Vad är svenskt?

Jag gjorde i morse försöket att googla på fundamentalism och extremism. Idén var att se om andra bloggare eller debattörer satt likhetstecken mellan olika former av fundamentalism, som jag gör. Jag ser nämligen radikal islamism, högreextremism (de storswänska nationella) och den militanta vänsterextremism som Afa står för som samma sak.

Det var ingen uppbyggande google-sökning. Visst är det trevligt att min blogg kom högt upp i sökningarna, men det säger lite om problemet också. Det tycks som om inte så många skrivit om detta.

Sen sökte jag efter någon läsning om hur man bemöter fundamentalismen och fann lika lite. Sorgligt, för ett samhälle både KAN och BÖR dra gränser mot fundamentalism. Jag drar gränsen vid de som vill använda hot och våld för att driva igenom sin sak och tvinga andra till sin underkastelse…. Vid de som förtrycker minoriteter, eller delar av sin egen grupp, tex pga kön eller sexuell läggning… Vid de som generaliserar om motsåndarna och fördömer dem alla på grund av ras eller etnisk härkomst eller religion och säger att alla funkar på samma sätt (kollektiv skuldsättning).

Men för att kunna dra dessa gränser behövs en diskussion om vilka värderingar vi ska skydda.

Vi både kan och bör definiera vad som är de svenska värderingarna, vad som är ”svenskt”. Men detta är en fråga som inte diskuteras mycket utanför de främlingsfientligas och de storswänskas krets…

Det svenska?

Det svenska är inget entydigt positivt.

Det svenska är den kultur och det tänkande som vuxit fram i de svenska området och det är ett sammelsurium av vansinningheter och genialitet, av diamenter och stinkande slagg, av romantiska röda stugor med vita knutar, lika väl som Karl Den Tolftes, Karl den Elftes och Gustav den Andre Adolfs masslakt på oskyldiga, det är Folke Bernadottes ambulanser och det är rasbiologi. Det är inte egendomligt eftersom det svenska är en kultur, inte en grupp värderingar.

Sverige, mellan geni och galenskap?

Låt oss titta lite snabbt på historien.

* Det är osvensk tradition med hedersmord på döttrar. I den svenska traditionen ingår snarast hustrumisshandel och mord på hustrur istället. Det har historiskt sett varit vanligare.

* Den självägande fria bonden är utan tvekan något svenskt. I alla andra europeiska länder var livegenskapen stark, enbart Sverige slapp helt undan livegenskapen och hade alltid en klass självägande bönder med reell makt. Bonden dömde vid tinget. Bonden bestämde själv över sin socken vid sockenstämman. Bonden hade bslutanderätt vid riksdagen. Att Sverige slapp undan livegenskapen är något STORT.

* Men nackdelen med att vi slapp undan livegenskapen är att det bildades en allians mellan kung och bönder. Kungen skyddade bönderna mot adeln. Det gör att svensken är ganska naiv när det gäller överheten, de som bestämmer. Svensken tror alldeles för lätt att myndigheterna vill en väl och lyder snällt.

* Svensken är uppfinningsrik. Se bara på alla de fantastiska uppfinningar, från kullagret, skiftnyckeln, separatorn till datamusen som svenskar stått för.

* Men nackdelen är att svensken inte vill ta åt sig äran av att vara uppfinningsrik. Svensken lider av Jantelagen och ger hellre kollektivet äran. Svensken förringar sig själv.

*Svensken älskar naturen men…

*Svensken vördar inte sin historia. Vilket man tex kan se i att svenskarna såg på när nästan alla svenska städers stadskärnor revs ner på 50-talet och 60-talet och ersattes med fula köpcentrum eller parkeringshus. Svensken har också haft svårt för att fira sin egen nation, därför kom nationaldagen hit så sent…

Etc, etc…

Outside the box…

Ett samhälle måste ha värderingar som grund. Värderingar som både ger kulturen en riktning och som definierar vad som är rätt och fel vid mötet med det utländska, tex invandrare. För att kunna göra detta måste vi ibland tänka annorlunda, ”outside the box”. Där har de som kommer från utländska kulturer enormt mycket att ge oss.

