Hur civiliserat är Sverige? (Kyrkan, Gamla testamentet och staten…)

De som är rädda för invandring och islam, som Sverigedemokraterna, brukar hävda att ett av problemen med islam är att religionen, och koranen, måste bestämma över allt i staten. Ur detta generaliserar de och säger att ALLA muslimer vill att religionen ska styra över staten, eller måste tänka så.

Med hänvisining till barbariska seder i länder som Iran och Saudiarabien generaliserar muslimofoberna och hävdar att alla muslimer har en medeltida världsbild och vi en modern och därför kan inte kulturerna blandas.

Lustigt. För det var samma sak fördomsfulla amerikaner sa om svenskarna förr i tiden. När utvandringen av svenskar pågick tyckte ganska många amerikaner att Sverige var underutvecklat, eftersom stat och religion var sammanblandat här och det fanns så många barbariska seder och skick här. Kyrkan förföljde folk på statens uppdrag, det sågs som VÄLDIGT barbariskt!

Faktum är att fram till strax innan vår tid var rättssystemet grundat på Gamla Testamentet och den mosaiska lagen. Det är det jag skriver om idag…

Civilisationen är en ung skapelse

Hur civiliserat är Sverige?

Som jag många gånger skrivit fick Sverige allmän rösträtt 1962, samma år fick alla svenskar rätt att gå i skolan. Fram tills dess hade funktionshindrade inte dessa rättigheter. Ungefär samtidigt fick zigenerna också dessa rättigheter. Efter andra världskriget fick de FATTIGA rösträtt och statarsystemet avskaffades.

Det vi anser vara självklara rättigheter för alla är något vi haft MYCKET KORT TID.

På 1950-talet kom de första kvinnliga prästerna och busschaufförerna. På 1960-talet började man införa lagar mot kvinnomisshandel och mot våldtäkt i hemmet. På 1970-talet slutade man se homosexualitet som någon sjukdom. Homosexualitet var för övrigt förbjudet fram till 1940-talet och homosexualitet fick man inte prata om för ungdomar fram till 60-talet, då kunde man dömas för att ”förleda ungdomen”.

Staten och religionen

År 1870 hade även icke-protestanter fått rätt att bli statstjänstemän och att kandidera till riksdagen men det dröjde intill 1950-talet innan de högsta statsanställda cheferna och lärare fick vara ateister eller tillhöra annan religion än den svenska.

Detta är viktigt, eftersom det påstås att ALL islam PER DEFINITION blandar statens verksamhet med religionen. Att Sverige inte gör detta ska på nåt sätt skilja den svenska kulturen oändligt mycket från den islamska, heter det.

Den mosaiska lagen, dvs Gamla Testamentet, påverkade svensk lag från medeltiden och framåt. Karl IX gjorde den mosaiska lagen till svensk lag runt 1600 och från 1600 till 1734 var Sveriges lag de gamla landskapslagarna OCH Gamla Testamentet.

1734 års Svenska lag bekräftade att lagen vilade på Gamla Testamentet som grund. Den avgörande texten hittar man i rättegångsbalken i en text som direkt kopierats efter det som Karl IX 130 år tidigare beslutat:

Domare skall ed thenna svärja: Jag N.N lofvar och svär, vid Gud och hans heliga Evangelium, at jag vil och skal, efter mitt bästa förstånd och samvete, i alla domar rätt giörä, ej mindre then fattiga, än then rika, och döma efter Guds och Sveriges Lag, och laga stadgar:

Den mosaiska lagen (Gamla Testamentet och 10 guds bud) låg till grund för så vitt skilda delar av lagen som lagen om arv, och straffbalken. . Och fram till 1829 stadgades det i praktiken att alla skulle dömas till Gamla Testamentets stränga  straff, att det inte i praktiken blev så berodde på s.k. leuteration, vilket är en annan historia.

Men när upphörde Gamla Testamentet att vara grunden för svensk lag. Jo, 1976!!!!!!!!!!!

Ordalydelsen från Karl IX tid, ”— jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra, ej mindre den fattige än den rike, och döma efter Guds och Sveriges lag och laga stadgar —” ingick i domareden till den 1 juli 1959. (Läs mer här och här!) Och var och en som studerat hur de homosexuella behandlade i Sverige vid den här tiden kan intyga att Gamla Testamentets mosaiska lagar faktiskt påverkade svensk lag DIREKT!

