”Bunta ihop dem och slå ihjäl dem”?

Att man ska hålla EN tanke i huvudet samtidigt bara, är ett klassisk knep som hämtats från reglerna om hur man får en ”människomassa” att fördummas och gå åt ett håll. En av reglerna för hur man bedriver propaganda! Det är ämnet för dagens blogginlägg.

Sverigedemokraterna,  Nationaldemokraterna och andra invandrings”kritiker” anklagar ofta det politiska etablisemanget i Sverige för att svartmåla dem och censurera dem. Det pågår en förtalskampanj mot dem, säger de, där alla motståndare till invandringspolitiken klumpas ihop till ett och demoniseras. SD är t.ex. mot att hela tiden bli jämförd med de nazister och fascister, som partiet är mot, bekämpar och avvisar.

De har faktiskt rätt på ett sätt, för visst är SD mycket, men nazistiskt är det inte. Att anklaga SD för att vara nazistiskt underlättar för sossarna och andra motståndare att driva igenom uteslutningar, att bygga mobber mot SD och att censurera partiet. Men de missar en viktig poäng. Sverigedemokraterna använder själva de metoder som de anklagar sina motståndare att använda. Och inte nog med det, de är sju resor värre på att demonisera och förenkla för att vinna politiska poänger.

Och vad som värre är är att de skapat en fiendebild, islam, och därmed demoniserar hela folkgrupper, för att driva igenom sina poänger och vinna makt.

Om man ska prata om olika grader av helvete i helvetet så är det SD gör faktiskt många gånger värre än vad det politiska etablissemanget gör, även om båda metoderna är fel…

Propaganda

Hur funkar Sverigedemokraternas och Nationaldemokraternas propaganda?

Jag gick in på en blogg som en läsare av denna blogg har och hittade en del tankar, och ett gammalt citat från Adolf Hitlers Mein Kampf, om propaganda som jag vill dela med mig idag…

Bloggförfattaren skriver att Hitlers idéer om propaganda var dessa.

 1. Att propaganda ska riktas till massorna, som lätt luras av propagandan och låter sig styras av den. De med ”högre intelligens” ska bemötas på ett annat sätt en massorna. Författaren noterar här att Mona Sahlin ofta pratar till väljarna på ett väldigt förenklat sett, som om de var barn, och drar parallellen till denna princip om propaganda. Det håller jag med om. Ordval, till och med tonen på hennes röst är ju sån att hon vänder sig till en vuxen väljare som om väljaren var ett barn.
 2. Man ska utmåla fienden som ond.
 3. Propaganda ska bara utmåla motståndaren som ond, några goda sidor ska man inte hålla fram hos motståndaren.
 4. Propaganda måste begränsas till sitt budskap och inte göras för komplicerad.Och att alltid betrakta motståndaren som en enhet, att generalisera om den:

”Daher muß eine Vielzahl von innerlich verschiedenen Gegnern immer zusammengefaßt werden, so daß in der Einsicht der Masse der eigenen Anhänger der Kampf nur gegen einen Feind allein geführt wird. Dies stärkt den Glauben an das eigene Recht und steigert die Erbitterung gegen den Angreifer auf dasselbe.”

”Därför måste ett flertal olikartade motståndare alltid klumpas ihop och behandlas som en enhet, så att de egna anhängarna ser det som att kampen bara förs mot en fiende. Detta stärker tron på rättfärdigheten i den egna saken och ökar förbittringen hos den angripare som är mot oss.” (Ungefärligt översatt)

Goebbels

Jag har läst en del av det Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels skrev om hur man skapar propaganda och mycket av hans teknik handlade om etikettering och generalisering.

Genom att sätta etiketter på motståndaren och få folk att tänka på denne som en sammanhängande klump, utan indiviser av kött och blod och med tankar och känslor, kunde man lättare övertala folk, var hans tes.

Det viktiga med etiketteringen var att avhumanisera motståndaren. Om man inte såg motståndaren som en person, utan som något demoniskt, kunde man lättare få med folk mot motståndaren.

Propaganda handlade för honom inte om vad som är teoretiskt sett rätt, det handlade om att övertyga. ”Vi vill vara ett parti för de breda massorna och därför ska propaganda vara något som lätt blir populärt, inte något som tillfredställer intellektet”, var Goebbels poäng.