Ett bra exempel på hur invandrare redan hjälpt oss definiera det svenska är Nationaldagen. Få svenskar brydde sig om föregångaren till den, nämligen Svenska Flaggans Dag. Med invandrarna kom folk hit som var vana vid att vörda sitt land och ville vörda den svenska nationen när de kom hit och så uppstod KRAVET på en nationaldag. (Läs mer om det här och här!) Därför är det helt korrekt att fira dagen mångkulturellt, det var ju invandrarna som gav oss nationaldagen!

Vad är svenskt?

Vi måste börja diskutera vilka värderingar det svenska samhället ska bygga på. Sverige har under de senaste hundra åren inlemmat de olika idéerna om universella rättigheter åt alla med det svenska tänkandet. Det har ändrat Sverige. Det fundamentalistiskt kristna ”husförhörssamhället” har t.ex. fått ge vika åt ett samhälle där idag den protestantiska kyrkan driver på utvecklingen för homo- och bisexuellas rättigheter. Istället för att kasta funktionshindrade på soptippen eller isolera dem, driver vi numera på utvecklingen för funktionshindrades rätt att bidra till mänsklighetens och samhällets utveckling maximalt. Välmåendet har blivit målet.

Rätten att tänka, tycka och tro som man vill. Rätten att på lika fot påverka samhället anser jag vara svenska värderingar att värna om. Det är inga gudagivna svenska värderingar eftersom myndigheter jämt och ständigt blandar sig i och försöker begränsa denna rätt. Men ändå…

Vi måste dra en gräns där. Alla ideologier och tankessystem och religioner som begränsar människors fri- och rättigheter, som förespråkar tvång, är ”osvenska”. Oavsett om det är höger- eller vänsterextremism, fundamentalistiska islamister eller Knutsbysekter som försöker begränsa den egna och andras frihet. Men… ÄVEN DEN REGERING SOM VILL INSKRÄNKA DESSA FRI- och RÄTTIGHETER ÄR OSVENSK OCH SÅNT BETEENDE SKA FÖRDÖMAS!

Men med kravet på att man håller sig ifrån något följer rätten att få full jämlikhet med alla andra svenskar.

Vad menar jag med det. Jo… Å ena sidan… Att muslimerna fortfarande förvägras sina moskéer är inget annat än skandal. De som stoppar moskébyggen men tillåter byggen av kristna frikyrkor beter sig kriminellt! Islam ska bemötas med respekt och med samma jämlikhet som alla andra religioner och värderingar.

Men å andra sidan… För att få denna rätt måste de som vill ha denna jämlikhet acceptera svenska värderingar. De får acceptera att svenskar är sekulära och gärna häcklar religiösa symboler. De får acceptera att vi inte skiljer mellan kvinnor och män längre. Vi gjorde det men har vuxit från det. Flickor ska ha rätt att dejta pojkar, dansa, bada med pojkar och rätt att klä sig som de vill utan tvång. Homosexuella ska ha precis samma rättigheter som alla andra, och alla ska slippa mobbing och diskriminering.

Konstapel Bastian

Jag hittade en länk till en person som också funderar i samma riktning som jag, Konstabel Bastians Betraktelser. Där hittade jag en länk till en artikel han skrivit på Newsmill:

Kvinnoförtryck blir inte mer acceptabelt om man hävdar att det beror på kulturella eller religiösa sedvänjor. Homo-hat blir inte mer ok bara för att man hänvisar till bibeln. Vi måste göra upp med kulturrelativismen och våga ta ställning för universella värden även om det innebär att man stämplar vissa kulturella eller religiösa strömningar som problematiska. Om det faktum att Fadime Sahindal hyllas för sitt mod att bryta sig loss ifrån en förtryckande patriarkal struktur innebär att en del kurdiska män känner sig kränkta, så må så vara. Om muslimer eller kristna ogillar att man problematiserar förekomsten av religiösa friskolor där barn inte ges samma möjlighet till en sekulär, upplysningsbaserat utbildning utan riskerar utsättas för indoktrinering, så får vi ta den diskussionen. Och så vidare.

