Att läsa såsom fan läser…

Sverigedemokrater och Nationaldemokrater hävdar ofta att koranen och islam är full av hemska citat och budskap. Budskap som gör att islam, till skillnad från kristendomen, är en s.k. ”krigisk” religion. Och visst går det att hitta galna citat i koranen. Man ska vara fundamentalist eller ha ett hjärta av sten, eller både ock, för att inte tycka att citat som dessa är vidriga.

KVZ 47:4 När ni möter dem, som är otrogna, så halshugg dem, tills ni anställt ett blodbad bland dem! Slå dem då i bojor! KB 47:4 Då ni möter förnekarna [i strid], låt [svärden] falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter [de överlevande] till fånga.

Men hur mycket bättre är den kristna bibeln?

5:e Mosebok, 2:33: Herren vår Gud överlämnade honom åt oss, och vi dödade honom, hans söner och allt hans folk. Då intog vi också alla hans städer och vigde alla männen där åt förintelse, och även kvinnorna och barnen. Vi lät ingen komma undan. 5:e Mosebok, 3:6: Vi vigde dem alla åt förintelse, såsom vi gjort med Sichon, kungen i Heshbon. Vi vigde alla männen åt förintelse och även kvinnorna och barnen.

Eller detta om hedersmord: ”om anklagelsen är riktig och det inte finns något bevis på att flickan var oskuld, skall flickan hämtas ut från sin fars hus, och utanför dörren skall männen i staden stena henne till döds, eftersom hon genom att hora i sin fars hus har gjort vad som är en vettlöshet i Israel. Du skall utrota det onda ur folket.” 5 Mos 22:20-21

Låt oss titta närmare på vad som finns i bibeln och koranen, och granska muslimofobin lite närmare!

Det ”skrämmande”

Först några stycken ur koranen till som ofta brukar citeras.

KVZ 9:29 Strid mot dem, som ej tror på Gud och den yttersta dagen, ej helighåller vad Gud och hans apostel förklarat heligt och ej bekänner sanningens religion, dem som fått skriften, nämligen, tills de villigt ger skatt och ödmjukar sig!

KB 9:29 Kämpa mot dem [djihad] som, trots att de [förr] fick ta emot en uppenbarad Skrift [judar och kristna], varken tror på Gud eller på den Yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Gud och Hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud – [kämpa mot dem] till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten.

KVZ 9:30 Judarna säger: ”Esra är Guds son”, och de kristna säger: ”Kristus är Guds son”. Detta är vad de föra på tungan, de liknar dem som var otrogna förut. Må Gud förgöra dem! Hur kan de vara så förvända?

KVZ 5:42 På tjuven, vare sig man eller kvinna, ska ni avhugga händerna till lön för vad de begått och till näpst från Gud, ja, Gud är väldig och vis.

KB 5:38 Mannen som stjäl och kvinnan som stjäl skall som straff för detta brott få handen avhuggen; [denna föreskrift] är en sträng varning från Gud. Gud är allsmäktig och vis.

KVZ 9:74 Profet, bekämpa de otrogna och de tvehågsna och var sträng emot dem, ty deras hemvist varder helvetet. Ja, vilket olycksaligt mål!

KB 9:73 Profet! Kämpa outtröttligt mot förnekarna av sanningen och mot hycklarna och visa dig omutligt sträng mot dem; Elden är deras slutliga hemvist – ett eländigt mål!

Varför citerar jag detta? Jo, för att det är citat som dessa som Sverigedemokraterna, Nationaldemokraterna och de storswänska ofta sprider för att säga att islam är så hemskt, så barbariskt, att det måste bekämpas i Sverige.

Och motsatsen till det skrämmande….

Men som med allt, är det man läser föremål för tolkningar också. Jag saxar detta ur en annan blogg, Malströmmen.

Jag var nyligen på Al-Azhar, centrumet för Islam här i Egypten, och blev bland annat försedd med ett häfte (på svenska) med titeln Vad anser Islam om terrorism? Häftet inleds med att ifrågasätta termen terrorist och hur det många gånger i dagens samhälle sätts ett likhetstecken mellan terrorist och muslim. Sedan fortsätter det så här:

Kan det vara möjligt att Islam, vars ljus avslutade medeltidens mörka tidsålder i Europa, nu är ansvarig för terrorns tidsålder? Kan en tro som har över en miljard följeslagare runt om i världen och över 7 miljoner i Amerika, förespråka dödandet och stympandet av oskyldiga människor? Kan Islam, vars namn i sig betyder ”frid” och ”underkastelse till Gud”, uppmuntra sina utövare att verka för död och förstörelse? Är detta möjligt?