Karl IX gamla formulering ändrades 1959 men referensen till Gud behölls till 1976 då den avskaffades. Från och med 1976 avges eden ”på heder och samvete” istället för som tidigare ”inför Gud den allsmäktige och vid hans heliga ord”. Här är propositionen som avskaffade eden, den skrevs 1976.

Kort väg från barbariet till nu!

Nu vore det i och för sig fel att döma ut hela svenska befolkningen och kulturen för att Gamla Testamentet var grunden för Sveriges lagar frm till 1950-talet. Verkligheten var mer komplicerad än så.

Det har alltid funnits konflikter om hur man ska tolka lagen och förändra lagen, och hur bibeln ska tolkas. Bäst ser man detta under häxprocesserna under 1600-talet. Då var det en öppen strid mellan de som ville döda de s.k. häxorna, och därmed följa den mosaiska lagen, och de som sa att idén om människorätt och människans frihet går före Gamla Testamentets barbariska människosyn. De senare, tex Urban Hjärne,Ericus Noraeus och bröderna Rosenhane, bekämpade masshysterin mot häxor med näbbar och klor!

Så har det alltid funnits folk i Sverige som motsatt sig tyranni och människoförtryck och arbetat för människans frihet. Som velat skilja lag och stat från Gamla Testamentet och den mosaiska lagen.

Med tanke på att Gamla Testamentet var officiell lag i Sverige så längs så kanske vi ska sluta slå oss för bröstet och tro, vi och vår kultur, är så förbannat bra! Vi har utvecklat en större frihet för människorna i Sverige men denna frihet är ännu ganska ung. En ny ung rättsgrund och värdegrund.

Det positiva är att friheten, och möjligheten för folk att utvecklas och utbildas, ökar över hela världen. Låt oss stödja dessa strävanden istället för att döma hela folk och religioner efter hur deras mest fanatiska aktivister beter sig!

Mer läsning: LouiseP och Sverigedemokraternas syn på islam på sverigedemokraterna.de.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

29 tankar om “Hur civiliserat är Sverige? (Kyrkan, Gamla testamentet och staten…)

 1. Visst, vi är jättejättedåliga och har minsann ingen rätt att klaga på anda kulturer bara för att de till dags dato bildar stater som beivrar stening och lemlästning som officiell bestraffning. Shaarialagarnas tillämpling är givetvis FULLT jämförbar med tillämpningen av GT i vårt eget land fram till 1959.

  Inte.

  Alls.

  Jämförelsen är bara dum.

  Vilket KAN ha att göra med att tolkningsmanualen för GT är NT.

  Och att tolkningsmanualen för Koranen är Haditerna.

  Förutom eventuella skillnader i temperament och rättsuppfattning i de respektive folken.

  Om nu sådana kan tänkas finnas.

  Pappan

 2. Tolkningsmanualen för svensk lagstiftning under många hundra år var INTE NT utan GT, där har du väldigt fel! Det är grundläggande historisk kunskap, Pappan.

  Och tolkningsmanualen för en del islamska rörelser och länder är koranen och Haditerna.

  Däremot har INTE tolkningsmanualen för allt svenskt rätts- och politiskt tänkande varit GT, lika lite som tolkningsmanualen för alla muslimer har varit haditerna och Koranen.

  Människor kan nämligen tänka själv!

  Och länder, folk, tankestrukturer och sånt UTVECKLAS!