Naturligtvis bör tydliga ställningstaganden för vissa värderingar även kombineras med respekt, tolerans och pragmatism. Man måste både kunna respektera en kvinna i niqab, och hennes rätt att klä sig som hon vill, och samtidigt bekämpa de strukturer som gör att hon väljer att dölja sitt ansikte. Man måste både kunna respektera alla människors rätt att hälsa som de vill, och samtidigt verka för att trosföreställningar om att män och kvinnor ej bör röra vid varandra moderniseras och förändras. Vad gäller barn så anser jag att det är speciellt viktigt att man på alla sätt försöker motverka indoktrinering, religiös eller annan, så att de ges möjlighet att själva välja hur de vill leva sina liv, och här måste man kunna hitta sätt att möta föräldrarna i en respektfull dialog utan att kompromissa med barnens rättigheter…

Det måste vara möjligt att balansera en tydlig kompass i värderingsfrågor, guidad av t.ex. FN:s olika konventioner om mänskliga rättigheter och av tankar kring respekt för djur och natur och ett hållbart samhälle, med respekt och tolerans gentemot alla oliktänkande grupperingar i samhället. Vi måste nå fram till en debatt där man både kan kritisera och bekämpa religiösa och kulturella strömningar, men ända visa respekt och tolerans för olika traditioner, där möten och dialog främjas, men där det är högt i tak och diskussionen tillåts vara fri. Slutligen, så måste vi även givetvis kunna vara inkluderande för nya influenser och ifrågasätta gamla ingrodda ”svenska” värderingar då det behövs, allt medan vi strävar efter ett klimat där möten kan ge en konstruktiv och berikande diskussion och bredda perspektiven, istället för att leda till polarisering och isolationism.

Så bemöter man de problem som kan uppstå med kulturkrockar.  Men så bemöter man även främlingsfientligheten. Censur mot Sverigedemokrater är djupt ovärdigt det svenska. Att censurera Sverigedemokraterna och att förvägra muslimerna sina moskéer är samma sorts politik, censur, och det är djupt ovärdigt Sverige!

Lika rätt och lika ansvar…

En kultur behöver värderingar för att överleva. Behöver en inriktning! Inte bara för att definiera vad som är värderingarna gentemot det ”utländska” utan även gentemot det ”inhemska”.

Det är inget egendomligt. Det egendomliga är att så västerländska samhällen idag tar denna diskussionen. Det är som om man med friheten att säga vad man vill, och tänka vad man vill, har övergett idén om att verkligen sätta ramarna för det gemensamma i kulturen eller västsfären.

Vänsterextremism,  högerextremism och islamism tillåts alltför ofta härja fritt och inkräkta på allas rätt. Och regeringarna bemöter inte detta genom att ge alla lika rätt och lika ansvar!

Du har lika rätt, men då får du erkänna att andra har lika rätt… Du har lika ansvar mot alla andra i samhället, men då har de andra lika mycket ansvar mot dig… Vad är det egendomliga med detta?

Vi behöver en diskussion om våra svenska värderingar!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

19 tankar om “Vad är svenskt?

 1. Enligt mig och säkert många andra så hämtar alla länder inspiration från andra kulturer till sin egen kultur, och vi bestämmer själva vilka som passar vårt västerländska samhälle och som vi tycker ska bli ”svenskt”. Muslimska traditioner ser inte jag att dom passar in i vårt västerländska samhälle. De som säger att vi inte har någon egen kultur eller något svensk så finns det heller ingen Tysk kultur, ingen Grekisk kultur, ingen Amerikansk kultur osv osv, eftersom alla hämtar inslag ifrån andra kulturer. Det är just denna unika kombination som utgör en nations kultur. Som att blanda olika färger och få fram en unik färg. Man säger ju inte att grönt inte är egen färg bara för att det är en blandning av blått och gult.

