Den ”svenska kulturen”: myterna om kärnfamiljen

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, samt en del andra konservativa grupper, pratar ofta om kärnfamiljen. Om vi tar Sverigedemokraterna som exempel så hänvisar de till att kärnfamiljens struktur, med mamma, pappa och barn, är en ursvensk tradition som de vill stötta.

I deras principprogram från 2004 kan man läsa:

”Sedan mänsklighetens begynnelse, och i så gott som alla samhällen, har kärnfamiljen varit den grundläggande enhet varpå samhället baserats… Sverigedemokraterna menar att den traditionella kärnfamiljen är en djupt rotad och naturlig gemenskap som inte kan ersättas av några konstruerade kollektiv.”

Man kan bara sucka och undra om historielösheten i dagens Sverige verkligen är så stor. Historiskt sett har det ju varit tvärtom. Kärnfamiljen är en ny företeelse medan olika former av storfamiljer och konstruerade kollektiva uppfostringsmetoder varit regel igenom historien.

Hur uppfostrades barnen?

Låt oss hålla oss i Sverige, eftersom Sverigedemokraterna och Kristdemokrater ju betonar att kärnfamiljen är ”ursvensk”.

Hur såg det gamla bondesamhället ut? Ja inte hittar man nån kärnfamilj där, hur mycket man än söker efter det. Ja, juridiskt fanns det nåt som kan kallas kärnfamilj, som ofta var ofta underordnad STORFAMILJEN, GÅRDEN och BYN som enhet, med en far- eller morförälder som ofta var familjens överhuvud. Men kärnfamiljen var en del av nåt större, inte byggstenen för allt.

Jo av gårdens invånare och byns invånare. mamma och pappa, men också pigor och drängar, och far- och morföräldrar samt olika tillfälligt boende i gården (inhyses gårdsfolk). Och byn gick ofta samman och hjälpte till att uppfostra barnen i gården. Präst och klockare och olika faddrar till barnen såg t.ex. till att barnen i byn skötte sig och utvecklades.

Kärnfamiljen existerade inte, den var en otänkbarhet i bondesamhället.

I staden, och hos adeln, fungerade det på ett liknande sätt. Tjänstefolk, lärlingar, mor- och farföräldrar hjälpte oftast till. Men det ska erkännas att alternativa uppfostringsmetoder fanns. Ibland hos fattigare var det bara mamma pappa och barn (kärnfamilj) och ibland hos de rikare la man över allt ansvar på uppfostran till tjänstefolket, s.k. guvernanter.

Industrialismen

Går man längre bak i tiden till det urgamla germanska stamsamhället blir givetvis kärnfamiljens roll ännu mindre. Därför är det så ironiskt, ja skrattretande, att det storswänska Nationaldemokraterna påstår att kärnfamiljen är en germansk uppfinning.

Men hur uppstod detta moderna fenomen: storfamiljen?

Jo, med den industriella revolutionen.

Till en början försökte familjerna återskapa en sorts gemenskap inne i städerna som liknande den i byn. Kvinnor och äldre människor gick samman och höll koll på kvarterets småttingar. Men ju mer standarden höjdes i städerna och folk fick moderna lägenheter att bosaätta sig i, ju mer slogs denna rest av gemenskap isönder.

Kvar blev kärnfamiljen, isolerad och ensam i en ful förortslägenhet. Pappan jobbade och mamman var hemma i lägenheten och putsade fönsterna och storstädade och bakade varannan dag och tog hand om de små. Mer och mer slogs kontakten med de äldre ut, generationerna skildes åt och folk slutade bry sig om varandras barn.

Ja, ni läste rätt. Slutade bry sig. Den isolerade familjen, och inte som förr en större by eller kvartersgemenskap, blev värdegrunden i samhället. Gigantiska förorter byggdes upp fyllda med kärnfamiljer som bara skötte sitt, och brydde sig om sitt. tacka fan för att ungdomsgäng bildades som drev omkring och började supa och knarka i förorterna då!

Länge leve regnbågsfamiljen!

Men det finns hopp för gamla Sverige. Ingen människa är en ö. Ingn familj är en ö.

Kärnfamiljen urholkas idag mer och mer. Ta bonusbarn t.e.x. Det är inte ovanligt att barn har en biologisk förälder och flera bonusföräldrar (dvs ex. till ena föräldern). Jag har själv bonusbarn efter ett förhållande där de små kom mig väldigt nära.