 3. Jag har hittat massor av bevis inom Utväcklingen som överens stämmer med Bibel’ns och Helige Kuraan’s utsagor.. Den värkliga sanninge är ju att det Är Mason’s ( Frimurarna) Som har startad allting..ja ja det är gammalt men den existera och har altid funnits sen Adam och Eva Har funnits, som i Kuraan’en Allah säger att vi skall leva som ärke fiender med Satan själv till domedagen.. därför är Satanism Och occulta saker förbjudna inom Islam som är den sista chansen till Människorna..
  Så Vad är en Civilitation. för det första det är ingen påfund av människan, utan det är därför som profetiarna har kommit till jorden genom Profeter och deras heliga böcker som alla känner till.
  Det är hela tiden Vår skapare som har lärt oss vad rättvisa är mot all dessa dåtidens övermakt som hela tiden var emot all jämnlikhet..
  det var därför det hela tiden utövades krig ,,krig för individens befrielse från den världsliga maktens klor..
  dessa som säger motsatsen kan jag bara beklaga att de har levt förgäves i mörker och svalt altt vad den Världliga makten har satt fram till dom att tro.. ni med facit i handen med dagens teknologi där vi kan dokumentera rörliga bilder som sända iväg dem inom bara några sekunders tid, kan man sedan visa händelser om och om igen i sanningens namn..
  Idag kan vi då se hur vilseledda människor har varit i sin föreställning om omvärlden..bara för att Satans begär om makt övertagande av människor som Planeten Jorden..
  Jag håller på dig Grabben bra jobbat fortsätt vi har lite tid kvar vi kan kanske rädda några stackars själar..
  God bles you and all human..
  Zihni
  Som sagt Satan är vår fiende till dome dagen..
  någ om det men som det står i den heliga Kuraan’en om att nord skal bekomma till sydpolen och tvärtom har ju börjat readan ,,och alla utsagor i Bibel’n som i Quraan’en börjar nu att gå i uppfyllelse, När skall människor vakna och ta avstånd från falsk het och lätja som är den största vapen Satan har mot människan,..
  2012,,,sök gärna på youtuube på 2012 ..det finns massor av bevis från nasa som andra länders scienteloger..förut var det bara enskilda grupper som förespråkade jordens undergång ,,men nu !!!! alla regeringar försöker dölja för att det inte skall bli kaos..
  sök vet ja..
  Zihni Ayata på facebook.

 4. Islam förbjuder Grupp tillhörighet och försvarar Islam broderskap..sen om Ataturk var mason, varför skulle han undgå dem..
  När hela USA Senaten nästan är Mason,s
  Den artikeln som du hänvisar till handlar om en person som är en Muslim av Shia som bekänner 6-7 pilar inom Islam???
  Det finns då Imam Azam Imama Hambelli imam Maliki och en till som inte axepterar Shia gruppen..som den mannen du hänvisar till..
  Islam har 5 Pilar!!
  1.Att be fem ggr. omdagen
  2.att Tvaga sig
  3. att fasta
  4. Betala Zekat.
  5. Bekännelsen.
  men Den killen har lagt till ett par till presis som majoriteten av IRAN…
  och de övriga imamerna har vägrat axeptans..
  vidare finns det inte i Kuraanen heller plats för det i skriften..
  Islam är religion, som stats skikt, iom. vi är skapta av gud har han bestämt hur lagar och förordningar skall vara och även hur rättvisa skall skippas..
  Att andra så som mason’s och zionizm,, jag för min del tror dessa två går i hand i hand .har arbetat hårt för en mäsklig bestämmande här på jorden där det skall vara dessa som skall styra massan..prsic som farao engång i tiden jorde då folket av Israel var hans slaver tills Moses kom till deras undsättning..
  Demokrati är för mig en benämning på en livs situation där man inte skall ha med Skaparen i samman hanget utan den skall var och envar sysla med privat..
  men så är det inte inom Islam..vi har våra liv här till låns vissa lever längre än andra men vi alla skall betrakta oss som gäster här, om vi är gester vem är då vi gästar..
  och vem skall sätta reglerna där vi bara är en kort stund som en gäst.. det kan aldrig bli gästen som sätter regelverket,,som vi människor säger oxo att man tar seden dit man kommer..
  Ataturk om han var ond kan jag ej uttala mig om men ondskan kom efter hans död med nästa statsminister ..Ismet Inönu..

  4.

 5. Nu är det ju faktiskt så att det är islams heliga skrifter som direkt stipulerar att allt skall styras av islam och inget som ”hittats på” av Sd eller andra islam-kritiker. Det som du kallar ”barbariska seder” är ju något som har direkt stöd i islams heliga skrifter, islam har ju dessutom naturligtvis en medeltida världsbild eftersom det var då den grundlades. Om man nu med ”muslim” menar någon som faktiskt verkligen tror på de idéer som finns i islams heliga skrifter så är denna person värderingar knappast förenliga med de i ett sekulärt, liberaldemokratisk samhälle och har svårt att se något positivt med att få hit den typen av människor och dessa idéer. Dessa människor skall vara lika välkomna här som svenskar som vägrade ge upp och stödde det som sågs som ”barbariska seder och skick” var till USA.