  /En SD

 2. Ett lands kultur växer fram både genom kontakten med det utländska och i sig självt. Precis som varje människa utvecklas själv, men INTE själv, utan i samspel med alla andra kulturer och nationer. Därför är det svenska faktiskt beroende av det utländska. Precis som det grekiska, det arabiska, etc är beroende av sina utländer.

  Istället för att säga att ditten och datten (det finska, det judiska, det zigenska, det jugoslaviska, det bosniska, det arabiska, det afrikanska, välj själv) inte passar in så förespråkar jag en mer metod som kräver lite mer tankearbete.

  Om du ska välja ett nytt chokladgodis att äta kan man göra på två sätt.

  Antingen säger man: ”Jag ogillar det belgiska, därför äter jag inte belgisk choklad” och fasthåller denna åsikten trots att man aldrig prövat att äta begisk choklad. Eller så PRÖVAR man chokladen och ser hur den smakar.

  Eller så gör man som en jag känner som vägrade gå in på ett café eftersom dörren in var svart. Åren gick och tiden gick och av en slump gick personen in och stället visade sig vara PEFREKT för denne.

  Eller som de personer jag känner som bara utgår från FÖRPACKNINGEN på en vara och köper det med glättigast förpackning… och som varje gång blir jätteöverraskad över att det i den fina förpackningen kan vara ruttet medan det i de andra ”inte så fina” kan vara JÄTTEGOTT.

  Vilken muslimsk tradition är det du inte vill ha in?

  De ateistiska muslimerna? Den sunni sekulära? Den shia sekulära? Islamisterna? Sufisterna? De amerikaniserade? Wahabiterna? Nation of Islam? De som gärna slår sina fruar eller de feministiska muslimerna? De homofoba eller de homoseuella muslimerna? Demokraterna? Monarkisterna? De med en fru eller de med fyra?

  Om du inte tycker att demokratiska muslimer eller sekulära muslimer passar in ber jag dig förklara varför de inte gör det och varför en odemokratisk svensk är bättre än en demokratisk muslim!

 3. Ja, säkert även deras. Ty i deras fall är det sannolikt inte VÄRDEGRUNDEN det är fel på. Hade du sagt Arklöv så hade det varit mer tveksamt när det gäller värdegrunden. Men när det gäller Flink och Ekelund så sitter problemet i värderingarna, inte i värdegrunden, törs jag förmoda.

  Och här sätter vi fingret på det centrala i hela vår diskussion: Det jag ideligen misslyckas med att påpeka är vikten av VERTIKAL kontakt inom ett samhälle. Från grädda till bottenskrap genom alla mellanskikt. Den får man inte genom värderingarna, utan genom värdegrunden. Värdegemenskaper är horisontella. Bottenskrap i alla länder har mer gemensamt med varandra än med gräddan i sina egna länder. Gräddan i alla länder likaså. Mellanskikten är mer isolerade. De har INTE utan vidare mer gemensamt med varandra än med gräddan respektive bottenskrapet i sina egna länder. Eller kalla dem överklass, medelklass och underklass om du så vill.