Enligt häftet är det värsta en muslim någonsin kan göra att döda en annan människa, oavsett tro. Denna åsikt styrks med diverse Korancitat:

”…tag inte andras liv – Gud har förklarat [livet] heligt – annat än i rättfärdigt syfte. Detta är vad Han befaller er, kanske skall ni använda ert förstånd.” [6:51]

Till detta citat ges följande förklaring:

– Islam anser att alla livsformer är heliga, okränkbara. Men det mänskliga livets helighet har en speciell plats och status. Den första och viktigaste grundläggande rättigheten hos en människa är rätten att leva.

Ett annat Korancitat lyder som följer:

”… om någon dödar en människa, som inte själv dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedesfördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han räddat hela människosläktet.” [5:32]

och kommenteras med:

– Så stort är värdet av ett enda människoliv att Koranen likställer det orättfärdiga tagandet av ett enda människoliv med dödandet av hela mänskligheten. Detta visar att Koranen förbjuder mord och dråp i mycket klara ordalag.

Uppenbarligen kan alltså båda fredliga och våldsamma aspekter lyftas fram ur Koranen, antaligen gå det att plocka fram citat som stöder alla möjliga typer av åsikter.

Låt oss granska bibeln!

Jag har saxat detta ur Motvallsbloggen:

Apropå våldsamma religioner, som diskuteras i dessa dagar och med anledning av viss numer världskänd film om Koranen, så har vi då Bibeln och dess hemskheter:

Jag hoppar lite slumpmässigt in i:

2:a Moseboken
och läser om hur Herren Gud talar till Mose och lovar honom och hans folk ett land:

2:23: Min ängel ska gå framför dig till amoreerna, hettiterna, perisseerna, kananeerna, hiveerna, jevuseerna och jag ska utplåna dem.
……
2:27: Skräcken för mig ska jag sända framför dig, och jag ska sprida förvirring bland alla folk du kommer till och driva dina fiender på flykten.
……
2:31: Jag ska låta din gräns gå från Sävhavet till filisteernas hav och från öknen till Eufrat, ty jag ska ge landets invånare i ert våld och driva undan dem för dig.
2:32: Du ska inte sluta något förbund med dem och deras gudar.
2:33: De får inte bo kvar i ditt land, då kunde de förleda dig till att synda mot mig, och om du tjänar deras gudar fångas du i en fälla.

Så skuttar vi fram till 3:e Moseboken,
där sexulmoralen behandlas. Förutom påbud om trohet och förbud att lägra andras hustrur mm. mm., säger Gud bl.a. följande:

3:22: Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna. Det är något avskyvärt.
……
3:29: Var och en som gör någon av dessa vidrigheter skall utstötas ur sitt folk.

Vidare till 4:e Moseboken:

21:2: Israel gav då detta löfte till Herren: “Om du ger detta folk i vårt våld skall vi viga deras städer åt förintelse.
……..
21:3: Herren hörde Israels bön och utlämnade kanaaneerna åt dem, och de vigde dem och deras städer åt förintelse.
……
21:34: Men Herren sade till Mose: “Var inte rädd för honom. Jag ger honom i ditt våld, med allt hans folk och hela hans land. Du ska göra med honom som du gjorde med amoreernas kung Sihon, som härskade i Heshbon.
……
21:35: Och de dödade Og och hans söner och allt hans folk. Ingen av dem slapp undan. Sedan intog de hans land.
……
31:7: De tågade mot Midjan, så som Herren hade befallt Mose, och de dödade alla av manligt kön.
31:8: Förutom alla andra som dräptes dödade de också de midjanitiska kungarna, Evi, Rekem,Sur, Hur och Reva. De högg också ner Bileam, Beors son….

Men de behöll kvinnorna som slavar och Mose blev förargad och beordrade dem att döda alla barn av manligt kön samt alla kvinnor som hade haft samlag med en man, och han talade i Guds namn här.