  Sen är det ju en västlig skillnad på att religiösa värderingar påverkar lagstiftningen, vilket i sig inte alltid måste vara negativt, och ett samhälle som styrs av bibeln eller koranen. Man kan ju som icke-troende mycket väl dela t.ex. en del kristna värderingar utan att på något sätt anse att dessa är av gud givna och inte får ifrågasättas eller vara föremål för demokratiska majoritetsbeslut.

  Slutligen, vad är din poäng egentligen? Skall man bejaka, visa undfallenhet, ”förståelse”, ”tolerans”, ”acceptans” och ta hit islamiska medeltidsvärderingar eftersom liknande totalitära idéer har förekommit inom kristenheten här tidigare?

 6. Men här har vi nu som av en skänk från ovan fått en vad det verkar äkta och levande representant för en genuint antidemokratisk islamism som är fullt övertygad om att Gud är på deras sida och enbart på deras sida och som därför står över våra föränderliga mänskliga förordningar. Vad säger du om herr Zihni, jerlerup? Skall han få PUT i ditt Sverige? Skall han ens få inresetillstånd?

  Det här blir spännande. Verkligheten hann ikapp oss — äntligen!

  Emotser ett synnerligen välmotiverat svar, min gode jerlerup…

  Pappan

 7. Pappan! Precis som pingstvänner tillåts i Sverige kan givetvis personer som menar att islam har SANNINGEN tillåtas i Sverige. Zihni Ayata (som för övrigt är kvinna) tycks mena att islam är sanningen och det har hon full frihet att göra. Man får till och med vara konspiratorisk här i Sverige. Det lustiga är att du, Pappan, kommer med kommentarer i den här stilen: ”Skall han få PUT i ditt Sverige? Skall han ens få inresetillstånd?”

  Ok, pappan. Vilka mer vill du kasta ut från Sverige? Livets ord? Judarna? Frimurarna? Representanter för dem brukar också säga att ”kristendomen betyder” eller ”Gud säger”…

 8. Du Jag e ingen barn jag är4 ej skadlig för att jag just följer ISLAM’s livs åskådning..
  skall ej göra andra med människor illa varken han gripligen eller själsligen ,,just för att Islam värdera människan högt..
  du behöver inte vara orolig jag har put efter 44 år i Sverige och helt grön i Brotts registret,.hur många kan säga att de e det oxo..
  det är klart att jag skall tala om Guds Instrucktioner, eller e det fel här?? vad den sk.fria mänskliga world order, i demokratins tänkande har bara lett till den starke lägger fram vad det är som gäller..
  ok..vad tycker du pappan att vi skall gjöra med sk svenskar Svenska regeringen som stödjer lögner och hjälper till att döda massor av oskyldiga..
  nu har så många oskyldiga Muslimer dött. Varför,,tror du de dör, tror du som Svenska regeringen..PAPPAN!!
  att de är Terorister ..

 9. En parantes till Zihni och pappan…

  Zihni! Du skrev om frimurare. Frimurare är ingen enhetlig grupp. Jag gillar inte de konspirations-hemsidor på internet som tror att frimurarna är barkom allt ont i världen… De hemsidorna generaliserar om frimurare på samma sätt som många här i väst generaliserar om Islam. Om man tittar på frimurarna hittar man människor, med massor av olika idéer, precis som man hittar samma bredd av olika synsätt inom islam! Så mitt råd är att inte bemöta generaliseringar mot islam med generaliseringar mot organisationer i väst.

  Och pappan, jag studerar med intresse hur du bemöter en generaliserande idé: ”kasta ut honom”… Ser du att generaliserande om frimurarna och generaliserande om islam härrör ur samma generaliserande metod? Nu får du inte bli putt på mig Pappan, men jag frågar mig vem som ska få PUT eller inte isåfall? ;o)

 10. Attans, jag skrev en jätterespons och såg inte att adressformuläret var tomt så när jag skickade så försvann allt. Skall försöka återskapa en sammanfattning:

  Bäste jerlerup, det jag frågade om PUT och inresetillstånd stod inte i relation till något JAG har uttryckt utan till saker DU har uttryckt, om att inte accptera invandrad fundamentalism och intolerans. Min fråga till dig har alltså relevans mot bakgrund av dina egna ställningstaganden, inte mina. Mina kan och bör vi lämna utanför tills de blir aktuella.