Där är regnbågsfamiljerna de som är lyckligast lottade. För där har ofta barnet, redan från födseln, en stor gemenskap. Som en familj jag känner bestående av två mammor och två pappor och engagerade farföräldrar!

Dessutom har Sverige fått in många invandrare. Dessa försöker ofta, så gott det går i de perverst konstruerade svenska förorterna, att bibehålla den gemenskap som fanns där de kom från, och som liknar den traditionella svenska bygemenskapen.

I mötet mellan regnbågsfamiljerna och invandrarnas kulturer kan den riktiga svenska traditionen av storfamiljer, där familjerna i ett område BRYR SIG OM VARANDRA, återskapas!”

Den rena kärnfamiljen är en mardröm för samhället. Ingen människa är en ö, ingen familj är en ö!

Läs vad andra skriver här: Björn Andersson, Betnér, feminix.

PS

Det ska tilläggas att jag är positiv till att göra det möjligt för en av föräldrarna att vara hemma med barnet på heltid. T.ex. genom att dagispengen överförs till familjen så kvinnan eller mannen kan göra det. Men fler vuxna måste se barnen som sitt ansvar och ge dem kärlek och tid. Familjen som juridisk enhet måste ingå i något större: dvs gemenskapen mellan familjerna, över generationsgränsen, MÅSTE återskapas. Det är storfamiljen, regnbågsfamiljen, inte kärnfamiljen vi behöver mer av!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

30 tankar om “Den ”svenska kulturen”: myterna om kärnfamiljen

 1. Att kärnfamiljen består av tre personer (mamma, pappa, barn) är ett tragiskt missförstånd som du visar orsakerna till härovan. Men kärnfamiljen, som urbild, finns. Den består emellertid inte av tre personer, utan av tre generationer. Modern och fadern står inne i samtiden. Deras kontaktnät består mestadels av levande människor. Barnets kontaktnät består mest av människor som ännu inte är födda. De lever såtillvida primärt i framtiden. Och föräldrarnas föräldrar, den äldre generationen (alltså de fyra återstående personerna i den sjuhövdade kärnfamiljen) har sitt kontaktnät övervägande i forntiden, bland de hädangångna. Kärnfamiljen består alltså av sju personer fördelade på tre generationer, var och en ett gränssnitt till en befolkad tidsdimension som ger familjen kraft (framtiden), inspiration (forntiden) och livsglädje (samtiden).

  Men för att relatera tydligare till den nivå av frågeställningen du, på ett lite polemiskt sätt, tar upp, se här: http://murslev.blogspot.com/2010/03/andras-barn-och-egna-ungar.html

  Pappan

 2. Ja kärnfamiljen finns som en bild, en sorts omöjligt ideal. Och som en juridisk enhet. Men i praktiken tror jag den traditionella storfamiljen är en mer realistisk enhet. Barn behöver vuxna som älskar och bryr sig om dem och tar ansvar för dem. Ju fler desto bättre! Och av olika generationer, som du skriver. Barnet är framtiden. Föräldrarna samtiden och den äldre generationen det förflutna.

  Men de andra aktörerna runt omkring familjen visar att samtiden, och det förflutna, kan ses och förstås på olika sätt och är värdefullt det också.

  Jag gillar det du skrev:

  ”Har vi något att ta till oss av invandrares förhållningssätt så är det deras respekt för den äldre generationen och över huvud taget de som gått före och därmed möjliggjort vår generations existens. Vi kan inte ta över deras kulturarv. Men vi kan genom deras kulturarv påminna oss om att även vi har ett kulturarv att vörda, vårda och vakta.”

  /Torbjörn

  PS

  Men kärnfamiljen tror jag inte på. En isolerad enhet utanför tid och rum. *hu!*

 3. Det ryska ordet för familj är talande: SEMIA. Sämja. Den svenska etymologin visar ju släktskapet med ”sam” som i samma och tillsammans. Men den ryska etymologin är faktiskt ännu mer spännande: sem betyder nämligen sju, och ia betyder jag. En familj är alltså i sin kärna, vad det ryska språkgeniuset anbelangar, sju jag, sju personer.