I 5:e Moseboken
läser vi

2:33: Herren vår Gud överlämnade honom åt oss, och vi dödade honom, hans söner och allt hans folk. Då intog vi också alla hans städer och vigde alla männen där åt förintelse, och även kvinnorna och barnen. Vi lät ingen komma undan.
……
3:3: Så gav Herren, vår Gud, även Og, kungen av Bashan, och allt hans folk i vår våld. Vi dödade dem och lät ingen komma undan. Då intog vi också alla hans städer.
……
3:6: Vi vigde dem alla åt förintelse, såsom vi gjort med Sichon, kungen i Heshbon. Vi vigde alla männen åt förintelse och även kvinnorna och barnen.
……
7:16: Du ska uppsluka alla de folk som Herren din Gud överlämnar åt dig – visa dem ingen förskoning. Och du får inte dyrka deras gudar, ty då fångas du i en fälla.
7: 22: Steg för steg skall Herren, din Gud, driva undan dessa folk för dig. Du kan inte utplåna dem genast, ty då skulle vilddjuren försöka sig, till skada för dig.
……
7:23: Men Herren, din Gud, skall överlämna dem åt dig och skall sprida stor förvirring bland dem, ända tills de går under.
7:24: Han ska ge deras kungar i ditt våld, och du ska utplåna deras namn från jorden. Ingen enda kan hålla stånd mot dig; du kommer att göra slut på dem.

Även i denna bok är det plats för moralkakor. Om en flicka visar sig inte vara oskuld vid äktenskaps ingående så:

22:21: skall flickan hämtas ut från sin fars hus, och utanför dörren ska männen i staden stena henne till döds, eftersom hon genom att hora i sin fars hus har gjort vad som är vettlöshet i Israel. Du ska utrota det onda ur folket.
22:22: Om en man ertappas då ha ligger med en annan mans hustru, skall båda dö, både mannen som låg med kvinnan och kvinnan själv. Du skall utrota det onda ur Israel.

Min anmärkning: Dock, en våldtagen kvinna som ej kunnat kalla på hjälp ska inte dödas, det var ju alltid något.

22:28: Om en man träffar en orörd flicka som inte är trolovad och förgriper sig på henne och de ertappas när han ligger med henne,
22:29: skall mannen som låg med henne ge femtio siklar silver till flickans far. Han ska sedan gifta sig med henne, eftersom han har lägrat henne, och får inte skiljas från henne så länge han lever.
……
23;2: Ingen av blandad härkomst får upptas i Herrens församling; inte ens hans efterkommande i tionde led får upptas där


Så kommer vi till
Josua där folket tar Jeriko och bränner ner allt, där Herren lovar dem Aj och Ajs kung och tillhåller dem att förgöra allt och alla, utom boskapen som de får behålla. Om striden kan vi så läsa att:

6:25: Antalet döda den dagen, män och kvinnor, var 12.000, hela befolkningen i Aj.
6:26: Josua drog inte tillbaka sin hand med den utsträckta sabeln förrän alla som bodde i Aj vigts åt förintelse.

Josua och Israels folk fortsätter sitt härjartåg, på Herrens befallning och med hans välsignelse, och dödar allt som kommer i deras väg.

11:14: Allt byte i dessa städer och all boskap behöll israeliterna. Människorna högg de ner tills de urotat alla. De lät ingen förbli vid liv.
11:15: De befallningar som Herren hade gett sin tjänare Mose, dem hade Mose gett gett Josua, och dem lydde Josua. Han försummade inte något av det som Herren hade befallt Mose.

När Herrens folk hade dödat det mesta som fanns i landet som Herren hade gett dem, och på Herrens befallning, så blev det fred en tid.
Eländet, mördandet och slaktandet av män kvinnor och barn fortsätter emellertid i
Domarboken.

Även i 1:a Samuelsboken
som följer på Domarboken, fortsätter eländet. Det är helt enkelt ingen ände på hur mycket slaktande av människor som Herren Gud skickar ut Israels folk på. Enligt Samuel säger Herren alltså:

15:2: Så säger Herren Sebaout: Jag har inte glömt vad amalekiterna gjorde mot Israels folk, då de angrep dem på deras vandring från Egypten.