  Bästa Zihni, jag ber verkligen om ursäkt att jag misstog dig för att vara man. Det är mest män som skriver på såna här fora och jag är inte så bra på att könsbestämma turkiska namn. Nu vet jag lite bättre och skall vara försiktigare framöver.

  Och så sakfrågan: Din gudshängivenhet betvivlar jag inte. Du bör heller inte betvivla min gudshängivenhet, trots att jag inte är och inte kommer att bli muhammedan. I min värld är islam inte identisk med muhammedanism. Islam är gudshängivenhet och gudshängivenhet tar sig många former och har många profeter — stora och små, kända och okända, dåtida och nutida och även framtida. Den som menar sig ha den slutgiltiga uppenbarelsen måste därför ha fel, och kan i alla fall inte vara min profet.

  Du har kommit till ett land — välkommen förresten! — som har en tusenårig tradition av kristendom. Enligt din religions tänkesätt är den kristna religionens upphovsman en av profeterna. Jag kan acceptera den synen för din del. Många, kanske de flesta, av mina landsmän betraktar sig inte längre som kristna i religiös mening. de säger till och med ibland att den där Gud, som våra fäder tillbad, den tror vi minsann inte på, ty vi är moderna människor och tror på evolution och vetenskap och inte barnslig vidskepelse.

  Det är lätt, inte bara för muslimer utan även för vanliga svenskar, att dra den förhastade slutsatsen att Sverige har övergivit sin religion och att svenskarna har blivit ett gudlöst folk. Jag menar bestämt att så icke är. Det är inte så. det ser ut så, men det är bara på ytan.

  Det finns ett gammalt svenskt ordspråk som förklarar detta.

  Vid tider av oro och fara för staten,
  då vördar vi Gud och hyllar soldaten.
  men när faran är över och fyllda blir faten,
  vi glömma vår Gud och förakta soldaten.

  Vi har inte haft krig här på tvåhundra år. Våra fat har varit välfyllda så länge någon kan minnas. Det är bara när Estonia sjunker eller en siamesisk flodvåg dränker våra turister som vi vänder oss till våra präster och till kyrkan. Då plötsligt minns vi vår tro och vårt hopp, ty då minns vi det som är viktigt för oss, det vi håller kärast — våra anhöriga och vänner. Vår familj.

  Ni från MENA, dit även Turkiet räknas, har närmare till nöden. Det är ju den ni vill fly genom att flytta till våra välfyllda fat (vilket är mänskligt och fullt begripligt för de flesta svenskar). Ni har närmare till nöden och därför även närmare till både Gud och soldaten. Ni är inte lika främmande för att dö som vi är. Och inte lika främmande för att döda.

  Detta skrämmer gemene man i Sverige. Det kan vara svårt för er att förstå.

  Men det är ett misstag att tror att vi svenskar inte strävar efter ett gudsmedvetande presiv som ni. Det gör vi. Detta gudsmedvetande skrämmer, förföljer, lockar och plågar oss i vår ensamhet, i vår längtan, i vårt vemod, i vår naturnärhet, i vår ångest och i kärleken. Även kärleken till sanning och ljus. Där söker vi Gud.

  Just därför kan vi inte ens utan vidare acceptera de former för andlig strävan som vi fått i arv av våra fäder (eller snarare farfäder och farfars fäder), de former som skapat vårt kulturarv, våra böner och hymner, våra tempel, de gamla kyrkorna. Vi behöver vårt tvivel, vårt sökande, vår ambivalens. Annars vet vi inte att vi strävar, att vi söker, att vi är på väg till Gud.

  Vi svenskar är inte och kan aldrig bli muhammedaner. Vi ses ofta och ser oss till och med själva ofta som gudlösa. Det är en illusion. Vi söker Gud och gudsmedvetandet i vårt tvivel, vår ensamhet och våra stilla stunder, i de gamla psalmerna vi minns från vår barndoms skolavslutningar, i den tom, öppen kyrkas tystnad, i poesin och musiken, i björkdungen vid sjön.