  Kärna, det vill säga: varje jag i denna kärna står i sin tur i centrum för en individuell ödesgemenskap, en krets av andra personer, som var och en i sin tur är centrum i en krets osv.

  Du vet den där roliga teorin som kallas Six degrees of separation? Alltså att vi bara är max sex personer bort från alla människor i hela världen: den känner den känner den känner den osv så känner vi alla varandra. Nu stämmer denna teori troligen inte riktigt, men dess blotta förekomst tyder på någor cantralt i det sociala. Samma centrala sak – nästan om en social lagbundenhet – uttrycks av Jesus i satsen ”Älska din nästa såsom dig själv!”. Denna sats är rätt missförstådd. ”Din nästa” tolkas vanligen som ”alla människor i hela världen” men detta är helt fel. INGEN orkar älska ”alla människor i hela världen” och förresten är det tekniskt omöjligt eftersom man knappast kan tala om kärlek på ett seriöst sätt när det gäller personer man inte ens har träffat, än mindre känner en förbindelse med. I den engelska översättningen blir det tydligare: ”Love thy neighbor as thyself!” Neighbor. Nabo på norska. Näraboende. Alltså granne!

  Etymologi på granne? GRANNE är den man har en GRÄNS mot. Den som bor nästintill.

  Du vet det gamla geometriska demonstrationsexemplet med enkronor: frågan är alltså hur många enkronor det får plats runt en enkrona och svaret är: precis sex. Sex enkronor kan samtidigt ha kontakt med en sjunde, som ligger i centrum.

  Där har du dina sex grannar. Som du har att ”älska såsom dig själv”. Låter mer realistiskt än att försöka älska sex miljarder personer som du inte ens känner? Jesus är realist. Och kan sin sak. Nästa fråga blir då HUR LÄR vi oss att älska sex sinsemellan olika personer? Svaret är givetvis: genom att växa upp i en SEMIA, i en FAMILJ. Var och en i familjen är den sjunde personen, omkransad och BERÖRD av sex ”nästor”, grannar eller närstående, dvs de andra familjemedlemmarna.

  Lär dig äslak dessa sex, och du har lärt dig hur man älskar sex vänner. det räcker. Var och en av dessa vänner är i sin tur centrum i en vänkrets, och så vidare.

  Nu kan det verka lite abstrakt att överföra rumsliga slantar till timliga individer. Människor rör ju på sig och umgår med alla möjliga andra människor under en livstid, och växer kanske inte alls upp i en urbildlig sämja (som du ju konstaterar). Men LÄNDER, kulturella entiteter, FOLK OCH DERAS GEOGRAFIER, ligger faktiskt rumsligen sida vid sida!

  Vi i vår kultur måste inte älska alla andra kulturer på hela jorden. Men vi måste älska våra grannkulturer. Annars blir det krig. De sex oss geografiskt mest närstående kulturerna MÅSTE vi ”älska såsom vår egen kultur”, annars blir det osämja!

  Så sista frågan: Vad menar Jesus med ”såsom dig själv”. En vanlig tolkning nuförtiden är att han implicerar att man ju älskar sig själv, eller åtminstone borde göra det, och att man har att älska sina medmänniskor precis så mycket som man älskar sig själv. Detta är en lite småkul newagetolkning från vår självgoda och självbespeglande efterkrigstid. Så tänkte man INTE på Jesu tid, och så tänkte inte heller Jesus. Återigen beror denna tolkning på en felöversättning. ”Dig själv” är en förvanskning av det mycket rimligare, mycket krassare och mycket mellanöstligare ”såsom du själv vill bli älskad av dem”. Belästa teologer är på det klara med denna miss, men brukar inte säga något eftersom det idag anses bra med egenkärlek. I alla fall säljer det, i en narcissistisk tid.

  Pappan

  PS För övrigt anser jag att vi i höst bör ta vårt sociala ansvar och rösta in SD.

 4. Min kommentar är:

  1) Vad som är inefattas i ”vi” har förändrats med tiden. Som jag sagt ofta såg inte man förr i Småland att man hade nåt som helst gemensamt med Östgötar. Och svear såg inget släktskap med ohängda skåningar! Och även vad som är familj definieras har omdefinierats av tid och rum. Vi har alltså lärt oss älska fler ocg fler och UTVIDGAR det som är vår grupp och klan. MÄNSKLIGHETEN är en lika naturlig grupp som någonsin Sverige eller Stockholmare eller östgötar!