Etikettering och generalisering

Generalisering och etikettering dödar, därför Därför reagerar jag som en hök när man etiketterar andra människor.

Om vi tittar på Sverige idag kan man säga att problemen med etikettering och propaganda är lite olika beroende på vad man tittar på. Jag är mot all användning av propaganda. Men jag ser att det finns farligare användning och mindre farlig användning av propaganda.

Det mest akuta är att en grupp rörelser har vuxit fram, med olika idéer men med samma bakgrund, som etiketterar människor från andra kulturer. En del av dessa rörelser är nazistiska, andra rasistiska, andra bara gränser mot det rasistiska medan en del är främlingsfientliga eller bara rädda.

Hur som helst etiketteras ”utlänningen”. Måltavlorna för sådana etiketteringskampanjer har ändrats med åren i Sverige. på 20-taket var det juden som var måltavlan, och zigenaren. På 50-talet katoliken. På 60-talet och 70-talet katoliken, Jugoslaven och finnen. På 90-talet Bosniern och Kosovoalbanen. Nu är det muslimen som är den man ska demonisera.

Metoden är samma som under 20-talet. Samma som Goebbels metod. Samma som de som generaliserade om ”juden” som problemet i Sverige. Då var det judarna som var fienden, idag islam.

Islam beskrivs av muslimofoberna som något ont och enhetligt, precis som den judiske fundamentalisten fick illustrera vem den ”sanne” juden var på 20-talet.

Judarnas religion beskrevs bland annat genom att de värsta citaten ur Gamla Testamentet och Talmud samlades ihop, sen påstod man att alla judar tror, eller MÅSTE tro, på det sätt som de galna citaten antydde. Samma görs med koranen idag.

De tog fram statistik på brottslighet bland judarna, och sen utmålades ALLA judar som ett hot, på grund av de brott det lilla fåtalet gjorde.

Man tog nåt citat om att en sann troende bör vilja slakta alla icke judar och sen sa man att de citaten bevisade att  judendomen som helhet var barbarisk och ”medeltida”. Man tog också seder och bruk, tex extrema fundamentalisters klädsel, spred bilder på denna klädsel och sa att judarna var ett hot. Samma görs mot islam idag.

De tog sånt som en jude sa, blåste upp det stort och påstod att kulturen gjorde att han sa det, och sen, vips, kunde man lura i folk att alla judar tänkte som den ensamme personen tänkte. Eftersom det alltid går att hitta någon galning i alla läger som säger galna saker, är denna metod tacksam att använda. Samma görs mot islam idag!

=

Och synagogor beskrevs som ett hot. Metoden var enkel. När folk såg en synagoga skulle folk tänka på det som den ensamma galningen sa, men tro att alla judar tänkte som den ensamma galningen! Samma görs idag men nu är det moskéerna som är hotet.

Att judar tänkte olika, att en del var empatiska, en del likgiltiga, en del självuppoffrande en del smågalna, en del giriga, en del generösa, en del sekulära, en del ortodoxa, en del konspiratoriska, en del opolitiska, en del ateister, en del rabbiner, det var ett HOT mot propagandan. MOTSTÅNDAREN AVPERSONIFIERADES!

Som Hitler sa: ”Därför måste ett flertal olikartade motståndare alltid klumpas ihop och behandlas som en enhet, så att de egna anhängarna ser det som att kampen bara förs mot en fiende. Detta stärker tron på rättfärdigheten i den egna saken och ökar förbittringen hos den angripare som är mot oss.”

Sverigedemagogerna

Sverigedemokraterna som ett parti odlar och använder dessa klassiska propagandametoder. Ta ordföranden för Sverigedemokraternas Ungdomsförbund, Erik Almquist, som ett exempel. I en artikel med rubriken ”Islam hotar europeisk yttrandefrihet” kan man läsa:

Att islam skulle utgöra ett hot mot västerländska och svenska värderingar är att betrakta som närmast konspiratorisk galenskap om man ska tro det politiska och mediala etablissemanget i Sverige. Jag undrar om den holländske konstnären Theo Van Gogh hade instämt i det fall han inte blivit kallblodigt mördad av en radikal muslim med anledning av att han porträtterat islam på ett ”kränkande vis” i sina konstverk.