  Islam, i den ursprungliga meningen gudshängivenhet, är inget främmande för oss. Sanningen i ”al Lah u ak bar!” är för oss svenskar så självklar att vi inte längre kan tro på BILDEN av det gudomliga — och BILDEN är även de former, de föreställningar och de heliga skrifter och riter vi fått ärva, och som ni fört med er. Vi VET att guden, den gode guden i sanning ÄR större — större än våra bilder, våra föreställningar, vår (och er!) teologi och filosofi. Vi kan och skall därför inte ta till oss era tänkesätt, levnadsregler och religiösa utövningar. Det vore för oss att svika vår egen strävan efter gudsmedvetande. Att ersätta den med en quick fix, en kopia. Dessutom en importerad kopia. Det vore, kost sagt, att synda.

  Islam är gudshängivelse. Muhammed pekar på den och är därmed en profet. Han var inte den förste och inte den ende. Och att han skulle vara den siste, det är för oss en absurd, ja en helt omöjlig tanke. För det sinnelag som har präglat vår svenska, vår nordiska kultur är det självklart att det alltid har funnits, finns och kommer att finnas gudsmän, profeter, och gudskvinnor, sibyllor som på ett sätt som är speciellt avpassat för SIN tid och SITT land, SINA folk, uppenbarar det gudomliga.

  Står inte ett sådant förhållningssätt i motsats till den kristna läran? Faktiskt inte. Just eftersom vi INTE betraktar Jesus som en i raden av profeter, av vilka det ju finns och kommer att finnas många, både kända och okända (mest okända)! Vem och vad Jesus är, det är en fråga för kristna mystiker och kontemplativa individer. Det är i grund och botten ingen teologisk fråga, i meningen: ingen fråga för definitioner och färdiga läror och ingen fråga som kan lösas genom diskussioner och debatter.

  Guds verk är inte avslutat. Det pågår för fullt. Uppenbarelsen pågår. Skapelsen pågår. Människans strävan och hennes skapande är en del av skapelsen. Därför kommer det alltid att finnas, så länge det finns människor, sådana som uppenberar en del av det gudomliga mysteriet. Varken Muhammed eller någon annan kommer därför här att kunna accepteras som den siste och slutlige av profeter och gudsmänniskor. Att för oss bli muhammedaner vore därför ett steg bakåt, inte ett steg framåt. Vi har en annan väg. Men även vår väg får plats i Gud. Den som i sanning förstår Islam, gudshängivelsen från tidsålder till tidsålder, förstår och bejakar detta.

  Vi har behövt mer nöd, tommare fat och oroligare tider, för att påminna oss om Gud och soldaten. Ni hjälper oss med det. Men ni kan aldrig ERSÄTTA vår väg med er väg. Det vore en synd! Er väg är avpassad till era folk, de som talar och tänker på er profets språk. Vår väg är okänd. Vi måste få ha det så. Det är så vi utvecklas. Där liknar vi vilsna tonåringar som förnekar sin mor och far för att kunna finna sig själv och få kontakt med sitt eget jag.

  Det är genom att finna det egna jaget, som inte är en produkt av arv och miljö, utan som har en gnista av ett evigt ljus i sig, som vi finner källan till detta ljus. Även helt sekulariserade svenskar söker i själ och hjärta sanning och ljus. Det är vår väg.

  Du får väl tala om ”Guds instruktioner” men i er värld talar Gud arabiska. I vår värld talar inte Gud ens svenska. I vår nordiska kultursfär talar Gud framför allt genom tystnaden. Därför talar vi helst inte om Gud här. Det beror inte på bristande religiositet, även om vi själva kan tro det ibland (och med skräckblandad fascination titta på er religiositet), utan på gudsmedvetande — på medvetandet om att al Lah u ak bar!

  Jag hoppas du, bästa Zihni, vars strävan jag hyser den största aktning för, vill vara en del av lösningen här i Sverige, och inte en del av problemet vi har.

  I detta hopp avslutar jag så mitt brev till dig. Guds frid! Salaam!

