Sverigedemokraternas budgetförslag (3)

=

Jag fortsätter att kika på utbildningsfrågorna och invandringen…

Har dessutom kikat närmare på några engelska rapporter om invandringen och ekonomin. De kan du hitta här, här och här! De ger samma bild av invandringens effekter på ekonomin som man kan se om man studerar läget i Sverige. Ett invandrat barn ger ekonomin positiv effekt (om denne jobbar som vuxen), en invandrad vuxen en ännu mer positiv effekt (kostnaderna för utbildningen försvinner) och en utbildad invandrare ger massor av överskott OM DENNE TILLÅTS JOBBA INOM SITT SPECIALOMRÅDE (alltså som något annat än spärrvakt).

Anhöriginvandringen ger ett visst minus, i form av den grundpension de får. Men det positiva är att invandrarna slutar sända pengar utomlands för att stödja de anhöriga, och att momsinkomsterna ökar.

Vi i Sverige” har gjort en serie bra analyser. I detta blogginlägg ska jag citera ytterligare en rapport om utbildningsnivån hos invandrare. Detta är viktigt eftersom den utbildning de tar med sig generera ett stort PLUS ekonomiskt sett för oss.

OM de får använda denna höga utbildning de har och inte bara hänvisas till att bli lokalvårdare som får sopa upp skiten efter sossarnas intergationspolitiska konferenser, eller spärrvakter eller nåt liknande… Socialdemokraternas interationspolitik är lika galen som Nationaldemokraternas eller Sverigedemokraternas för den har betraktat och BEHANDLAT invandrarna som avskräde och skräp! Denna syn på människan är oacceptabel och otidsenlig!

VI I SVERIGES RAPPORT:

Utbildning hos invandrare

Analfabeter eller högutbildade? Det cirkulerar många rykten om invandrares utbildningsnivå. Vi ska nu undersöka vad statistiken säger. De flesta uppgifterna är hämtade från SCB:s publikation Befolkningens utbildning 2006 och från Statistikdatabasen, SCB. Uppgift om utbildning saknas för en del personer, speciellt för nyanlända invandrare. Det försvårar vissa jämförelser. En jämförelse mellan senaste året och näst senaste året visar att andelen okända minskar till ungefär hälften under andra året efter invandringen. De okända tycks fördela sig över alla utbildningsnivåer men med någon övervikt för den lägsta nivån. Dvs. om man försöker fördela ut de okända på de olika utbildningsnivåerna ska man addera förhållandevis fler till kategorin förgymnasial utbildning än till de andra kategorierna.

Figur 1 och tabell 1 visar att minst lika stor andel utrikes födda har eftergymnasial utbildning på minst 3 år jämfört med inrikes födda. Det är en större andel invandrare än infödda som har enbart förgymnasial utbildning.

Tabell 1. Utbildning 2008 för inrikes och utrikes födda, 25-64 år. (Statistikdatabasen, SCB).

Utbildning Inrikes födda Utrikes födda
Förgymnasial 14 21
Gymnasial 48 37
Eftergymnasial ❤ år 15 13
Eftergymnasial >=3 år 22 22
Uppgift saknas 0 7

Tabell 2. Utbildning 2006 hos inrikes och utrikes födda, 16-74 år.

Utbildning Inrikes födda Utrikes födda
Förgymnasial 23 25
Gymnasial 46 37
Eftergymnasial ❤ år 13 11
Eftergymnasial >=3 år 17 17
Uppgift saknas 1 9

Tabell 2 visar samma tendens men för åldersgruppen 16-74 år.

I tabell 3 jämförs inrikes födda och utrikes födda som invandrat vid olika tidsperioder. För den senaste perioden, 2001 – 2006, finns en stor andel okända. Trots det kan man utläsa att andelen med den högsta utbildningen ökar ju senare invandringen skett. För de som invandrat efter 1990 är den också högre än för inrikes födda. Pga. den stora andelen okända kan man inte utläsa om andelen med lägsta utbildningen har minskat eller är oförändrad. Det är dock större andel lågutbildade bland invandrare än bland infödda.

Tabell 3. Utbildning för utrikes födda efter invandringsår jämfört med inrikes födda. 25-64 år.

Invandringsår
Före 1990 1990-2000 2001-2006 Totalt utrikes Inrikes födda
Förgymnasial 25 22 15 22 15
Gymnasial 47 38 20 38 49
Eftergymnasial ❤ år 12 13 13 12 15
Eftergymnasial >=3 år 16 23 28 21 21
Uppgift saknas 1 4 25 7 0

Figur 4 och tabell 4 visar utbildningsbakgrunden hos sfi-elever läsåret 2007/08. Det är viktigt att komma ihåg att alla invandrare inte läser sfi och att sfi-eleverna därför inte är representativa för alla invandrare. Ca 40 procent av invandrarna deltar inte i sfi och de som kommer från västeuropeiska länder är underrepresenterade (Hur försörjer sig nyanlända invandrare som inte deltar i sfi?).

60 procent av sfi-eleverna har minst 10 års utbildning. 25 procent har högst 6 års utbildning.

Det förekommer ibland rykten att en stor del av nyanlända invandrare är analfabeter. Tabell 3 visar att minst 75 procent har gymnasial utbildning och alltså inte kan vara analfabeter. Av sfi-eleverna med enbart förgymnasial utbildning har ca 40 procent mer än 6 års utbildning och kan alltså inte heller vara analfabeter. Hur stor andel som verkligen är analfabeter tycks det inte finnas statistik på.

Tabell 4. Utbildningsbakgrund hos SFI-elever 2007/08.

Antal år Procent Antal personer
0–6 år 24,5 18108
7–9 år 15,6 11533
10– år 59,9 44314
Totalt 100,0 73955

Det förekommer ofta påståenden från Sverigedemokrater att invandrare skulle ha låg utbildning. Vi har därför jämfört uppgifter om utrikes föddas utbildning enligt Befolkningens utbildning 2006 med uppgifter från Allmänna valen 2006, Del 4 om utbildningsnivån hos Sverigedemokraternas väljare. Figur 5 och tabell 5 visar att större andel utrikes födda än Sverigedemokrater har hög utbildning. Som hög utbildning räknas eftergymnasial utbildning på minst 3 år medan enbart förgymnasial utbildning räknas som låg utbildning.

Tabell 5 antyder också att större andel Sverigedemokrater har låg utbildning. Här finns dock ett okänt antal utrikes födda med okänd utbildning som ska läggas till kategorin Låg utbildning. Å andra sidan inkluderas 16- och 17-åringar bland de utrikesfödda medan Sverigedemokraternas väljare är minst 18 år.

Tabell 3 visar att invandrare är alltmer välutbildade ju senare de invandrat. Nyanlända invandrare är mer välutbildade än medeltalet av alla som invandrat och är således också mer välutbildade än Sverigedemokraternas väljare.

Tabell 5. Utbildningsnivå 2006. Utrikes födda 16-74 år (från Befolkningens utbildning 2006 jämfört med Sverigedemokraternas väljare (från Allmänna valen 2006, Del 4).

Utrikes födda Sverigedemokrater
Låg utbildning 25 30
Medel utbildning 48 60
Hög utbildning 17 11
Uppgift saknas 9 0

Vi i Sverige 2009-06-15

http://viisverige.blogspot.com/

Källor:

Befolkningens utbildning 2006

Allmänna valen 2006, Del 4

Hur försörjer sig nyanlända invandrare som inte deltar i sfi?

Statistikdatabasen, SCB.

http://viisverige.blogspot.com/2010/06/battre-undervisning-for-invandrade-barn.html

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s