Om inte islam har påverkat det svenska och de europeiska samhällena så bör man fråga sig varför även den svenske konstnären Lars Vilks under lång tid fått leva med polisbevakning och skyddad identitet efter att ha skapat rondellhundar inspirerade av profeten Mohamed. Man bör också ställa sig frågan varför svenska UD 2006 stängde ned Sverigedemokraternas hemsida i syfte att censurera avbildningar av samme profet.

Känner ni igen metoden. man tar några extremister som hotar Vilks och en mördare som exempel och påstår att ISLAM och därmed ALLA MUSLIMER är ett hot mot europas yttrandefrihet. Klassiskt propagandaknep, eller hur!

Ett annat exempel har vi i det citat Erik ger från en artikel av SD:s ordförande Jimmie Åkesson:

Islam skiljer sig dock från kristendom på flera avgörande punkter, till exempel gällande distinktionen mellan andlig och världslig makt och synen på vålds­användning. Islam har ingen motsvarighet till Nya testamentet och inget allmänmänskligt kärleksbudskap. Dessa skillnader har också gjort att islam och den muslimska världen aktivt har avvisat upplysningen och humanismen.

Känner ni igen det? man tar den syn på islam en del troende och fundamentalister har och sen hävdar man att hela islam, alltså alla muslimer, funkar på detta sätt. Att det finns andra traditioner av islam, som tänker på ett annat sätt, nämner man inte… kanske ljuger de av taktiska skäl, eller så är det bara okunnighet.

Erik fortsätter:

Hittills är trenden oroväckande tydlig. Sharialagar har införts i delar av Storbritannien, i Sverige anpassar vi skolavslutningar och skolmat, badhusregler och lovdagar. Det är inte längre självklart att en man ska förväntas nedstå sig skaka hand med en kvinna och medan svenska flickors frihet gör dem till ”horor” så bestraffas frihetssökande muslimska flickor med en knuff från balkongen eller ett försvinnande på semestern i hemlandet. I Danmark riskerar islamkritiker livet. I Holland dör de redan och de som ännu överlevt dras inför rätta.

Jag tror inte att Jimmie Åkesson hade så fel trots allt. I en sak är jag dock inte överens med min partiordförande: Jag ser inte bara undfallenheten för islam som det största hotet sedan andra världskriget. Jag ser islam som det största hotet. Sedan Hedenhös.

Att bara ett fåtal muslimer vill införa sharialagar i Sverige, att inte alla muslimer knuffar folk från balkonger, det får man inte veta. De enstaka fallen av riktiga hemskheter i stycke ett leder till slutsatsen i stycke två: att islam är ett större hot än nazismen!

Denna generalisering av ett folk är livsfarlig! Vi har sett konsekvenserna av sådana metoder förr!

PS

Det ska tilläggas för ordningens skull att inte alla Sverigedemokrater håller med om denna demonisering. Jag har fått mail från Sverigedemokrater som är för invandring och positiva till islam, men de vågar inte träda fram. De vill ändra integrationspolitiken och stöder därför SD, men är mot invandrarfientligheten inom partiet. Därför generaliserar jag inte om partiet. Jag noterar att partiet som helhet, och dess ledande företrädare använder klassiska propagandametoder a lá Hitler och Goebbels, men vill inte på minsta vis antyda att alla Sverigedemokrater funkar på detta sätt.

Mitt syfte är att visa för Sverigedemokraterna att de kanske borde sluta upp med att använda dessa propagandametoder. Framför allt om de vill vara trovärdiga i deras påståenden om att andra svartmålar och demoniserar dem! Jag menar inte att SD är nazister, bara att de använder samma klassiska propagandametoder som dem, och som de som SD anklagar sina motståndare att använda!

Mer intressant läsning: Goebbels propagandaprinciper

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

5 tankar om “”Bunta ihop dem och slå ihjäl dem”?

 1. Det gläder mig att du hittade något på min blogg som väckte ditt intresse. Det lite otacksamma med bloggandet är ju att man inte alltid vet om arbetet har gjort någon nytta (bortsett från dem positiva effekterna på författaren själv, som person), och att någon annan tar upp samma ide är egentligen den största komplimangen man kan få.

  Om vi tittar på detaljerna angående SD och vem som är den största skurken skiljer sig våra åsikter, men jag tänker inte ge mig in på en större diskussionen av detta: Dels har jag redan brutit en antal lansar för deras rätt att höras, synas, och bli mötta med sakargument, dels kan jag inte förneka att det finns en hel del problem också hos SD. (Den som är intresserad får gärna besöka min website, där jag har en längre artikel.)