  Pappan

 11. Och till fru Zihni, för att få inblick i det svenska kynnet och synen på det gudomliga (och få se lite fantastisk film och exempel på svensk kultur) rekommenderar jag det här klippet ur Ingmar Bergmans ”Smultronstället”:

  (Smultronstället, bråket om Guds existens)

 12. Tack. Om vi håller oss på den här debattnivån, utan generaliseringar om det ”farliga” islam med sitt s.k. medeltidstänkande, då är jag mer än nöjd.

 13. Bäste jerlerup, jag debatterade inte, jag bemötte en utländsk dams synpunkter och funderingar med mina egna med den ton saken själv krävde av mig. Och du är mig fortfarande svaret skyldig, mannen!

  Dessutom menar jag framgent att arabismen är statisk och stolt över det, eftersom den menar sig förvalta eviga, oföränderliga sanningar som kommer direkt från Gud, och eftersom den grundades på medeltiden så är dess värderingar medeltida. Det är rörande, och mycket medeltida, att man i sharialänderna alla fall gräver ner till stening dömda kvinnor såpass djupt att stenarna som sakta skall döda henne i alla fall inte kan skada hennes heliga bröst. Männen grävs bara ner till midjan. de skall också ges en sportslig chans att hinna krångs sig upp ur gropen innan de dör, då går de fria. När vi på medeltiden hängde tjuvar och mördare på våra galgbackar så gick de fria om repet brast. Guds vilja! (Därför använde man allt oftare kedjor!).

  Därmed inte sagt att allt medeltida eller ens allt arabiskt är barbariskt. Alls icke. Även jag kan min Rumi och min Hafiz, min ibn al Arabi och finner i dem ett blixtrande klart, upphöjt, mänskligt ädelt och innerligt gudsmedvetande. Varken i öst eller väst saknas det gott medeltidstänkande, tack och lov.

  Pappan

 14. Dessutom är mitt brev till ärade fru Zihni späckat av generaliseringar. Och det är helt i sin ordning.

  Människan generaliserar. Du med.

  Pappan

 15. Hey Jag är en man..
  Min uppfattning är att, amerikaner och Wäst i det här fallet EU är den enskilt mest dåligt informerade, felinformerade och indoktrinerade, propagandized befolkning på jorden,
  jag har inte tittat på någon länk av dig, för att jag hör på din synsätt att den är fel pappan.. nu är ämnet hur civiliserat är Sverige..
  jag var kanske lite i hårt angrepp på just dig Pappan, men min frustration var och fortfarande är i hur blind ni är tack vare den sk. fredligt leverne med mycket mat på fat osv..
  jag kan istället att du läser Stockholm på 1800 talet av fågelström istället för omväxling för att vfeta hur det värkligen var i Sverige på den tiden med den kultur ni hadde då.. eller just dina förfäder var bättre lottade ..till hörde översittarna redan då..
  ditt beteende i dina inlägg är lite av att vara översittare ..hmm ok jag kanske har fel, med du skall veta när prästerna lurade Svenska folket om både guds bild och om vad Kristendommens och jesus sak gick ut på,, så förstår jag i allaf all, om inte ni gör det, varför ni är gudslösa när ni har mat i fat..
  nu e det så att ni kallar er för sekulerade folket,.. sekulerat från vad i dethär fallet från prästerna vars uppgift var ju att lura er för dessa översittarnas skull eller??

  Islam däremot kom till för att just dessa präster hadde börjat att springa översittarnas sak istället för Gud’s..så i din sekulerade värld kan du väl tala om för mig vissa saker som kom till att bli lag i Sverige ja gärna i Frankrike som tysklan som anorstädes i wäst,,.
  1) Barnbidrag
  2) Individens lika rätt
  3) Alla är lika i Lag och bestraffning
  4) att kvinnor får tjäna sitt eget uppehälle och får gjöra biznies och äga mark.
  5) att inte tvinga någon sitt språk, kultur,synsätt och äage annan SLAV)
  jag nöjjer mig så länge med dessa frågor….

  Islam som du och dina gelikar säger ar uråldrig och Barbarisk ska jag med vändande post tala om,,hmm men det har du säkert redan räknat ut,, just det på den uråldriga tiden ,..
  men jag skulle vara glad om du nu kan skriva ner det här så alla får reda på det..