15:3: Dra nu ut och krossa amalekiterna och vig dem åt förintelse med allt som tillhör dem. Skona ingen utan döda alla, både män och kvinnor, barn och spädbarn, oxar och får, kameler och åsnor.

Det tar helt enkelt aldrig slut – men jag slutar min citatsamling med följande ur just 1:a Sameulsboken där David, då han hotas av en fiende säger:

17:45: Du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn, han som är Isrels härars Gud och som du har smädat.
17:46: Idag skall Herren utlämna dig åt mig, jag skall fälla dig till marken och hugga huvudet av dig. Idag skall jag ge ditt lik åt himmelens fåglar och markens vilda djur. Så skall hela världen förstå att Israel har en Gud,
17:47: och alla här skall inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger. Han råder över kriget och han har gett er i vårt våld.

Nya Testamentet

Gamla testamentets alla galenskaper har utgjort grunden för strafflagstiftningen i Västvärlden fram till modern tid.  I Sverige på pappret  till 1976, då Karl IX olika formuleringar från runt 1600 om att Sveriges lag ska grundas på bibelns ord (Dvs GT och ”öga för öga, tand för tand”) slutligen togs bort.

Det är sant att all strafflagstiftning i Sverige inte följt Gamla Testamentets principer. Men detta beror på att folk med humanare människosyn valt att tolka bibeln annorlunda, ungefär som majoriteten av världens muslimer idag bortser från och skräms av mycket av koranens innehåll och många av Muhammeds ord.

Ibland påstås det att NT förändrat bibeln men i Nya Testamentet finns Johannes Uppenbarelsebok som också delvis  handlar om masslakt på människor. Så här skrivs det om den babylonska skökan:

Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: »Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor. 5. Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar. 6. Vedergällen henne vad hon har gjort, ja, given henne dubbelt igen för hennes gärningar; i skänken dubbelt åt henne i den kalk vari hon har iskänkt. 7. Så mycken ära och vällust som hon har berett sig, så mycken pina och sorg mån I bereda henne. Eftersom hon säger i sitt hjärta: ‘Jag tronar såsom drottning och och sitter icke såsom änka, och aldrig skall jag veta av någon sorg’, 8. därför skola på en och samma dag hennes plågor komma över henne: död och sorg och hungersnöd; och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud, han som har dömt henne…

Och…

Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker blevo upplåtna. Och jämväl en annan bok blev upplåten; det var livets bok. Och de döda blevo dömda efter sina gärningar, på grund av det som var upptecknat i böckerna. 13. Och havet gav igen de döda som voro däri, och döden och dödsriket gåvo igen de döda som voro i dem; och dessa blev dömda, var och en efter sina gärningar. 14. Och döden och dödsriket blevo kastade i den brinnande sjön; detta, den brinnande sjön, är den andra döden. 15. Och om någon icke fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön

21 kapitlet: Han sade vidare till mig: »Det är gjort. Jag är A och O[1], begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag giva att dricka för intet ur källan med livets vatten. 7. Den som vinner seger, han skall få detta till arvedel, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son. 8. Men de fega och de otrogna, och de som hava gjort vad styggeligt är, och dråpare och otuktiga människor och trollkarlar och avgudadyrkare och alla lögnare skola få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel; detta är den andra döden.»

Om man ser…

Om man ser på citat som dessa skulle man ju kunna tro att all religion bara varit våldsam, men så är inte fallet. Ur bibeln har kommit inspiration för att förändra och förbättra villkoren för mänskligheten också. Såväl slaveriförespråkarna som slaverimotståndarna hämtade inspiration till sitt arbete på 1800-talet från bibeln.

De som fördömer islam, och hela den arabiska civilisationen, på grund av lösryckta citat ur koranen, får akta sig. Genom att rycka citat ur bibeln kan man på samma sätt fördöma hela den västerländska civilisationen också!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

22 tankar om “Att läsa såsom fan läser…

 1. Fast nu är det nog du som läser bibeln som fan, jerlerup. Moseböckerna, liksom resten av GT, är ju judarnas bibel. Den kristna tolkningsanvisningen för GT är NT, och med NT menas i detta sammanhang evangelierna samt apostlagärningarna. Uppenbarelseboken är en genre för sig, där även t ex Daniel i GT ingår. Dessutom finns det inget i Uppenbarelseboken som uppmanar människor att döda eller plåga människor. Det är människor som kommer att dödas eller plågas av högre, dömande makter och det är människor som uppmanas gissla onda makter (”Babylonska skökan”, ingen människa).