  Du tillhör en intellektuell överklass och känner därför ditt släktskap med motsvarande skikt i andra kulturer. En simpel bov känner samma sak och kan därför utan vidare tillhöra ett kriminellt nätverk med filialer i hela världen eller Europa. Medelklassen är mest isolerad (och med ”medelklass” menar jag egentligen både dagens arbetare och tjänstemän). Men som intellektuell (inte kulturell eller ekonomisk) överklass har du (och jag) ett ANSVAR, menar jag, att ODLA de vertikala kontaktytorna, och alltså t ex SE och BEJAKA vårt kulturella släktskap med bovarna såväl som med arbetsmyrorna och stekarna i vår egen kultur. Så att denna vår (svenska) kultur SOM HELHET skall kunna ha ett konstruktivt OCH FRITT utbyte med andra kulturer, på LIKA villkor. Pumpar man in mängder av GRUPPER av under- och medelklasskaraktär från helt främmande kulturer så underlättas INTE ett sådant konstruktivt och fritt utbyte. Grupperna isolerar sig från varandra så gott det går. Tänk på den etniska rensningen av miljonprogrammet, där de etniska svenskarna röstar med fötterna och helt enkelt flyttar därifrån om och när de kan (det finns knappt några kvar nu, bara några ynka procent i förorter som Rinkeby/Tensta och Akalla/Husby). Det oundvikliga utbytet blir där oftare destruktivt och ofritt.

  Jag vet inte hur många eller grava bevis på detta vi behöver innan mina vänner i den intellektuella överklassen — som du — skall besinna sig och låta samvetet hinna ikapp. Hur många måste skjutas ihjäl? Hur många skolor måste brännas ner (vi har över 400 skolbränder årligen redan)? Hur många brandmän måste säga upp sig eller långtidssjukskriva sig för att de vägrar riskera att få stenar på sig? Hur många poliser (”Det är polisen vi krigar mot”)?

  Troligen sker det inget uppvaknande med mindre än att någon i den egna klassen drabbas. Om ens då. Rojas mobbades ut och flydde till Spanien. Sabuni ser men är bakbunden av maktspelet. Åkesson får inte komma till tals. Och mina generations- och klassfränder svamlar om generaliseringar och att SD är främlingsfientliga och hatar muslimer. Man blir lite trött.

 4. Ser du inte en paradox i det hela, om du förnekar svensk kultur bara för att den tagit influenser från andra kulturer så förnekar du även utländska kulturer då de också gjort det.
  Om kultur är en social konstruktion, varför måste då invandrare ha sin kultur men svenskar inte sin?

 5. Om de kommer in på FEL sätt blir det fel. Med en galen politik blir det galet. Och poliyiken har varit och ÄR galen. På samma sätt skapas problem om man behandlar infödda ”svenskar” fel. Användning av knark och sånt sen 60-talet kanske ger en fingervisning om det!

  Jag håller helt med om blindheten hos makteliten. Problemet är hur man får en revolt mot det som INGEN vill ta en revolt mot, nämligen politikerna! SD vill inte, ND inte, det är ju lättare att gnälla på invandararna och den stora invandringen och säga att DET är problemet.

  De andra vill det inte heller.

  ASen om Flink och Ekelund så missar du poängen att värdegrunden är nåt ganska neutralt eller nåt spretigt (beroende på hur man ser det). Det kan MYCKET VÄL vara värdegrunden som lett till att de två hamnade fel. En värdegrund är inget gott i sig. Den svenska värdegrunden innehåller allt från jante och mord på hustrur till genialitet! Utan rätt VÄRDERINGAR blir en värdegrund ofta väldigt farlig.

 6. Hycklaren:

  Alla tar influenser från alla. Alla vinner på samverkan och på att bevara bevara SIN kultur och utveckla den på sitt sätt. Inget egendomligt! Men jag håller helt med alla de invandrare jag mött som är trötta på att svenskarna inte bryr sig om sin egen kultur och sitt kulturarv. Invandrarna har helt rätt!

 7. Man får ju inte bry sig om sitt svenska arv, för då är man rasist.
  Det är inte invandrarnas fel, det är svenska regeringen och media som bestämt det så.

 8. Exakt hycklaren! Och det är snarast så att invandrarna VILL närma sig och ta till sig de svenska. Men hur ska det kunna det det när vi själva ratar det.