  2) En etymologisk rättelse. Semja är släkt med semja som betyder frö på ryska och därmed latinets semen! Sju härrör från något annat. kan kolla det senare för dig! Vad sämja kommer från vet jag inte, inressant hypotes du har!

 5. Hur kan bloggarens idealsamhälle med homo-regnbågsfamiljer kombineras med en stor invandring av muslimer? Muslimer anser ju att homohandlingar är ett grovt brott mot Allah. Ett brott som skall straffas med döden. Enligt Koranen och profeten – ALLA muslimers enda rätta lag.

 6. Det vet jag. Har läst ryska. Nu är det detaljer, men ändå… Semja är frö, semja är familj och zemlja är jord och de etymologier kring ordens betydelse jag läst säger att de härrör från samma kärna. Sem = 7, och vosem, åtta, ska komma från samma källa som indoeuropeiskan, eller direkt från den.

  Men, men… Även sem, sju, är ju ett frö = veckan,

  Schiller har i verket om den estetiska bedömningen av storheter annars skrivit en hel del på detta tema. I en skog kan vi max urskilja ca tio träd åt gången som en enhet. Men däremot kan vi forma idéer, om storheter, som innefattar mer än tio. Så kan vi sätta en tänkt ring runt hela skogen och kalla den skog, eller runt en nation och kalla det en nation. Så hanterar vi mångfalder. Den yttersta storheten vi estetiskt bedömer är givetvis Gud.

  Men detta är en social process, säger Schiler. Att bedöma storheter gör vi människor annorlunda med vår kulturella utveckling.

  Med mina ord. jag är jag, men vad som är vår nästa definierar vi med hjälp av storheter. Vi formar enheter. Om jag skapar den ”matematiska” och filosofiska storheten ”jag själv och mina närmaste” så kan jag skapa grannstorheterna själv. Det är poängen: DET ÄR JAG SOM DEFINERAR VAD SOM ÄR MIN NÄSTA, eller mins GRANNE! Men eftersom mänskligheten är EN och allt varje människa gör påverkar alla andra, är den naturliga utvecklingen att vi mer och mer utvidgar vår definition på vem som är granne och nästa:

  För min del inkluderar jag både framtida oc h förflutna generationer i denna definitionen av min granne och min nästa.

 7. Bäste feminix. Du generaliserar.

  Genom samma generaliserande citat skulle man kunna säga att kristna och ateister vill slakta alla homosexuella, eftersom det har funnits och finns grupper av dem som vill det. I kristendomens och judendomens fall finns det dessutom heliga skrifter som lika hårt som koranen föreskriver mord på homosexuella.

  Du skrev: ”Muslimer anser”… Jasså gör de? Med vilken rätt pratar du för ALLA muslimer? Du skrev ”ett grovt brott mot Allah. Ett brott som skall straffas med döden. Enligt Koranen och profeten – ALLA muslimers enda rätta lag.” Med vilken rätt säger du att alla muslimer anser detta?

 8. Bäste jerlerup, till Feminix försvar måste jag säga att du relativiserar. Med den uppenbara agendan att försvara islams närvaro i Sverige. Men vad hon säger är att muslimer I EGENSKAP AV JUST MUSLIMER inte kan acceptera homosexualitet, sex före äktenskapet och alla de där sakerna vars bejakade förekomst vi idag tror är viktiga för individens utveckling och mognad som människa. Och saken är ju att du mycket väl är medveten om detta OCH ÄNDÅ kör du på med en retorik som om du inte såg skillnaden mellan Koranens folk och NTs folk.

  Självklart finns det folk i Sverige idag med muslimsk bakgrund, men som själva är sekulariserade. Dessa är dock inte muslimer, i muslimers ögon, utan avfällingar. DU VET att islam är en ojämförligt mer fundamentalistisk religion och filosofi än kristendomen GENERELLT sett.

  Att generalisera är inte att vara osann, det är att tänka i storheter. Schiller, du vet…

  Pappan

 9. Då bör samma gälla kristna. Kristna kan inte i sin egenskap av kristna acceptera homosexualitet, eftersom bibeln förordar stening av homosexuella, därför är alla kristna som varands kristna mot homosexuella?

  Eller kan religioner utvecklas?