  Och dina korancitat är bara helt övertygande när det gäller att plåga och döda.

  De båda ”positiva” citaten innehåller betänkliga klausuler:

  ”…tag inte andras liv – Gud har förklarat [livet] heligt – annat än i rättfärdigt syfte. Detta är vad Han befaller er, kanske skall ni använda ert förstånd.” [6:51]

  Vad ”rättfärdigt syfte” betyder är ju en öppen fråga och jag är säker på att de studiosa och mordiska talibanerna har sina svar klara.

  ”… om någon dödar en människa, som inte själv dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedesfördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han räddat hela människosläktet.” [5:32]

  Samma här. Vad det ur ett muhammedanskt perspektiv innebär att ha ”försökt störa ordningen på jorden och sprida sedesfördärv”, det vet vi. Det är, kort sagt, att vara oss. Vi är fredlösa i denna bok, som gäller för att vara direktkanaliserad från Gud den allrahögste själv.

 2. Pappan ->
  Enligt Svenska kyrkans grunder som de uttrycks i Uppsala mötes beslut 1593 så är Gamla och Nya testament likvärdiga som Guds ord..”Gudz rene och saliggörende ord, hvilket i the helige propheters, evangelisters och apostlars skrifvelser författadt är”.
  Profeternas skrifter är alltså GT.
  http://www.logosmappen.net/bekskrifter/uppsala.html

 3. Rättfärdigt syfte finns med i Kristna värdegrunden som bygger på St Augustinus idéer om rättvis krigföring. Dvs att det FINNS rättvis krigföring.

  Sen om GT:s roll i svenskt kyrkoliv får jag återkomma. Din okunskap är ENORM, liksom många andras, har jag märkt. Men det beror nog på att 1600-tals och 1700-tals jurdiik och svensk kyrkohistoria inte är ämnen som värderas så högt!

 4. Nja, jerlerup. Någon motsvarighet till NT finns väl inte i Koranen? Och att göra Johannes uppenbarelse jämförbar med Koranens befallningar om att kämpa mot alla icke-muslimer osv är ju bara komiskt, uppenbarelsen är lika solklar som Nostradamus profetior. Koranens bud till varje muslim, däremot, är tydligt. Och idag arbetar både muslimska regimer och intresseorganisationer hårt på att underkasta väst muslimsk lag på olika vis. T ex FNs deklarataion om mänskliga rättigheter: de kan inte muslimska länder skriva under utan måste göra en egen Kairodeklaration som gör undantag från rättigheterna i enlighet med islam. DEt är här den väsentliga skillnaden mellan väst och islam infinner sig. Vi bygger inte samhällen på vad som står i GT, och vad som står i GT fungerar liksom inte som argument för hur vi ska behandla kvinnor, homosexuella och otrogna i västerländska samhällen. Istället är väst sedan länge i färd med att sekulariseras, medan majoriteten av den muslimska världen kämpar på för ”respekt”, underkastelse och världsherravälde, under religiös lag/sharia. DEt enda man som demokrati och liberal kan göra är att bestämt avvisa detta.

 5. Sen ser jag inte hur du kan jämföra ”lösryckta citat” ur Bibeln med de ”lösryckta citat” om stening, amputering, könsapartheid osv i Koranen, när de sistnämnda de facto praktiseras som lag på flera håll i världen. Plus att allt mer högljudda krafter vill införa dem i väst.
  Att plocka lösryckta citat ur Bibeln kan alltså inte träffa ”väst”, det faller platt till marken. Att däremot dra citat ur Koranen väcker vrål av indignation – både från kulturvänster, pk-eliten och muslimer – helt enkelt efterom citaten träffar ömma punkter. De säger något världen idag, och fr a om Islam idag.

