Thomasevangeliet

Ur Thomasevangeliet. Översatt av Gordon Sandgren.

http://web.telia.com/~u36115637/thomas.ev.html

2. Jesus sade:

”Den som söker skall inte sluta att söka förrän han finner. När han finner, blir han oroad, och när han är oroad, blir han förundrad och börjar råda över allt.”

3. Jesus sade:

”Nu är riket i ert inre och utanför er. När ni känner er själva, skall förstå att ni är den levande Faderns barn. Men om ni inte känner er själva, är ni i fattigdom och ni är fattigdomen.”

forts…

5. Jesus sade:

”Lär känna det som du kan se och då skall det som är gömt för dig skall visa sig. För det finns ingenting gömt som inte skall bli uppenbarat.”

14. Jesus sade till dem:

”Om ni fastar kommer ni att synda mot er själva. Om ni ber kommer ni att fördömas. Om ni ger allmosor kommer ni att skada er ande. När ni reser till ett område, vilket som helst, eller går till en plats, och man där tar emot er, ät det som sätts fram åt er, bota de sjuka bland dem. För det som går in i er mun skall inte göra er orena. Snarare är det, det som går ut ur er mun som skall göra er orena.   (Torbjörns kommentar: Jämför med Matteus: 25. Om att den som bryr sig om sin nästa och ÄR god är den rättfärdige, inte den som sjunger halelujan och ber böner bara, eller ger pengar för att man ska och bör!)
22. Jesus såg några små som fick bröstet. Han sade till sina lärjungar:

”Dessa små som får bröstet liknar dem som går in i riket.” De sade till honom: ”Om vi är små skall vi då gå in i riket?” Jesus sade till dem: ”När ni gör det som är två till ett, och när ni gör det inre likt det yttre och det yttre likt det inre och det övre likt det undre, och när ni gör det manliga och det kvinnliga till ett enda, så att det manliga inte är manligt och det kvinnliga inte är kvinnligt, när ni gör ögon istället för ett öga och en hand istället för en hand och en fot istället för en fot, en bild istället för en bild, då skall ni gå in i (riket).”

37. Hans lärjungar sade:

”När skall du uppenbara dig för oss och när skall vi se dig?” Jesus sade: ”När ni klär av er utan att skämmas och tar era kläder och lägger dem under era fötter som små barn och trampar på dem, då [skall ni bli] den Levandes barn och ni behöver inte frukta.”

45. Jesus sade:

”Man skördar inte druvor från törne och man plockar inte fikon på tistlar. De ger ingen frukt. En god människa tar fram goda ting ur sin skattkammare. En ond människa tar fram onda ting ur sin onda skattkammare som är i hans hjärta och han talar onda ting. För ur hjärtats överflöd har han onda tankar.”

48. Jesus sade:

”Om två sluter fred med varandra i detta enda hus skall de säga till berget, ‘Flytta dig!’ och det skall flytta sig.”

58. Jesus sade:

”Salig är den människa som har lidit. Han har funnit livet.”

67. Jesus sade:

”Den som känner allt men som inte lär känna sig själv saknar allt.”

84. Jesus sade:

”När ni ser er spegelbild blir ni glada. Men när ni blir medvetna om de spegelbilder som finns inom er och som inte dör och inte syns, då skall ni få en del att uthärda?”

106. Jesus sade:

”När ni gör de två till ett skall ni bli Adams barn. Och när ni säger: ”Berg, flytta dig,” skall det flytta sig.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s