  Om nu att alla de saker som både profeterna ISA a.s Som Muhammed s.a.v. förutsade har uppdagats idag, gör bara att jag tror och växer närmare den heliga Quraan’en som ni vill försöka få det till att låta som vilken bok somhelst!!

  och det i sin tur gör att vi muslimer ser ner på er förnekare,.. så länge ni e mätta o belåtna so e det ok annars blir det herregud hjälp mig.. men det funkar inte så nämnl. inte enligt GUD då som har satt den här ordern här på jorden.. men du och dina följeslagare följer den nya wärlds ordningen som även Amerikanerna har börjat tala öppet om,,”new world order” har du hört det pappan NEW WORLD ORER— vad nenar han du som e upplyst förklara gärna lite om det oxo

  I så fall sakll jag kommentera om steningen för dig och tro mig kanske tom. du blir nöjd..nu säger jag ej att jag försvarar stening..ok..
  Ha det Pappan..snälla bevara mig från ingmar bergman,,.

 16. Hoppla. Ja i ljuset av denna toklustighet, jerlerup, så jan jag väl inte annat än att upprepa min ursprungliga fråga till dig:

  ”Men här har vi nu som av en skänk från ovan fått en vad det verkar äkta och levande representant för en genuint antidemokratisk islamism som är fullt övertygad om att Gud är på deras sida och enbart på deras sida och som därför står över våra föränderliga mänskliga förordningar. Vad säger du om herr Zihni, jerlerup? Skall han få PUT i ditt Sverige? Skall han ens få inresetillstånd?

  Det här blir spännande. Verkligheten hann ikapp oss — äntligen!

  Emotser ett synnerligen välmotiverat svar, min gode jerlerup…

  Pappan”

  Jag vill denna gång understryka ”i DITT Sverige”. DITT, jerlerups, Sverige. Alltså om DU skulle bestämma.

  PS – jag tänkte väl! Jag brukar inte ”höra” fel på om det är en man eller en kvinna som skriver…

 17. Snälla nån vad är fel ingen tvång att du skall lära dig islam eller kristendom Regeringar skall bara inte skända andra så som det alltid har varit så oxo nu ..
  er Grundlag säger en sak men Regeringen bryter mot grundlagen om du stödger denregering som bryter mot grund lagen då vill inte jag ens vara här ..det är vad alting handlar om ..LAGEN är till för att följas.. eller .. om inte så kommer det en vacker dag att slå tillbaka..
  Sluta klaga svara istället och gämför då tid och nu tid,,. var som en man..

 18. Det du klagar över är brist på etnopluralism.

  Sedan beklagar jag om min svernska var lite för komplicerad för dig. Men om du har varit här i 44 år så utgår jag från att du kan läsa oderntlig svenska även om ditt sätt att skriva är lite… exotiskt.

  Läste du hela mitt brev till dig (när jag trodde du var en kvinna – jag kan bara be om ursäkt ytterligare en gång)?

  Förstod du något?

  Pappan

 19. Zihni! Ursäkta att jag misstog om du var kvinna eller man, jag antar att det var bilden på FB du har som förvirrade mig.

  Värst vad du ogillar att bli utsatt för generalisering Pappan! Zihni säger inget annat än en medlem av Pingstörelsen skulle säga om bibeln.

 20. Jag kanske har missat något men jag känner mig inte ”utsatt för generalisering”, vad nu det är.

  Religiösa som sätter sin religions påbud högre än samhällets lagar utgör givetvis ett potentiellt problem. Det måste du väl förstå. Och när dessa religiösa påbud härstammar från en icke angränsande kultur utan minsta historiska koppling till vårt land, då är det potentiella problemet ett potentiellt hot mot rikets säkerhet. Det är en jobbig insikt, men alternativet kan vara jobbigare. Att jämföra detta faktum med pingstvännerna är inte helt seriöst. Pingstvännerna har inga önskningar om att alla borde följa deras lagar, dessutom är denna grupp sprungen ur svensk mylla och etnicitet.

 21. Var har någon här sagt att alla MÅSTE följa något? Allt jag ser är att nån har sagt att koranen är sanningen, det låter som nåt pingstvännen eller Svenska Kyrkans medlemmar skulle säga.

 22. Pingback: Att läsa såsom fan läser… | Sverige är inte världens navel!

 23. Pingback: Att läsa såsom fan läser… (2) | Sverige är inte världens navel!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s