 6. Pingback: Att läsa såsom fan läser… (2) | Sverige är inte världens navel!

 7. Jo men det är ju det som är poängen. GT är inte längre någon grund för svensk lagstiftning vilket gör de där citaten ur GT ointressanta, annat än rent historiskt eller teologiskt. Annars blir de ju en kritik av något icke-existerande. Medan fallet är det motsatta när vi ser på den muslimska världen.
  När under 1900-talets Sverige stenades en kvinna för otrogenhet, när högg man av handen av en tjuv och när hängde svensk religiös polis bögar från lyktstolpar? Men så går det till i den muslimska världen idag, med vissa variationer. Där det inte går till så beror det förmodligen på att sharia inte tagit över helt, att det antingen finns rester kvar av västerländskt kolonialstyre som håller islam i schack, eller att det finns grupper som inte underkastar sig sharia: sekulära, demokrater, kristna, buddister osv.

 8. Bäste markus, tack för att du avlastar mig en smula. Jag återkommer när vår bloggvärd jerlerup bemödar sig om att besvara mitt inlägg i stället för att försöka finta bort mig med ovidkommande argument, som vore han en trängd politiker.

  Vi behöver alltså lite bättre korancitat än de av jerlerup citerade för att kunna se något ljus på den horisonten.

  Jag upprepar:

  Och dina korancitat är bara helt övertygande när det gäller att plåga och döda.

  De båda ”positiva” citaten innehåller betänkliga klausuler:

  ”…tag inte andras liv – Gud har förklarat [livet] heligt – annat än i rättfärdigt syfte. Detta är vad Han befaller er, kanske skall ni använda ert förstånd.” [6:51]

  Vad ”rättfärdigt syfte” betyder är ju en öppen fråga och jag är säker på att de studiosa och mordiska talibanerna har sina svar klara.

  ”… om någon dödar en människa, som inte själv dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedesfördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han räddat hela människosläktet.” [5:32]

  Samma här. Vad det ur ett muhammedanskt perspektiv innebär att ha ”försökt störa ordningen på jorden och sprida sedesfördärv”, det vet vi. Det är, kort sagt, att vara oss. Vi är fredlösa i denna bok, som gäller för att vara direktkanaliserad från Gud den allrahögste själv.

  Summa summarum:

  Vi är fredlösa i denna bok, som gäller för att vara direktkanaliserad från Gud den allrahögste själv.

 9. Pappan. jag har svarat dig i dagens andra blogginlägg. Du missar en viktig poäng, nämligen vad PRAXIS var under många hundra år. PRAXIS VAR att GT och NT tolkades på samma sätt och att den mosaiska lagen var SVENSK lag!

 10. Bäste jerlerup,

  Du kan inte rentvå islam genom att smutskasta din egen kultur.

  Kommentera nu gärna dina ”positiva” korancitat.

  Pappan (med en dagisfrökens tålamod)

 11. Jag har inte särskilt höga tankar om religioner i allmänhet (inte heller kristendomen, korståg, spanska inkvisitionen, kreationismen, mm), men mycket av dem resonemang som du för ovan stupar på att du inte betraktar några kritiska skillnader mellan Bibeln och Koranen:

  Koranen ska ha dikterats till Muhammed av Gabriel under en förhållandevis kort tidsperiod.

  Bibeln är en vild blandning av texter samlade under många hundra, kanske mer än tusen, år.. Här finns det enorma skillnader mellan olika författare och tider, NT och GT är till stor del inkompatibla, och beslutet om vilka texter som har eller inte har tagits med var ofta godtyckligt (tex med Uppenbarelseboken).

 12. Til Michael: Jo, det finns många skillnader. Men bibel och koran är böcker bara. En bok påverkar inte oss människor om den inte läses. Och det är det som är i hjärtat och hjärnan hos de som läser boken som bestämmer vad de tolkar in i sin Gud eller i sin heliga bok. Det är det intressanta och ärligt talat tävlar en massa religiösa uttolkare i både islam och kristendom i hur grymt man kan tolka bibel respektive koran. Fundamentalister är ganska lika varandra, oavsett helig bok.

  DET är min poäng. Och ser man på historien ser man skrämmande exempel. Gå in på MOA här ( http://quod.lib.umich.edu/m/moagrp/ ) och läs de böcker slaveriförespråkarna i Sydstaterna gav ut. Skrämmande läsning. Nästan allt i bibeln, inklusive kärleksbudskapet, användes för att rättfärdiga slaveriet. På samma sätt har allt i koranen använts av de arabiska slavhandlarna för att rättfärdiga slaveri också!