  En viktig punkt är dock att dessa metoder inte på något sätt är begränsade till SD (om vi ”for the sake of argument” säger att de har problemet i en för stor omfattning), utan används också till en viss del av dem flesta idelogiska grupperingar vi har (framförallt om vi tittar på ungdomsrörelserna och en del ”troende” på dem lägre nivåerna)—och till en mycket stor del av några. Tyvärr förekommer tom extremutsagor som ”De rika hatar oss arbetare.”, ”Alla män är våldtäcktsmän.”, och liknande—och mindre extrema varianter som går i samma riktningen är mycket vanliga. I USA har de nu två presidenter i rad som har jämställts med Hitler av meningsmotståndare. Osv.

  Vi får verkligen hoppas att den långfristiga tendensen går mot seriösare debattmetoder och mer ”intellectual honesty”.

 2. Jag är helt med på det du skriver om SD:s rätt att höras Michael. censuren mot SD är vidrig och ovärdig en demokrati! Men jag är ändå mot det de håller på med och deras metoder!

 3. Men jerlerup. Du hade kunnat tillämpa samma analys på Sahlins retorik. Eller i stort sett vilken demagog som helst. När du drar fram Goebbels för att kritisera SD så VET du att du på ett manipulativt sätt skapar associationer mellan SD och nazismen, även om du med ord förnekar det och slätar över det du faktiskt gjort. Du anklagar öppet SD för att appellera till något du kallar islamofobi (ett ord som uppfanns av Khomeinis demagoger för att skrämma tillbaka kvinnan i bhurkan, och detta VET du), men på ett fördolt sätt appellerar du själv till vår kollektiva nazifobi, vars aktiva existens du också är mycket medveten om. Är detta något su ser som hederligt? Vill du vara sådan? Du är ju själv precis lika demagogisk och manipulativ, hetsande och fördömande som Goebbels! Srr du verkligen inte det? Har du INGEN introspektiv förmåga kvar?

  Titta här hur du skriver:

  ”Generalisering och etikettering dödar, därför Därför reagerar jag som en hök när man etiketterar andra människor.”

  Men du gör ju själv så! Var är höken då? På lunch?

  Vidare:

  ”Om vi tittar på Sverige idag kan man säga att problemen med etikettering och propaganda är lite olika beroende på vad man tittar på. Jag är mot all användning av propaganda.”

  Men du tittar ju inte på din egen febrila propagandaverksamhet! Står du över ditt eget etiska regelverk?

  Eller finns det TVÅ jerlerup?

  Jag vill inte genera dig men till slut måste jag faktiskt fråga. Jag kanske borde ha gjort detta offlist, mellan fyra ögon, men du producerar dina dedmagogiska propagandatexter med en sådan manisk frenesi att jag känner att jag måste reagera såpass kraftigt att jag får en äkta moralisk reaktion någon gång, och inte bara ett nytt försvarstal eller, som oftare, en retorisk fint.

  Kanske du inte märker dem själv. Analysera i så fall dina egna texter här på bloggen i ljuset av denna din senaste text. Låtsas att det är någon annan som har skrivit dem så kanske du får lättare att se.

  i bästa välmening,
  Pappan

  PS: Jag skriver detta för din skull, inte för SD:s.
  SD är nog mer betjänta av att du rasar på som du redan gör, eftersom det är så uppenbart (för andra än dig själv) att du hela tiden faller på eget grepp. Jag vill ju se dig se och säga sanna saker. Att se dig producera propaganda är plågsamt.

 4. Som sagt… Vi har lite olika syn på detta. Jag kan på samma sätt fortsätta att fråga dig om inte du ser hur du konstant gång på gång drar alla muslimer över en kam. Sd gör detta som parti gång på gång. Precis som du menar att jag inte svarar på din fråga har jag konstaterat att du inte svarar på, eller förstår, mina. Sorgligt men sant!

 5. Dessvärre tror jag dig inte längre. Varför? För om du nu talade sanning så skulle du föregå med gott exempel. I stället kör du med ett ryggmärgsreflexbeteende och säger ”Och DU då!”. Det är det som är det sorgliga. Jag ger dig feedback som skulle kunna FÖRBÄTTRA din argumentering — göra den SANNARE. Och du säger ”och DU då!”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s