 9. Vad som är svensk? Det vet väl alla Volvo pv och Saab entusiaster. men tyvärr allt har gott över styr. Kvar återstår en obrukbar gammal trämålad häst från Dalarna. Mångkultur är som, ju fler kockar desto sämre …..

 10. Jo. men faktum är att det INTE var invandringen som tog kål på vårt intresse för svensk kultur. Vi svenskar skötte det förbannat bra själva! Invandrare vill HA svensk kultur. De flesta iallafall.

 11. Mångkultur är ett gissel . Min uppfattning är entydlig. Låt alla kulturer ges möjlighet att bevara sin särart. Låt urbefolkningen på t.ex. Nya Guinea behålla sina naturresurser i fred och utan vår påverkan.. Låt bli att skövla regnskogar i utbyte mot s.k materiellt välstånd. En trogen Sverigedemokrat

 12. Här har jerlerup rätt. Det var INTE invandringen som tog kål på vårt intresse för svensk kultur. Det var nog snarare omständigheterna kring och efter Andra världskriget som traumatiserade oss.

 13. Om vi inte hjälper dem till nån form av välstånd så mördar vi dem! Det vore som att se en svältande och inte göra något för att hjälpa denne, Leif!

 14. Jag gillar att du är monoton i ”invandrar”-benämningen. Invandrarna vi fick förr som dyrkade svenska flaggan åt oss som du fint påstår, är ju folkligt och kulturellt sett mycket närmre oss (finnarna) än den muslimska (MENA-folket) ASYL-gruppen. Finnarna var 100% villiga att integreras i samhället, de alla försökte lära sig svenska. De var tysta ute i allmänheten eftersom man inte ville vara osvensk, eller finsk, för det var fult att vara finsk då. Trots att finnarna är lika mycket bröder som norrmän, men ändå används finländare som argument för ”mångkultur” av mångkultursivrare. När faktumet var att det fanns 1 och en halv kultur i Sverige, svensk kultur och halva finska. Halv eftersom finnarna ville integreras, halv eftersom i integrationens försök la de ifrån sig sitt, för Sverige. Dessutom får man inte glömma att väldigt många utav dessa arbetsinvandrarna från Finland åkte hem när de var klara med sitt här. Än idag fortsätter de gamla finska familjerna att flytta tillbaka till Finland. Tror du att våra kära muslimska befolkning (som ännu inte bidragit med någonting) tänker flytta tillbaka? Kanske den dagen de slutar få mat på bordet svenskar dött för i århundraden för att vi ska ha idag.
  DET ÄR SKILLNAD PÅ INVANDRARE- OCH BIDRAGSINVANDRARE.

  Svensk nationalism har blivit paria för att för ett par tio år sedan lät våra förrädare till politiker och vänsternissar se till att vi utbildar utländska män & kvinnor till att leda vårat land i dess inflytelserika positioner, media, finans och politik. Hur kan en icke-svensk leda Sverige? Kan en icke-svensk med sitt hjärta i något annat folk, en annan kultur och nation leda Sverige och svenskar med sitt hjärta? Nej.

 15. Säg det där om att integreras till 100% och att de lagt bort sitt till en finne och ta bort bastun från denne! :o) Det kanske snarast är att folk vant sig vid att finsk kultur samexisterar med den svenska i Sverige. Ja, så mycket samexisterar den att vi numera ser den som svensk!

 16. ”Med invandrarna kom folk hit som var vana vid att vörda sitt land och ville vörda den svenska nationen när de kom hit och så uppstod KRAVET på en nationaldag. Därför är det helt korrekt att fira dagen mångkulturellt, det var ju invandrarna som gav oss nationaldagen!”

  Det vore ju trevligt om de fick vörda den svenska nationen då på nationaldagen som de vill, och den svenska monarkin, istället för att tvingas ägna sig åt en massa banala multikulti- och flyktingmottagarceremonier, som sådana som du tvingar ned i halsen på såväl invandrare som svenskar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s