  Sveret på den frågan är JA. Läs Lars Gårdmarks bok ”Hatar Gud bögar”

 10. Kristendoman kan och har utvecklats genom, som jag kanske lite otydligt påpekade, karaktären av NT, alltså det specifikt kristna i bibeln. Det finns ingen motsvarighet till NT i Koranen. Därför har Islam just INTE utvecklats under sina 1400 år, utan håller sina folk tillbaka i utvecklingen. Idealet i Islam är INTE utveckling, utan konstans.

 11. Nej men tänkare inom islam har omdefinierat islam många gånger, liksom förövrigt judarna har, utan NT. Medan kristna författare omdefinierat kristendomen som om NT inte fanns.

  Nu antar du att islam är som sina fundamentalistiska anhängare säger att det är. Och det antagandet är FEL!

 12. Jerlerup, bevisa gärna dina påståenden! Fakta är ju att Koranen räknas som guds heliga ord, som ej får ändras eller omtolkas. Den som försöker räknas som avfälling. Även svenska ”snälla och moderna” konvertiter försvarar dödsstraffet för otrohet – idag! Det visar ju att Pappan har rätt – islam får ej moderniseras.

 13. Feminix. Du generaliserar ännu och hävdar att alla muslimer är, OCH KOMMER ALLTID ATT VARA, på ett visst sätt. Jag kan bara svara genom att kontra så här.

  Är alla svenskar nazister? Det finns ju nazister i Sverige, då borde alla svenskar vara nazister?!

  Är alla kristna mot homosexualitet? GT och NT kan ju tolkas som mot homosexualitet, och kristendomen i Sverige var mot homosexuella fram till 70-talet och 80-talet, då borde alla kristna vara mot homosexuella?

  Är alla sossar mot kungen? Socialdemokraterna har ju kravet på republik i sitt partiprogram, då borde alla vara mot kungen?!

  Eller?

 14. Eller argument typ kollektivskulden i Tyskland.

  Eftersom Tyskland var nazistiskt för 70 år sen har alla Tyskar som lever idag en kollektivskuld för det som föregående generationer gjorde?

  Ser du att ditt resonemang är samma? Ser pappan att pappan tänker på samma sätt?

 15. Jerlerup! Vi svenskar har ingen medeltida vidskeplig religion som hugger händer och huvud av oss om vi bryter mot bibelns ord. Vi har lämnat det bakom oss. Muslimerna har inte lämnat det bakom sig. Koranens ord är deras lag. Sharia är deras lag. Ta reda på fakta! Läs deras egna hemsidor! Där finns allt detta skrämmande och vidriga i svart på vitt! Och se dig omkring i världen! Hur ser verkligheten ut i de muslimska länderna? Har de frihet och demokrati eller avrättas de för otrohet eller lämnande av religionen eller störande av den muslimska ordningen? Javisst avrättas de! Har du hört talas om Iran? Islam är oföränderligt. Det är just det som skiljer islam från andra religioner. Även muslimen Nalin Pekgul har varnat svenskarna för att vara naiva i kontakten med muslimer. Muslimer får nämligen ljuga inför ickemuslimer – om det gynnar islam, och det gör det alltid. Så länge som muslimerna är i minoritet så ljuger de för att vinna fördelar och infiltrera politiken. När de blivit i majoritet tar de makten i det sista fria valet. Detta är tyvärr verkligheten och folk riskerar sina liv för att varna världen för detta verkliga hot. Vakna och ta reda på fakta!

 16. Deras? Nu pratar du återigen för alla muslimer, Värst vad du vet. Är alla svenskar nazzar eftersom det finns nazzar i Sverige också? Med din logik är det väl så, eller?

  Och för övrigt ska det nämnas att det var först på 60-talet som funktionshindrade fick rösträtt och rätt att gå i skola i Sverige. Det var då zigenare fick rätt att gå i skola. 1973 avskaffades lagen om tvångssteiliseringar. jag KÄNNER folk som höll på att steriliseras EFTER 1973 trots att lagen svakaffats. Jag har också mött homosexuella som sattes i finkan och sinnesundersöktes så sent som på 60-talet pga sin läggning.

  Vi ska inte slå oss för bröstet och säga att vi är så förbaskat civiliserade. Civilisationen är ett relativt nytt begrepp.