 13. Nu orkar jag inte läsa alla kommentarer gällande Islam här, då de flesta är felaktiga, att ta ett liv enligt Islam är likställt att mörda hela dess art. Och detta faktiskt, gäller tom djur och insekter osv.. En muslim, enligt Koranen, har aldrig rätten att angripa först. Men en icke-muslim är inte fredlös, låt mig citera Amir al-muminin Imam Ali Ibn Abu Talib, Profetens svärson:

  ”Den som inte är din broder i religionen, är din broder i mänskligheten.”

  Hur ni än vill få till det, accepterar inte Islam mord på oskyldiga, är du ateist tom och aldrig höjer din hand mot mig, har jag inte rätten att attackera dig.

 14. Exakt Noor! tack för det citatet som jag hade glömt bort helt.

  Det som de missar som hetsar mot islam är att islam, som allt annat, även uttolkas av extremister som hatar människorna. Och som med många religioner har det funnits tillfällen i historien då extremisterna styrt. Iran idag är ett sånt exempel.

  Att av rädsla, eller okunnighet, påstå att alla tänker som extremisterna är galet och fel.

  Därmed säger jag inte att man inte ska angripa extremisterna, tex de ”islamska” fundamentalisterna. De ÄR en fara. Det är enormt viktigt att samhället, och jag som privatperson, drar en gräns mot fundamentalism och extremism!

 15. Vad Islam säger och vad muslimer gör, är oftast två helt skilda ting. Jag kan ta ett exempel, i moskén läser jag på ett paket kakor, där det finns en ingrediens som är haraam, jag påpekar om detta att det är förbjudet, en närvarande muslim argumenterar för att rättfärdiga varför man får äta det. Alltså, kan man tumma på sådana simpla ting som en kaka, lär man göra det med grövre ting med. Eller ett annat exempel, i moskén under lördagslektion i morallära, kommer det på tal om vilka jobb som är halal eller haraam. En närvarande muslim argumenterar för, och försöker rättfärdiga varför denne skall få begå handlingar för att få in pengar som är haraam. Då denne inte vill gå på SOC, då alla kommer se ned på denne. Alltså var det tydligen viktigare att leva på sådant vis att denne ser bra ut i människans ögon än vad som är ok hos Gud Den Ende. Jag blir sur och säger högt, ”Profeten Moses valla får och Profeten Jesus var snickare. Samma här, om de försöker rättfärdiga ting som är haraam, kan du ju tänka dig sedan gällande talibaner. Detta är en så mänsklig sak så det är skrämmande. I.e, det är människan som perverterar religionen, det är inte religionen det är fel på, det är människan som väljer att göra stick i stäv med vad religionen säger. Som protest mot detta, går jag aldrig mer på dessa lektioner.

 16. Jag försöker alltid betona denna skillnad mellan fundamentalism och religion. Den är viktig. Det misstag så många gör är att anta att denna skillnad inte finns.

 17. Pingback: Argumenten mot Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna « Sverige är inte världens navel!

 18. Pingback: Argument mot Sverigedemokraterna!!! « Sverige är inte världens navel!

 19. Bra inlägg och jag delar stora delar av tolkningarna.

  Jag har själv ofta jämfört bibeln och koranen.
  Tycker bibeln ofta innehåller fler tokiga saker än koranen som både är tydligare och samtidigt ger fler tolkningsmöjligheter (!).

  Detta kan delvis bero på att koranen är så pass mycket yngre än även nya testamentet.
  Dessutom framställdes den under en tid då islam var en progressiv religion och inte som idag en tidvis ganska bakåtsträvande rörelse.

  Kristendomen har till stora delar (tvingats) lämna de äldre tolkningarna bakom sig och det är glädjande att se att även katolska påven blir allt mer öppen.

  Vad jag dock tycker är den absolut viktigaste slutsatsen är att båda dessa verk är fiktioner och inte bör påverka hur människor fattar beslut och lever sin vardag mer än andra liknande verk så som t.ex. Moby Dick.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s