamisters och islamofobers samsyn!

 1. Jag antar att detta inlägg är skrivet i syftet att förklena oss islamofober och visa att vi bara är samma sort klick extremister som de vi vill förhindra få fotfäste i civilisationen?

  Men tänker du efter logiskt så skulle det ju vara riktigt märkligt om vi -inte- hade samsyn i hur islamister ser på islam, då skulle vi ju inte ha något att kritisera. Att islamister ser på islam på det sätt som de de facto förmedlar kan väl inte ens en icke-islamofob som du förneka?
  Kan man säga att du sparkar in öppna dörrar 😉

 2. Nej, jag vet att jag sparkar in öppna dörrar. men förhoppningsvis börjar kanske någon islamofob fundera över varför de delar samma syn på världen och islam, som de grupper de avskyr! ;o) Och varför de inte stöder de vettigare uttolkare av islam som finns!

  Det är som den gamla kolingen, som tyvärr inte fanns med i den samling jag just la upp på hemsidan, om den fulla gubben som kom in på ett religiöst nykterhesmöte och tyckte att han såg en restaurang med en massa fulla gubbar och gummor, eftersom folk såg så ”saliga” ut på det stället!

  Den kolingen kanske man ska fundera över nästa gång man surfar in på Jihad watch och Allahu Akbar!

 3. ”Och varför de inte stöder de vettigare uttolkare av islam som finns!”

  Problemet är väl att de ”uttolkare” man får höra talas om är de som framträder i media, antingen direkt genom riktade krav mot svenska samhället om könsapartheid och hädelselagar. Eller indirekt som när misshandeln av Vilks filmades. De här ”vettiga” uttolkarna lyser än så länge med sin frånvaro, men jag välkomnar fler såna som kan göra upp med galenskapen inom Islam inifrån. Precis som den kristna världen gjorde under upplysningen.

 4. Ett ytterligare problem som visar sig när man studerar problemet närmare är att de som uppfattas som ”vettiga uttolkare” kan visa sig vara fundamentalister eller åtminstone tveksamma. Vid närmare granskning. Professor Tariq Ramadan anses t ex av många vänsterländska intellektuella som exemplet på en moderniserad islam, en framtida Euro-Islam och en bro mellan Väst och Islam. Håller just nu på och läser Paul Bermans bok ”The Flight of the Intellectuals” (2010) som tar upp just Ramadan och visar på en hel del problematiskt. REKOMMENDERAD läsning till alla, läs den! 😮 (där tas även upp verkliga moderniserare, som Bassam Tibi. Problemet med dem är att de tycks marginaliserade. Jag skulle räkna dig Ayaan Hirsi-Ali också, hon gör upp med Islam inifrån och ut s a s, och får löpa gatlopp i PK-media för det. Men hon har viktiga budskap, om än svåra att höra för fundamentalister).

 5. ”men förhoppningsvis börjar kanske någon islamofob fundera över varför de delar samma syn på världen och islam, som de grupper de avskyr! ;o) Och varför de inte stöder de vettigare uttolkare av islam som finns!”

  Eftersom jag är den enda bekännande islamofoben här så kan jag bara tala för mig själv. Jag delar islamisternas syn på islam och världen i den meningen att jag tror på när någon säger att min frihet i slutändan (om de får infektera våra samhällen vidare) är hotad. Dessa stollar har ju på ganska otvetydiga sätt visat vad de vill.

  Vad du säger är att jag ska vända ryggen till vad de försöker åstadkomma och gulla med ”snälla” muslimer istället. Den berömda men ack så svenska stoppa huvudet i sanden-strategin 🙂
  Islamisterna försvinner inte om vi nu bara ser till det du anser vara goda sidorna av islam.

 6. Pingback: Vad har Sverigedemokraterna, Kent Ekeroth och talibanerna gemensamt?? | Sverige är inte världens navel!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s