 17. Håller du med att lagarna ska vara lika för alla? Jag har pratat med en granner som på fullt menar att visa kulturer ska ha egna regler. Om jag inte miisminner mig används speciella regler för muslimer i Storbrittaninen tex vid arv.

 18. Jo, visst bör lagarna vara samma för alla. Nån speciell sharia lag för muslimer ska vi inte ha. Varför ska man det? Det är inte att behandla muslimer som jämställda.

 19. Varför skulle man inte kunna ha en speciell lag för de muslimer som känner att det tilhör deras religion? Vad ger oss rätten att definiera vad som är bra eller dåligt i deras övertygelse? På vilket sätt diskriminerar man inte dessa islamister genom att inte tillåta sharialag för dem?

 20. Problemet är att lagar bygger på seder och seder bygger på värderingar och olika kulturer bygger på OCH SKAPAR olika värderingar. Mångkultur förutsätter därför i princip månglagstiftning. Lagen är bunken som degen jäser i. Man jäser inte flera olika typer av degar i samma bunke. Det går inte.

 21. För det första anser inte alla muslimer, utan en minoritet, att sharia ska vara en världslig lag. De flesta ser det som en levnadsregel. Det vore dumt av ett land att ta ställning för de av muslimerna som vill införa teokrati.

  För det andra har man en lag för ett land, inte flera!

  Förövrigt så är Pappans argument som hämtat ur medeltidens svenska debatt, ”Man jäser inte flera olika typer av degar i samma bunke. Det går inte.” Så vitt skilda kulturers lagar som den Uppländska lagen och den Västgötska lagen går väl inte att förena? Eller?

  Från dansk horisont vet jag att man inte förrän 1680-talet fick en landslag. I böckerna om lagen står det att det var pga motstånd att se att det vanns något gemensamt DANSKT i Danmark. Så Skånelagen och den Jyske Lov och de andra landslagarna fanns till 1680-talet.

  Värderingarna vi och muslimerna har är ganska lika. Och framför allt: VI ÄR MÄNNISKOR!

 22. ”vitt skilda kulturers lagar som den Uppländska lagen och den Västgötska lagen går väl inte att förena?”

  Jovisst. Men priset är att den specifikt västgötska och den specifikt uppländska folkkaraktären offras för ett större helt, det vi kallar det svenska. Inga sådana offer sker utan gråt och tandagnisslan (trakasserier, förföljelser och övegrepp).

  Pappan

 23. Det stämmer givetvis. Du menar alltså, bäste jerlerup, att du LEGITIMERAR trakasserier, förföljelser och övergrepp eftersom allt ont bidrar till förståelsen av det mänskliga? För det blir ju kontentan av ditt resonemang! Du tycks säga att du INSER att mordet på svenskheten är priset för den utveckling du vill verka för, och att detta pris är rimligt.

  Svarar du nu att svenskhet ju inte är något en gång för alla fastlagt utan ständigt är under förändring, så betraktar jag det som ett retoriskt grepp: ett sätt att INTE bemöta min invändning. Det är nämligen skillnad mellan att fostra och nära en flicka så att hon en dag blir en välmående och välväxt kvinna, och att amputera bort hennes lemmar och operera fast nya och större lemmar från en redan vuxen kvinnas kropp. DET är vad som håller på att ske i vårt land idag. Och alla som ser detta UTAN att göra något för att hindra övergreppet KOMMER att behöva stå till svars. Om inte i denna värld så i en annan.

  Det menar jag.

  Pappan

 24. All mänsklig förändring har en baksida. Det går inte att ha någon utveckling utan negativa sidor. Det gäller ALL mänsklig aktivitet!

  Introduktionen av bilen slog ut drösar av vagntillverkare, droskägare och hästfarmare.
  När slaveriet avskaffades blev slavuyppfödarna arbetslösa.
  När TBC stoppades i Sverige slogs TBC-sanatorierna ut!

 25. Och när det Nya Sverige grundades dog utrotades den svenska folkstammen. Lite spill får man helt enkelt räkna med. Och om några generationer kommer ingen att sakna den. Tjolavips.

  Nejdu.

 26. Nej men för att den svenska kulturen ska kunna överleva och utvecklas krävs möten med det utländska! Migration inom landet behöver inte heller betyda att tex det skånska utrotas eller det gotländska!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s